Anda di halaman 1dari 15

DAFTAR HADIR

Lokakarya Mini Puskesmas


Waetuno, 27 Januari 2017

No Nama NIP Gol. Tempat Kerja Tanda Tangan

1 Muh. Aswin Mukka Ipo 19830821 200502 1001 III/c Puskesmas Waetuno
2 Sawaria, AMK. 19790719 200312 2 009 III/c Puskesmas Waetuno
3 Lisdya Mukka Ipo AMG 19811008 200502 2 006 III/c Puskesmas Waetuno
4 drg. George Abraham Saragih Puskesmas Waetuno
5 Wa Mirah, S. Si !9840818 201001 2 035 IIII/b Puskesmas Waetuno
Syamsuddin
6 19780501 200904 1 001 II/c Pustu Longa
Wd.Muhurida Haruda, Am.Keb.
7 19841005 200604 2 016 III/b Puskesmas Waetuno
8 Hasiani,AMKL 19810604 200604 2 016 III/b Puskesmas Waetuno
Waya. S, A.Md.Keb
9 19751231 200502 2 011 III/a Poskesdes Patuno
10 Wa Ode Meutia, AMG. 19880904 201001 2 014 III/a Poskesdes Koroe Onowa
11 La Ode Woou, SKM 19800506 201001 1 009 III/a Puskesmas Waetuno
12 Maulid, AMKL 19750731 200604 1 005 II/d Puskesmas Waetuno
13 Yusrawati, AM.Keb. 19861108 201101 2 012 II/d Pustu Waha
14 Nurlisnawati, AMG. 19891030 201101 2 010 II/d Pustu Longa
15 Andi Masrianti,Amd.Kep 19800613 200903 2 001 III/a Poskesdes Sombu
16 Yusriah Maondu, A.Md.Kep 19850717 201406 2 001 II/c Puskesmas Waetuno
17 Asriyani, A. Md.Keb Puskesmas Waetuno
18 Vevi, A.Md.Keb Puskesmas Waetuno
19 Gusti Arifah.A.Md.Keb Poskesdes Wapia-pia
20 Nur Hayani,A.Md.Keb Poskesdes Koroe Onowa
21 Suratni,S.Farm Puskesmas Waetuno
22 Fendra Suswanto, SKM Puskesmas Waetuno
23 Lisnawati, Amd.Keb Puskesmas Waetuno
24 Fiska,Amd.Keb Puskesmas Waetuno
25 Sri Ayu Kumbara, S.Kep.Ns Puskesmas Waetuno
26 Harlina, A.Md.Keb Puskesmas Waetuno
27 Melisa, AMG Puskesmas Waetuno
28 Wa Ode Oda Safriani, Amd.Keb Puskesmas Waetuno
29 Nurlina, A.Md.Keb Puskesmas Waetuno
30 Fiana, A.Md.Kep Puskesmas Waetuno
31 Indra Yustina Masuri, AM.Keb. Poskesdes Sombu
32 Hasniba, Amd.Kep. Puskesmas Waetuno
33 Wa Ode Iin Aulia Saputri,Amd.Keb Poskesdes Waelumu
34 Sufiati, A.Md.Keb Puskesmas Waetuno

Mengetahui,
Kepala Puskesmas waetuno Pembuat Daftar

Muh.Aswin Mukka Ipo La Ode Woou,SKM


Nip. 19830821 200502 1001 Nip. 19800506 201001 1 009
DAFTAR HADIR
Lokakarya Mini Puskesmas
Waetuno, 30 Maret 2017

No Nama NIP Gol. Tempat Kerja Tanda Tangan

1 Muh. Aswin Mukka Ipo 19830821 200502 1001 III/c Puskesmas Waetuno
2 Sawaria, AMK. 19790719 200312 2 009 III/d Puskesmas Waetuno
3 Lisdya Mukka Ipo AMG 19811008 200502 2 006 III/c Puskesmas Waetuno
4 drg. George Abraham Saragih Puskesmas Waetuno
5 Wa Mirah, S. Si !9840818 201001 2 035 IIII/b Puskesmas Waetuno
Syamsuddin
6 19780501 200904 1 001 II/c Pustu Longa
Wd.Muhurida Haruda, Am.Keb.
7 19841005 200604 2 016 III/b Puskesmas Waetuno
8 Hasiani,AMKL 19810604 200604 2 016 III/b Puskesmas Waetuno
Waya. S, A.Md.Keb
9 19751231 200502 2 011 III/a Poskesdes Patuno
10 Wa Ode Meutia, AMG. 19880904 201001 2 014 III/a Poskesdes Koroe Onowa
11 La Ode Woou, SKM 19800506 201001 1 009 III/a Puskesmas Waetuno
12 Maulid, AMKL 19750731 200604 1 005 II/d Puskesmas Waetuno
13 Yusrawati, AM.Keb. 19861108 201101 2 012 II/d Pustu Waha
14 Nurlisnawati, AMG. 19891030 201101 2 010 II/d Pustu Longa
15 Andi Masrianti,Amd.Kep 19800613 200903 2 001 III/a Poskesdes Sombu
16 Yusriah Maondu, A.Md.Kep 19850717 201406 2 001 II/c Puskesmas Waetuno
17 Isdawati Azis, A.Md.Keb Poskesdes Longa
18 Vevi, A.Md.Keb Puskesmas Waetuno
19 Gusti Arifah.A.Md.Keb Poskesdes Wapia-pia
20 Nur Hayani,A.Md.Keb Poskesdes Koroe Onowa
21 Suratni,S.Farm Puskesmas Waetuno
22 Fendra Suswanto, SKM Puskesmas Waetuno
23 Lisnawati, Amd.Keb Puskesmas Waetuno
24 Fiska,Amd.Keb Puskesmas Waetuno
25 Sri Ayu Kumbara, S.Kep.Ns Puskesmas Waetuno
26 Harlina, A.Md.Keb Puskesmas Waetuno
27 Melisa, AMG Puskesmas Waetuno
28 Wa Ode Oda Safriani, Amd.Keb Puskesmas Waetuno
29 Asriyani, A.Md.Keb Puskesmas Waetuno
30 Fiana, A.Md.Kep Puskesmas Waetuno
31 Indra Yustina Masuri, AM.Keb. Poskesdes Sombu
32 Hasniba, Amd.Kep. Puskesmas Waetuno
33 Wa Ode Iin Aulia Saputri,Amd.Keb Poskesdes Waelumu
34 Sufiati, A.Md.Keb Puskesmas Waetuno

Mengetahui,
Kepala Puskesmas waetuno Pembuat Daftar

Muh.Aswin Mukka Ipo La Ode Woou,SKM


Nip. 19830821 200502 1001 Nip. 19800506 201001 1 009
DAFTAR HADIR
Lokakarya Mini Puskesmas
Waetuno, 27 April 2017

No Nama NIP Gol. Tempat Kerja Tanda Tangan

1 Muh. Aswin Mukka Ipo, S.Kep 19830821 200502 1001 III/c Puskesmas Waetuno
2 Sawaria, AMK. 19790719 200312 2 009 III/d Puskesmas Waetuno
3 Lisdya Mukka Ipo AMG 19811008 200502 2 006 III/c Puskesmas Waetuno
4 drg. George Abraham Saragih Puskesmas Waetuno
5 Wa Mirah, S. Si !9840818 201001 2 035 IIII/b Puskesmas Waetuno
Syamsuddin
6 19780501 200904 1 001 II/c Pustu Longa
Wd.Muhurida Haruda, Am.Keb.
7 19841005 200604 2 016 III/b Puskesmas Waetuno
8 Hasiani,AMKL 19810604 200604 2 016 III/b Puskesmas Waetuno
Waya. S, A.Md.Keb
9 19751231 200502 2 011 III/a Poskesdes Patuno
10 Wa Ode Meutia, AMG. 19880904 201001 2 014 III/a Poskesdes Koroe Onowa
11 La Ode Woou, SKM 19800509 201001 1 009 III/a Puskesmas Waetuno
12 Maulid, AMKL 19750731 200604 1 005 III/a Puskesmas Waetuno
13 Yusrawati, AM.Keb. 19861108 201101 2 012 III/a Pustu Waha
14 Nurlisnawati, AMG. 19891030 201101 2 010 III/a Pustu Longa
15 Andi Masrianti,Amd.Kep 19800613 200903 2 001 III/a Poskesdes Sombu
16 Yusriah Maondu, A.Md.Kep 19850717 201406 2 001 II/c Puskesmas Waetuno
17 Asriyani, A. Md.Keb Puskesmas Waetuno
18 Vevi, A.Md.Keb Puskesmas Waetuno
19 Gusti Arifah.A.Md.Keb Poskesdes Wapia-pia
20 Nur Hayani,A.Md.Keb Poskesdes Koroe Onowa
21 Suratni,S.Farm Puskesmas Waetuno
22 Fendra Suswanto, SKM Puskesmas Waetuno
23 Lisnawati, Amd.Keb Puskesmas Waetuno
24 Fiska,Amd.Keb Puskesmas Waetuno
25 Sri Ayu Kumbara, S.Kep.Ns Puskesmas Waetuno
26 Harlina, A.Md.Keb Puskesmas Waetuno
27 Melisa, AMG Puskesmas Waetuno
28 Wa Ode Oda Safriani, Amd.Keb Puskesmas Waetuno
29 Dewi Ayu, S.Farm Puskesmas Waetuno
30 Fiana, A.Md.Kep Puskesmas Waetuno
31 Indra Yustina Masuri, AM.Keb. Poskesdes Sombu
32 Hasniba, Amd.Kep. Puskesmas Waetuno
33 Wa Ode Iin Aulia Saputri,Amd.Keb Poskesdes Waelumu
34 Nurpati, A.Md.Kep Puskesmas Waetuno

Mengetahui,
Kepala Puskesmas waetuno Pembuat Daftar

Muh.Aswin Mukka Ipo, S.Kep La Ode Woou, SKM


Nip. 19830821 200502 1001 Nip. 19800509 201001 1 009
DAFTAR HADIR
SOSIALISASI DESA SIAGA
Desa Longa, 27 Juni 2018

No Nama Jabatan Tanda Tangan

1 1

2 2

3 3

4 4

5 5

6 6

7 7

8 8

9 9

10 10

11 11

12 12

13 13

14 14

15 15

16 16

17 17

18 18

19 19

20 20

21 21

22 22

23 23

24 24

25 25

26 26
27 27

28 28

29 29

30 30

31 31

32 32

33 33

34 34

35 35

36 36

37 37

38 38

39 39

40 40

41 41

42 42

43 43

44 44

Mengetahui,
Kepala Puskesmas waetuno Pembuat Daftar

Muh.Aswin Mukka Ipo Maulid, SKM


Nip. 19830821 200502 1001 Nip.19750731 200604 1 005
DAFTAR HADIR
SOSIALISASI DESA SIAGA
DESA LONGA, 27 JUNI 2018

No Nama Jabatan Jumlah Diterima (Rp) Tanda Tangan

1
100,000 1

2
100,000 2

3
100,000 3

4
100,000 4

5
100,000 5

6
100,000 6

7
100,000 7

8
100,000 8

9
100,000 9

10
100,000 10

11
100,000 11

12
100,000 12

13
100,000 13

14
100,000 14

15
100,000 15

16
100,000 16

17
100,000 17

18
100,000 18

19
100,000 19

20
100,000 20

21
100,000 21

22
100,000 22

23
100,000 23

24
100,000 24

25
100,000 25

26
100,000 26

27
100,000 27

28
100,000 28
29
100,000 29

30
100,000 30

31
100,000 31

32
100,000 32

33
100,000 33

34
100,000 34

35
100,000 35

36
100,000 36

37
100,000 37

38
100,000 38

39
100,000 39

40
100,000 40

41
100,000 41

42
100,000 42

43
100,000 43

44
100,000 44

Mengetahui,
Kepala Puskesmas waetuno Pembuat Daftar

Muh.Aswin Mukka Ipo Maulid, SKM


Nip. 19830821 200502 1001 Nip.19750731 200604 1 005
Waetuno, 20 Juli 2017

Pelaksana
Kepala Puskesmas waetuno

Muh.Aswin Mukka Ipo, S.Kep


Nip. 19830821 200502 1001
DAFTAR HADIR
Lokakarya Mini Puskesmas
Waetuno, 26 Mei 2017

No Nama NIP Gol. Tempat Kerja Tanda Tangan

1 Muh. Aswin Mukka Ipo, S.Kep 19830821 200502 1001 III/c


Puskesmas Waetuno
2 Sawaria, AMK. 19790719 200312 2 009 III/d Puskesmas Waetuno
3 Lisdya Mukka Ipo AMG 19811008 200502 2 006 III/c Puskesmas Waetuno
4 drg. George Abraham Saragih 19840813 201705 1 001 III/b Puskesmas Waetuno
5 Wa Mirah, S. Si !9840818 201001 2 035 IIII/b Puskesmas Waetuno
Syamsuddin
6 19780501 200904 1 001 II/c
Pustu Longa
Wd.Muhurida Haruda, Am.Keb.
7 19841005 200604 2 016 III/b Puskesmas Waetuno
8 Hasiani,AMKL 19810604 200604 2 016 III/b
Puskesmas Waetuno
Waya. S, A.Md.Keb
9 19751231 200502 2 011 III/a Poskesdes Patuno
10 Wa Ode Meutia, AMG. 19880904 201001 2 014 III/a Poskesdes Koroe Onowa
11 La Ode Woou, SKM 19800509 201001 1 009 III/a
Puskesmas Waetuno
12 Maulid, SKM 19750731 200604 1 005 III/b
Puskesmas Waetuno
13 Yusrawati, AM.Keb. 19861108 201101 2 012 III/a Pustu Waha
14 Nurlisnawati, AMG. 19891030 201101 2 010 III/a Pustu Longa
15 Andi Masrianti,Amd.Kep 19800613 200903 2 001 III/a Poskesdes Sombu
16 Yusriah Maondu, A.Md.Kep 19850717 201406 2 001 II/c Puskesmas Waetuno
17 Asriyani, A. Md.Keb Puskesmas Waetuno
18 Vevi, A.Md.Keb Puskesmas Waetuno
19 Gusti Arifah.A.Md.Keb Poskesdes Wapia-pia
20 Nur Hayani,A.Md.Keb Poskesdes Koroe Onowa
21 Suratni,S.Farm Puskesmas Waetuno
22 Fendra Suswanto, SKM Puskesmas Waetuno
23 Lisnawati, Amd.Keb Puskesmas Waetuno
24 Fiska,Amd.Keb Puskesmas Waetuno
25 Sri Ayu Kumbara, S.Kep.Ns Puskesmas Waetuno
26 Harlina, A.Md.Keb Puskesmas Waetuno
27 Melisa, AMG Puskesmas Waetuno
28 Wa Ode Oda Safriani, Amd.Keb Puskesmas Waetuno
29 Dewi Ayu, S.Farm Puskesmas Waetuno
30 Fiana, A.Md.Kep Puskesmas Waetuno
31 Indra Yustina Masuri, AM.Keb. Poskesdes Sombu
32 Hasniba, Amd.Kep. Puskesmas Waetuno
33 Wa Ode Iin Aulia Saputri,Amd.Keb Poskesdes Waelumu
34 Nurpati, A.Md.Kep Puskesmas Waetuno

Mengetahui,
Kepala Puskesmas waetuno Pembuat Daftar

Muh.Aswin Mukka Ipo, S.Kep La Ode Woou, SKM


Nip. 19830821 200502 1001 Nip. 19800509 201001 1 009
DAFTAR HADIR
Lokakarya Mini Puskesmas
Waetuno, 26 Februari 2018

No Nama NIP Gol. Tempat Kerja

1 Muh. Aswin Mukka Ipo, S.Kep 19830821 200502 1001 III/c Puskesmas Waetuno
2 Sawaria, AMK. 19790719 200312 2 009 III/d Puskesmas Waetuno
3 Lisdya Mukka Ipo AMG 19811008 200502 2 006 III/c Puskesmas Waetuno
4 drg. George Abraham Saragih 19840813 201705 1 001 III/b Puskesmas Waetuno
5 dr. La Ode Rinaldi Puskesmas Waetuno
6 Wa Mirah, S. Si !9840818 201001 2 035 IIII/b Puskesmas Waetuno
Wd.Muhurida Haruda, Am.Keb.
7 19841005 200604 2 016 III/b Puskesmas Waetuno
8 Hasiani,AMKL 19810604 200604 2 016 III/b Puskesmas Waetuno
Waya. S, A.Md.Keb
9 19751231 200502 2 011 III/a Poskesdes Patuno
10 La Ode Woou, SKM 19800509 201001 1 009 III/a Puskesmas Waetuno
11 Maulid, SKM 19750731 200604 1 005 III/b Puskesmas Waetuno
12 Yusrawati, AM.Keb. 19861108 201101 2 012 III/a Pustu Waha
13 Nurlisnawati, AMG. 19891030 201101 2 010 III/a Pustu Longa
14 Andi Masrianti,Amd.Kep 19800613 200903 2 001 III/a Poskesdes Sombu
15 Sri Damayanti, AM.Keb 19860919 201001 2 021 III/a Poskesdes Sombu
Syamsuddin
16 19780501 200904 1 001 II/d Pustu Longa
17 Yusriah Maondu, A.Md.Kep 19850717 201406 2 001 II/d Puskesmas Waetuno
18 Isdawati Azis, a.Md.Keb 19890705 201705 2 002 II/c Pustu Longa
19 Vevi, A.Md.Keb Puskesmas Waetuno
20 Nurfia, A.Md.Kep Puskesmas Waetuno
21 Nur Hayani,A.Md.Keb Poskesdes Kornowa
22 Suratni,S.Farm Puskesmas Waetuno
23 Fendra Suswanto, SKM Puskesmas Waetuno
24 Lisnawati, Amd.Keb Puskesmas Waetuno
25 Fiska,Amd.Keb Puskesmas Waetuno
26 Wa Ode Susiawati, A.Md.Keb Poskesdes Kornowa
27 Harlina, A.Md.Keb Puskesmas Waetuno
28 Melisa, AMG Puskesmas Waetuno
29 Wa Ode Oda Safriani, Amd.Keb Puskesmas Waetuno
30 Dewi Ayu, S.Farm Puskesmas Waetuno
31 Erniati, A.Md.Keb Puskesmas Waetuno
32 Saharina, A.Md.Keb Puskesmas Waetuno
33 Hasniba, Amd.Kep. Puskesmas Waetuno
34 Wa Ode Iin Aulia Saputri,Amd.Keb Poskesdes Waelumu
35 Nurpati, A.Md.Kep Puskesmas Waetuno
36 Asto, A.Md.Kep Puskesmas Waetuno
37 Husna, A.Md.Keb Puskesmas Waetuno
38 Haswanto, S.Kep Puskesmas Waetuno
39 Susmiati, A.Md.Keb Poskesdes Kornowa
40 Wa Ode Satriani, A.Md.Keb Puskesmas Waetuno
41 Aifan, A.Md.Kep Puskesmas Waetuno
42 Evianti, A.Md.Keb Puskesmas Waetuno
43 Wa Ode Yanti, S.Kep Puskesmas Waetuno
44 Mayana, A.Md.Keb Puskesmas Waetuno
45 Asri Yani, A.Md.Keb Puskesmas Waetuno
46 Rosmana Puskesmas Waetuno
47 Waratiana Puskesmas Waetuno
48 Wasiti Puskesmas Waetuno
49 Wa Ode Mardawati Puskesmas Waetuno
50 Sahari Poskesdes Waelumu
Mengetahui,
Kepala Puskesmas waetuno Pembuat Daftar

Muh.Aswin Mukka Ipo, S.Kep La Ode Woou, SKM


Nip. 19830821 200502 1001 Nip. 19800509 201001 1 009
Tanda Tangan
Pembuat Daftar

La Ode Woou, SKM


19800509 201001 1 009
DAFTAR HADIR
Lokakarya Mini Puskesmas
Waetuno, 28 Maret 2018

No Nama NIP Gol. Tempat Kerja Tanda Tangan

1 Muh. Aswin Mukka Ipo, S.Kep 19830821 200502 1001 III/c Puskesmas Waetuno
2 Sawaria, AMK. 19790719 200312 2 009 III/d Puskesmas Waetuno
3 Lisdya Mukka Ipo AMG 19811008 200502 2 006 III/c Puskesmas Waetuno
4 drg. George Abraham Saragih 19840813 201705 1 001 III/b Puskesmas Waetuno
5 dr. La Ode Rinaldi Puskesmas Waetuno
6 Wa Mirah, S. Si !9840818 201001 2 035 IIII/b Puskesmas Waetuno
Wd.Muhurida Haruda, Am.Keb.
7 19841005 200604 2 016 III/b Puskesmas Waetuno
8 Hasiani,AMKL 19810604 200604 2 016 III/b Puskesmas Waetuno
Waya. S, A.Md.Keb
9 19751231 200502 2 011 III/a Poskesdes Patuno
10 La Ode Woou, SKM 19800509 201001 1 009 III/a Puskesmas Waetuno
11 Maulid, SKM 19750731 200604 1 005 III/b Puskesmas Waetuno
12 Yusrawati, AM.Keb. 19861108 201101 2 012 III/a Pustu Waha
13 Nurlisnawati, AMG. 19891030 201101 2 010 III/a Pustu Longa
14 Andi Masrianti,Amd.Kep 19800613 200903 2 001 III/a Poskesdes Sombu
15 Sri Damayanti, AM.Keb 19860919 201001 2 021 III/a Poskesdes Sombu
Syamsuddin
16 19780501 200904 1 001 II/d Pustu Longa
17 Yusriah Maondu, A.Md.Kep 19850717 201406 2 001 II/d Puskesmas Waetuno
18 Isdawati Azis, a.Md.Keb 19890705 201705 2 002 II/c Pustu Longa
19 Vevi, A.Md.Keb Puskesmas Waetuno
20 Nurfia, A.Md.Kep Puskesmas Waetuno
21 Nur Hayani,A.Md.Keb Puskesmas Waetuno
22 Suratni,S.Farm Puskesmas Waetuno
23 Fendra Suswanto, SKM Puskesmas Waetuno
24 Lisnawati, Amd.Keb Puskesmas Waetuno
25 Fiska,Amd.Keb Puskesmas Waetuno
26 Wa Ode Susiawati, A.Md.Keb Poskesdes Kornowa
27 Harlina, A.Md.Keb Puskesmas Waetuno
28 Melisa, AMG Puskesmas Waetuno
29 Wa Ode Oda Safriani, Amd.Keb Puskesmas Waetuno
30 Dewi Ayu, S.Farm Puskesmas Waetuno
31 Erniati, A.Md.Keb Puskesmas Waetuno
32 Saharina, A.Md.Keb Puskesmas Waetuno
33 Hasniba, Amd.Kep. Puskesmas Waetuno
34 Wa Ode Iin Aulia Saputri,Amd.Keb Poskesdes Waelumu
35 Nurpati, A.Md.Kep Puskesmas Waetuno
36 Asto, A.Md.Kep Puskesmas Waetuno
37 Husna, A.Md.Keb Puskesmas Waetuno
38 Haswanto, S.Kep Puskesmas Waetuno
39 Susmiati, A.Md.Keb Poskesdes Kornowa
40 Wa Ode Satriani, A.Md.Keb Puskesmas Waetuno
41 Aifan, A.Md.Kep Puskesmas Waetuno
42 Evianti, A.Md.Keb Puskesmas Waetuno
43 Wa Ode Yanti, S.Kep Puskesmas Waetuno
44 Asri Yani, A.Md.keb Puskesmas Waetuno
45 Rosmana Puskesmas Waetuno
46 Erwianti, A.Md.Keb Puskesmas Waetuno
47 Waratiana Puskesmas Waetuno
48 Wasiti Puskesmas Waetuno
49 Wa Ode Mardawati Puskesmas Waetuno
50 Sahari Poskesdes Waelumu

Mengetahui,
Kepala Puskesmas waetuno Pembuat Daftar
Muh.Aswin Mukka Ipo, S.Kep La Ode Woou, SKM
Nip. 19830821 200502 1001 Nip. 19800509 201001 1 009