Anda di halaman 1dari 5

Nama: Tarikh:

A) Isi tempat kosong dengan huruf vokal yang sesuai.10%

_bor _yam _lar _nam _tik

B. Warnakan huruf konsonan. 12 %

a c i k
l n o p
r s u y
C. Warnakan suku kata terbuka yang betul. 12%

D. Lihat gambar. Tandakan (√) pada kata nama am yang tepat.


12%
E. Padankan perkataan yang mengandungi diftong
dengan gambar yang sesuai. 10%
F. Bulatkan kata nama khas. 12%
G. Padankan perkataan yang mengandungi diftong dan vokal
berganding dengan gambar yang sesuai. 12%