Anda di halaman 1dari 3

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN

PENDIDIKAN SENI VISUAL KSSR TAHUN 5 (venus) 2018


PROGRAM PENDIDIKAN KHAS INTEGRASI SK. BANDAR TASIK SELATAN
TARIKH/ TAJUK STANDARD STANDARD AKTIVITI
MINGGU KANDUNGAN PEMBELAJARAN
1 1. Menggambar 1.1 Melukis secara spontan untuk 1.1.1 Menghasilkan gambar @Mengecam krayon dan arang untuk membuat gosokan.
(2.1.2018) Tema : Alam menghasilkan imej. dengan teknik @Menyatakan bahan yang boleh menghasilkan corak dengan teknik gosokan.
Hingga Semulajadi/ Alam gosokan menggunakan @Menghasilkan gosokan bebas menggunakan :
Benda media kering : o i. krayon
(5.1.2018)
i. krayon o ii. arang
ii. arang  @Menghasilkan gambar dengan teknik gosokan menggunakan :
2 o i. krayon
(8.1.2018) o ii. arang
Hingga  @Menghasilkan gambar bertema dengan teknik gosokan menggunakan gabungan
(12.1.2018)  krayon dan arang.
 @Menghasilkan gambar dengan teknik gosokan menggunakan pelbagai gabungan
 teknik dan media kering secara kreatif.
3 1. Menggambar 1.1 Melukis secara spontan untuk 1.1.2 Menghasilkan gambar @Mengecam alatan dan bahan membuat gurisan.
(15.1.2018) Tema : Alam menghasilkan imej. menggunakan teknik @Menyatakan dua bahan yang boleh menghasilkan corak dengan teknik gurisan.
Hingga Semulajadi/Alam gurisan. @Melakar secara bebas dengan teknik gurisan pada sebarang permukaan.
Benda @Menghasilkan gambar bertema dengan teknik gurisan pada sebarang
(19.1.2018)
permukaan.
@Menghasilkan gambar secara spontan menggunakan gabungan dua alatan pada
4 sebarang permukaan dengan teknik gurisan.
(29.1.2018) @Menghasilkan gambar atau corak dengan teknik gurisan dengan gabungan
Hingga pelbagai teknik dan bahan secara kreatif.
(30.1.2018)
5 1. Menggambar 1.2 Menghasilkan gambar. 1.2.1 Menghasilkan gambar @Mengecam bahan untuk membuat kolaj.
(1.2.2018) Tema : Alam dengan teknik @Menyatakan bahan untuk menghasilkan kolaj
Hingga Semulajadi/ Alam kolaj menggunakan : @Membuat lakaran imej secara bebas.
Benda i. Kertas warna @Menghasilkan kolaj dengan pilihan menggunakan tiga bahan :
(2.2.2018)
ii. kertas surat khabar i. kertas warna
iii. kertas majalah ii. kertas surat khabar
iv. bijirin iii. kertas majalah
v. kekacang iv. bijiri dan kekacang
vi. rempah ratus v. rempah

6 1. Menggambar 1.2 Menghasilkan gambar. 1.2.1 Menghasilkan gambar @Mengecam bahan untuk membuat kolaj.
(5.2.2018) Tema : Alam dengan teknik @Menyatakan bahan untuk menghasilkan kolaj
Hingga Semulajadi/ Alam kolaj menggunakan : @Membuat lakaran imej secara bebas.
Benda i. Kertas warna @Menghasilkan kolaj dengan pilihan menggunakan tiga bahan :
(9.2.2018)
ii. kertas surat khabar i. kertas warna
iii. kertas majalah ii. kertas surat khabar
iv. bijirin iii. kertas majalah
v. kekacang iv. bijiri dan kekacang
vi. rempah ratus v. rempah
@Menghasilkan kolaj gambar atau corak menggunakan gabungan pelbagai bahan :
i. kertas warna iv. bijirin
ii. kertas surat khabar v. kekacang
Iii. kertas majalah vi.rempah
@ @Menghasilkan gambar dan corak menggunakan teknik kolaj dan mozek
dengan
gabungan pelbagai bahan kitar semula

.CUTI TAHUN BARU CINA


Disediakan Oleh: Disemak Oleh: Disahkan Oleh:

_________________ _________________________________ ________________________

Nurul Ain Hasan Hasrizal Bin Bajuri Ahmad Muzir Bin Abdul Halim
Guru Matapelajaran Setiausaha Kurikulum Pend. Khas Guru Besar
SK. Bandar Tasik Selatan SK. Bandar Tasik Selatan

Anda mungkin juga menyukai