Anda di halaman 1dari 8

PROIECT DIDACTIC

Propunătoare: Budianu Roxana-Petronela (căs. Paiu)


Data:13.11.2018
Şcoala:
Clasa: a IV-a
Aria curriculară: Matematică și Științe ale naturii;
Disciplina: Științe ale naturii;
Unitatea de învăţare:Medii de viață;
Subiectul: Medii de viața. Relații de hrănire;
Tipul lecţiei: predare- învățare ;
Scopul: îmbogățirea cunoştinţelor privind caracteristicile diferitelor medii de viaţă şi a relaţiilor de hrănire ce apar între plantele şi animalele
specifice fiecăruia.

Obiectivele operaţionale – pe parcursul lecţiei, elevii vor fi capabili:

O1 - să definească mediile de viaţă şi relaţiile de hrănire ;

O2 - să clasifice mediile de viaţă după unele caracteristici ;

O3 - să identifice/ enumere plante şi animale specifice unui anumit mediu de viaţă ;

O4 - să realizeze lanţuri trofice simple ;

O5: să argumenteze rolul unei categorii trofice în realizarea lanțului trofic.

Metode, procedee, tehnici: conversația, explicația, exercițiul;


Mijloace de învăţământ: : manualul, caietul, fişe de lucru, imagini cu medii de viaţă, jetoane mici reprezentând plante şi animale, marker,
lipici, plicuri.
Forme de organizare a activităţii: : individual, frontal, pe grupe.
Resurse:
temporale: 50 minute
umane: 38 elevi

Desfăşurarea lecţiei:

Nr. Etapele/ Ob. Conţinutul instructiv-educativ Strategia didactică Evaluare


crt secvenţele op. Metode, Mijloace de Forme de
. lecţiei + procedee, învăţământ organizare
intervalul de tehnici a activităţii
timp alocat
1. Moment Se vor asigura condițiile necesare pentru buna Conversația Frontal
organizatoric desfășurare a lecției:
-intrarea organizată a elevilor în sala de clasă;
2 minute
-pregătirea materialelor necesare.

2. Verificarea Elevii sunt întrebați ce au avut de pregătit ca temă Conversația Frontal


temei pentru pentru acasă.
acasă

2 minute
3. Captarea Le prezinta elevilor o serie de planșe cu animale și Conversația Imagini Frontal Se va evalua
plante cunoscute de ei și discutăm despre acestea. Se capacitatea de
atenției
trage concluzia că animalele și plantele sunt diferite, atenție ale
elevilor
5 minute trăiesc in medii diferite, se hrănesc diferit și totuși au
nevoie una de cealaltă pentru a supraviețui.

4. Comunicarea Tablă Frontal


Se anunță titlul lectiei noi, se scrie la tablă și Conversația Individual
titlului lecției Caiete
în caiete: „Medii de viață. Relații de hrănire”.
Instrumente
5 minute
de scris
5. Dirijarea Se realizează schemei lecției la tabla și în Tablă
Conversația Caiete
invatarii caiete, printr-o discutie interactiva cu elevii,
Instrumente
ei aducându-și aportul cu cunoștințele pe care de scris Frontal Se evaluează
10 minute capacitatea
le au la realizarea acestei scheme:
elevilor de a
O1 Mediu de viața= totalitatea factorilor și Individual respecta
Explicația ordinea
condițiilor în care trăiesc viețuitoarele. planetelor
1. Mediul terestru
O2
a) natural: câmpia, dealul, muntele, pădurea Imagini

b)artificial: grădina, livada, via, parcul Observația


Se evaluează
O3 2. Mediul subteran capacitatea
elevilor de a
3. Mediul acvatic defini noțiunile
științifice
a) apa dulce: balta, lac, rau, fluviu învățate

b)apa sărata: mare, ocean


O4 Se evaluează
4. Mediul aerian capacitatea
elevilor de a da
Cele mai importante relații între răspunsuri
corecte
viețuitoarele unui mediu sunt relațiile de
hrănire.

lantul trofic= microorganisme- plante-


animale erbivore- animale carnivore- om
O5 Exemplu: cereale-soarece-nevăstuica-acvila

alge-pește-pește răpitor-barza

frunze-cărăbus-pasăre insectivoră-
pasăre răpitoare.

Sunt expuse la tabla planse reprezentand lanturi


trofice mai simple, pe baza carora se va discuta.