Anda di halaman 1dari 5

Doa Pembukaan acara Rapat Kerja

Assalamu’alaikum wr wr.
Para hadirin yang terhormat marilah sejenak kita menundukkan kepala untuk berdoa memohon kepada Tuhan agar
acara ini berjalan dengan lancar.
Bagi yang beragama lain mohon menyesuaikan dengan keyakinan masing2
Bismillahirrohmanirrohiim.
Hamdassyakiriina hamdanna’imiin hamdnayuwafii ni’amahu wa yukaafi maziidah
Ya robbana lakahamdu kama yambaghiili jalaali wajhika wa’adziimi sultonik.
Allahumma sholli ‘ala sayyidina Muhammad wa’ala aali sayiidina Muhammad.
Ya ALLAH YA TUHAN KAMI,
Segala puji serta syukur kami haturkan kehadirat-Mu atas segala rahmat dan karunia yang Engkau limpahkan serta
segala nikmat yang telah engkau berikan kepada kami , pada saat ini engkau pertemukan kami kembali dalam acara
Rapat Kerja dan Koordinasi dalam rangka “ EVALUASI KINERJA BLUD RSUD KABUPATEN SIDOARJO SEMESTER I
TAHUN 2014”
Untuk itu ya Allah ya Rahman ya Rahiim jadikanlah acara ini acara yang Engkau Ridhoi, Engkau Rahmati, Engkau
berikan Taufiq dan Hidayah-Mu sehingga acara ini berjalan dengan lancar dan membawa barokah serta manfaat
bagi kami.
Ya ALLAH YA RABBANA YA KARIIM.
Kiranya momentum acara Rapat Kerja ini Engkau jadikan sebagai pintu dan jalan bagi turunnya Rahmat dan
karuniaMu bagi kami dalam mengemban tugas Negara tercinta ini, yang merupakan amanah Mu yaitu sebagai abdi
negara dan abdi Masyarakat sehingga tugas kami dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat ini dapat kami
laksanakan dengan sebaik-baiknya, penuh tanggungjawab serta semangat yang tinggi, demi terwujudnya Visi dan
misi RSUD Sidoarjo tercinta ini.
Ya ALLAH YA RAHMAN YA RAHIM.
Berikanlah kekuatan kepada kami sehingga kami mampu mengemban beban tugas kami yang amat berat ini,
namun sudah menjadi tekad dan komitmen kami untuk melaksanakan tugas dan amanah ini dengan sebaik baiknya
dan sepenuh hati kami,, untuk itu kami mohon berikanlah kekuatan lahir dan batin kepada kami.
Kokohkanlah rasa persatuan dan kesatuan di hati kami, janganlah engkau cerai beraikan kami, jauhkanlah kami dari
rasa dendam dan permusuhan di antara kami demi terwujudnya keakraban, persaudaraan, kerukunan, kedamaian,
kekompakan dan ketentaraman dalam diri kami.

YA ALLAH YA HAQQ TUHAN YANG MAHA BENAR


Pancarkanlah cahaya kebenaran di hati kami, pada pendengaran kami, pada penglihatan kami, pada lidah kami, dan
pada semua raga kami, agar kami dapat melihat kebenaran adalah benar dan mampu mengikutinya, serta dapat
melihat yang salah itu adalah salah, dan mampu menjauhinya. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus, jalan orang-yang
yang engkau ridhoi bukan jalan orang-orang yang sesat dan orang-orang yang engkau murkai.
YA ALLAH YA JALIL TUHAN YANG MAHA MULIA
Anugerahkan kami kecerdasan dalam berpikir, kesungguhan dalam berkarya, keikhlasan dalam bekerja dan
kemudahan dalam segala urusan kami . Bukakanlah untuk kami jalan keluar dari segala kesulitan, ajarkan kepada
kami apa yang belum kami ketahui dan sempurnakan segala kekurangan yang kami miliki serta penuhilah segala
kebutuhan kami. Jadikanlah kami termasuk golongan orang yang senantiasa ingat kepadamu, selalu mensyukuri
nikmatMu dan selalu beribadah dan mengabdikan diri kepadamu.
YA ALLAH YA HAKIM TUHAN MAHA BIJAKSANA
Sucikanlah hati kami dari kemunafikan, jauhkan amalan kami dari riya’, bersihkan perkataan kami dari dusta, dan
singkirkan dari diri kami segala niat yang tidak terpuji, Segungguhnyalah engkau maha mengetahui apa yang
tersembunyi dalam hati kami.
YA ALLAH YA GHAFFUR TUHAN YANG MAHA PENGAMPUN.
Ampunilah dosa dan kesalahan kami, dosa kedua orang tua kami, dosa para guru kami, dosa para pemimpin kami
dan dosa orang-orang yang telah mendahului kami. Ya Allah Kabulkanlah doa kami ini.
Robbana dholamna anfusana wainlam taghfirlana watarhamna lana kuunanna minal khosiriin.
Robbana wala tahmil alaina isron kama hamaltahu ‘alladziina minkqoblina.
Rabbana wala tuhammilna ma laa tookotalanaabih.
Wa’fuanna waghfirlana watarhamna anta maulaana fansurna ‘alal qoumil kaafiriin.
Rabbana aatina fidduniya hasanah wafil akhiroti hasanah waqina adza bannar. Walhadulillahi robbil ‘alamiin.
Wassalamu’alaikum wr.wb.

Doa Pembukaan
Diklat
Management of Training
- Jakarta, 4 Juni 2012
Assalamu’alaikum Wr. Wb..
Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua…
Hadirin yang berbahagia, marilah kita berdo’a dengan khusyu’, menurut keyakinan masing-
masing. Izinkan, saya akan memandunya secara agama Islam.
Marilah bersama-sama kita menundukkan hati, memohon ampun, seraya mengharap agar
do’a kita dikabulkan oleh Allah SWT.
Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulilllah hirrabbil ‘alamin
Hamdan naimin Hamdan syakirin Hamdan yuwaafii ni’amahu wa yukaafii maziidah.
Yaa Rabbanaa lakal-hamdu kamaa yambagii li jalaali wajhika wa’azhiimi sulthaanik….
Allahumma shalli ‘alaa sayyidinaa Muhammad wa’alaa alihi sayyidina Muhammad….
Ya Allah, ya Rahman ya Rokhim,
Saat ini, kami berkumpul, dalam rangka acara Pembukaan Diklat Management of Training,
yang diselenggarakan oleh Lembaga Administrasi Negara. Kami mohon, kiranya acara ini
selalu berada dalam ridho Mu.
Ya Allah, Tuhan Yang Maha Mengetahui
Limpahkanlah kepada kami semua, kekuatan dan kesabaran, kemudahan dan keikhlasan,
serta kecerdasan dan kearifan, selama mengikuti Diklat ini.
Berilah kami ilmu yang bermanfaat, kefahaman yang luas dan amalan yang engkau terima
selama kami mengikuti Diklat ini dan berilah kami kemampuan untuk dapat melaksanakannya
di tempat tugas kami.
Ya Allah, Yang Maha Bijaksana
Berikan kepada kami Iman yang kokoh, akhlak yang mulia, jadikan kami orang yang beriman
dan bertaqwa kepada Mu, serta pandai mensyukuri segala nikmat Mu
Ya Allah, Hanya kepadaMUlah, kami berbakti. Dan hanya kepadaMUlah, kami mohon
pertolongan. Kabulkanlah do’a kami. Engkau Maha Mendengar. Engkau Maha Pengampun.
Rabbana dholammna ‘anfusana wailamtakfirlanaa, watar khamna lana kunanna minal
khasirin. Rabbana taqobalmina innaka antasamigul ‘alim watub ‘alaina inaka anta
tauwaburakhim
Rabbana hablana min azwaajinaa wa durriyatina kurootaayun waj’alna lil-muttaqiina imaamaa
Rabbana aatinaa fid-dun-yaa hasanatan wa fil-akhirati hasanatan wa qinaa ‘adzaban-naar.
Walhamdulillahi robbil ‘alamin. Wassalamualaikum Wr. Wb.
Doa Penutupan
Diklat
Management of Training
- Jakarta, 19 Juni 2012
Assalamu’alaikum Wr. Wb..
Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua…
Marilah sejenak kita menundukkan hati, memohon ampun, seraya mengharap agar do’a kita
dikabulkan oleh Allah SWT.
Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulilllah hirrabbil ‘alamin
Hamdan naimin Hamdan syakirin Hamdan yuwaafii ni’amahu wa yukaafii maziidah.
Yaa Rabbanaa lakal-hamdu kamaa yambagii li jalaali wajhika wa’azhiimi sulthaanik….
Allahumma shalli ‘alaa sayyidinaa Muhammad wa’alaa alihi sayyidina Muhammad….
Ya Allah, ya Rahman ya Rokhim
Puji syukur kami panjatkan kehadiratMu ya Allah, karena atas kasih dan sayangMu kami
masih dapat berkumpul di tempat ini, dalam rangka Upacara Penutupan Diklat Management
of Training dengan keadaan sehat wal’afiat.
Ya Allah, dengan rahmatMu kami bersyukur, dan mohon ridhoMu atas terlaksananya diklat ini
dengan baik. Jadikanlah pertemuan di antara kami ini, pertemuan yang dipenuhi dengan
rahmat. Serta jadikan pula perpisahan di antara kami, perpisahan yang dipenuhi dengan
berkah.
Ya Allah, Tuhan yang Maha Bijaksana, jadikan waktu yang telah dilalui menjadi amal yang
sholeh, dan penuh rahmatMu serta momen yang bermanfaat didalam tugas-tugas kami
berikutnya yang lebih besar dan bermakna. Anugerahkan kepada kami cahaya kebenaran di
dalam kalbu kami, agar kami mampu membedakan jalan yang benar dan yang sesat.
Ya Allah ya Robbi, tingkatkanlah ilmu pengetahuan dan tinggikan derajat kami, untuk
meningkatkan pelaksanaan tugas kami.
Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengampun
Ampunilah dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dan dosa para pemimpin kami.
Rabbana dholammna ‘anfusana wailamtakfirlanaa, watar khamna lana kunanna minal
khasirin. Rabbana taqobalmina innaka antasamigul ‘alim watub ‘alaina inaka anta
tauwaburakhim
Rabbana hablana min azwaajinaa wa durriyatina kurootaayun waj’alna lil-muttaqiina imaamaa
Rabbana aatinaa fid-dun-yaa hasanatan wa fil-akhirati hasanatan wa qinaa ‘adzaban-naar.
Subhana rabbika rabbil ‘izati ‘ama yasifun.. Wassalamun’alal mursalin Walhamdulillahi robbil
‘alamin.
Wassalamualaikum Wr. Wb.
Download

Assalamu’alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.


Marilah sejenak kita bersama-sama menundukkan kepala, bermunajat
kepada tuhan agar kegiatan kita hari ini diberkahi dan bisa berjalan
dengan lancar. Bagi yang beragama Islam, marilah bersama-sama
Membaca ummul kitab : Al-Fatihah “…”
Bismillahirrahmaanirrahim. Allahumma solli ‘ala muhammad. Wa’ala ali
muhammad.
Ya Allah Ya Rahmat, pada hari ini, di gedung ... ini kami hendak
menyelenggarakan acara ... dengan memohon ridha dan izinmu.
Berkahilah semua langkah dan perbuatan kami dan jadikanlah itu semua
nilai ibadah dan nilai ilmu yang bermanfaat kepada kami.
Ya allah Ya Wahid, engkau yang maha satu dan maha mempersatukan.
Kami mohon perkuatlah persatuan diantara kami, janganlah engkau
biarkan ada perpecahan diantara kami. Kami ingin kuat dalam persatuan
itu agar lebih bemanfaat untuk agama, negara dan bangsa ini.
Ya Allah Ya Ghafur. Engkau yang maha pengampun atas segala dosa,
ampunilah dosa kami, dosa orang tua kami, dosa para pemimpin kami,
dosa para pejuang-Mu dan dosa para pendahulu kami. Tempatkanlah
kami dan mereka semua ini dalam lindungan rahmat dan ampunanmu.
Ya allah ya Mujib. Engkau yang maha mengabulkan doa. Perkenankanlah
doa dan permohonan kami. Rabbana Atina Fiddun ya Hasanah. Wafil
Akhirati Hasanah. waqinna ‘adza bannar, subhana rabbika rabbil izzati
amma yasifun wasalamun alal mursalin walhamdulillahirabbil alaamiin.
Amin ya Rabbal ‘Alamiin.
Wassalamu’alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.

 Penutup :

Sebelum kita menutup acara ini, marilah bersama-sama kita berdoa


untuk mengucap syukur atas kegiatan kita yang telah kita laksanakan
hari ini.
Bagi yang beragama Islam marilah kita awali dengan membaca Ummul
kitab. Al-Fatihah “…”

Allahumma Ya Allah, Ya Tuhan kami..


Dengan mengucapkan puji serta syukur kehadirat-MU atas segala
rahmat karunia-MU yang telah ENGKAU limpahkan kepada kami, pada
hari ini dengan penuh keakraban dan bahagia ini kami hadir di sini
kiranya ENGKAU memberikan barokah dan ridho-MU dalam acara yang
kami laksanakan ini.

Allahumma Ya Allah, Ya Tuhan kami..


Dengan telah berakhirnya kegiatan ini kiranya Ya Allah, ENGKAU dapat
melimpahkan pengetahuan dan kekuatan kepada kami semua dan
ENGKAU tumbuhkan rasa persaudaraan, persatuan yang kokoh di
antara kami terjalin dengan baik dan utuh.
Ya Allah Tuhan kami, ENGKAUlah Sang Maha Pengampun..
Ampunilah dosa dan kesalahan kami, dosa pemimpin kami serta dosa
dan kesalahan kedua orang tua kami. Perkenankanlah doa dan pinta
kami ini.
Rabbana atina fiddunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina
‘adzaban naar, subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wasalamun
alal mursalin walhamdulillahirabbil alaamiin. Amin ya Rabbal ‘Alamiin.
Wassalamu’alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.

Anda mungkin juga menyukai