Anda di halaman 1dari 12

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN

PENDIDIKAN SENI VISUAL KSSR TAHUN 4 (VENUS) 2018


PROGRAM PENDIDIKAN KHAS INTEGRASI SK. BANDAR TASIK SELATAN

MINGGU/ STANDARD STANDARD


TOPIK / TAJUK AKTIVITI
TARIKH KANDUNGAN PEMBELAJARAN
1
(2.1.2018) TEMA: ALAM 1.1 Melakar secara 1.1.1 Menghasilkan 1. Murid ditunjukkan hasil teknik
Hingga SEMULAJADI / spontan untuk lakaran dengan teknik gosokan.
(5.1.2018) ALAM BENDA menghasilkan gosokan. 2. Murid ditunjukkan dan
imej i. pensel diterangkan corak bebas dengan
2
menggunakan teknik gosokan
(8.1.2018)
daripada duit syiling dan pensel.
Hingga
(12.1.2018) 3. Murid diberikan kertas lukisan
dan melakar lukisan secara bebas
serta diberikan bahan-bahan yang
menggunakan teknik gosokaniaitu
duit syiling 50sen, 20 sen dan
pensel.
4. Murid menghasilkan corak teknik
gosokan secara bebas mengikut
kreativiti masing-masing.
5. Murid dibimbing oleh guru.

3
(15.1.2018) TEMA: ALAM 1.2 Melakar secara 1.1.1 Menghasilkan 1. Murid ditunjukkan hasil teknik
Hingga SEMULAJADI / spontan untuk lakaran dengan teknik gosokan.
(19.1.2018) ALAM BENDA menghasilkan gosokan. 2. Murid ditunjukkan dan
imej i. pensel diterangkan corak bebas dengan
4
menggunakan teknik gosokan
(29.1.2018)
daripada duit syiling dan pensel.
Hingga
(30.1.2018) 3. Murid diberikan kertas lukisan
dan melakar lukisan secara bebas
serta diberikan bahan-bahan yang
menggunakan teknik gosokaniaitu
duit syiling 50sen, 20 sen dan
pensel.
4. Murid menghasilkan corak teknik
gosokan secara bebas mengikut
kreativiti masing-masing.
5. Murid dibimbing oleh guru.

5 TEMA: ALAM 1.1.1 Menghasilkan 1. Murid ditunjukkan hasil teknik


(1.2.2018) SEMULAJADI / 1.3 Melakar secara lakaran dengan teknik gosokan.
Hingga ALAM BENDA spontan untuk gosokan. 2. Murid ditunjukkan dan
(2.2.2018) menghasilkan ii. pensel warna diterangkan corak bebas dengan
imej menggunakan teknik gosokan
daripada duit syiling dan pensel
warna.
3. Murid diberikan kertas lukisan
dan melakar lukisan secara bebas
serta diberikan bahan-bahan yang
menggunakan teknik gosokaniaitu
duit syiling 50sen, 20 sen dan
MINGGU/ STANDARD STANDARD
TOPIK / TAJUK AKTIVITI
TARIKH KANDUNGAN PEMBELAJARAN
pensel warna.
4. Murid menghasilkan corak teknik
gosokan secara bebas mengikut
kreativiti masing-masing.
5. Murid dibimbing oleh guru
6
(5.2.2018) 1.4 Melakar secara 1.1.2 Menghasilkan 1. Murid ditunjukkan hasil teknik
Hingga TEMA: ALAM
spontan untuk lakaran teknik gurisan gurisan.
(9.2.2018 SEMULAJADI /
menghasilkan pada doh dengan 2. Murid ditunjukkan dan
ALAM BENDA
imej menggunakan. diterangkan cara menghasilkan
i. pensel lakaran teknik gurisan pada doh
dengan menggunakan pensel.
3. Murid menghasilkan lakaran
teknik gurisan pada doh dengan
menggunakan pensel mengikut
kreativiti masing-masing.
4. Murid dibimbing oleh guru.

7
(12.2.2018) TEMA: ALAM
1.5 Melakar secara 1.1.2 Menghasilkan 1. Murid ditunjukkan hasil teknik
Hingga SEMULAJADI /
spontan untuk lakaran teknik gurisan gurisan.
(16.2.2018) ALAM BENDA
menghasilkan pada doh dengan 2. Murid ditunjukkan dan
imej menggunakan. diterangkan cara menghasilkan
ii. pembaris lakaran teknik gurisan pada doh
dengan menggunakan pembaris.
3. Murid menghasilkan lakaran
teknik gurisan pada doh dengan
menggunakan pembaris mengikut
kreativiti masing-masing.
4. Murid dibimbing oleh guru.

CUTI TAHUN BARU CINA


8
(19.2.2018) TEMA: ALAM 1.6 Melakar secara 1.1.2 Menghasilkan 1. Murid ditunjukkan hasil teknik
Hingga SEMULAJADI / spontan untuk lakaran teknik gurisan gurisan.
(23.2.2018) ALAM BENDA menghasilkan pada doh dengan 2. Murid ditunjukkan dan
imej menggunakan. diterangkan cara menghasilkan
9 iii. ranting kayu lakaran teknik gurisan pada doh
(26.2.2018) dengan menggunakan ranting kayu.
Hingga 3. Murid menghasilkan lakaran
(2.3.2018) teknik gurisan pada doh dengan
menggunakan ranting kayu
mengikut kreativiti masing-masing.
4. Murid dibimbing oleh guru

TEMA: ALAM 1.2 Menghasilkan 1.2.1 Menghasilkan 1. Murid ditunjukkan hasil corak
SEMULAJADI / gambar. gambar dengan teknik teknik kolaj.
ALAM BENDA kolaj menggunakan. 2. Murid ditunjukkan dan
i. kertas warna diterangkan corak bebas dengan
menggunakan teknik kolaj daripada
kertas warna.
3. Murid diberikan kertas lukisan
MINGGU/ STANDARD STANDARD
TOPIK / TAJUK AKTIVITI
TARIKH KANDUNGAN PEMBELAJARAN
dan bahan-bahan yang
menggunakan teknik kolaj daripada
kertas warna.
4. Murid menghasilkan corak secara
bebas mengikut kreativiti masing-
masing.
5. Murid dibimbing oleh guru.
10
(5.3.2018) 1. Murid ditunjukkan hasil corak
Hingga 1.2.1 Menghasilkan teknik kolaj.
(9.3.2018) gambar dengan teknik 2. Murid ditunjukkan dan
kolaj menggunakan. diterangkan corak bebas dengan
ii. kertas surat khabar menggunakan teknik kolaj daripada
surat khabar.
3. Murid diberikan kertas lukisan
dan bahan-bahan yang
menggunakan teknik kolaj daripada
surat khabar.
4. Murid menghasilkan corak secara
bebas mengikut kreativiti masing-
masing.
5. Murid dibimbing oleh guru.

11 1. Murid ditunjukkan hasil corak


(12.3.2018) teknik kolaj.
Hingga 1.2.1 Menghasilkan
2. Murid ditunjukkan dan
(16.3.2018 gambar dengan teknik
diterangkan corak bebas dengan
kolaj menggunakan.
menggunakan teknik kolaj daripada
iii. kertas majalah
kertas majalah.
3. Murid diberikan kertas lukisan
dan bahan-bahan yang
menggunakan teknik kolaj daripada
kertas majalah.
4. Murid menghasilkan corak secara
bebas mengikut kreativiti masing-
masing.
5. Murid dibimbing oleh guru.
Cuti Penggal Pertama
17.3.2018 Hingga 25.3.2018
12 TEMA: ALAM 1.2 Menghasilkan 1.2.2 Menghasilkan 1. Murid ditunjukkan hasil corak
(26.3.2018) SEMULAJADI / gambar. gambar dengan teknik montaj melalui tayangan
Hingga ALAM BENDA menggunakan teknik video.
(30.3.2018)
montaj. 2. Murid ditunjukkan dan
i. menggunting, diterangkan cara menghasilkan
13
(2.4.2018)
menyusun dan teknik montaj dengan
Hingga menampal menggunting, menyusun dan
(6.4.2018) menampal kertas.Contohnya
gambar ikan dalam akuarium.
3. Murid diberikan kertas lukisan
dan bahan-bahan yang
menggunakan teknik montajseperti
gam, gunting, kertas warna dan
sebagainya.
4. Murid menghasilkan teknik
montaj secara terancang mengikut
MINGGU/ STANDARD STANDARD
TOPIK / TAJUK AKTIVITI
TARIKH KANDUNGAN PEMBELAJARAN
kreativiti masing-masing.
5. Murid dibimbing oleh guru.
14 1. Murid diperkenalkan warna asas
(9.4.2018) iaitu biru.
Hingga 1.3 Mewarna. 1.3.1 Mengenal warna
2. Murid ditunjukkan hasil warna
(13.4.2018) asas.
biru boleh dicampurkan dengan
i. biru
warna asas yang lain (kuning +
15
merah) dan menghasilkan warna
(16.4.2018)
Hingga sekunder.
(20.4.2018) 3. Murid mewarnakan gambar
dengan warna asas biru pada
gambar yang sesuai.
4. Murid dibimbing oleh guru.
16 1. Murid diperkenalkan warna asas
(23.4.2018) 1.3.1 Mengenal warna
iaitu biru.
Hingga asas.
2. Murid ditunjukkan hasil warna
(27.4.2018) ii. kuning
biru boleh dicampurkan dengan
warna asas yang lain (biru + merah)
dan menghasilkan warna sekunder.
3. Murid mewarnakan gambar
dengan warna asas kuning pada
gambar yang sesuai.
4. Murid dibimbing oleh guru.
1. Murid diperkenalkan warna asas
1.3.1 Mengenal warna
17 iaitu biru.
(30.4.2018) asas.
2. Murid ditunjukkan hasil warna
Hingga iii. merah
biru boleh dicampurkan dengan
(4.5.2018) warna asas yang lain (kuning + biru)
dan menghasilkan warna sekunder.
3. Murid mewarnakan gambar
dengan warna asas merah pada
gambar yang sesuai.
4. Murid dibimbing oleh guru.
18 1. Murid ditunjukkan dan
(7.5.2018) 1.3.2 Mewarna rupa diterangkan rupa organik.
Hingga organic dengan 2. Murid diberikan gambar organik
(11.5.2018) menggunakan warna dan murid mewarnakan rupa
asas. organik menggunakan warna asas
seperti merah + biru + kuning.
3. Murid mewarnakan gambar
organik dengan kemas.
4. Murid dibimbing oleh guru.
19 TEMA: ALAM 1.3.3 Mewarna rupa 1. Murid ditunjukkan dan
(14.5.2018) SEMULAJADI / 1.3 Mewarna. geometri dengan diterangkan rupa geometriseperti
hingga ALAM BENDA menggunakan warna bulat, bujur, bintang, kiub, silinder
(18.5.2018) asas. dan kun. .
2. Murid diminta memberikan
pelbagai contoh bentuk geometri
yang terdapat di sekeliling.
3. Murid diberikan gambar rupa
geometri menggunakan warna asas
seperti merah + biru + kuning.
3. Murid mewarnakan gambar
geometri dengan kemas.
MINGGU/ STANDARD STANDARD
TOPIK / TAJUK AKTIVITI
TARIKH KANDUNGAN PEMBELAJARAN
4. Murid dibimbing oleh guru.
1.Murid diterangkan unsur garisan
1.4.1 Mengenal jenis-
20 titik-titk dan garisan putus-putus
(21.5.2018) 1.7 Meneroka jenis garisan.
2.Murid melukis garisan titik-titik
hingga unsur seni. i. garisan titik-titik
dan garisan putus-putus mengikut
(25.5.2018) ii. garisan putus-putus
kreativiti masing-masing di atas
kertas lukisan.
3.Murid menerangkan kepada guru
hasil lukisan daripada imaginasi
yang dilukisnya.
4.Murid dibimbing oleh guru.

21 1.Murid diterangkan unsur garisan


(28.5.2018) 1.4.1 Mengenal jenis- berlingkar seperti (kulit siput) dan
Hingga jenis garisan. garisan beralun seperti (gunung-
(1.6.2018) iii. garisan berlingkar ganang/bukit-bukau).
iv. garisan beralun 2.Murid melukis garisan berlingkar
seperti (kulit siput) dan garisan
beralun seperti (gunung-
ganang/bukit-bukau) mengikut
kreativiti masing-masing di atas
kertas lukisan.
3.Murid menerangkan kepada guru
hasil lukisan daripada imaginasi
yang dilukisnya.
4. Murid dibimbing oleh guru

PKSR 1/2018

1.4.1 Mengenal jenis-


1.4 Meneroka 1.Murid diterangkan unsur garisan
jenis garisan.
unsur seni. berbulu dan garisan zig-zag.
v. garisan berbulu
2.Murid menggunakan unsur
22 vi. garisan zig-zag
garisan berbulu dan garisan zig-zag
(4.6.2018) TEMA: ALAM
mengikut kreativiti masing-masing
Hingga SEMULAJADI /
(8. 6.2018) di atas kertas lukisan.
ALAM BENDA
3.Murid menerangkan kepada guru
hasil lukisan daripada imaginasi
yang dilukisnya.
4.Murid dibimbing oleh guru.
1.4.2 Menghasilkan 1.Murid diterangkan unsur jalinan
TEMA: ALAM 1.4 Meneroka
gambar dengan tampak seperti dalam internet.
SEMULAJADI / unsur seni.
menggunakan 2.Murid dibawa keluarkelas
ALAM BENDA
gabungan jenis- mencariunsur jalinan tampak di
jenisgarisan. sekitar sekolah.
23 1.4.3 Mengenal jenis- 3. Murid menggunakan unsur
(15.6.2018) jenis jalinan. jalinan tampak melukis mengikut
Hingga i. jalinan tampak kreativiti masing-masing di atas
(16. 6.2018) kertas lukisan.
4.Murid menerangkankepada guru
hasil lukisan daripada imaginasi
yang dilukisnya.
5.Murid dibimbing oleh guru.
MINGGU/ STANDARD STANDARD
TOPIK / TAJUK AKTIVITI
TARIKH KANDUNGAN PEMBELAJARAN
1.Murid diterangkan unsur jalinan
1.4.3 Mengenal jenis- sentuh seperti dalam internet.
jenis jalinan. 2.Murid dibawa keluar kelas
ii. jalinan sentuh mencari unsur jalinan sentuh di
sekitar sekolah.
3. Murid menggunakan unsure
jalinan sentuh melukis mengikut
kreativiti masing-masing di atas
kertas lukisan.
4.Murid menerangkan kepada guru
hasil lukisan daripada imaginasi
24 yang dilukisnya.
(11.6.2018) 5.Murid dibimbing oleh guru.
Hingga 1.Muridditerangkan sifat-sifat
(14.6.2018) 1.4.4 Mengenal sifat- jalinan iaitu kasar, berbulu dan
sifat jalinan. berduri.
i. kasar 2.Murid dibawa keluar kelas
ii. berbulu mencari sifat-sifat jalinan di sekitar
iii. berduri sekolah.
3. Murid menggunakan sifat-sifat
jalinan kasar, berbulu dan berduri
mengikut kreativiti masing-masing
di atas kertas lukisan.
4.Murid menerangkan kepada guru
hasil lukisan daripada imaginasi
yang dilukisnya.
5.Murid dibimbing oleh guru.
25 1.4.5 Menghasilkan
(18.6.2018) 1.4 Meneroka sifat-sifat jalinan 1. Murid ditunjukkan dan
Hingga TEMA: ALAM
unsur seni. menggunakan diterangkan pelbagai sifat-sifat
(22.6.2018) SEMULAJADI /
pelbagai teknik dan jalinan garisan, rupa dan bentuk
ALAM BENDA
media. yang terdapat di sekeliling samada
daripada alam semulajadi dan alam
benda.
2. Murid ditunjukkan contoh
dengan keluar kelas melihat,
mencari dan meneroka pelbagai
unsur-unsur jalinan seni yang
mereka jumpa seperti daun, pokok,
tayar, pasu dan sebagainya.
3. Murid diberikan lembaran kerja
dengan melukis objek yang mereka
jumpa semasa mencari di luar kelas
dan di dalam kelas.
4. Murid dibimbing oleh guru.

TEMA: ALAM 2.1 Mereka corak 2.1.1 Menghasilkan 1. Murid ditunjukkan hasil corak
26 SEMULAJADI / secara tidak corak dengan teknik daripada teknik capan
(25.6.2018) ALAM BENDA terancang. capan menggunakan. menggunakan keratan batang iaitu
Hingga iii. keratan batang pelepah pisang.
(29.6.2018) 2. Murid ditunjukkan dan
diterangkan cara menghasilkan
corak bebas daripada teknik capan
menggunakan pelepah pisang.
MINGGU/ STANDARD STANDARD
TOPIK / TAJUK AKTIVITI
TARIKH KANDUNGAN PEMBELAJARAN
3. Murid diberikan kertas lukisan
dan menghasilkan corak capan
menggunakan pelepah pisang serta
warna buncho pelbagai warna.
4. Murid menghasilkan corak secara
bebas mengikut kreativiti masing-
masing.
5. Murid dibimbing oleh guru.

27 2.1.1 Menghasilkan 1. Murid ditunjukkan hasil corak


(2.7.2018) corak dengan teknik daripada teknik capan
Hingga capan menggunakan. menggunakan dedaun seperti daun
(6.7.2018) iv. dedaun bunga pelbagai bentuk dan saiz.
2. Murid ditunjukkan dan
diterangkan cara menghasilkan
corak bebas daripada teknik capan
menggunakan dedaun pelbagai
bentuk dan saiz.
3. Murid diberikan kertas lukisan
dan menghasilkan corak capan
menggunakan dedaun serta warna
buncho pelbagai warna.
4. Murid menghasilkan corak secara
bebas mengikut kreativiti masing-
masing.
5. Murid dibimbing oleh guru.

1. Murid ditunjukkan hasil corak


28 2.1.1 Menghasilkan daripada teknik capan
(9.7.2018) corak dengan teknik menggunakan bahan kitar semula
Hingga capan menggunakan. seperti botol minuman, gegelung
(13.7.2018) v. bahan kitar semula tisu dsb.
2. Murid ditunjukkan dan
diterangkan cara menghasilkan
corak bebas daripada teknik capan
menggunakan botol minuman,
gegelung tisu dsb.
3. Murid diberikan kertas lukisan
dan menghasilkan corak capan
menggunakan botol minuman,
gegelung tisu dan sebagainya serta
warna buncho pelbagai warna.
4. Murid menghasilkan corak secara
bebas mengikut kreativiti masing-
masing.
5. Murid dibimbing oleh guru.
1. Murid ditunjukkan dan
29
2.2 Mereka corak 2.2.1 Mengenal rupa diperkenalkan rupa positif dalam
(16.7.2018)
Hingga
secara terancang. positif. seni.
(20.7.2018) 2. Murid diterangkan cara-cara
mengenal rupa positif iaitu corak
dan bentuk yang timbul.
3. Murid diberikan lembaran kerja
MINGGU/ STANDARD STANDARD
TOPIK / TAJUK AKTIVITI
TARIKH KANDUNGAN PEMBELAJARAN
30 mengenal rupa positif dalam seni.
(23.7.2018) 4. Murid dibimbing oleh guru.
Hingga
(27.7.2018)

2.2.2 Mengenal rupa 1. Murid ditunjukkan dan


31 negatif. diperkenalkan rupa negatif dalam
(30.7.2018) seni.
Hingga 2. Murid diterangkan cara-cara
(3.8.2018) mengenal rupa negatif iaitu corak
dan bentuk yang tidak timbul
berperanan sebagai latar sahaja.
3. Murid diberikan lembaran kerja
mengenal rupa negatif dalam seni.
4. Murid dibimbing oleh guru.
1. Murid ditunjukkan dan
32 2.2.3 Menghasilkan diperkenalkan rupa positif dalam
(27.8.2018) rupa positif. seni.
Hingga 2. Murid diterangkan cara-cara
(31.8.2018) menghasilkan rupa positif iaitu
corak dan bentuk yang timbul
seperti bunga.
3. Murid diberikan kertas lukisan
dan warna pastel bagi
menghasilkan corak bunga iaitu
rupa positif mengikut kreativiti
masing-masing.
4. Murid dibimbing oleh guru.
33
(3.9.2018)
Hingga 1. Murid ditunjukkan dan
2.2.4 Menghasilkan
(7.9.2018) diperkenalkan rupa negatif dalam
rupa negatif.
seni.
2. Murid diterangkan cara-cara
menghasilkan rupa negatif iaitu
corak dan bentuk yang tidak timbul.
3. Murid diberikan kertas lukisan
dan warna pastel bagi
menghasilkan rupa negatif iaitu
latar mengikut kreativiti masing-
masing.
4. Murid dibimbing oleh guru.

34 1. Murid ditunjukkan contoh hasil


(10.9.2018) 2.3 Membuat 2.3.1 Menghasilkan corak menggunakan teknik
Hingga projek. corak menggunakan stensilan.
(14.9.2018) teknik 2. Murid ditunjukkan dan
i. stensilan diterangkan cara-cara
menghasilkan teknik stensilan
menggunakan kertas manilakad
keras, gunting, kertas lukisan,
warna pastel, warna air dan
sebagainya.
MINGGU/ STANDARD STANDARD
TOPIK / TAJUK AKTIVITI
TARIKH KANDUNGAN PEMBELAJARAN
3. Murid diberikan kertas lukisan
dan bahan-bahan seperti di atas
dan menghasilkan pelbagai bentuk
corak stensilan mengikut kreativiti
masing-masing.
4. Murid dibimbing oleh guru.

35 1. Murid ditunjukkan contoh hasil


(17.9.2018) 2.3.1 Menghasilkan corak menggunakan teknik
Hingga corak menggunakan stensilan.
(21.9.2018) teknik 2. Murid ditunjukkan dan
i. stensilan diterangkan cara-cara
menghasilkan teknik stensilan
menggunakan kertas manilakad
keras, gunting, kertas lukisan,
warna pastel, warna air dan
sebagainya.
3. Murid diberikan kertas lukisan
dan bahan-bahan seperti di atas
dan menghasilkan pelbagai bentuk
corak stensilan mengikut kreativiti
masing-masing.
4. Murid dibimbing oleh guru.
36 TEMA: ALAM 2.3 Membuat 2.3.1 Menghasilkan 1. Murid ditunjukkan hasil corak
(24.9.2018) SEMULAJADI / projek corak menggunakan teknik kolaj.
Hingga ALAM BENDA teknik 2. Murid ditunjukkan dan
(28.9.2018) ii. kolaj diterangkan corak bebas dengan
menggunakan teknik kolaj daripada
kertas warna dan labuci.
3. Murid diberikan kertas lukisan
dan bahan-bahan yang
menggunakan teknik kolaj daripada
kertas warna dan labuci.
4. Murid menghasilkan corak secara
bebas mengikut kreativiti masing-
masing.
. 5. Murid dibimbing oleh guru.
31 2.3.1 Menghasilkan
(30.7.2018) 2.3 Membuat 1. Murid ditunjukkan hasil corak
corak menggunakan
Hingga projek. teknik kolaj.
TEMA: ALAM teknik
(3.8.2018) 2. Murid ditunjukkan dan
SEMULAJADI / ii. kolaj
diterangkan corak bebas dengan
ALAM BENDA
menggunakan teknik kolaj daripada
kertas warna dan labuci.
3. Murid diberikan kertas lukisan
dan bahan-bahan yang
menggunakan teknik kolaj daripada
kertas warna dan labuci.
4. Murid menghasilkan corak secara
bebas mengikut kreativiti masing-
masing.
5. Murid dibimbing oleh guru.
CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2
18.8.2018 Hingga 26.8.2018
MINGGU/ STANDARD STANDARD
TOPIK / TAJUK AKTIVITI
TARIKH KANDUNGAN PEMBELAJARAN
1. Murid ditunjukkan contoh
32 origami bentuk kenderaan dalam
(27.8.2018) youtube.
Hingga 2. Murid ditunjukkan dan
(31.8.2018) 3.1.1 Menghasilkan
diterangkan cara menghasilkan
3.1 Membuat origami
origami bentuk kenderaan iaitu
binaan mudah i. bentuk kenderaan
kereta kebal, kereta sport dan bot
daripada kertas warna.
3. Murid diberikan kertas warna
dan menghasilkan origami yang
diminati mengikut kreativiti masing-
masing.
4. Murid dibimbing oleh guru.
33 3.1 Membuat 3.1.1 Menghasilkan
(3.9.2018) binaan mudah origami 1. Murid ditunjukkan contoh
Hingga ii. bentuk bunga origami bentuk bunga dalam
(7.9.2018) youtube.
2. Murid ditunjukkan dan
diterangkan cara menghasilkan
origami bentuk bunga iaitu bunga
tulip, mawar, matahari, sakura
daripada kertas pelbagai warna.
3. Murid diberikan kertas warna
dan menghasilkan origami yang
diminati mengikut kreativiti masing-
masing.
4. Murid dibimbing oleh guru.

34 3.1.1 Menghasilkan
(10.9.2018) 1. Murid ditunjukkan contoh
origami
Hingga origami bentuk haiwan dalam
iii. bentuk haiwan
(14.9.2018) youtube.
2. Murid ditunjukkan dan
35 diterangkan cara menghasilkan
(17.9.2018) origami bentuk haiwan iaitu katak,
Hingga burung hantu, arnab, beruang,
(21.9.2018) burung dan sebagainya daripada
kertas pelbagai warna.
3. Murid diberikan kertas warna
dan menghasilkan origami yang
diminati mengikut kreativiti masing-
masing.
4. Murid dibimbing oleh guru.
36 1. Murid ditunjukkan contoh mobail
(24.9.2018) 3.1.2 Menghasilkan pelbagai bentuk dalam internet/
Hingga mobail. youtube.
(28.9.2018) 2. Murid ditunjukkan dan
diterangkan cara-cara
menghasilkan mobail pelbagai
bentuk seperti rama-rama, burung,
ikan dan sebagainya.
3. Murid diberikan pelbagai bahan
daripada manilakad, warna pastel,
kertas foam, kain felt, kertas
MINGGU/ STANDARD STANDARD
TOPIK / TAJUK AKTIVITI
TARIKH KANDUNGAN PEMBELAJARAN
pelbagai warna dan sebagainya bagi
menghasilkan mobail yang diminati
mengikut kreativiti masing-masing.
4. Murid dibimbing oleh guru.

PKSR 2 / 2018

PKSR 2 / 2018

CUTI DEEPAVALI
1. Murid ditunjukkan contoh
40 3.2 Membuat 3.2.1 Menghasilkan asemblaj / arca pelbagai bentuk
(22.10.2018) projek. model robot dengan dalam internet/ youtube.
Hingga teknik asemblaj. 2. Murid ditunjukkan dan
(26.10.2018) diterangkan cara-cara
menghasilkan asemblaj pelbagai
bentuk daripada bahan kitar semula
seperti rumah, rama-rama, kereta,
kapal dan sebagainya.
3. Murid diberikan pelbagai bahan
daripada botol terpakai, tin-tin
kosong, gam, cat spray, kayu dan
sebagainya bagi menghasilkan
mobail yang diminati mengikut
kreativiti masing-masing.
4. Murid dibimbing oleh guru.

41 TEMA: ALAM
(5.11.2018) 4.1.1 Mengenal jenis
SEMULAJADI / 4.1 Mengenal Kraf 1. Murid menghias wau masing-
Hingga wau.
ALAM BENDA Tradisional. masing dengan menggunakan motif
(9.11.2018) i. layang-layang
flora.
ii. wau bulan
2. Murid sambung semula
iii. wau kucing
menghias wau yang telah dihasilkan
dengan motif flora seperti bunga-
bungaan, rama-rama, dedaun dan
sebagainya mengikut kreativiti
masing-masing.
3. Murid dibimbing oleh guru.

4.1.2 Menghias wau


TEMA: ALAM 4.1 Mengenal Kraf 1. Murid menghias wau masing-
dengan Motif.
42 SEMULAJADI / Tradisional. masing dengan menggunakan motif
(12.11.2018) i. flora
ALAM BENDA flora.
Hingga 2. Murid sambung semula
(16.11.2018) menghias wau yang telah dihasilkan
dengan motif flora seperti bunga-
bungaan, rama-rama, dedaun dan
sebagainya mengikut kreativiti
masing-masing.
3. Murid dibimbing oleh guru.
MINGGU/ STANDARD STANDARD
TOPIK / TAJUK AKTIVITI
TARIKH KANDUNGAN PEMBELAJARAN

4.1 Mengenal Kraf 4.1.2 Menghias wau 1. Murid menghias wau masing-
Tradisional. dengan Motif. masing dengan menggunakan motif
TEMA: ALAM
ii. fauna fauna.
SEMULAJADI /
2. Murid sambung semula
ALAM BENDA
menghias wau yang telah dihasilkan
dengan motif fauna seperti bentuk
kucing, katak, harimau, lebah, gajah
dan sebagainya mengikut kreativiti
masing-masing.
3. Murid dibimbing oleh guru.

43 Penilaian Menilai murid- Melihat sejauh mana Murid dinilai dari aspek bakat dan
(19.11.2018) murid mengenai kebolehan dan kreativiti.
Hingga tajuk-tajuk yang kemahiran murid.
(23.11.2018) telah dipelajari.

CUTI AKHIR TAHUN


(24.11.2018 Hingga 31.12.2018)

Disediakan oleh: Disemak oleh: Disahkan oleh:

_________________ _________________ ________________

Nurul Ain Hasan Hasrizal bin Bajuri Ahmad Muzir Abdul Halim

Setiausaha Kurikulum Guru Besar

SK Bandar Tasek Selatan