Anda di halaman 1dari 10

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN MUZIK

TAHUN 5 (VENUS)
PENDIDIKAN KHAS BERMASALAH PEMBELAJARAN
TAHUN 2018

MINGGU TAJUK KEMAHIRAN AKTIVITI CATATAN


1. PERSEPSI MUZIK Murid ;
1. Menepuk tangan secara bebas

1 1.1 Mengetahui irama 1.1.1 Menepuk tekanan detik 2. Menepuk tekanan detik mengikut
2.1.2018) dalam muzik pertama lagu yang didengar meter 4 secara bebas
Hingga 4
(5.1.2018 i. 4 3. Menepuk tekanan detik mengikut
4 meter 3 secara bebas
4
2
(8.1.2018) ii. 3
4. Menepuk tekanan detik meter
Hingga 4
4 dan 3 dengan tempo cepat dan
(12.1.2018)
4 4
1.1.2 Menepuk tempo lagu yang
Lambat
didengar
3
(15.1.2018)
5. Menepuk tekanan detik meter
Hingga 4 dan 3 dengan tempo cepat dan
i. Tempo cepat
(19.1.2018) 4 4
ii. Tempo lambat
lambat dengan diiringi lagu

6. Membuat persembahan

4 1.2 Mengetahui sistem 1.1.3 Mengenal tanda isyarat dan 1. Mengenal gambarajah tanda isyarat
(22.1.2018) notasi lagu istilah. 2. Menyebut salah satu tanda isyarat.
Hingga i. Tanda ulangan 3. Menyebut 3 tanda isyarat
(26.1.2018) 4. Melukis salah satu tanda isyarat
secara bebas
5. Melukis 3 tanda isyarat secara bebas
6. Meletakkan tanda isyarat pada baluk

1.1.4 Mengenal nilai not

i. Semibrif

1.1.5 Mengenal nilai tanda rehat

i. Tanda rehat
semibrif

5 1.2 Mengetahui melodi 1.1.6 Menyanyikan melodi 1. Mengenal jenis-jenis melodi dan
(29.1.2018) dalam muzik mudah. isyarat tangan Curwen “Do”
Hingga 2. Mengajuk melodi mudah secara
(2.2.2018) i. Melodi mendatar berpandu
ii. Melodi menaik 3. Membezakan ketiga-tiga melodi
iii. Melodi menurun 4. Membunyikan melodi dengan
nyanyian solfa
i. Menyanyikan semua melodi
lagu dengan isyarat tangan
Curwen Do
5. Membuat persembahan isyarat
tangan Do, Mi, So
6 1.2 Mengetahui melodi 1.1.7 mengenal solfa dengan 6. Mengenal jenis-jenis melodi dan
(5.2.2018) dalam muzik isyarat tangan Curwen isyarat tangan Curwen “Do”
Hingga 7. Mengajuk melodi mudah secara
(9.2.2018
Do berpandu
8. Membezakan ketiga-tiga melodi
9. Membunyikan melodi dengan
nyanyian solfa
ii. Menyanyikan semua melodi
lagu dengan isyarat tangan
Curwen Do
10. Membuat persembahan isyarat
tangan Do, Mi, S

CUTI TAHUN BARU CINA


7 1.2 Memahami 1.2.1 Mengaplikasi beza dinamik 1. Mengenal dinamik lembut dan kuat
(19.2.2018) ekspresi dalam pada lagu yang didengar.
Hingga muzik 2. Membunyikan dinamik lembut dan
(23.2.2018) i. Lembut ( p ) kuat
ii. Kuat (f )
8 3. Membezakan dinamik lembut dan
(26.2.2018) kuat
Hingga
(2.3.2018) 4. Menyanyikan satu lagu dinamik
lembut dan dinamik kuat
9
(5.3.2018) 5. Menyanyikan lagu yang didengar
Hingga dengan dinamik lembut dan kuat
(9.3.2018)
6. Membuat persembahan
10
(12.3.2018)
Hingga
(16.3.2018)
(CUTI PERTENGAHAN PENGGAL PERTAMA)
17/3/2018 HINGGA 25/3/2018

11 2. PENGALAMAN
(26.3.2018) NYANYIAN
Hingga
(30.3.2018
2.1 Memahami 2.1.1 Menyanyikan lagu dengan 1. Menganl postur yang betul
teknik postur yang betul
12 nyanyian. i. Duduk
(2.4.2018) i. Duduk ii. Berdiri
Hingga
ii. Berdiri
(6.4.2018)

13
(9.4.2018)
2.1.2 menyanyikan lagu dengan 2. Melakukan teknik pernafasan yang
Hingga teknik pernafasan yang betul betul dalam postur
(13.4.2018)
i. Duduk
14 ii. Berdiri
(16.4.2018)
Hingga 3. Menyanyi secara ‘humming’ lagu
(20.4.2018) yang di dengar dengan teknik
pernafasan dan postur yang betul
15 4. Menyanyikan lagu dengan teknik
(23.4.2018) pernafasan dan postur yang betul
Hingga dengan berpandu
(27.4.2018) 5. Menyanyikan lagu dengan teknik
pernafasan dan postur yang betul
16 6. Membuat persembahan
(30.4.2018)
Hingga
(4.5.2018)
17 2.2 menyanyi pelbagai 2.2.1 menyanyikan lagu dengan 1. mengetahui pi, tempo dan dinamik
(7.5.2018) lagu i. Pic 2. Membezakan
Hingga ii. Tempo i. Pic
(11.5.2018) iii. dinamik ii. Tempo
iii. Dinamik

dengan lagu yang didengar


3. Mengajuk lagu yang didengar
dengan pic, tempo dan dinamik yang
betul
4. Menyanyikan lagu mengikut pic,
tempo dan dinamik yang didengar
5. Menyanyikan lagu mengikut pic,
tempo dan dinamik yang didengar
dengan betul dan tepat
6. Membuat persembahan

18 PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN 2018 (14 – 18 MEI 2018)


19 2.3 Membuat 2.3.1 Menyanyi sambil membuat 1. Memberi respon terhadap lagu yang
(21.5.2018) gerakan gerakan mengikut lirik lagu di dengar
hingga sambil menyanyi 2. Melakukan gerakan bebas mengikut
(25.5.2018) lagu yang didengar
2.3.2 Menyanyi lagu dengan 3. Menyatakan perasaan semasa
ekspresi yang sesuai membuat pergerakan
20 4. Melakukan pergerakan mengikut
(21.5.2018) satu baris lagu secara berpandu
hingga
5. Menyanyikan lagu sambil membuat
(25.5.2018)
gerakan mengikut lirik lagu dengan
ekspresi yang ssuai secara berpandu
21
(4.6.2018)
6. Menyanyikan lagu dengan ekspresi
Hingga dan pergerakan yang sesuai
(8.6.2018) mengikut lirik lagu
(CUTI PERTENGAHAN TAHUN)
09/06/2018 HINGGA 24/06/2018
3. PENGALAMAN
22 MUZIKAL
(25.6.2018)
Hingga 3.1 memainkan alat 3.1.1 memainkan alat perkusi 1. Memainkan alat perkusi secara
(29. perkusi mengikut detik lagu bebas
6.2018)
2. Memainkan alat perkusi mengikut
23 3.1.2 Memainkan alat perkusi detik dan corak irama secara
(2.7.2018)
berpandu
Hingga
(6. 7.2018)
i. Mengikut corak irama
ii. Mengiringi lagu 3. Membunyikan alat perkusi bahan
persekitaran mengikut corak irama
24 dengan iringan lagu
(9.7.2018)
Hingga
(13.7.2018) 3.1.3 Memainkan lagu daripada 4. Membunyikan alat perkusi bahan
bahan persekitaran persekitaran mengikut corak irama
tanpa iringan lagu
i. Mengikut corak irama
ii. Mengiringi lagu 5. Memainkan alat perkusi
25 konvensional dan bahan
(16.7.2018) persekitaran mengikut corak irama
Hingga dengan iringan lagu
(20.7.2018)
6. Membuat persembahan
menggunkan alat perkusi
konvensional dan bahan
persekitaran
26
(23.7.2018)
Hingga
(27.7.2018)
27 3.2 Memainkan 3.2.1 Mengenal penjarian 1. Mengenal Not C dan Not D
(30.7.2018) rekoder
Hingga i. Not C’
(3.8.2018) ii. Not D’ 2. Mengenal Penjarian Not C dan Not
D

28
(6.8.2018) 3.2.2 Meniup rekoder mengikut 3. Membunyikan penjarian Not C dan
Hingga
Not D
(10.8.2018)

4. Meniup rekoder mengikut corak


29
(13.8.2018)
irama
Hingga
(17.8.2018)
5. Meniup rekoder mengikut Not B,
i. Not C’ Not A, Not G, Not C dan Not D
ii. Not D’

3.2.3 Meniup rekoder mengikut 6. Membuat persembahan


corak irama

(CUTI PERTENGAHAN PENGGAL KEDUA)


18/08/2018 HINGGA 26/08/2018
30 4. APRESIASI DAN 4.1.1 Menyatakan perasaan dan 1. Mengenal muzik moden dan
(27.7.2018) ESTETIKA SENI memberi pendapat tradisional
Hingga MUZIK terhadap lagu yang
(31.8.2018) didengar 2. Mengenal cirri-ciri muzik moden dan
tradisional
4.1 Menghayati muzik
31 daripada pelbagai 3. Membezakan muzik moden dan
(3.9.2018) repertoir muzik tradisional
Hingga
moden dan
(7.9.2018)
tradisional 4. Menyatakan mud sesebuah lagu yang
Malaysia didengar

5. Mengklafisikasikan muzik moden dan


tradisional
32
(10.9.2018)
4.2.1 Mengenali tarian tradisional 1. Mengenal tarian tradisional Malaysia
Hingga Malaysia
(14.9.2018) 4.2 Menghargai Contoh : inang 2. Menamakan tarian tradisonal
kesenian dan 4.2.2 Membuat gerakan mudah Malaysia
kebudayaan tarian tradisional Malaysia
muzik 4.2.3 Menghasilkan buku skrap 3. Melakukan gerakan asas tarian
33 tradisonal tradisional Malaysia tanpa muzik
(17.9.2018) Malaysia secara berpandu
Hingga
(21.9.2018) 4. Melakukan gerakan asas tarian
tradisional Malaysia dengan muzik
secara berpandu
34
(10.9.2018) 5. Menghasilkan buku skrap mengenai
Hingga tarian tradisional Malaysia
(14.9.2018)
6. Membuat persembahan tarian
tradisional Malaysia
PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN
29 – 2 NOVEMBER 2018
CUTI DEEPAVALI
4.2 Menghargai 4.2.1 Mengenali tarian tradisional 1. Mengenal tarian tradisional Malaysia
35 kesenian dan Malaysia 2. Menamakan tarian tradisonal
(1.10.2018) kebudayaan Contoh : inang Malaysia
Hingga muzik 4.2.2 Membuat gerakan mudah 3. Melakukan gerakan asas tarian
(5.10.2018) tradisonal tarian tradisional Malaysia tradisional Malaysia tanpa muzik
Malaysia secara berpandu
36 4. Melakukan gerakan asas tarian
(8.10.2018) tradisional Malaysia dengan muzik
Hingga
(12.10.2018)

37
(15.10.2018)
Hingga
(19.10.2018)

40 4.2.3 Menghasilkan buku skrap 1. Mengenal tarian tradisional Malaysia


(12.11.2018) 2. Menamakan tarian tradisonal
Hingga Malaysia
(16.11.2018)
3. Melakukan gerakan asas tarian
41
tradisional Malaysia tanpa muzik
(19.11.2018) secara berpandu
Hingga
(23.11.2018)
CUTI AKHIR TAHUN (24 NOVEMBER – 31 DISEMBER 2018)

Disediakan oleh, Disemak oleh, Disahkan oleh,

------------------------------ ----------------------------------- ------------------------------------------

Nurul Ain binti Hasan Hasrizal bin Bajuri Ahmad Muzir bin Abdul Halim
Guru Matapelajaran Setiausaha Kurikulum Pend.Khas Guru Besar
SK Bandar Tasik Selatan