Anda di halaman 1dari 3

PROIECT DE ACTIVITATE DIDACTICĂ

DATA: ;

UNITATEA ȘCOLARĂ: Grădinița cu Program Prelungit, Nr 3, Iași;

PROPUNĂTOR: Budianu Roxana- Petronela ( căs. Paiu);

GRUPA: mare

TEMA ANUALĂ DE STUDIU: „Ce și cum vreau să fiu?”;

TEMA SĂPTĂMÂNII: „Vrem să fim și noi ca ei. Dacă aș fi – profesii și meserii”;

TEMA ACTIVITĂȚII: „Poștașul”

DOMENIUL EXPERIENȚIAL: Limbă și comunicare;

CATEGORIA DE ACTIVITATE: Educarea limbajului;

TIPUL DE ACTIVITATE: activitate de consolidare;

MIJLOC DE REALIZARE: joc didactic;

SCOPUL ACTIVITĂȚII: consolidarea deprinderii de a compune propoziții care conțin cuvinte referitoare la profesii și
meserii;
OBIECTIVE OPERAŢIONALE: la sfârşitul activităţii preşcolarii vor fi capabili:

O1- să denumească cel puțin o meserie, pe baza imaginii imprimate pe jeton ;

O2- să numească sunetul inițial al cuvântului ce denumește profesia indicată în imagine ;

O3- să despartă în silabe cuvântul ce indică profesia decoperită pe baza imaginii ;

O4- să compună o propoziție formată din trei cuvinte despre imaginea ce apare pe jeton.

SARCINA DIDACTICĂ : denumirea lucrătorului care folosește anumite obiecte, unelte, instrumente sau face anumite
produse ;

REGULILE JOCULUI : Preșcolarul va trebui :

 să denumească persoana care a trimis scrisoarea, orientându-se după imaginea imprimată pe jeton ;
 să numească sunetul inițial al cuvântului ce indică meseria ;
 să despartă în silabe cuvântul care se referă la profesia descoperită ;
 să alcătuiască o propoziție formată din trei cuvinte despre imaginea care apare pe jeton.

 „Vorbiți încet !”
 „Ascultați atunci când vorbește cineva !”
 „Așteptați-vă rândul !”

CONȚINUTUL JOCULUI : meserii/profesii ; unelte, instrumente, obiecte specifice unei meserii ;

ELEMENTELE DE JOC : competiția ; recompensarea-care va consta în primirea de aplauze din partea colegilor și
cuvinte stimulatorii din partea educatoarei ;
MATERIALUL DIDACTIC : bilețele cu „Poștașul rapid” și „Poștașul vesel” ; 2 imagini A3 cu „Poștașul rapid” și
„Poștașul vesel” ; zar colorat ; cutie poștală cu două intrări, în formă de „albinuță” și „buburuză” ; plicuri ; jetoane cu
meserii ;

RESURSE :

 Procedurale : conversația, explicația, demonstrația ;


 Materiale : bilețele cu „Poștașul rapid” și „Poștașul vesel” ; 2 imagini A3 cu „Poștașul rapid” și „Poștașul vesel” ;
zar colorat ; cutie poștală cu două intrări, în formă de „albinuță” și „buburuză” ; plicuri ; jetoane cu meserii ;
 Organizatorice : frontal, individual ; pe echipe ;
 Temporale : 35 minute ;
 Umane : 26 de copii.