Anda di halaman 1dari 8

MATERI KULIAH MINGGU KE-4 NOVEMBER 2010

(Dosen Pengampu : Dwi Ertiningsih, M.Si.)

Turunan Fungsi Implisit


Fungsi eksplisit berbentuk : y = f (x) , sedangkan bentuk implisitnya adalah : y − f ( x) = 0 atau
F ( x , y ) = 0.

Langkah penurunan fungsi implisit :


1. Asumsikan y merupakan fungsi x dan diferensiabel
2. Turunkan kedua ruas terhadap x
dy
3. Selesaikan ke dalam x dan y.
dx
Contoh
dy
x 3 + y 3 = 6 xy ⇒ = ......
dx
Penyelesaian
d ⎛ 3
⎜ x + y ⎞⎟ = (6 xy ) ⇔ 3x + 3 y
3 d 2 2 dy = 6 x dy + 6 y
dx ⎝ ⎠ dx dx dx
dy
⇔ (3 y 2 − 6 x) = 6 y − 3x 2
dx
dy 6 y − 3x 2 2 y − x 2
⇔ = =
dx 3 y 2 − 6 x y 2 − 2 x

Latihan 1
dy
(x3 + y 2 )4 = x ⇒
dx
= ..... .

Turunan Fungsi Invers


Misalkan y = f (x) mempunyai invers, yaitu x = g ( y ) , maka didapat :
∆x ∆x 1
= = ,
∆y f ( x + ∆x) − f ( x) ⎛ f ( x + ∆x) − f ( x) ⎞
⎜ ⎟
⎝ ∆x ⎠
dengan ∆x = g ( y + ∆y ) − g ( y ) , sehingga jika ∆y → 0 maka ∆x → 0 , diperoleh:

1
dx ∆x 1 1 dx 1
= lim = lim = Jadi, =
dy ∆x→0 ∆y ∆x→0 f ( x + ∆x) f ( x + ∆x) − f ( x) dy dy
∆x lim dx
∆x→0
∆x
Contoh
dy dx
y = f ( x) = x , tentukan dan
dx dy

Penyelesaian
dy 1
=
dx 2 x

dx 1
= =2 x
dy dy
dx

Turunan Fungsi Trigonometri


Misalkan f(x) = sin(x) → f ' ( x) = …..?
f (x + ∆x) − f (x)
f ′(x) = lim
∆x→0 ∆x
sin(x + ∆x) − sin(x)
= lim
∆x→0 ∆x
sin( x). cos(∆x) + cos( x). sin( ∆x) − sin( x)
= lim
∆x → 0 ∆x
sin( x)[cos(∆x) − 1] cos( x). sin( ∆x)
= lim + lim
∆x → 0 ∆x ∆x → 0 ∆x
cos(∆x) − 1 cos(∆x) + 1
= cos( x) + sin( x). lim .
∆x → 0 ∆x cos(∆x) + 1
sin(∆x) sin( ∆x)
= cos( x) + sin( x). lim lim
∆x → 0 ∆x ∆x → 0 cos(∆x) + 1
0
= cos( x) + sin( x).1.
2
= cos( x)

Jadi, f ' ( x) = cos( x)

2
Rumus-rumus dasar
1. f ( x) = sin( x) ⇒ f ' ( x) = cos( x)
2. f ( x) = cos( x) ⇒ f ' ( x) = − sin( x)

3. f ( x) = tan( x) ⇒ f ' ( x) = sec2 ( x)

4. f ( x) = cot( x) ⇒ f ' ( x) = − cos ec 2 ( x)


5. f ( x) = sec( x) ⇒ f ' ( x) = sec( x). tan( x)
6. f ( x) = cos ec( x) ⇒ f ' ( x) = − cos ec( x).cot( x).

Contoh
tan x − 1
Tentukan f ′(x) jika f ( x) =
sec x
Penyelesaian
tan x − 1
f ( x) =
sec x
d d
sec x. (tan x − 1) − (tan x − 1). (sec x)
f ' ( x) = dx dx
sec2 x
sec x.sec2 x − (tan x − 1) sec x. tan x
f ' ( x) =
sec2 x

sec2 x − (tan x − 1) tan x


f ' ( x) =
sec x
sec x − tan 2 x + tan x
2
f ' ( x) =
sec x
sec x − (sec2 x − 1) + tan x
2
f ' ( x) =
sec x
1 + tan x
f ' ( x) =
sec x

Latihan 2

Tentukan dy dx dari fungsi-fungsi berikut:

1. y = 5 tan x5 + 5 tan 5 x

2. y = 5 sec x5

3. sin( x 2 + y 2 ) = y (3 x 2 + 2)

3
Turunan Fungsi Siklometri
Misalkan y = arc sin(x) , berarti x = sin( y ) .
dy
= ...
dx
dx
= cos( y ) = 1 − sin 2 ( y ) = 1 − x 2
dy

dy 1 1
Jadi, = =
dx dx 1 − x2
dy

Dengan cara sama diperoleh:


dy −1
1. y = arc cos( x) ⇒ =
dx 1 − x2
dy 1
2. y = arc tan( x) ⇒ =
dx 1 + x 2
dy −1
3. y = arc cot( x) ⇒ =
dx 1 + x 2
dy 1
4. y = arc sec( x) ⇒ =
dx x x 2 − 1
dy −1
5. y = arc cos ec( x) ⇒ =
dx x x 2 − 1

Contoh

Tentukan turunan dari fungsi s = 1 − t 2 .arc sin(t )


Penyelesaian

s = 1 − t 2 .arc sin(t )
ds d 1− t2 d (arcsin(t ))
= arcsin(t ). + 1− t2 .
dt dt dt
ds − 2t 1 t arcsin(t )
= arcsin(t ). + 1− t2 . =1−
dt 2 1− t 2
1− t 2
1− t2

Latihan 3
⎛1− x ⎞
Tentukan turunan dari fungsi y = arctan⎜ ⎟
⎝1 + x ⎠

4
Turunan Fungsi Logaritma
y = a log x, a > 0 , a ≠ 1 , dan x > 0.
dy ∆y
= lim =K
dx ∆x→0 ∆x
∆y a log( x + ∆x)− a log( x) 1 a x + ∆x
= = ⋅ log( )
∆x ∆x ∆x x
1 x 1
a x + ∆x ∆x a ∆x ∆x ⋅ x
= log( ) = log(1 + )
x x
Sehingga diperoleh
∆y ∆x ⋅
x 1
dy
= lim = lim a log(1 + ) ∆x x
dx ∆x →0 ∆x ∆x →0 x
∆x ⋅
x 1
dy 1 1 e log e 1
= log[ lim (1 + ) ∆x x ] Jadi, = ⋅a log e = ⋅ e
a
=
∆x → 0 x dx x x log a x ln(a)
1

= a log(e)
x

dy 1
Jika diambil a = e diperoleh : e log x = ln x ⇒ =
dx x
Contoh

dy ⎛a−x⎞
Tentukan dari fungsi y = ln⎜ ⎟
dx ⎝a+x⎠
Penyelesaian
a−x a−x
y = ln( ); y = ln : u =
a+x a+x
dy dy du
= ⋅
dx du dx
1 − (a + x) − (a − x)
= ⋅
u (a + x)2
a + x − 2a
=
a − x (a + x)2
− 2a
= 2
a − x2

5
atau
a−x
y = ln( ) = ln(a − x) − ln(a + x)
a+x
dy 1 1
= (−1) −
dx a − x a+x
− (a + x) − (a − x)
=
a2 − x2
− 2a
= 2
a − x2

Latihan 4

dy
1. Tentukan dari fungsi y = ln x
dx

dy
2. Tentukan dari fungsi y = x x
dx

Turunan Fungsi Eksponensial


Misalkan y = a x , a > 0 berarti x = a log y
dy 1 1
= = = y. ln(a ) = a x . ln(a)
dx dx 1
dy y. ln(a)
dy ln(e)
jika diambil a = e → y = e x → = ex = ex
dx e log e
Contoh
y = e 2 sin x + x
2

dy
=K
dx
Penyelesaian

y = e 2 sin x + x
2
; y = e u dengan u = 2 sin x + x 2
dy dy du
= ⋅ = e u .(2 cos x + 2 x)
dx du dx
= 2( x + cos x)e 2 sin x + x
2

6
Turunan Fungsi Parameter
Fungsi y = f (x) sering dinyatakan dalam bentuk parameter yaitu :
y = g (t )
x = h (t )

dengan t suatu parameter


dy dy dt dy 1
= ⋅ = ⋅
dx dt dx dt dx
dt
dy
= dt
dx
dt
Contoh

x = et sin t
y = e cos t
t 〉 dy
dx
=K

Penyelesaian

x = e t sin t dy dy dt dy 1
= ⋅ = ⋅
y = e t cos t dx dt dx dt dx
dt
dy
dt = e cos t − e sin t
t t
=
dx e t sin t + e t cos t
dt dy cos t − sin t
Jadi, =
dx sin t + cos t

Turunan Tingkat Tinggi


Diberikan fungsi y = f ( x)
f ( x + ∆x) − f ( x)
f ' ( x) = lim ada, maka nilai limitnya
∆x →0 ∆x
disebut TURUNAN TINGKAT I dari f ( x).

d (dy 2
dx) d y
f " ( x) = = 2 disebut TURUNAN TINGKAT II dari f ( x).
dx dx
M

dny
f ( n )( x) = disebut TURUNAN TINGKAT –n dari f ( x).
dx n

7
Contoh
y = f ( x) = ln(1 − x) → f ( n ) ( x) = K

Penyelesaian
−1
f ' ( x) = dy =
dx 1− x
2 d dy −1
f " ( x) = d y = ( )=
dx 2 dx dx (1 − x) 2
3 d d2y −2
f ' ' ' ( x) = d y = ( 2) =
(1 − x)3
3
dx dx dx

4 d d3y − 2 .3
f ( 4)
( x) = d y = ( 3) =
dx 4 dx dx (1 − x) 4
M
( n) − (n − 1)!
f ( x) =
n
(1 − x)

Latihan 5
d2y
1. Tentukan dari fungsi berikut :
dx 2

x = et
y = t2

2. Tentukan f ( n ) ( x) dari fungsi f ( x) = sin x


3. Hitunglah derivative dari fungsi-fungsi berikut ini :
⎧− x 2 , x < −1
a. G ( x) = ⎨ , di titik x = −1
⎩2 x + 1, x ≥ −1
b. H ( x) =| x − 2 | di titik x = 2

c. y + x2 y − x + 3 = 0

d. sin( x + y ) = xy 5

e. y = sin( x 3 + 1)

f. y = x + x +1