Anda di halaman 1dari 53

[MANUAL PENGURUSAN HEM] 2019

PENDAHULUAN

Hal Ehwal Murid sekolah ini mempunyai tekad dan komitmen terhadap
prestasi murid khususnya dari aspek akhlak dan sahsiah serta ketrampilan mereka.
Atas dasar inilah, matlamat dan objektif pengurusan HEM bertunjang kepada
kebajikan, keselamatan dan akhlak serta disiplin murid sentiasa pada tahap yang
baik serta berkualiti sehingga mampu memberi sumbangan kepada agama,
bangsa dan negara.

Kejayaan cemerlang sesebuah sekolah banyak bergantung kepada


bagaimana sekolah menguruskan hal-hal berkaitan disiplin, sahsiah, dan komitmen
murid-muridnya.

Atas dasar inilah pihak sekolah telah merancang dan melaksanakan


pelbagai program yang dianjurkan oleh Bahagian HEM untuk mempastikan
matlamat sekolah tercapai. Kerjasama yang erat antara semua guru dan murid
mampu merealisasikan wawasan sekolah ini.

MATLAMAT PROGRAM HAL EHWAL MURID

Membantu dalam perkembangan diri dan sahsiah murid supaya murid


berfungsi sebagai individu yang seimbang, berdikari, berpengetahuan dan
berkemahiran, berfikiran kreatif dan kritikal, memupuk potensi dan kebolehan ke
tahap maksima dan menyuburkan potensi kepimpinan.

OBJEKTIF

 Memahami konsep dan peranan serta bidang tugas Pengurusan Hal Ehwal
Murid.
 Menghasilkan satu program Hal Ehwal Murid yang dapat membantu
kecemerlangan di peringkat sekolah.
 Menyediakan dan memupuk murid yang bersahsiah dan berketrampilan.
 Meningkatkan tahap kesihatan, kebersihan diri dan persekitaran yang
selamat.

Copyrightina4848 1
[MANUAL PENGURUSAN HEM] 2019

STRATEGI PERLAKSANAAN BAGI MENCAPAI MATLAMAT


PENGURUSAN HAL EHWAL MURID 2109

1. Tenaga Pengajar.
1.1 Semua guru di sekolah ini adalah merupakan ibu bapa kedua (lo co
parentis) kepada semua murid.
1.2 Sentiasa mengutamakan kepentingan dan kebajikan murid dalam semua
bentuk tindakan dan keputusan yang dibuat.
1.3 Semua guru perlu melayan semua murid dengan adil, saksama, bertimbang
rasa serta penuh kasih sayang.
1.4 Semua tindakan guru adalah berkonsepkan “MENDIDIK BUKAN
MENGHUKUM’.
1.5 Membudayakan guru supaya benar-benar dapat memainkan peranan
sebagai “GURU DISIPLIN” pada setiap masa.

2. Kemasukan Murid.
2.1 Sekolah ini menerima kemasukan murid dari pelbagai kaum tanpa sekatan.
2.2 Setiap maklumat murid akan didaftarkan ke dalam buku rekod pendaftaran
dan Aplikasi Pangkalan Data Murid (APDM) dan sentiasa memastikan data
peribadi murid dikemaskini dengan lengkap dan terkini.
2.3 Setiap murid akan ditempatkan di kelas-kelas berdasarkan prestasi
akademik.
2.4 Sekolah melaksanakan Program Hari Pendaftaran murid Tahun 1 dan Pra
Sekolah. Aturcara Majlis:
2.4.1 Pengesahan pendaftaran.
2.4.2 Taklimat oleh pihak pentadbiran sekolah.
2.4.3 Penetapan kelas (Tahun 1 berdasarkan ujian Diagnostik).
2.4.4 Pengagihan buku Teks.

3. Penguatkuasaan Peraturan Sekolah.


3.1 Semua murid perlu memiliki Buku Peraturan Sekolah dan mematuhi
peraturan di dalamnya pada stiap masa.
3.2 Semua murid dikehendaki memakai lencana sekolah dan tanda nama.
3.3 Semua murid lelaki dikehendaki memakai tali leher semasa perhimpunan
setiap hari Isnin.
3.4 Membuat pelantikan pengawas sekolah yang terdiri daripada murid Tahun
3 hingga Tahun 6.
3.5 Semua pengawas yang dilantik perlu melalui proses berikut:
3.5.1 Pencalonan oleh guru disiplin/guru kelas dengan persetujuan Guru
Besar/GPK Hem.
3.5.2 Temuduga oleh Jawatankuasa Disiplin dan Pengawas Sekolah.
3.5.3 Kursus pelaksanaan tugas dan tanggungjawab.
3.5.4 Majlis watikah pelantikan.
3.6 Murid yang sering melanggar peraturan sekolah, akan dihadapkan ke
Lembaga Disiplin Sekolah.
3.7 Sekolah akan mengamalkan pendekatan “nasihat dan bimbingan” (Unit
Bimbingan dan Kaunseling) dalam menangani permasalahan disiplin murid
di mana semua murid yang melakukan kesalahan akan dirujuk kepada guru
bimbingan dan kaunseling untuk sesi bimbingan dan hanya akan diambil
tindakan selepas tiada perubahan sikap murid terlibat.
3.8 Memastikan murid sekolah ini tidak terlibat dengan kegiatan-kegiatan yang

Copyrightina4848 2
[MANUAL PENGURUSAN HEM] 2019

tidak bermoral seperti berikut; ponteng sekolah, merokok, pergaduhan,


kelakuan lucah, membuli, kurang ajar atau biadap dan merosakkan harta
benda sekolah atau awam (VANDALISME).
3.9 Ibu bapa murid yang melanggar peraturan sekolah akan dipanggil ke
sekolah untuk tujuan makluman dan penyelesaiaan masalah dan laporan
akan disediakan bagi tujuan rekod dan rujukan.
3.10 Bagi kesalahan serius pihak sekolah akan meminta nasihat dan merujuk
kepada pegawai perhubungan sekolah (polis) bagi tujuan penyelesaian
masalah.
3.11 Berusaha menerapkan nilai-nilai murni melalui pelbagai aktiviti yang
dirancang. Antara program yang boleh digunapakai;
3.11.1 Program Sekolah Penyayang
3.11.2 Program Kebersihan dan Keceriaan Kelas dan Sekolah
3.11.3 Program Sambutan Majlis-majlis Perayaan
3.12 Memastikan semua murid mematuhi dan mengamalkan peraturan-
peraturan sekolah yang telah ditetapkan.
3.13 Membantu murid dalam masalah disiplin supaya menjadi insan yang
dihargai oleh semua guru dan kakitangan sekolah.

4. Ponteng Sekolah.
4.1 Bagi murid yang ponteng kelas dan ponteng sekolah secara berkala
tindakan akan diambil seperti berikut:
4.1.1 Surat Amaran Pertama
Surat Amaran Pertama hendaklah dihantar pada hari ketiga untuk
murid yang tidak datang ke sekolah selama tiga (3) hari berturut-
turut atau pada hari kesepuluh (10) murid tidak hadir bukan secara
berturut-turut tanpa surat.
4.1.2 Surat Amaran Kedua
Surat Amaran Kedua hendaklah dihantar jika murid tidak datang ke
sekolah tujuh (7) hari berturut-turut selepas Surat Amaran Pertama.
Surat Amaran Kedua hendaklah dihantar juga sekiranya telah
ditandai (O) sebanyak 20 hari bukan secara berturut-turut.
4.1.3 Surat Amaran Ketiga
Surat Amaran Ketiga atau Terakhir hendaklah dihantar sekiranya
tiada apa-apa komunikasi tujuh (7) hari selepas Surat Amaran
Kedua. Sila hantar surat tersebut juga untuk murid yang telah
ditandai (O) sebanyak 40 hari bukan secara berturut-turut.
4.1.4 Buang Sekolah
Selepas tempoh empat belas (14) hari ponteng sekolah daripada
tarikh penghantaran Surat Amaran Terakhir bagi hari tidak hadir
berturut-turut atau selepas dua puluh (20) hari ditandai (O) bagi hari
tidak hadir bukan berturut-turut, murid boleh dibuang sekolah. Surat
untuk tujuan memberitahu ibu bapa/penjaga bahawa murid telah
dibuang sekolah hendaklah ditandatangani oleh Guru Besar. Murid
tidak boleh diterima semula selepas itu tanpa merujukkannya
kepada Guru Besar.

Copyrightina4848 3
[MANUAL PENGURUSAN HEM] 2019

4.2 Penghantaran surat-surat adalah seperti jadual berikut:

Surat Hari Tidak Hadir (P) Hari Tidak Hadir (P)


Berturut-turut Bukan Berturut-turut
Amaran Pertama pada hari ke-3 pada hari ke-10
Amaran Kedua 7 hari selepas Amaran 10 hari lagi selepas Amaran
Pertama Pertama
Amaran Ketiga 7 hari selepas Amaran 20 hari lagi selepas Amaran
Kedua Kedua
Buang Sekolah 14 hari selepas Amaran 20 hari lagi selepas Amaran
Terakhir Terakhir
Jumlah Hari Tidak 31 hari berturut-turut 60 hari bukan berturut-turut
Hadir

4.3 Surat Amaran Pertama, Kedua dan Ketiga diisi dan dibuat satu salinan untuk
simpanan ke dalam Fail Kehadiran Murid dan ditandatangani oleh:
4.3.1 Surat Amaran Pertama ditandatangani oleh GPK HEM
4.3.2 Surat Amaran Kedua ditandatangani oleh GPK HEM
4.3.3 Surat Amaran Ketiga ditandatangani oleh GPK HEM
4.3.4 Surat Buang Sekolah ditandatangani oleh Guru Besar.

4.4 Ibu bapa atau penjaga kepada pelajar yang tidak hadir ke sekolah, perlu
memaklumkan atau menulis surat kepada pihak sekolah (guru kelas) atau
menelefon ke sekolah untuk memaklumkan sebab tidak hadir. Pelajar yang
tidak hadir ke sekolah tanpa sebab selama tiga hari berturut-turut akan
dicatat sebagai ponteng sekolah.

5. Perlaksanaan Program Kesihatan.


5.1 Sekolah akan memastikan tahap kesihatan murid sentiasa baik melalui
program-program yang dirancang seperti:
5.1.1 Pemeriksaan Gigi dan Mata
5.1.2 Pemeriksaan Kesihatan
5.1.3 Program RMT dan makanan seimbang di kantin sekolah
5.1.4 Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Jasmani dan Kesihatan
5.1.5 Ceramah dan Kempen
5.1.6 Suntikan
5.1.7 Sambutan Bulan Kecergasan anjuran panitia PJK
5.2 Memastikan perlaksanaan Rancangan Makanan Tambahan (RMT)
menepati sasaran dan matlamat perlaksanaannya seperti berikut:
5.2.1 Bilangan murid yang terlibat.
5.2.2 Pemilihan murid yang tepat.
5.2.3 Penyediaan menu yang berkhasiat.
5.2.4 Pemilihan dan pemantauan menu yang disediakan oleh penyedia
makanan.
5.2.5 Memantau kebersihan dalam penyediaan menu RMT mengikut
kriteria yang ditetapkan.
5.3 Memastikan murid menggunakan sepenuhnya waktu rehat secara
berfaedah seperti berikut:
5.3.1 Cukup masa untuk membeli dan menjamu selera.
5.3.2 Berinteraksi dengan kawan-kawan dengan menggunakan bahasa
yang baik dan sopan.

Copyrightina4848 4
[MANUAL PENGURUSAN HEM] 2019

5.3.3 Bersedia untuk sesi pembelajaran seterusnya.


5.3.4 Mendapatkan maklumat atau bahan-bahan dari pusat sumber
atau pusat akses.
5.4 Memastikan pengurusan kantin dan persekitaran sentiasa bersih.
5.4.1 Semua pekerja kantin mendapat suntikan dari jabatan kesihatan.
5.4.2 Jenis-jenis jualan di kantin adalah berkhasiat dan berkualiti.
5.4.3 Penyediaan makanan adalah secara dimasak sendiri.
5.4.4 Penyediaan tong sampah yang mencukupi keperluan.
5.5 Mewujudkan tabiat sayang dan sukakan kebersihan melalui aktiviti berikut:
5.5.1 Pertandingan kebersihan dan keceriaan kelas.
5.5.2 Gotong-royong.
5.5.3 Mengutip sampah dan memasukkan ke dalam tong sampah secara
spontan bila ianya dijumpai.
5.5.4 Tidak membuang sampah merata-rata.
5.6 Mendapatkan maklumat tahap kesihatan pelajar daripada ibu bapa atau
penjaga dan merekodkannya dalam buku rekod kesihatan murid.
5.7 Ibu bapa atau penjaga akan dihubungi sekiranya pelajar didapati tidak
sihat semasa berada di sekolah.
5.8 Pihak sekolah akan terus berurusan dengan pihak hospital/klinik, tanpa
menghubungi penjaga terlebih dahulu bagi kes-kes kecemasan bertujuan
menyelamatkan nyawa pelajar.
5.9 Pihak sekolah akan berusaha membantu murid-murid yang mempunyai
masalah kesihatan seperti penyakit jantung berlubang, kanser, rabun dan
penyakit kronik lain.
5.10 Memastikan murid di sekolah ini mengamalkan “BUDAYA HIDUP SIHAT”.

6. Pelaksanaan Program Kebajikan Murid.


6.1 Semua bentuk bantuan dan kebajikan murid adalah berdasarkan data
dalam Aplikasi Pangkalan Data Murid (APDM).
6.2 Antara bantuan yang layak diperolehi oleh murid adalah seperti:
6.2.1 Skim Pinjaman Buku Teks (SPBT)
6.2.2 Rancangan Makanan Tambahan (RMT)
6.2.3 Program Susu 1 Malaysia (PS1M)
6.2.4 Snek Bijirin
6.2.5 Kumpulan Wang Amanah Pelajar Miskin (KWAPM) dan eKasih.
6.3 Murid-murid yang menghadapi pelbagai masalah akan sentiasa cuba
dibantu melalui jawatankuasa-jawatankuasa yang dibentuk di peringkat
sekolah.
6.4 Pihak sekolah akan sentiasa membuka pintu kepada sesiapa yang ingin
memberikan apa jua bentuk bantuan dan sumbangan kepada murid di
sekolah ini.
6.5 Pihak sekolah akan melindungi maklumat peribadi murid yang bermasalah
demi menjaga maruah murid berkenaan.
6.6 Semua guru terutama guru kelas mesti sentiasa peka terhadap
kemurungan, reaksi tidak normal murid bagi mengesan masalah serius yang
mungkin dihadapi oleh murid.

Copyrightina4848 5
[MANUAL PENGURUSAN HEM] 2019

7. Pelaksanaan Sesi Kaunseling dan Motivasi.


7.1 Murid-murid yang menghadapi masalah disiplin dan rendah akhlak akan
sentiasa diberikan kaunseling dan dibimbing melalui aktiviti berikut:
7.1.1 Sesi kaunseling Individu.
7.1.2 Sesi kaunseling Berkelompok.
7.1.3 Kem Jati Diri.
7.1.4 Khemah Ibadat.
7.1.5 Lawatan khas guru kaunseling ke rumah.

8. Penggalakan Penyertaan Aktiviti Luar.


8.1 Murid-murid digalakkan menyertai aktiviti luar bilik darjah, yang dianjurkan
oleh pelbagai pihak seperti:
8.1.1 Menyertai pertandingan melukis dan mewarna.
8.1.2 Menyertai rombongan atau lawatan sambil belajar.
8.1.3 Menyertai pertandingan sukan dan permainan.
8.1.4 Menyertai pertandingan kokurikulum akademik.

9. Pelaksanaan Program 3K.


9.1 Meningkatkan pengetahuan dan informasi mengenai kebersihan, kesihatan
dan keselamatan dengan menerapkan kepada murid dan komuniti
setempat.
9.2 Melibatkan dan mewujudkan permuafakatan antara pelbagai agensi
dengan masyarakat sekolah dan luar sekolah bagi mencapai matlamat
bersama.
9.3 Antara aktiviti yang boleh dilaksanakan adalah seperti:
9.3.1 Program Kesedaran dan Kepimpinan Bebas Dadah – Ceramah Anti
Dadah.
9.3.2 Pertandingan Melukis Poster.
9.3.3 Pertandingan Memasak Menu Sihat.
9.3.4 Kuiz Mingguan 3K.
9.3.5 Pameran Kesihatan dan Anti Merokok.
9.3.6 Gotong Royong Perdana dan Menanam Pokok.
9.3.7 Program Kitar Semula.
9.3.8 Program Ceramah PDRM.
9.3.9 Pemeriksaan Kesihatan Guru-Guru dan Staf Sokongan.
9.4 Melatih murid-murid menyelamatkan diri dari keadaan kecemasan seperti
kebakaran melalui Latihan Kawad Kecemasan.
9.5 Mengadakan sesi ceramah dan pameran dari pihak-pihak tertentu seperti
AADK, Pejabat Kesihatan, Jabatan Pertahanan Awam dan PDRM berkaitan
perkara berikut:
9.5.1 Keselamatan jalan raya.
9.5.2 Jenayah juvana.
9.5.3 Pertolongan cemas.
9.5.4 Penyalahgunaan dadah dan inhalan.

10. Program Bulan Patriotisme


10.1 Menanam semangat cintakan negara di kalangan murid-murid.
10.2 Mengingati semula peristiwa-peristiwa bersejarah tanah air.
10.3 Menghayati erti kemerdekaan tanah air.

Copyrightina4848 6
[MANUAL PENGURUSAN HEM] 2019

11. Program Kerohanian dan Pembangunan Insan (KPI).


11.1 Program diatur setiap kali sambutan hari-hari kebesaran Islam seperti:
11.1.1 Awal Muharram.
11.1.2 Ihya Ramadhan.
11.1.3 Maulidur Rasul.
11.1.4 Israk dan Mikraj.
11.1.5 Hari Raya Aidil Fitri dan Aidil Adha.
11.2 Program sambutan hari istimewa seperti:
11.2.1 Hari Bapa.
11.2.2 Hari Ibu.
11.2.3 Hari Guru.
11.2.4 Harijadi Murid.
11.2.5 Hari Kanak-Kanak Sedunia.

PENGURUSAN BUKU JADUAL KEDATANGAN MURID (BJKM)

1. Pengenalan
BJKM merupakan dokumen rasmi yang penting dan sah dari segi perundangan
dan kewangan. Ia digunakan bagi merekod kedatangan murid setiap hari
persekolahan dan sebagai rujukan maklumat murid.

2. Objektif
2.1 Memberi pendedahan tentang cara mengurus dan mengendalikan Buku
Jadual Kedatangan Murid.
2.2 Menyelaras cara mengendalikan maklumat BJKM.

3. Peraturan Pengurusan BJKM


3.1 BJKM perlu disimpan di tempat yang selamat (pejabat sekolah).
3.2 Di bawah jagaan guru kelas.
3.3 Ianya hanya boleh dibalut dengan pembalut lutsinar.
3.4 Murid tidak boleh mengambil, mencatat dan mengembalikan BJKM ke
pejabat.
3.5 Penggunaan sebarang jenis pemadam tidak dibenarkan. Jika berlaku
kesilapan, sila batalkan dan tandatangan.
3.6 Butir-butir di dalam BJKM hendaklah ditulis terus dan tidak boleh disalin dari
kertas lain atau seumpamanya dengan alasan supaya bersih atau
sebagainya.
3.7 Sekiranya berlaku kehilangan, guru kelas hendaklah membuat laporan
kepada pihak pengurusan untuk dibuat laporan polis.
3.8 BJKM hendaklah diambil pada permulaan hari persekolahan dan
dikembalikan ke pejabat selewat-lewatnya waktu kedua berakhir.
3.9 Buku tersebut tidak boleh disimpan di atas meja guru atau di bawa balik
ke rumah dan mesti sentiasa berada di pejabat sekolah.
3.10 Semua ruangan pada setiap muka surat mestilah diisi dengan cermat dan
betul.
3.11 Surat Jabatan Pelajaran Negeri yang membenarkan seseorang murid
bukan warganegara belajar di sekolah berkenaan hendaklah dicatatkan
di ruangan catatan.
3.12 Tandakan Jadual Kedatangan ini dengan ballpen dakwat hitam. Hanya
gunakan satu warna sahaja bagi menulis keseluruhan maklumat.

Copyrightina4848 7
[MANUAL PENGURUSAN HEM] 2019

3.13 Guru kelas bertanggungjawab menanda kehadiran kelas pada setiap hari
dan menutup BJKM pada hari akhir setiap bulan.
3.14 Sekiranya guru kelas tidak hadir, guru pembantu bertanggungjawab
melengkapkannya. Sekiranya kedua-dua guru berkenaan tidak hadir,
kerani pejabat akan diminta untuk menjalankan tugas tersebut.
4. Maklumat Dalam Buku Jadual Kedatangan Murid
4.1. Muka depan
4.1.1 Isikan butiran di muka hadapan menggunakan huruf besar dengan
jelas dan terang.
4.2. Nombor Pendaftaran Murid
4.2.1 Ditulis pada setiap bulan dengan lengkap.
4.2.2 Nombor Pendaftaran Murid Rayuan Bersekolah Semula dari sekolah
sama perlulah menggunakan nombor pendaftaran asal.
4.3. Nama Penuh
4.3.1 Mengikut nama seperti dalam Kad Pengenalan dan ditulis
dengan HURUF BESAR mengikut abjad bagi setiap bulan.
4.3.2 Jika ada murid yang baru mendaftar atau murid rayuan bersekolah
semula, tuliskan nama murid tersebut di bahagian bawah nama
murid yang sedia ada.
4.4. Jantina
4.4.1 Tuliskan ‘L’ atau ‘P’ bagi setiap murid.

5. Cara Menanda Kehadiran


5.1 Tandakan ‘/’ sekiranya murid hadir.
5.2 Tandakan ‘O’ sekiranya murid tidak hadir tanpa sebab.
5.3 Tandakan ‘S’ dalam bulatan sekiranya tidak hadir bersebab (surat
pengesahan daripada ibu bapa/penjaga atau sijil sakit).
5.4 Tandakan ‘L’ dalam bulatan sekiranya murid lewat dan murid ini dikira
hadir.
5.5 Tandakan ‘W’ dalam bulatan sekiranya murid mewakili sekolah dan dikira
hadir.
5.6 Tandakan ‘G’ dalam bulatan sekiranya murid digantung persekolahan
dan dikira tidak hadir.
5.7 Jika seseorang meninggalkan kelasnya sebelum cukup dua jam dia
berada di dalam kelas itu maka kedatangannya hendaklah tandakan
sebagai murid yang tidak hadir.
5.8 Hari cuti kelepasan hendaklah ditandakan di ruangan berkenaan.
5.9 Jumlah kedatangan dan jumlah murid tidak hadir hendaklah dicatatkan
pada akhir waktu persekolahan.

6. Hitung Panjang Kedatangan


6.1 Jumlah kedatangan murid yang sebenarnya dibahagikan dengan
bilangan hari belajar. Jika ada perpuluhan hendaklah digenapkan atau
dibundarkan.

7. Peratus Kedatangan

x 100 = Peratus Kedatangan


(satu tempat perpuluhan)

Copyrightina4848 8
[MANUAL PENGURUSAN HEM] 2019

8. Hitung Panjang Bilangan Murid


8.1 Jumlah kedatangan murid yang sepatutnya dibahagi dengan bilangan
hari belajar. Jika hasilnya adalah dalam perpuluhan maka hendaklah
dibundarkan atau digenapkan.
9. Jumlah Murid Dalam Daftar Hujung Bulan Lepas
9.1 Bagi bulan Januari, tandakan “–“.
9.2 Bagi bulan-bulan selepas Januari, isikan bilangan murid dalam kelas pada
hujung bulan lepas.

10. Jumlah Murid Yang Masuk


10.1 Untuk bulan Januari, bilangan murid ialah jumlah murid yang ada dalam
jadual kedatangan.

11. Penyata Bulan Mengikut Bangsa


11.1 Jumlah murid mengikut bangsa pada muka surat ini dikira berdasarkan
jumlah murid untuk bulan berkenaan.
11.2 Analisa keturunan : Lain-lain bangsa melibatkan Ceylonese/Sri Lanka,
Pakistan, Indonesia dan Thai. Keturunan Punjabi dicatatkan sebagai India.
Rujuk sijil kelahiran murid untuk kepastian.
11.3 Guru perlu tandatangan setiap bulan.

12. Maklumat Peribadi Murid dan Maklumat Ibu Bapa


12.1 Lengkapkan semua maklumat dalam ruangan berkenaan selewat-
lewatnya akhir bulan Februari.
12.2 Tarikh masuk sekolah adalah tarikh murid mendaftar pada hari pertama di
sekolah.
12.3 Tarikh murid meninggalkan kelas adalah tarikh murid
pindah/berhenti/dibuang.
12.4 Sijil berhenti perlu dikeluarkan bagi murid yang berhenti sekolah/dibuang
sekolah/ke sekolah menengah/ ke Institusi pendidikan swasta.
12.5 Alamat rumah hendaklah ditulis dengan ballpen. Jika murid berpindah
catatkan tarikh murid berpindah.

PENGURUSAN & ORGANISASI KELAS

1. Guru Kelas perlu melantik Jawatankuasa Kelas yang terdiri daripada:


1.1 Seorang Ketua Kelas
1.2 Seorang Penolong Ketua Kelas
1.3 Seorang Bendahari
1.4 AJK Keceriaan dan Kebersihan Kelas

2. Guru Kelas hendaklah menyelaras penyediaan perkara-perkara berikut:


2.1 Carta Organisasi Kelas - ditampal pada papan kenyataan kelas
2.2 Jadual Waktu - ditampal pada papan kenyataan kelas
2.3 Jadual Bertugas - ditampal pada papan kenyataan kelas
2.4 Pelan Kedudukan Murid - ditampal pada papan kenyataan kelas
2.5 Inventori Kelas - ditampal di pintu hadapan (laminate)
2.6 Pelan Kawad Kecemasan - ditampal di pintu hadapan
(laminate)
2.7 Misi & Visi Sekolah - ditampal pada papan kenyataan

Copyrightina4848 9
[MANUAL PENGURUSAN HEM] 2019

kelas
2.8 Moto Sekolah - ditampal pada papan kenyataan kelas
2.9 Artikel Berinformasi dan Isu-Isu Semasa - ditampal pada papan
bulletin
2.10 Bahan-bahan Pembelajaran - ditampal pada Papan Mata Pelajaran
2.11 Sudut Bacaan di tempat yang sesuai
2.12 Alatan seperti penyapu, pemadam papan hitam/putih, bakul sampah,
penyodok sampah dan sebagainya hendaklah diletakkan di tempat yang
sesuai.
2.13 Pas Keluar Kelas (2 set) - disediakan oleh Unit Disiplin & Pengawas
3. Bilangan kehadiran harian mesti ditulis di penjuru papan tulis (kanan/atas)
atau di tempat yang mudah dilihat.

4. Guru Kelas dengan dibantu oleh Ketua Kelas hendaklah memastikan semua
kerusi dan meja murid mencukupi. Perabot yang rosak atau tidak sesuai
digunakan hendaklah dimaklumkan kepada pengurusan sekolah (Unit Perabot)
untuk diambil tindakan.

5. Kebersihan Kelas:
5.1 AJK Kebersihan hendaklah memastikan kelas dibersihkan setiap hari
persekolahan.
5.2 Setiap guru yang masuk ke kelas mestilah memastikan keadaan dalam
kelas sentiasa bersih dan teratur sebelum mula mengajar atau
menggantikan guru dan juga sebelum keluar dari kelas berkenaan.
5.3 AJK Kebersihan Kelas hendaklah memastikan sampah di dalam laci
meja murid dan di dalam bakul sampah dibuang pada waktu akhir setiap
hari.
5.4 Sebelum meninggalkan kelas, semua murid hendaklah memastikan kerusi
dan meja dalam keadaan kemas dan teratur.
5.5 Ketua Kelas hendaklah memastikan suis lampu dan kipas dimatikan
sebelum meninggalkan kelas.
5.6 Ketua Kelas hendaklah memastikan pintu kelas ditutup.

6. Peralatan kebersihan akan dibekalkan pada awal tahun. Adalah menjadi


tanggungjawab Ketua Kelas untuk melaporkan kepada Guru Kelas jika hilang
atau rosak.

7. Guru Kelas hendaklah mengambil perhatian terhadap perkara-perkara berikut:


7.1 Menentukan wayar elektrik, kipas dan lampu serta suisnya dalam keadaan
baik dan selamat digunakan.
7.2 Melaporkan perabot dan peralatan elektrik yang rosak kepada pihak
pentadbir.
7.3 Membimbing dan menyelia Jawatankuasa Kelas menjalankan tugas.

8. Susun atur kelas adalah mengikut ciri-ciri Kelas Abad Ke-21.

Copyrightina4848 10
[MANUAL PENGURUSAN HEM] 2019

JAWATANKUASA INDUK HAL EHWAL MURID


2019

Pengerusi Cg. Mazira binti Ismail Guru Besar


Tim. Pengerusi Cg. Zalina binti Bidin PK Hal Ehwal Murid
Naib Pengerusi 1 Cg. Nazura binti Abdul Rahman PK Pentadbiran
Naib Pengerusi 2 Cg. Zainuddin bin Yaakub PK Kokurikulum
Naib Pengerusi 3 Cg. Norzieyana binti Sakir PK PPKI
Setiausaha Cg. Rosliza binti Rani
Ahli 1. Cg.Mohammad Hisham bin Puteh Disiplin & Pengawas
Jawatankuasa
2. Cg. Mohd Fadhlan bin Yayao Bimbingan&Kaunseling/
Guru Penyayang
3. Cg. Fauziah binti Mohd KWAMP/Kebajikan

4. Cg. Mohd Badrul Hisham b. Mohd Nor SARANA Ibu Bapa

5. Cg. Hajjah Anisah binti Yahya Kantin

6. Cg. Hajjah Napisah binti Mohd Zain RMT

7. Cg. Azizah binti Besar SPBT & Bilik BOSS

8. Cg. Ramlah binti A.Rahim Program


3K(Kebersihan/Kesihatan/Keselamatan)
9. Cg. Mohd Fadhlan bin Yayao SSDM/APDM/DATA

10. Cg. Mohd Badrul Hisham b. Mohd Nor Ibadat/Musolla Al Falah

11. Cg. Siti Norhafizah binti Zakaria E Menengah/Sijil

Copyrightina4848 11
[MANUAL PENGURUSAN HEM] 2019

(A) JAWATANKUASA DISIPLIN & PENGAWAS


2019

Pengerusi Cg.Mazira binti Ismail Guru Besar


Tim. Pengerusi Cg.Zalina binti Bidin PK Hal Ehwal Murid
Setiausaha Cg.Mohamad Hisham bin Puteh
Ahli Cg. Mustapha bin Yusoff
Jawatankuasa Cg. Mohd. Fadhlan bin Yayao
Cg. Rosliza bt. Rani
Cg. Iylia Iryany binti Ismail
Semua Guru kelas

PENGENALAN:
Perancangan ini bertujuan sebagai garis panduan kepada unit disiplin dan
pengawas sekolah bagi memastikan segala perancangan yang diatur dapat
dilaksanakan seperti yang dirancang pada tahun ini.

OBJEKTIF:
1. Memastikan setiap murid dapat melaksanakan tanggungjawab dan mematuhi
setiap arahan peraturan yang telah ditetapkan.
2. Kecemerlangan disiplin menjurus kearah kecemerlangan akademik.
3. Pengurusan unit disiplin akan lebih teratur dan efektif.
4. Segala urusan disiplin dan badan pengawas tercatat dan direkodkan.
5. Melahirkan murid yang mempunyai sifat kepimpinan yang terlatih.

SASARAN:
1. Semua warga akademik dan bukan akademik sekolah.
2. Semua pengawas sekolah.
3. Semua murid sekolah.
4. Semua ibubapa dan penjaga murid Sekolah Kebangsaan Medan Jaya.

JANGKAMASA:
1. Sepanjang tahun berdasarkan program yang dilaksanakan dalam takwim.

STRATEGI:
1. Mengenal pasti, menemuduga dan memilih murid sebagai pengawas.
2. Orientasi dan pelantikan pengawas.
3. Ceramah disiplin dan kempen bagi mematuhi disiplin dan peraturan sekolah.
4. Operasi pemeriksaan disiplin murid.
5. Penerangan dan peringatan mengenai peraturan sekolah.
6. Mengadakan mesyuarat bagi memastikan tugasan dibuat dengan terancang.
7. Mengadakan mesyuarat bulanan diantara pengawas dan guru pengawas
untuk membincangkan masalah SENARAI TUGAS:
1. Menyelaras rekod-rekod disiplin murid dan menyediakan laporan-laporan yang
diperlukan oleh Jabatan Pelajaran, Pejabat Pelajaran Daerah, ibu bapa dan
pihak-pihak yang berkenaan.
2. Membimbing dan menjadi penasihat kepada pengawas dan tugasan mereka.
3. Mengatur program yang berkaitan dengan disiplin di peringkat sekolah seperti:
3.1 Kursus Pelaksanaan Tugas dan Tanggungjawab Pemimpin.
3.2 Pernyataan Peraturan dalam Buku Peraturan Sekolah setiap kali
perhimpunan rasmi sekolah.

Copyrightina4848 12
[MANUAL PENGURUSAN HEM] 2019

3.3 Pemeriksaan mengejut dari semasa ke semasa.


4. Memastikan undang-undang dan peraturan sekolah dikuatkuasakan.
5. Mengambil tindakan yang sesuai terhadap kes-kes murid yang melanggar
peraturan tatatertib dan salahlaku.
6. Mencatatkan semua kes disiplin yang telah diambil tindakan dalam borang
disiplin atau buku laporan disiplin.
7. Melaporkan kes disiplin yang telah diambil tindakan dalaman kepada Penolong
Kanan HEM sebulan sekali (perjumpaan bulanan).
8. Mengadakan mesyuarat AJK sekurang-kurangnya 2 kali setahun.
9. Memantau dan mengemaskini data Sistem Sahsiah Diri Murid (SSDM v2.0) dan
menghantar laporan mengikut tarikh yang telah di tetapkan.
10. Menyemak kedatangan murid dalam Jadual Kedatangan Murid dan mengenal
pasti murid yang ponteng berturut-turut atau berkala dan terus kemukakan
kepada GPK HEM untuk tindakan selanjutnya.
11. Mengadakan mesyuarat Sidang Kes jika perlu (atas nasihat Guru Besar).
12. Menguruskan Perhimpunan Rasmi sekolah setiap hari Isnin.

(B) JAWATANKUASA BIMBINGAN & KAUNSELING/GURU PENYAYANG


2019

Pengerusi Cg.Mazira binti Ismail Guru Besar


Tim. Pengerusi Cg.Zalina binti Bidin PK Hal Ehwal Murid
Setiausaha Cg. Mohd Fadhlan bin Yayao
Ahli Cg. Maryam Solehah binti Jusoh
Jawatankuasa Semua Guru Kelas

PENGENALAN:
Perancangan ini bertujuan menjadikan Unit Bimbingan & Kaunseling berfungsi
sebagai satu unit menangani murid-murid yang bermasalah yang boleh
menjejaskan pembelajaran mereka. Unit ini juga berperanan menjadi tempat murid-
murid mendapatkan nasihat dan bimbingan yang terbaik selain mendapatkan
punca permasalahan untuk diselesaikan.

OBJEKTIF:
1. Membantu pihak sekolah menyelesaikan permasalahan murid dalam
pembelajaran.
2. Memastikan tindakan segera diambil bagi membantu murid yang berisiko.
3. Menanam kesedaran murid supaya tidak terlibat dengan masalah disiplin.
4. Mewujudkan hubungan dua hala antara sekolah dengan ibu bapa / PIBG
dalam tugas meningkatkan peratus kehadiran murid.
5. Membudayakan sikap kasih sayang di sekolah.
6. Mewujudkan sekolah penyayang atau sekolah tanpa takut.
7. Menginsafi bahawa kehadiran murid merupakan rahmat kepada sekolah.

SASARAN:
1. Semua warga sekolah.

JANGKA MASA:
1. Sepanjang tahun.

Copyrightina4848 13
[MANUAL PENGURUSAN HEM] 2019

STRATEGI:
1. Membantu memberi khidmat nasihat kepada murid yang terlibat dengan
masalah disiplin, penyalahgunaan dadah dan inhalan.
2. Mengenal pasti dan memberi khidmat bimbingan dan kaunseling kepada
pelajar yang kerap ponteng sekolah.
3. Bekerjasama dengan Unit Disiplin melakukan siasatan jika ada berlaku kes salah
laku sederhana dan berat.
4. Mengalu-alukan kehadiran murid di pintu pagar sekolah.
5. Pelaksanaan Program Mentor Mentee.
6. Memberi penghargaan kepada murid.

SENARAI TUGAS:
1. Menyelaras, merancang, melaksana, dan menilai semua program dan aktiviti
Bimbingan dan Kaunseling di peringkat sekolah.
2. Mengadakan hubungan yang erat dengan semua unit yang ada di sekolah
termasuk guru dan murid.
3. Menganjurkan kursus, seminar, bengkel, dan lain-lain program/aktiviti Bimbingan
dan Kaunseling untuk murid, guru, kakitangan dan ibu bapa (PIBG).
4. Menyediakan laporan lengkap warga sekolah yang telah mengikuti sesi
bimbingan dan kaunseling.
5. Bekerjasama erat dengan PPD, JPN, KPM dan agensi-agensi lain untuk
menangani masalah di sekolah.
6. Menjalankan tugas yang diarah oleh Guru Besar dari masa ke semasa.
7. Mengadakan mesyuarat AJK sekurang-kurangnya 2 kali setahun.
8. Menyambut kehadiran murid di pintu pagar sekolah setiap pagi hari
persekolahan (GPK/guru bertugas/AJK).
9. Membuat sapaan seperti memberi salam, selamat pagi, selamat datang,
jemput masuk dan sebagainya.
10. Memberi bimbingan dan tunjuk ajar secara berhemah.
11. Membuat publisiti / promosi mengalu-alukan kehadiran murid ke sekolah
dengan menyediakan kain rentang. (cth: “Kehadiran Anda Impian Kami”).
12. Merangka dan menyelaras jadual mentor mentee seperti seorang guru bagi
setiap 2 atau 3 orang murid (Tahun 6) dan masa perjumpaan.
13. Menyediakan profil setiap mentee.
14. Merancang program-program seperti sambutan Hari Kanak-Kanak, Hari Lahir,
Hari Ibu, Hari Bapa dan sebagainya.
15. Menghantar kad ucapan seperti kad hari lahir murid dan kad hari perayaan.

Copyrightina4848 14
[MANUAL PENGURUSAN HEM] 2019

(C) JAWATANKUASA KWAMP/KEBAJIKAN/BAP


2019

Pengerusi Cg.Khalijah bt. Omar Guru Besar


Tim. Pengerusi Cg.Zalina binti Bidin PK Hal Ehwal Murid
Setiausaha Cg. Fauziah binti Mohd
Ahli Cg.Hajjah Napisah binti Mohd
Jawatankuasa Zain
Semua Guru Kelas

PENGENALAN:
Perancangan ini menjuruskan kepada menjaga kepentingan dan kebajikan murid
apabila berlakunya sesuatu musibah, kemalangan atau kematian di kalangan ahli
keluarga terdekat dan tindakan yang sewajarnya boleh diambil bagi meringankan
beban kewangan atau bantuan yang bersesuaian.
Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM) telah menubuhkan Tabung Kumpulan
Wang Amanah Pelajar Miskin (KWAPM) pada tahun 2003 di bawah Seksyen 10 Akta
Tatacara Kewangan 1957. Objektif utama penubuhannya adalah untuk membantu
golongan ibu bapa pelajar yang berpendapatan rendah dan tidak
berkemampuan untuk menghantar anak mereka ke sekolah serta membasmi
keciciran pelajar daripada persekolahan akibat kemiskinan.
Adalah menjadi hasrat KPM untuk mengurangkan jurang antara golongan
miskin dan yang berkemampuan dalam mendapatkan peluang serta akses kepada
pendidikan yang samarata untuk melahirkan pelajar yang cemerlang. Penubuhan
tabung ini juga adalah selaras dengan pelaksanaan Dasar Pendidikan Wajib yang
berkuatkuasa mulai Januari tahun 2003 di bawah Seksyen 29A Akta Pendidikan 1996
(akta 550) yang mana mewajibkan ibu bapa menghantar anak mereka bersekolah
mulai umur tujuh tahun (pendidikan rendah).

OBJEKTIF:
1. Memastikan murid-murid yang ditimpa masalah mendapat pembelaan yang
sewajarnya.
2. Memastikan anak-anak yatim, susah dan murid-murid miskin mendapat
bantuan yang dihulurkan dengan sama rata.
3. Memastikan setiap murid menyertai Insurans Takaful secara terancang.
4. Memastikan setiap murid mempunyai buku akaun untuk tujuan simpanan.
5. Menggalakkan murid menambah tabungan yang sedia ada.
6. Mengembang dan menyuburkan minat menabung di kalangan murid-murid
dan kakitangan.
7. Memastikan murid-murid yang berhak dapat membuat tuntutan mengikut
prosedur yang betul.

SASARAN:
1. Semua murid dan warga sekolah.

JANGKA MASA:
1. Sepanjang tahun.

Copyrightina4848 15
[MANUAL PENGURUSAN HEM] 2019

STRATEGI:
1. Menyenaraikan nama anak-anak yatim dan miskin berdasarkan APDM.
2. Mewujudkan Tabung Kebajikan Murid.
3. Menggalakkan murid-murid berjimat cermat dan menabung duit lebihan
perbelanjaan harian yang diberi oleh ibu bapa mereka.
4. Mengemaskini hal-hal yang berkaitan dengan simpanan.
5. Menjemput pihak Tabung Haji datang ke sekolah bagi mengambil simpanan
murid.

SENARAI TUGAS:
1. Mengurus hal ehwal kebajikan murid yang memerlukan bantuan khusus seperti:
1.1 pelajar miskin / miskin tegar
1.2 kemalangan
1.3 rawatan berterusan
1.4 kematian
1.5 kecemasan/bencana
2. Mendapatkan senarai nama pelajar yang layak mendapat bantuan
berdasarkan keutamaan dan keperluan seperti:
2.1 KWAPM
2.2 eKASIH
2.3 Bantuan dari Pejabat Zakat Negeri
3. Mengedarkan borang permohonan bantuan KWAPM kepada pelajar yang
dikenalpasti layak.
4. Kriteria dan syarat kelayakan bantuan KWAPM (SM/2017) adalah pada kadar:
4.1 Pendapatan isi rumah - RM930.00
4.2 Perkapita - RM230.00
5. Mengadakan mesyuarat memilih pelajar yang layak mendapat bantuan
KWAPM.
6. Merancang program untuk mengutip sumbangan di samping meningkatkan
keprihatinan pelajar terhadap kebajikan.
7. Menubuhkan Tabung Kebajikan Pelajar.
8. Menggalak murid-murid supaya menabung dan perlu adakan hari untuk
menabung dengan meminta kerjasama daripada pihak bank simpanan yang
berhampiran seperti:
8.1 Lembaga Urusan Tabung Haji (LUTH).
8.2 Bank Simpanan Nasional.

Copyrightina4848 16
[MANUAL PENGURUSAN HEM] 2019

(D) JAWATANKUASA SARANA IBU BAPA


2019

Pengerusi Cg. Mazira binti Ismail Guru Besar


Tim. Pengerusi Cg.Zalina binti Bidin PK Hal Ehwal Murid
Setiausaha Cg. Mohd Badrul Hisham bin Setiausaha PIBG
Mohd Nor
Ahli Semua AJK PIBG
Jawatankuasa Semua Guru Kelas
Pengerusi

PENGENALAN:
SARANA merupakan suatu inisiatif kebangsaan bagi meningkatkan penglibatan ibu
bapa dalam pembelajaran anak-anak di dalam dan di luar sekolah demi
kecemerlangan masa hadapan negara. Sarana terdiri dari dua (2) iaitu Sarana
Sekolah dan Sarana Ibu Bapa. Perancangan ini lebih menjurus kepada Sarana Ibu
Bapa.

MATLAMAT:
1. Sarana penglibatan sekolah dengan ibu bapa dan komuniti bertujuan
memperkenalkan sekolah kepada enam (6) elemen yang akan menyokong
sistem pembelajaran.
2. 6 Elemen itu ialah:
2.1 iklim sekolah;
2.2 komunikasi berkesan;
2.3 sokongan terhadap kejayaan murid;
2.4 tanggungjawab bersama;
2.5 keputusan bersama; dan
2.6 kerjasama dengan komuniti.
3. Elemen-elemen tersebut, apabila dilaksanakan dengan sempurna akan
meningkatkan penglibatan ibu bapa dengan pembelajaran anak mereka dan
juga penglibatan ibu bapa dan komuniti dengan sekolah.

OBJEKTIF:
1. Meningkatkan keyakinan guru mengajar.
2. Meningkatkan pencapaian pembelajaran murid.
3. Meningkatkan peranan ibu bapa dalam penyokong program sekolah.
4. Mengurangkan kes disiplin di kalangan murid.
5. Menjaga hubungan baik antara pentadbir, guru dan ibu bapa.

SASARAN:
1. Semua ibu bapa kepada murid-murid Sek. Keb. (Felda) Bukit Jalor
2. Komuniti setempat
3. Pengurusan Felda
4. Sektor swasta

JANGKA MASA:
1. Sepanjang tahun.
STRATEGI:
1. Meningkatkan penglibatan ibu bapa, komuniti dan sektor swasta dalam
pembelajaran anak di sekolah dan luar sekolah.

Copyrightina4848 17
[MANUAL PENGURUSAN HEM] 2019

2. Menimbulkan kesedaran ibu bapa dalam membantu pembelajaran murid.


3. Memperluaskan peranan ibu bapa sebagai rakan sekolah dalam meningkatkan
keberhasilan anak-anak mereka.
4. Mendapatkan kerjasama secara sukarela daripada pertubuhan dalam komuniti
untuk menyediakan pelbagai perkhidmatan dan memberi manfaat kepada
sekolah.
5. Menggalakkan penglibatan murid dalam pertubuhan dan aktiviti komuniti serta
mendapat pengajaran penting melalui proses tersebut.

SENARAI TUGAS:
1. Menyimpan rekod senarai ahli PIBG sekolah.
2. Menyimpan rekod kehadiran ahli PIBG (guru/ibu bapa/penjaga):
2.1 Hari Pendaftaran Tahun 1
2.2 Hari Penetapan Target
2.3 Mesyuarat Agung PIBG
2.4 Hari Pelaporan
2.5 Hari Sukan Tahunan Sekolah
2.6 Hari Anugerah Cemerlang
2.7 Mesyuarat Permuafakatan

JAWATANKUASA PELAKSANAAN PENGLIBATAN IBU BAPA, KOMUNITI DAN SWASTA


PERINGKAT SEKOLAH

JAWATANKUASA INDUK
PENGERUSI : GURU BESAR
TIMBALAN PENGERUSI 1 : YDP PIBG
TIMBALAN PENGERUSI 2 : GPK PENTADBIRAN
NAIB PENGERUSI : GPK HAL EHWAL MURID
GPK KOKURIKULUM
SETIAUSAHA : PEGAWAI PERHUBUNGAN SEKOLAH
AHLI JAWATANKUASA :SETIAUSAHA PIBG
SETIAUSAHA KURIKULUM
SETIAUSAHA HAL EHWAL MURID
SETIAUSAHA KOKURIKULUM
GURU DATA
KAUNSELOR
PERANAN JK INDUK :
1. Menentukan halatuju program sarana ibu bapa dan sarana sekolah;
2. Merancang dan memastikan pelaksanaan program / aktiviti di peringkat
sekolah;
3. Meningkatkan peranan / kerjasama antara sekolah dan komuniti;
4. Memastikan soal selidik sarana ibu bapa dan sarana sekolah dilaksanakan;
5. Memastikan pelaporan disediakan selepas pelaksanaan program;
6. Memastikan objektif sarana ibu bapa dan sarana sekolah dapat dicapai;
7. Menyelia dan memantau pelaksanaan program / aktiviti di peringkat sekolah.

Copyrightina4848 18
[MANUAL PENGURUSAN HEM] 2019

JAWATANKUASA KERJA SARANA SEKOLAH


PENGERUSI : GPK PENTADBIRAN
SETIAUSAHA : KAUNSELOR
BENDAHARI : KETUA PT / PT KEWANGAN
AHLI JAWATANKUASA : GURU DATA
SETIAUSAHA JK FIZIKAL SEKOLAH
SETIAUSAHA JK KECEMERLANGAN
SETIAUSAHA JK 3K
SETIAUSAHA PIBG
SETIAUSAHA SUKAN
SETIAUSAHA JK GURU DISIPLIN

JAWATANKUASA KERJA SARANA IBU BAPA


PENGERUSI : YDP PIBG
NAIB PENGERUSI : GPK HAL EHWAL MURID
SETIAUSAHA : SETIAUSAHA PIBG
BENDAHARI : BENDAHARI PIBG
AHLI JAWATANKUASA : NYDP PIBG
SEMUA AJK PIBG
PENGERUSI ALUMNI
PEGAWAI PERHUBUNGAN SEKOLAH (PDRM)

(E) JAWATANKUASA KANTIN


2019

Pengerusi Cg.Mazira binti Ismail Guru Besar


Tim. Pengerusi Cg. Zalina binti Bidin PK Hal Ehwal Murid
Setiausaha Cg.Hajjah Anisah binti Yahya
Ahli Cg.Rosliza binti Rani
Jawatankuasa Cg.Azizah binti Besar

PENGENALAN:
Kantin sekolah merupakan satu tempat yang sinonim dengan murid. Oleh itu,
perancangan dibuat sebagai panduan menjadikan kantin suatu tempat yang
menarik, bersih dan ceria bukan sahaja untuk murid malahan guru, pelawat dan
sesiapa sahaja yang berkunjung ke kantin. Selain itu, perancangan ini bertujuan
memastikan murid-murid mempraktik dan mempunyai disiplin semasa
menggunakan kantin. Semua akan merasa selesa dan tenteram apabila
menggunakan kantin.

OBJEKTIF:
1. Mendidik dan melahirkan murid yang tahu menjaga kebersihan.
2. Menjadikan kantin satu tempat yang bersih, ceria dan menarik.
3. Mendidik murid supaya menjadikan kantin bukan sahaja tempat untuk makan
malah untuk belajar sendiri atau berkumpulan.
4. Memastikan kuantiti makanan yang dijual seimbang dengan nilainya.
5. Menjaga kualiti makanan yang dijual.

Copyrightina4848 19
[MANUAL PENGURUSAN HEM] 2019

SASARAN:
1. Semua murid
2. Penguasaha kantin
3. Guru dan kakitangan sekolah
4. Pelawat

JANGKA MASA:
1. Sepanjang tahun.

STRATEGI:
1. Semua pengguna kantin mendapat makanan yang seimbang dan berkhasiat.
2. Menjadikan kawasan kantin bersih ceria dan selamat.
3. Menjadikan kantin sebagai “CERIA KANTIN CERIA PENGETAHUAN”.

SENARAI TUGAS:
1. Bertanggungjawab dan bekerjasama dengan AJK Kesihatan dalam
menguruskan hal-hal yang berkaitan dengan kesihatan dan kantin sekolah.
2. Bertanggungjawab memastikan kantin dan kawasan sekitarnya dalam
keadaan bersih, tidak berbau dan sentiasa diurus. Sistem pembuangan sampah
perlu diselia selalu.
3. Memastikan pihak pengurusan kantin menyediakan makanan mengikut menu
dan harga mengikut surat perjanjian. Senarai makanan dan minuman serta
harganya hendaklah dipamerkan.
4. Memastikan semua petugas makanan telah mendapat suntikan kesihatan dan
memakai apron serta menutup kepala dengan bersih dan kemas mengikut
pekeliling Kementerian Kesihatan apabila menjalankan tugas-tugasnya.
5. Makanan hendaklah disediakan dalam keadaan bersih dan segar. Simpanan
sayur/ikan/daging di dalam peti sejuk hendaklah sesuai dan bersih.
6. Memastikan makanan yang hendak dijual, ditutup dengan tudung saji/kain
maslin atau disimpan dalam bekas yang bertutup bagi mengelakkan
dihinggapi lalat dan sebagainya.
7. AJK kantin sekolah patutlah membaca dan memahami surat perjanjian
tawaran kantin agar mereka sedar apa yang sepatutnya dilakukan oleh
pengusaha kantin sekolah.
8. Memastikan permukaan lantai kantin/meja kantin/longkang kantin hendaklah
dibersihkan dengan sabun sebelum dan sesudah digunakan.
9. Boleh menegur pengusaha kantin jika perlu.
10. Memastikan pihak pengusaha kantin berada di premis supaya mudah
dihubungi.
11. Memaklumkan kepada pihak pengusaha kantin tentang hari-hari persekolahan.
12. Memastikan makanan yang disediakan untuk harian mencukupi.
13. Memastikan murid dan guru mempunyai tempat duduk yang mencukupi,
selamat dan sesuai.
14. Membuat laporan mingguan dalam buku/borang laporan kantin.
15. Menyampaikan laporan bulanan kepada Guru Besar/Penolong Kanan HEM
tentang prestasi kantin.
16. Mengadakan mesyuarat kantin sekurang-kurangnya 2 kali setahun dan
perbincangan dari semasa ke semasa.
17. Memastikan perkhidmatan dan layanan cepat dan mesra.

Copyrightina4848 20
[MANUAL PENGURUSAN HEM] 2019

(F) JAWATANKUASA RMT


2019

Pengerusi Cg.Mazira binti Ismail Guru Besar


Tim. Pengerusi Cg. Zalina binti Bidin PK Hal Ehwal Murid
Setiausaha Cg. Hajjah Napisah binti Mohd
Zain
Ahli Cg.Siti Norhafizah binti Zakaria
Jawatankuasa Semua Guru Kelas

PENGENALAN:
RMT adalah projek yang dibekalkan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia untuk
murid-murid yang mempunyai kriteria berikut:
1. Warganegara Malaysia.
2. Pendapatan keluarga RM 580.00 dan ke bawah.
3. Pendapatan perkapita RM 140.00 dan ke bawah.

MATLAMAT:
1. Meningkatkan taraf kesihatan murid-murid dari segi kesihatan fizikal dan mental.
2. Membantu murid yang kurang mampu mendapatkan makanan yang
seimbang setiap hari sebelum mengikuti aktiviti pembelajaran.

OBJEKTIF:
1. Memastikan semua murid miskin yang layak, mendapat makanan seimbang
setiap hari.
2. Membolehkan murid cergas dan sihat untuk belajar.
3. Melatih dan membentuk murid yang tahu menghargai pemberian dan
berterima kasih.
4. Melatih murid berdisiplin semasa mendapatkan makanan dan semasa makan.

SASARAN:
1. Murid yang layak.

JANGKA MASA:
1. 170 hari persekolahan.

STRATEGI:
1. Menjalankan pemilihan murid-murid yang layak menerima RMT berdasarkan
Borang Maklumat Murid (BMM).
2. Mengadakan perjanjian dengan pengusaha/pembekal makanan yang dipilih.
3. Berbincang dengan pembekal makanan RMT bagi memastikan kuantiti dan
kandungan zat makanan bertepatan dengan arahan harga.
4. Menetapkan 5 menu yang dipilih untuk disediakan sepanjang tempoh RMT.
5. Mencatat kehadiran murid dalam borang yang disediakan.
6. Membuat pemeriksaan tumbesaran murid dengan mengambil ukuran berat
dan tinggi pada awal dan akhir tahun.

Copyrightina4848 21
[MANUAL PENGURUSAN HEM] 2019

SENARAI TUGAS:
1. Mengadakan perjanjian dengan pihak pembekal makanan.
2. Mengadakan pemilihan murid untuk RMT dengan kerjasama guru APDM.
3. Menyediakan rekod-rekod yang berkaitan dengan RMT.
4. Mencatat berat dan tinggi murid di awal dan akhir tahun.
5. Memastikan murid mengambil makanan dan makan pada waktu yang telah
ditetapkan serta mengawasi murid ketika makan.
6. Membuat laporan RMT setiap hari dalam borang yang telah disediakan.

(G) JAWATANKUASA SKIM PINJAMAN BUKU TEKS (SPBT)


2019

Pengerusi Cg.Mazira binti Ismail Guru Besar


Tim. Pengerusi Cg. Zalina binti Bidin PK Hal Ehwal Murid
Setiausaha Cg.Azizah binti Besar
Ahli Semua Guru Kelas
Jawatankuasa

PENGENALAN:
Perancangan ini bertujuan untuk memastikan kemudahan Skim Pinjaman Buku Teks
(SPBT) digunakan dengan sebaik mungkin dan memberi manfaat sepenuhnya
kepada semua murid.

MATLAMAT:
1. Memastikan semua murid mendapat bekalan buku teks secukupnya.
2. Memastikan semua murid menjaga dan menghargai buku pinjaman masing-
masing.
3. Memberi pendedahan ilmu pengetahuan kepada murid selaras dengan usia
mereka.

OBJEKTIF:
1. Untuk meringankan beban kewangan yang ditanggung oleh ibu bapa atau
penjaga.
2. Untuk memastikan tiada murid tercicir dalam pembelajaran.
3. Untuk memudahkan proses pengajaran dan pembelajaran.
4. Untuk memastikan matlamat murid mengusai 3M berjaya.

SASARAN:
1. Semua murid.

JANGKA MASA:
1. Sepanjang tahun.

SENARAI TUGAS:
1. Menyelaras hal-hal pengeluaran, pengambilan, pengagihan, dan hapuskira
buku-buku bantuan.
2. Mengurus kutipan data-data, mengawal buku-buku stok dan mengawal buku-
buku bantuan.

Copyrightina4848 22
[MANUAL PENGURUSAN HEM] 2019

3. Bertanggungjawab mengadakan pemeriksaan dengan kerjasama pengawas


dan guru-guru serta berhak menuntut gantirugi kepada murid yang merosakkan
buku SPBT.
4. Mengedarkan borang permohonan SPBT kepada murid dan borang yang
sudah lengkap dikumpul oleh guru kelas seterusnya diserahkan kepada guru
SPBT.
5. Mengadakan mesyuarat yang dipengerusikan oleh Guru Besar/GPK HEM bagi
menentukan murid-murid yang layak mendapat bantuan bagi tahun semasa.
6. Mengedarkan senarai nama murid yang layak dan tidak layak kepada guru
kelas.
7. Membuat pesanan buku:
7.1 pada pertengahan tahun ke Biro Buku Teks;
7.2 mencadangkan pertukaran buku pada awal tahun (jika perlu);
7.3 membuat anggaran yang tepat untuk tahun berikutnya;
7.4 mengisi borang maklumat berkomputer dan menghantar mengikut jadual.
8. Pengedaran:
8.1 menentukan tarikh pengedaran;
8.2 mengedarkan buku teks;
8.3 mengesan kelancaran pengedaran;
8.4 mendapatkan borang daripada murid yang baru masuk/bertukar sekolah;
8.5 mengedarkan buku kepada murid-murid yang baru masuk;
8.6 memastikan borang SPBT telah dihantar ke sekolah pelajar yang bertukar;
8.7 memastikan guru kelas telah mengagihkan buku pinjaman kepada semua
murid yang layak;
8.8 memastikan guru kelas telah melengkapkan borang pinjaman
SPBT/Borang G mengikut jadual.
9. Pengurusan Rekod dan Dokumen:
9.1 menyelenggarakan fail yang kemaskini mengikut jenis;
9.2 rekod buku stok yang kemaskini (mengikut kelas);
9.3 senarai tugas guru – pengedaran/pengumpulan;
9.4 menyimpan rekod, hapus kira, rosak atau hilang.
10. Pengurusan Keselamatan Buku:
10.1 memastikan ada bilik khas SPBT (BOSS);
10.2 mengurus bilik BOSS;
10.3 membuat peraturan penggunaan bilik BOSS;
10.4 peraturan mengedarkan ke sekolah lain;
10.5 memastikan pelajar membalut buku SPBT dengan plastik.
11. Pengurusan Pemulangan Buku:
11.1 menentukan tarikh pemulangan mengikut kelas;
11.2 menyediakan senarai nama guru bertugas mengikut tarikh/kelas;
11.3 melaporkan kepada Guru Besar/Penolong Kanan HEM tentang proses
pemulangan:
11.3.1 peratus dan jumlah rosak/hilang
11.3.2 guru bertugas
11.3.3 hapus kira
11.3.4 kekurangan/lebihan.
12. Pengurusan Stok dan Inventori:
12.1 surat-menyurat kepada Biro Buku Teks dan Jabatan Pelajaran Negeri;
12.2 menyimpan invois, bil dan pengesahannya;
12.3 melengkapkan buku stok dan menyimpan dokumen dengan teratur dan
selamat;

Copyrightina4848 23
[MANUAL PENGURUSAN HEM] 2019

12.4 mengemaskini inventori SPBT;


12.5 mengisi borang maklumat kekurangan/lebihan buku ke PPD.
13. Cadangan Buku Bacaan Tambahan:
13.1 mendapatkan maklumat daripada Ketua Panitia/Guru Kanan Mata
Pelajaran;
13.2 merekodkan dan menyimpan buku-buku bacaan tambahan;
13.3 memaklumkan kepada Guru Besar/Penolong Kanan HEM.
14. Menyediakan senarai buku teks bagi setiap kelas untuk diedarkan kepada
pelajar yang tidak mendapat pinjaman buku teks (jika perlu).
15. Mengadakan mesyuarat AJK sekurang-kurangnya 2 kali setahun.

(H) JAWATANKUASA PROGRAM KEBERSIHAN, KESIHATAN DAN KESELAMATAN ( 3K )


2019

Pengerusi Cg. Mazira binti Ismail Guru Besar


Tim. Pengerusi Cg. Zalina binti Bidin PK Hal Ehwal Murid
Setiausaha Cg. Ramlah bt. A. Rahim
Ahli Cg. Azizah binti Besar Kebersihan&Keceriaan Kelas
Jawatankuasa Cg. Siti Norhafizah bt. Zakaria Kebersihan Tandas
Cg. Maryam Solehah binti Jusoh Kesihatan/ Denggi/Aedes
Cg. Mustapha bin Yusof Kesihatan /Ppda
Cg. Mohd Badrul Hisyam b. Mohamad Nor Keselamatan Bencana Alam
Cg. Hajjah Anisah binti Yahya Keselamatan Sek./SPKS

PENGENALAN:
Program 3K yang dilancarkan di peringkat sekolah merangkumi skop kebersihan,
kesihatan dan keselamatan. Program 3K ini telah berjaya memberikan impak yang
positif terhadap sahsiah, persekitaran sekolah, prestasi akademik dan kehadiran
murid ke sekolah. Bagi mencapai matlamat murid yang berketrampilan unggul,
Kementerian Pelajaran Malaysia menubuhkan jawatankuasa induk 3K di setiap
peringkat sekolah di Malaysia.

OBJEKTIF:
1. Membina kesedaran diri dan persekitaran sekolah yang bersih, sihat dan
selamat.
2. Melahirkan modal insan yang berkeperibadian unggul dan amalan berkekalan
dalam aspek kebersihan, kesihatan dan keselamatan.
3. Menjalani gaya hidup yang sihat sebagai budaya yang berterusan.

SASARAN:
1. Semua warga sekolah.

JANGKA MASA:
1. Sepanjang tahun.

STRATEGI:
1. Program 3K memastikan segala aktiviti yang dirancang dapat dijalankan di
samping mewujudkan budaya hidup yang sihat, selamat dan bersih di sekolah.

SENARAI TUGAS:

Copyrightina4848 24
[MANUAL PENGURUSAN HEM] 2019

1. JK INDUK
1.1 Mengadakan mesyuarat Jawatankuasa 3K peringkat sekolah kali kali
setahun.
1.2 Merancang dan mengemaskini Program 3K peringkat sekolah.
1.3 Memastikan warga sekolah melaksanakan program 3K.
1.4 Mendapatkan kerjasama daripada PIBG dan agensi berkaitan untuk
menyokong pelaksanaan program 3K.
1.5 Menyediakan laporan pelaksanaan Program 3K peringkat sekolah.
1.6 LAPORAN SEGERA kes aduan mengikut tempoh 1 : 3 : 7 kepada Pejabat
Pelajaran Daerah (1 hari laporan awal, 3 hari laporan lengkap, 7 hari kes
dianggap selesai).

2. JK KEBERSIHAN
2.1 Melaksanakan aktiviti-aktiviti khas Program 3K:
2.1.1 Gotong-Royong Perdana KPM.
2.1.2 Penyelenggaraan Tandas Sekolah.
2.2 Bekerjasama dengan Jawatankuasa SARANA merancang dan
melaksanakan program keceriaan kelas.
2.3 Melukis mural di tembok/dinding bangunan.
2.4 Mengadakan Pertandingan Kebersihan dan Keceriaan Kelas.
2.5 Mengumumkan pemenang mingguan Pertandingan Kebersihan dan
Keceriaan Kelas.
2.6 Menyediakan dan menyampaikan sijil pemenang Pertandingan
Kebersihan dan Keceriaan Kelas setiap bulan semasa perhimpunan rasmi
sekolah.

3. JK KESIHATAN
3.1 Bertanggungjawab sepenuhnya berkaitan kesihatan / insuran murid.
3.2 Menguruskan tuntutan insuran murid yang memerlukan.
3.3 Menguruskan program kesihatan seperti pemeriksaan gigi oleh Klinik
Kesihatan.
3.4 Memastikan kotak ‘First Aid’ mencukupi dan lengkap dan ditempatkan di
tempat-tempat tertentu seperti di pejabat, makmal/bilik Sains,
bengkel/bilik Kemahiran Hidup.
3.5 Memilih dan melatih ahli kuiz kesihatan bagi mewakili sekolah.
3.6 Mendapatkan maklumat tahap kesihatan murid yang mempunyai
masalah kesihatan seperti penyakit kronik dan memaklumkan kepada
semua guru (terutama guru Pendidikan Jasmani).
3.7 Membuat pemantauan di kawasan sekolah memastikan tiada tempat
pembiakan nyamuk.
3.8 Menyediakan laporan Aedes dan dihantar ke PPD setiap bulan.
3.9 Mengadakan kempen kesedaran seperti ceramah dan tayangan
berkaitan penyakit denggi.
3.10 Menguruskan kehadiran pegawai unit kawalan penyakit ke sekolah.
3.11 Menyelaras, merancang, melaksana, dan menilai semua program dan
aktiviti Pendidikan Pencegahan Dadah di peringkat sekolah.
3.12 Mengawalselia perkembangan masalah dadah semasa di sekolah
dengan mengumpul data dan segala maklumat terkini dalam semua
aspek tentang Pendidikan Pencegahan Dadah.

Copyrightina4848 25
[MANUAL PENGURUSAN HEM] 2019

3.13 Mengadakan hubungan yang erat dengan semua unit yang ada di
sekolah termasuk guru dan murid.
3.14 Menganjurkan kursus, seminar, bengkel, dan lain-lain program/aktiviti
Pendidikan Pencegahan Dadah untuk murid, guru, kakitangan dan ibu
bapa (PIBG).
3.15 Mengesan dan menangani masalah dadah di kalangan warga sekolah.
3.16 Menyediakan laporan lengkap warga sekolah yang terlibat dengan
dadah/inhalan.
3.17 Bekerjasama erat dengan PPD, JPN, KPM dan agensi-agensi lain untuk
menangani masalah di sekolah.
3.18 Menjalankan tugas yang diarah oleh Guru Besar dari masa ke semasa.
3.19 Menanam kesedaran supaya tidak terlibat dengan dadah.
3.20 Mewujudkan hubungan dua hala antara sekolah dengan ibu bapa /
AADK / polis / PEMADAM / Penjara dan PIBG dalam tugas pencegahan
dadah.

4. JK KESELAMATAN
4.1 Merancang dan melaksanakan program keselamatan sepanjang tahun.
4.2 Menyediakan papan maklumat untuk memberitahu pelawat supaya
mendapat kebenaran Guru Besar sebelum berurusan di sekolah.
4.3 Mendapatkan kerjasama pihak pengawal untuk mengawal keselamatan
sepanjang tahun.
4.4 Meletakkan tanda amaran ‘BAHAYA’ atau ‘KAWASAN LARANGAN’ di
tempat- tempat yang merbahaya.
4.5 Memastikan setiap bilik-bilik khas mempunyai carta peraturan
keselamatan.
4.6 Memastikan setiap kelas dan bilik-bilik khas mempunyai Pelan Kawad
Kecemasan.
4.7 Mengadakan latihan kebakaran sekurang-kurangnya setahun dua kali.
4.8 Menetapkan laluan tertentu untuk murid bagi mengelakkan
kemalangan/kesesakan.
4.9 Membuat pemantauan berkala bagi memastikan semua suis, alat elektrik
dan pendawaian selamat.
4.10 Memastikan alat pemadam api dalam keadaan baik, berfungsi dan
mencukupi.

Copyrightina4848 26
[MANUAL PENGURUSAN HEM] 2019

(I) JAWATANKUASA MODUL PENGURUSAN MURID (APDM)/


SISTEM MAKLUMAT MURID (SSDM)/DATA
2019

Pengerusi Cg. Mazira binti Ismail Guru Besar


Tim. Pengerusi Cg. Zalina binti Bidin PK Hal Ehwal Murid
Setiausaha Cg.Mohd Fadhlan bin Yayao
Ahli Cg.Iylia Iryany binti Ismail
Jawatankuasa Semua Guru Kelas

PENGENALAN:
Modul Pengurusan Murid adalah penjenamaan baru bagi Aplikasi Pangkalan Data
Murid (APDM). Ianya merupakan aplikasi yang berfokus kepada sistem satu
pangkalan data tunggal bagi semua murid-murid di seluruh negara yang bertujuan
untuk mengurangkan beban tugas guru. Aplikasi ini akan dapat mengelakkan guru-
guru melakukan kemasukan data berulang kali dalam pelbagai sistem yang
dibangunkan oleh pelbagai pihak di Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM).
Pangkalan data tunggal bagi murid ini akan digunasama oleh pelbagai sistem yang
dibangunkan oleh pelbagai pihak di KPM pada masa akan datang.

e-KEHADIRAN
Salah satu fungsi APDM adalah untuk mengesan kehadiran murid ke sekolah secara
dalam talian. Pembantu tadbir akan membantu guru kelas mencatatkan kehadiran
murid ke dalam sistem ini setiap hari.

Sistem Maklumat Murid (SMM) ialah sistem maklumat murid berkomputer.


Adalah sesuatu yang penting bagi sekolah-sekolah untuk menggunakan
sistem maklumat murid berkomputer kerana dengan cara itu nama murid tidak
perlu ditulis berulang-ulang kali untuk sesuatu kegunaan. Bukan itu saja, bahkan
carian maklumat murid begitu pantas sekali dengan cara memasukkan sebahagian
nama pada bar carian. Ini menjadikan pengurusan sekolah lebih cekap dan pantas
dalam memenuhi kehendak pelanggan.
Sistem ini dilengkapi dengan urusan pertukaran sekolah murid warganegara
dengan hanya mendapat maklumat yang minimum seperti nama sekolah baru dan
alamat baru, kerana maklumat-maklumat lain sudah tersedia dalam komputer.
Selain itu sistem ini juga menyediakan kemudahan mencatat kehadiran
harian murid dan menghantar surat-surat amaran sekiranya murid-murid tidak hadir
berturut-turut selama tiga hari melalui Sistem Merit Demerit. Rekod kehadiran ini juga
akan dilaporkan dalam Sistem Laporan Adab Belajar.

SENARAI TUGAS:
1. Guru kelas hendaklah bertanggungjawab sepenuhnya kepada data dan
maklumat murid, ibu bapa/penjaga dan maklumat-maklumat lain yang
terkandung di dalam APDM.
2. Guru kelas perlu mengemaskini semua data dan maklumat murid yang berada
di dalam kelasnya dari masa ke semasa.
3. Guru kelas bertanggungjawab terhadap kesahan dan kebolehpercayaan data
dan maklumat murid di dalam kelasnya. Sebarang manipulasi data dan
maklumat murid di dalam kelasnya adalah di bawah tanggungjawab guru
kelas berkenaan.

Copyrightina4848 27
[MANUAL PENGURUSAN HEM] 2019

1. Merancang pengurusan data dam maklumat pendidikan peringkat sekolah


yang diarahkan oleh Bahagian-Bahagian di KPM, JPN, PPD dan sekolah dan
lain-lain agensi kerajaan.
2. Bertanggungjawab bagi pengurusan data di bawah sistem aplikasi EMIS iaitu
melaksanakan pengumpulan, pemprosesan, penyimpanan, pengeluaran,
pelaporan, pembekalan dan penyebaran data dan maklumat pendidikan
sekolah mengikut kaedah dan jadual yang ditetapkan yang berkaitan dengan:
2.1 guru seperti biodata, opsyen dan pengalaman mengajar;
2.2 pelajar seperti enrolmen, biasiswa dan bantuan lain;
2.3 staf/kakitangan bukan guru;
2.4 profil sekolah termasuk fizikal dan maklumat am sekolah.
3. Membantu guru dan staf sokongan dalam penyelarasan data dan maklumat
pendidikan seperti HRMIS, Sistem Maklumat Murid (SMM), Sistem Salah Laku
Disiplin Murid (SSDM), KWAPM, peperiksaan, kokurikulum, SPBT dan lain-lain.
4. Membantu pihak pengurusan sekolah mengemaskini data dan maklumat
peringkat sekolah bagi PIPP.
5. Membantu Pentadbiran mengenai kemasukan dan penempatan murid.
6. Menguruskan dan mengemaskini buku pendaftaran / rekod / sijil murid.
7. Membantu guru kelas mengemaskini maklumat murid.
8. Membantu ibu bapa / penjaga dalam urusan pertukaran murid.
9. Mengurus rekod aliran pertukaran dan keluar masuk murid.
10. Menguruskan penyediaan senarai kemasukan murid ke sekolah menengah.
11. Mengedar dan menyimpan kad, buku atau rekod kemajuan murid kepada
guru kelas.
12. Menguruskan pengeluaran sijil berhenti sekolah bersama guru kelas Tahun 6.

(I) JAWATANKUASA IBADAH & MUSOLLA AL FALAH


2019

Pengerusi Cg. Mazira binti Ismail Guru Besar


Tim. Pengerusi Cg. Zalina binti Bidin PK Hal Ehwal Murid
Setiausaha Cg. Mohd Badrul Hisham bin
Mohamad Nor
Ahli Semua Guru Panitia Agama
Jawatankuasa Semua Guru Panitia B.Arab

Copyrightina4848 28
[MANUAL PENGURUSAN HEM] 2019

(J) JAWATANKUASA E MENENGAH & SIJIL BERHENTI SEKOLAH


2019

Pengerusi Cg. Mazira binti Ismail Guru Besar


Tim. Pengerusi Cg.Zalina binti Bidin PK Hal Ehwal Murid
Setiausaha Cg.Siti Norhafizah binti Zakaria
Ahli Cg. Mustapha bin Yusoff
Jawatankuasa Cg. Hajjah Anisah binti Yahya

Copyrightina4848 29
[MANUAL PENGURUSAN HEM] 2019

TAKWIM TAHUNAN UNIT HEM 2019

BULAN AKTIVITI-AKTIVITI TINDAKAN SASARAN


 Mesyuarat Pengurusan
DISEMBER  Mesyuarat HEM kali ke 1/2019 Semua guru
2018  Mengemaskini bilik darjah/bilik
Minggu JK SPBT Murid Thn.2 –
khas
persediaan Thn.6
 Pengagihan Buku Teks

 Sesi persekolahan 2019 bermula Semua guru Semua murid


 Taklimat Transisi dan Semua guru Ibubapa murid
pendaftaran Thn. 1 Thn. 1
 Pengagihan & pengumpulan Guru Kelas
borang SMM Semua murid
 Pengurusan & pelaksanaan JK RMT
RMT JK RMT Murid RMT
 Mengukur berat & tinggi murid S/U HEM Murid RMT
RMT Ketua Unit-Unit
 Mesyuarat Perancangan JK SPBT
Program Tahunan J/K HEM Murid Tahun 1
 Pengagihan Buku Teks kepada JK SPBT
murid Thn. 1 JK Kebajikan
 Permohonan pelupusan SPBT Murid miskin
 Pengurusan & takilimat skim JK Kebajikan
simpanan murid JK Kebajikan Anak yatim
 Mengenal pasti anak yatim JK Kantin Murid yang layak
 Agihan bantuan KWAPM
 Mesyuarat JK Kantin bersama JK Disiplin &
pengusaha/Laporan harian Pengawas Semua murid
JANUARI  Peringatan peraturan sekolah JK Disiplin &
berpandukan buku peraturan Pengawas Semua
 Penyampaian watikah pengawas,
kepimpinan pustakawan,
JK Disiplin & ketua dan
Pengawas penolong ketua
JK Disiplin & kelas
 Mesyuarat Lembaga Pengawas Pengawas Semua
sekolah pengawas
 Kursus Kepimpinan JK 3K
Semua
JK MPM pengawas,
 Memastikan pelan kawad pustakawan,
kecemasan berada di setiap JK MPM ketua dan
kelas dan bilik khas JK Disiplin & penolong ketua
 Penyemakan buku daftar & Pengawas kelas
nombor pendaftaran murid PK HEM
 Kemaskini APDM PK HEM
 Kemaskini data SSDM PK HEM

Copyrightina4848 30
[MANUAL PENGURUSAN HEM] 2019

 Laporan Bulanan Kantin


 Laporan Bulanan Pengusaha
Kantin
 Laporan Bulanan Aedes

BULAN AKTIVITI-AKTIVITI TINDAKAN SASARAN


 Permohonan SPBT 2020 Guru kelas Semua murid
 Pemprosesan borang G JK SPBT
 Pertandingan Kebersihan & JK 3K Semua kelas
Keceriaan Kelas bermula aliran perdana
 Minggu suai kenal & berbudi JK Guru Semua murid
bahasa Penyayang
JK MPM
 Kemaskini & menghantar data
FEBRUARI
SMM ke PPD JK 3K
 Anugerah Kelas Terbersih PK HEM
Bulanan PK HEM
 Laporan Bulanan Kantin PK HEM
 Laporan Bulanan Pengusaha
Kantin
 Laporan Bulanan Aedes

 Mengemaskini buku stok/projek JK SPBT


keceriaan bilik BOSS
 Ceramah kesihatan JK 3K Murid Thn. 6
 Pemeriksaan & rawatan gigi JK 3K Semua murid
 Pemeriksaan & suntikan JK 3K Semua murid
imunisasi JK 3K Semua warga
 Latihan kebakaran / Kawad sekolah
Kecemasan
MAC
JK 3K
 Anugerah Kelas Terbersih PK HEM
Bulanan PK HEM
 Laporan Bulanan Kantin PK HEM
 Laporan Bulanan Pengusaha
Kantin
 Laporan Bulanan Aedes

 Klinik baik pulih buku teks JK SPBT


 Taklimat skim takaful murid JK Kebajikan Semua murid
 Pemeriksaan kebersihan diri JK 3K Semua murid
murid JK Kantin Semua murid
APRIL  Ceramah pemakanan sihat JK Disiplin Semua Pengawas
 Perjumpaan & taklimat JK MPM
pengawas JK 3K
 Kemaskini APDM
 Pemantauan bilik-bilik khas & JK 3K

Copyrightina4848 31
[MANUAL PENGURUSAN HEM] 2019

buku stok JK Guru


 Anugerah Kelas Terbersih Penyayang
Bulanan PK HEM
 Anugerah Kehadiran Penuh PK HEM
Fasa 1 PK HEM

 Laporan Bulanan Kantin


 Laporan Bulanan Pengusaha
Kantin
 Laporan Bulanan Aedes

BULAN AKTIVITI-AKTIVITI TINDAKAN SASARAN


 Mengukur berat & tinggi murid JK RMT Murid RMT
RMT JK Kebajikan Semua murid
 Pengurusan simpanan akaun JK 3K
murid JK 3K/Aset
 Pengurusan peti ubat JK 3K
 Laporan kerosakan perabot JK Disiplin / B&K
 Anugerah Kelas Terbersih
Bulanan JK B&K Ibu bapa
 Anugerah 3 murid terbaik PK HEM
MEI
dalam tingkahlaku & disiplin PK HEM
 Bengkel & ceramah untuk ibu PK HEM
bapa S/U HEM Semua Guru
 Laporan Bulanan Kantin
 Laporan Bulanan Pengusaha
Kantin
 Laporan Bulanan Aedes
 Mesyuarat HEM kali ke-2/2019

 Taklimat rakan sebaya/Kempen JK PPDa, Murid Tahap 2


anti dadah/Kempen nilai- nilai JK Bimbingan
murni & Kaunseling
JK SPBT Semua murid
 Pemeriksaan buku teks murid JK PPDa Murid Tahap 2
JUN
 Ceramah anti dadah & rokok JK Kebajikan Semua murid
 Permohonan KWAPM PK HEM
 Laporan Bulanan Kantin PK HEM
 Laporan Bulanan Pengusaha PK HEM
Kantin PK HEM
 Laporan Bulanan Aedes Semua warga
 Laporan Bulanan Tandas sekolah

Copyrightina4848 32
[MANUAL PENGURUSAN HEM] 2019

 Tadarus Al- Quran

 Hari keselamatan bersama Guru Tahun 6


pihak polis JK 3K Murid Tahap 2
 Kempen kebersihan JK B&K Semua murid
 Perjumpaan pelajar kurang
minat belajar/ Ceramah
JULAI peningkatan sahsiah diri PK HEM
 Laporan Bulanan Kantin PK HEM
 Laporan Bulanan Pengusaha PK HEM
Kantin
 Laporan Bulanan Aedes

 Sesi Muhasabah diri Guru Tahun 6, Murid Thn.6


/Psikodrama / Motivasi Kaunselor,
Sentuhan Terakhir UPSR / JK Bulan
Ceramah Kemahiran Sosial Kemerdekaan
 Pelancaran Gema Merdeka JK Guru Murid Thn.6
 Perjumpaan dengan murid Penyayang
Tahun 6 JK Guru Semua murid
OGOS Penyayang
 Anugerah Kehadiran Penuh PK HEM
Fasa 2 PK HEM
PK HEM
 Laporan Bulanan Kantin
 Laporan Bulanan Pengusaha
Kantin
 Laporan Bulanan Aedes

BULAN AKTIVITI-AKTIVITI TINDAKAN SASARAN


 Kempen dan bulan anti dadah JK PPDa Murid Tahap 2
 Kem Akil Baliq / Bengkel / JK B&K Murid Tahap 2
Cabaran menghadapi alam
remaja / psikososial /
pengurusan tekanan Guru Tahun 6 Murid Thn. 6
 Pendaftaran online (asrama Guru Tahun 6 Murid Thn. 6
SEPTEMBER penuh) PK HEM
 Aktiviti Pasca UPSR PK HEM
 Laporan Bulanan Kantin PK HEM
 Laporan Bulanan Pengusaha
Kantin
 Laporan Bulanan Aedes

 Kemaskini bilik khas/buku stok JK SPBT


OKTOBER  Penutupan kewangan & JK RMT
lebihan RMT JK RMT Murid RMT
 Mengukur berat & tinggi murid JK RMT Semua murid

Copyrightina4848 33
[MANUAL PENGURUSAN HEM] 2019

RMT JK Kebajikan
 Laporan prestasi murid RMT Semua murid
 Sumbangan kepada JK SPBT Murid terpilih
penyimpan skim simpanan JK Disiplin
yang terbanyak JK MPM /PK Murid Thn. 6
 Permohonan SPBT 2020 HEM Murid Thn. 6
 Proses pencalonan pengawas Guru Thn.6 Murid Thn. 6
baru Guru Thn.6
 Penyemakan buku daftar Guru Thn.6
 Pendaftaran SMKA
 Pendaftaran SMK PK HEM
 Pengurusan sijil berhenti & fail PK HEM
peribadi PK HEM
 Laporan Bulanan Kantin
 Laporan Bulanan Pengusaha
Kantin
 Laporan Bulanan Aedes

 Lawatan Tahun 6 Guru Tahun 6 Murid Thn.6


 Senarai nama murid naik kelas Guru kelas Semua murid
2018 Guru kelas
 Kemaskini fail personalia &
edaran keperluan 2018 JK SPBT Semua murid
 Pemulangan Buku Teks SPBT Ketua-Ketua Unit-Unit HEM
 Penyerahan laporan Tahunan Unit
NOVEMBER Unit-Unit HEM 2019 Semua guru
 Mesyuarat HEM kali ke 3/2019 SU HEM
 Laporan Bulanan Kantin PK HEM
 Laporan Bulanan Pengusaha PK HEM
Kantin PK HEM
 Laporan Bulanan Aedes PK HEM
 Laporan Bulanan Tandas

Copyrightina4848 34
[MANUAL PENGURUSAN HEM] 2019

CARTA GANTT PROGRAM UNIT HAL EHWAL MURID SKMJ 2019

OGOS
MAC

NOV
SEPT
JAN

APR

OKT
JUN
MEI
FEB

JUL

DIS
BIL AKTIVITI

1 Mesyuarat HEM X X X
2 Mesyuarat Ketua-Ketua Unit HEM X X
3 Kemaskini APDM X X X
Pengagihan dan Pemulangan
4 X X
Buku Teks
5 Pemeriksaan Buku Teks X X
Taklimat Transisi dan
6 X
pendaftaran Thn. 1
7 LDP membina OPPM X
8 Kursus Kepimpinan X
Penyampaian Watikah
9 X
Kepimpinan
Pertandingan Kebersihan dan
10 X X X X X X X X X X X
Keceriaan Kelas
Pemeriksaan / Rawatan Gigi /
11 X
Suntikan Imunisasi
Pemeriksaan Kebersihan Diri
12 X X
Murid
Mengukur berat dan tinggi murid
13 X X X
RMT
Laporan Bulanan Kantin,
14 X X X X X X X X X X X
Pengusaha Kantin dan Aedes
15 Laporan Berkala Tandas X X
16 Anugerah Kehadiran Penuh X X X
17 Latihan Kawad Kecemasan X X
18 Bengkel / Ceramah Ibu Bapa X
19 Ceramah Anti Dadah / Rokok X
20 Tadarus Al-Quran X
Pelancaran / Penutupan Bulan
21 X X
Kemerdekaan
Pendaftaran Online Asrama
22 X
Penuh
23 Permohonan SPBT 2020 X
24 Pendaftaran SMK / SMKA X
Proses Pemilihan / Pencalonan
25 X
Pengawas 2020

Copyrightina4848 35
[MANUAL PENGURUSAN HEM] 2019

LAMPIRAN

Copyrightina4848 36
[MANUAL PENGURUSAN HEM] 2019

Copyrightina4848 37
[MANUAL PENGURUSAN HEM] 2019

SURAT PEKELILING IKHTISAS HEM

1. PERATURAN / TINDAKAN DISIPLIN

1. SURAT PEKELILING ‘PROFESIONAL’ KEMENTERIAN PELAJARAN BIL. 6/1968:


Pembuangan Murid-Murid Daripada Sekolah-Sekolah Kerana Kelakuan
Curang

2. SURAT PEKELILING ‘PROFESIONAL’ KEMENTERIAN PELAJARAN BIL. 8/1968:


Tatatertib Di Sekolah-Sekolah

3. TAMBAHAN KEPADA SURAT PEKELILING ‘PROFESIONAL’ KEMENTERIAN


PELAJARAN BIL. 6/1968 DAN BIL. 8/1968

4. SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL. 1/1972:


Peraturan-Peraturan (Tatatertib Sekolah) Pelajaran, 1959

5. SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL. 9/1975:


Disiplin Di Sekolah Peraturan-Peraturan Sekolah Untuk Murid-Murid

6. SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL. 9/1975:


Ordinan-Ordinan/Surat-Surat Pekeliling/Pekeliling Ikhtisas, Mengenai Kelakuan
& Disiplin Di Sekolah-Sekolah

7. SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL. 11/1976:


Mengharamkan Semua Jenis Permainan Judi Di Sekolah-Sekolah

8. SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL. 8/1983:


Mengenakan Hukuman Biasa Terhadap Murid-Murid Yang Melakukan
Perbuatan Salah Laku Yang Tidak Di Nyatakan Dalan Peraturan-Peraturan
Pelajaran

9. SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL. 7/1986:


Langkah-Langkah Keberkesanan Disiplin Sekolah

10. SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL. 2/1991:


Tatakelakuan Pelajar Ketika Di Masjid

11. SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL. 6/1995:


Menangani Masalah Ponteng Di Sekolah

12. SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL. 7/1995:


Tatacara Mengenakan Tindakan Dan Hukuman Terhadap Pelajar-Pelajar
Sekolah

13. SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL. 4/1996:


Pelaksanaan Kuasa Disiplin Dan Hukuman Di Sekolah

14. SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL. 18/1998:


Penggunaan Budi Bicara Ketika Mengambil Tindakan

Copyrightina4848 38
[MANUAL PENGURUSAN HEM] 2019

15. SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL. 8/2001:


Pemantapan Pengurusan Disiplin Di Sekolah

16. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 7/2003 :


Kuasa Guru Merotan Murid

17. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 1/2006:


Pembatalan Surat Pekeliling Ikhtisas Bil 11/2005 - Garis Panduan Penggunaan
Telefon Bimbit oleh Murid Sekolah Bertarikh 23 Disember 2005

18. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 2/2009:


Penguatkuasaan Larangan Membawa dan Mengguna Telefon Bimbit oleh
Murid di Sekolah

19. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 4/2010:


Pelaksanaan Ujian Urin Murid Sekolah

20. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 8/2010:


Garis Panduan Mencegah dan Menangani Perbuatan Buli Dalam Kalangan
Murid di Sekolah

21. Surat Pekeliling Ikhtisas Bilangan 7 Tahun 2011:


Pelaksanaan Standard Operating Procedure (SOP) 1:3:7 Pelaporan Dan
Menangani Isu Disiplin Murid

2. RAMBUT DAN PAKAIAN

1. SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL. 3/1983:


Pakaian Seragam Murid-Murid Sekolah

2. SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL. 8/1985:


Pakaian Seragam Murid-Murid Sekolah (Pindaan)

3. SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL. 2/1976:


Potongan Rambut Murid-Murid

4. SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL. 3/1984:


Pemakaian Tudung/Mini Telekung Bagi Pelajar-Pelajar Perempuan

5. SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL. 6/1993:


Pakaian Seragam Sekolah

6. SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL. 2/1996:


Penampilan Diri Pelajar, Kekemasan Dan Kerapian Berpakaian

7. Surat Pekeliling Ikhtisas Bilangan 3 Tahun 2011:


Peraturan Berkenaan Rambut Dan Pemakaian Steel Bangle (KARA) Oleh
Murid-Murid Keturunan Sikh

Copyrightina4848 39
[MANUAL PENGURUSAN HEM] 2019

3. TINDAKAN JENAYAH DAN TINGKAH LAKU SOSIAL

1. SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL. 3/1993:


Lapor Kepada Polis Salah Laku Yang Berbentuk Jenayah

2. SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL. 16/1998:


Menangani Kegiatan Gengster Di Sekolah

3. SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL. 7/1999:


Penubuhan Kelab Pencegahan Jenayah Di Sekolah Menengah

4. SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL. 11/2000:


Membanteras Jenayah Di Kalangan Murid Sekolah

5. SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL. 6/2001:


Peringatan Mengenai Penaruh Negatif Cybercafe Dan Pusat Permainan
Video Terhadap Murid-Murid Sekolah

6. SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL. 9/2001:


Penglibatan Pelajar Dengan Kegiatan Negatif

7. SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL. 8/2003:


Penggunaan Buku Log Bagi Tujuan Memantau Laku Musnah (Vandalisme) Di
Kalangan Murid-Murid Sekolah

4. MEROKOK DAN DADAH

1. SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL. 6A/1975:


Disiplin Murid-Murid Menghisap Rokok

2. SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL. 8/1986:


Penyahlahgunaan Inhalan

3. SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL. 4/1997:


Hukuman Ke Atas Murid Menghisap Rokok

4. SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL. 5/1997:


Sekolah Sebagai Kawalan Larangan Merokok

5. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 3/2004:


Memperkasakan Pendidikan Pencegahan Dadah di Sekolah 2004

Copyrightina4848 40
[MANUAL PENGURUSAN HEM] 2019

5. BUKU TEKS

1. SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL. 2/1987:


Kesulitan Mendapatkan Buku- Buku Teks

2. SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL. 11/2001:


Pindaan Syarat Kelayakan Meminjam Buku Teks Skim Pinjaman Buku Teks
(SPBT) Kementerian Pendidikan

3. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 2/2003:


PINDAAN PELAKSANAAN BORANG PENENTUAN KELAYAKAN SKIM PINJAMAN
BUKU TEKS SPBT 1 KEMENTERIAN PENDIDIKAN

4. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 9/2007:


Pindaan Syarat Kelayakan Meminjam Buku Teks di bawah Skim Pinjaman Buku
Teks Kementerian Pelajaran Malaysia

5. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 11/2007:


Pindaan Syarat Kelayakan Meminjam Buku Teks di bawah Skim Pinjaman Buku
Teks Kementerian Pelajaran Malaysia

6. UMUM

1. SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL. 1/1987:


Pengurusan Dan Kawalan Asrama Sekolah Harian

2. SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL. 6/1987:


Amalan Kebersihan Di Sekolah

3. SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL. 1/1996:


Sikap Mengutamakan Keceriaan Dan Kebersihan Di Kalangan Pelajar

4. SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL. 4/1982:


Permainan ‘Pin Table, Video Game, Game Watch’

5. SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL. 6/1983:


Larangan Bermain Bahan-Bahan Letupan

6. SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL. 3/1988:


Program Skim Lencana Anti Dadah Pasukan Berpakaian Seragam Sekolah
Menengah (SLAD)

7. SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL. 5/1988:


Penyakit-Penyakit Demam Kepialu (Tifoid), Taun (Kolera), Penyakit Kuning
(Hepatitis A) Dan Keracunan Makanan

Copyrightina4848 41
[MANUAL PENGURUSAN HEM] 2019

8. SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL. 8/1988:


Keselamatan Diri Pelajar Di Sekolah

9. SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL. 15/1988:


Penyenggaraan Dan Keceriaan Maktab Perguruan / Politeknik / Sekolah
10. SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL. 2/1989:
Rancangan Kesihatan Sekolah

11. SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL. 14/1989:


Kebersihan Sekolah

12. SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL. 3/1995:


Pelaksanaan Skim Takaful Kemalangan Diri Berkelompok Bagi Semua Pelajar
Sekolah Kerajaan Dan Bantuan Kerajaan

13. SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL. 5/1995:


Keracunan Makanan Di Sekolah-Sekolah

14. SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL. 9/1995:


Rancangan Kegiatan Sekolah Selepas Peperiksaan UPSR Bagi Murid-Murid
Tahun 6

15. SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL. 1/1996:


Sikap Mengutamakan Keceriaan Dan Kebersihan Di Kalangan Pelajar

16. SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL. 3/1996:


Panduan Tambahan: Pelantikan Guru Kaunseling Sepenuh Masa Di Sekolah
Menengah

17. SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL. 8/1999:


Keselamatan Diri Murid Dalam Perjalanan Pergi Dan Balik Sekolah

18. SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL. 4/2002:


Pelaksanaan Program Sekolah Selamat

19. SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL. 5/2002:


Lawatan Sekolah Pada Hari Persekolahan

20. SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL. 3/2003:


Ke Arah Membudayakan Nilai Berterima Kasih

21. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 1/2005:


Memantapkan Budaya Membaca di Kalangan Murid Sekolah

22. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 5/2005:


Garis Panduan Pelaksanaan Sistem Taulan dan Garis Panduan Bahan Pakej
Pembelajaran Kendiri

23. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 10/2005:


Rancangan Integrasi Murid-murid untuk Perpaduan (RIMUP)

Copyrightina4848 42
[MANUAL PENGURUSAN HEM] 2019

24. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 6/2006:


Pemantapan Pelaksanaan Skim Takaful Pelajar Sekolah Malaysia (TPSM) Bagi
Semua Murid Pra Sekolah, Sekolah Rendah dan Sekolah Menengah di
Sekolah-sekolah Kerajaan dan Sekolah Bantuan Kerajaan

25. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 8/2006:


Garis Panduan Pelaksanaan Borang Maklumat Murid bagi Tujuan Agihan
Bantuan Kepada Murid Warganegara Malaysia di Sekolah Kerajaan dan
Sekolah Bantuan Kerajaan

26. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 3/2007:


Garis Panduan Pelaksanaan Sistem Bimbingan Taulan

27. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 5/2007:


Garis Panduan Lawatan Murid

28. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 1/2009:


Kemasukan Kanak-kanak Warganegara Malaysia Tanpa Dokumen ke
Sekolah

29. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 8/2009:


Langkah-langkah Keselamatan Semasa Mengikuti Aktiviti/Program Lawatan
di Luar Waktu Persekolahan

30. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 9/2009:


Penubuhan Jawatankuasa Bencana di Peringkat Kementerian Pelajaran
Malaysia, Jabatan Pelajaran Negeri, Pejabat Pelajaran Daerah dan Sekolah

31. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 5/2010:


Pelaksanaan Sistem Pilihanraya Ketua Murid di Sekolah-sekolah

32. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 6/2010:


Pelaksanaan Program Pelalian Human Papilloma Virus (HPV) Kebangsaan
Untuk Murid Perempuan Tingkatan 1 di Sekolah Kerajaan, Sekolah Swasta dan
Sekolah Antarabangsa Seluruh Negara

33. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 10/2010:


Pemansuhan Sewaan Kedai/Premis Koperasi Sekolah Malaysia Mulai tahun
2011

34. Surat Pekeliling Ikhtisas Bilangan 8 Tahun 2011:


Pengurusan Keselamatan Murid Di Sekolah

7. SURAT SIARAN

1. SURAT SIARAN KPPM, KP (BS) 8591/JLD.VIII (57):


Tindakan Serta Merta Membanteras Masalah Sosial Di Kalangan Murid-Murid

Copyrightina4848 43
[MANUAL PENGURUSAN HEM] 2019

2. SURAT SIARAN KPPM, KP ( BS/HEP) 8543/053 (9):


Pengurusan Pelajar Secara Kolektif

3. SURAT SIARAN KPPM, KP ( BS) 8543/041/JLD.111(19):


Inisiatif Meningkatkan Keselamatan, Kesihatan Dan Keceriaan Sekolah ( 3K )

4. SURAT SIARAN KPPM, KP ( BS/HEP) 8614/071B(64):


Menjaga Kebersihan Di Sekolah-Sekolah Yang Berhampiran Dengan
Kawasan Setinggan

Copyrightina4848 44
[MANUAL PENGURUSAN HEM] 2019

SSDM V2.0

1. PENGENALAN

Sistem e-SSDM v2.0 ini merupakan penambahbaikan sistem SSDM sedia ada.
Sistem ini mementingkan Amalan Baik sebagai usaha menggalakkan amalan
nilai-nilai murni dalam kalangan murid-murid yang bakal mencorakkan negara
pada masa hadapan. Dengan memasukkan elemen mata (markah) dalam
sistem ini, status sahsiah seseorang murid boleh dinilai dan dibantu ke arah
kecemerlangan budi pekerti.

2. TUJUAN

Antara tujuan sistem ini adalah untuk:

i. Menambahbaik sistem SSDM sedia ada.


ii. Membantu pihak sekolah dalam proses penentuan hukuman supaya
selaras dengan Surat Pekeliling Ikhtisas serta peraturan-peraturan sedia
ada.
iii. Membantu pihak sekolah dalam memantapkan pengurusan disiplin
selaras dengan perkembangan dunia teknologi maklumat dan
komunikasi.
iv. Memastikan murid-murid yang melakukan kesalahan disiplin dibantu
sepenuhnya oleh Guru Bimbingan dan Kaunseling.
v. Menjalin rangkaian kerja yang jelas antara guru-guru, Ketua Guru
Disiplin / GPK HEM, Pengetua, Guru Bimbingan dan Kaunseling, murid-
murid dan penjaga.
vi. Sebagai pangkalan data disiplin murid dengan penyediaan pelbagai
bentuk laporan.

3. PROSES KERJA

3.1 Perekodan Kes Salah Laku

i. Guru melaporkan kes salah laku ke dalam sistem.


ii. Ketua Guru Disiplin / GPK HEM menjalankan siasatan, dan jika sah,
akan mencadangkan hukuman.
iii. Pengetua boleh sama ada menukar hukuman, dan mengesahkan
hukuman.
iv. Ketua Guru Disiplin / GPK HEM mengambil tindakan terhadap
hukuman yang disahkan oleh Pengetua.
v. Pembantu Pejabat menguruskan fail dan pengeposan surat.
vi. Guru Bimbingan dan Kaunseling akan menjalankan sesi bimbingan
dan kaunseling terhadap murid-murid tersebut.

3.2 Perekodan Amalan Baik

i. Guru melaporkan amalan baik murid ke dalam sistem.


ii. Sistem akan memproses mata (markah) dan mengeluarkan pelaporan
Status Sahsiah murid.

Copyrightina4848 45
[MANUAL PENGURUSAN HEM] 2019

4. LATAR BELAKANG SSDM V2.0

4.1 CIRI-CIRI

4.1.1 PANGKALAN DATA DISIPLIN

SSDM V2.0 akan menjadi pangkalan data tunggal pengurusan disiplin


murid, daripada peringkat sekolah hingga peringkat nasional. Data-
data dalam sistem ini akan dijadikan rujukan oleh semua pihak yang
berkepentingan dengan pendidikan.

4.1.2 SISTEM PEMANTAUAN DAN PENGAWALAN

Data-data dalam sistem ini boleh dijadikan asas dalam memantau


tahap disiplin dan sahsiah murid, seterusnya semua pihak boleh
berganding bahu dalam usaha membantu murid-murid, terutama
yang bermasalah disiplin, ke arah kecemerlangan sahsiah diri dan
akademik.

4.1.3 MENGUTAMAKAN AMALAN BAIK

Sistem ini mengutamakan Amalan Baik sebagai proses pembentukan


sahsiah. Murid-murid akan digalakkan melakukan Amalan Baik untuk
mengingkatkan status sahsiah diri. Dengan pemupukan Amalan Baik
ini, diharap dapat mengawal kecenderungan murid-murid melakukan
kesalahan disiplin dari semasa ke semasa.

4.1.4 PENGUKURAN SAHSIAH

Dalam mengklasifikasikan sahsiah murid-murid, sistem mata (markah)


diperkenalkan. Klasifikasi berasaskan sistem mata ini boleh digunakan
dalam membantu murid-murid, terutama yang ‘hight risk’, untuk
meningkatkan status sahsiah ke arah yang lebih baik. Mana kala
murid-murid yang ‘Baik’ akan digalakkan untuk mencapai status
sahsiah ‘Amat Baik’ dan ‘Terpuji’. 5 Status Sahsiah ialah:

i. Terpuji
ii. Amat Baik
iii. Baik
iv. Perlukan Perhatian
v. Perlukan Perhatian Serius

4.1.5 KAWALAN SISTEM

Sistem ini akan mengawal tindakan / hukuman supaya selaras dengan


Surat Pekeliling Ikhtisas serta peraturan-peraturan bagi mengelakkan
ketidakpuasan hati masyarakat. Selain itu, sistem juga akan
mengeluarkan surat-surat amaran dan makluman tindakan dalam
bentuk yang seragam dan standard, dan dicetak secara automasi.

Copyrightina4848 46
[MANUAL PENGURUSAN HEM] 2019

4.1.6 KES KHAS

Tambahan perkara dalam senarai salah laku telah dibuat, yang


merujuk kepada Kes Khas, iaitu kes-kes yang hanya untuk dilaporkan,
dan bukan untuk diambil tindakan / hukuman oleh pihak sekolah.
Senarai kes khas ini dibuat dengan mengambil kira Surat Pekeliling
Ikhtisas serta keperluan data-data kementerian untuk dilaporkan
kepada Parlimen.

4.1.7 MESRA PENGGUNA

Sistem ini dibina dengan mengambil kira aspek ‘mesra pengguna’.


Kemudahan-kemudahan dan capaian sistem yang ‘mesra pengguna’
ini diharap dapat meyakinkan guru-guru untuk meggunakan sistem ini
tahap yang maksimum, sekali gus menghidangkan data-data nasional
yang lebih tepat.

4.1.8 MUDAH DIAKSES

Sistem ini mudah diakses oleh semua pihak, terutama guru di sekolah,
selain PPD, JPN, KPM, murid-murid, dan penjaga. Selain penggunaan
laptop dan komputer, sistem ini dirancang penggunaannya hingga
capaian android dan smart phone.

4.1.9 MELIBATKAN SEMUA PIHAK YANG BERKEPENTINGAN

Sistem ini membina rangkaian kerja yang jelas dalam kalangan semua
pihak yang berkepentingan dengan pendidikan, sama ada murid-
murid, penjaga, guru-guru, pegawai-pegawai PPD, JPN dan KPM.

4.2 OPERASI SISTEM

4.2.1 WEB (ONLINE)

Sistem ini adalah berasaskan ‘Web’, yang boleh diakses oleh guru-
guru, Ketua Guru Disiplin / GPK HEM, Guru Bimbingan dan Kaunseling,
Pengetua, Pegawai-pegawai PPD, JPN, KPM, murid-murid, dan
penjaga dengan agihan dan pecahan tugas yang jelas.

Individu Peranan dan Tugas


Guru-guru  Melaporkan Kes Salah Laku dan Amalan Baik
Ketua Guru  Menentukan keesahan kes dan mencadangkan tindakan
Disiplin / GPK  Memberi ruang ‘membela diri’ kepada murid
HEM  Menjalankan mesyuarat Lembaga Disiplin untuk menetapkan
hukuman
 Memantau laporan dan melaksanakan langkah intervensi /
program peningkatan sahsiah
Pengetua  Sama ada bersetuju dengan tindakan yang dicadangkan,
atau meminda tindakan, dan membuat pengesahan
 Memantau laporan dan melaksanakan langkah intervensi /
program peningkatan sahsiah

Copyrightina4848 47
[MANUAL PENGURUSAN HEM] 2019

Guru UBK  Melaksanakan proses bimbingan dan kaunseling terhadap


murid-murid yang melakukan kesalahan
 Memantau laporan dan melaksanakan langkah intervensi /
program peningkatan sahsiah
PPD  Memantau laporan dan melaksanakan langkah intervensi /
program peningkatan sahsiah peringkat daerah
JPN  Memantau laporan dan melaksanakan langkah intervensi /
program peningkatan sahsiah peringkat negeri
KPM  Memantau laporan dan melaksanakan langkah intervensi /
program peningkatan sahsiah peringkat nasional
Murid-murid  Memantau pelaporan individu dan berbincang dengan UBK
untuk meningkat status sahsiah
Penjaga  Memantau pelaporan individu anak-anak di semua sekolah di
bawah KPM

4.2.2 ANDROID

Selaras dengan perkembangan Dunia Teknologi Maklumat dan


Komunikasi, sistem ini dirancang capaiannya hingga kepada
penggunaan Android dan Smart Phone.

4.3 AKSES

4.3.1 KPM
 Pelaporan peringkat nasional
 Pelaporan JPN
 Pelaporan PPD
 Pelaporan sekolah
 Pelaporan individu murid

4.3.2 JPN
 Pelaporan JPN
 Pelaporan PPD
 Pelaporan sekolah
 Pelaporan individu murid

4.3.3 PPD
 Pelaporan PPD
 Pelaporan sekolah
 Pelaporan individu murid

4.3.4 SEKOLAH
 GURU-DURU
 Melaporkan kes salah laku
 Melaporkan amalan baik

 KETUA GURU DISIPLIN / GPK HEM


 Siasatan dan cadang hukuman
 Pelaporan sekolah
 Pelaporan individu murid

Copyrightina4848 48
[MANUAL PENGURUSAN HEM] 2019

 GURU BIMBINGAN DAN KAUNSELING


 Melaksanakan proses bimbingan dan kaunseling
 Pelaporan sesi kaunseling
 Pelaporan sekolah
 Pelaporan individu murid

 PENGETUA
 Pengesahan hukuman
 Pelaporan sekolah
 Pelaporan individu murid

4.3.5 MURID
 Pelaporan individu murid

4.3.6 PENJAGA
 Pelaporan individu murid / anak-anak

4.4 SENARAI KESALAHAN / KES KHAS

(Senarai sedia ada dalam SSDM)

Status
Kod Keterangan Salah Laku
Kes
A101 BERJUDI PILIHAN
A102 MENCURI PILIHAN
A103 MENGANCAM/MEMUKUL/MENCEDERAKAN GURU PILIHAN
A104 MENGANCAM/MEMUKUL/MENCEDERAKAN KAKITANGAN PILIHAN
A105 MENGANCAM/MEMUKUL/MENCEDERAKAN MURID PILIHAN
A106 PERAS UGUT PILIHAN
A107 GENGSTERISME PILIHAN
A108 BERGADUH PILIHAN
B101 BULI BAHASA SPI
B102 BULI FIZIKAL SPI
B103 BULI ISYARAT SPI
B104 BULI PERHUBUNGAN SPI
C101 MEMILIKI DAN MENYIMPAN ROKOK PILIHAN
C102 MEMBEKAL DAN MENAWARKAN ROKOK PILIHAN
C103 MENJUAL DAN MENGEDAR ROKOK PILIHAN
C104 MENGHISAP ROKOK SPI
D101 PONTENG SEKOLAH PILIHAN
D102 PONTENG KELAS PILIHAN
D103 PONTENG AKTIVITI KOKURIKULUM PILIHAN
D104 PONTENG UJIAN / PEPERIKSAAN PILIHAN
D105 PONTENG PREP PILIHAN
D106 PONTENG ASRAMA PILIHAN

Copyrightina4848 49
[MANUAL PENGURUSAN HEM] 2019

D107 PONTENG ACARA RASMI SEKOLAH PILIHAN


D108 PONTENG PERHIMPUNAN PILIHAN
E101 BERCUMBUAN PILIHAN
E102 BERKHALWAT PILIHAN
E103 BAWA BAHAN LUCAH PILIHAN
E104 MENGEDAR BAHAN LUCAH PILIHAN
E105 MENGINTAI PILIHAN
E106 MENGGUNAKAN KATA / PERBUATAN LUCAH PILIHAN
E107 MELUKIS DAN MENULIS KATA-KATA DAN GAMBAR LUCAH PILIHAN
E108 MENONTON VCD / FILEM LUCAH PILIHAN
E109 MEMELUK MURID LAIN JANTINA PILIHAN
E110 BERDUA-DUAAN YANG MENIMBULKAN SYAK PILIHAN
F101 BIADAP KEPADA GURU PILIHAN
F102 BIADAP KEPADA KAKITANGAN PILIHAN
F103 BIADAP KEPADA TETAMU PILIHAN
F104 BERKELAKUAN KASAR KEPADA MURID PILIHAN
F105 BERBAHASA KESAT / KASAR KEPADA MURID PILIHAN
F106 MEMINUM / MEMBELI / MENYIMPAN / MENGEDAR MINUMAN PILIHAN
YANG MEMABUKKAN
F107 MEMBUANG SAMPAH MERATA-RATA PILIHAN
F108 INGKAR ARAHAN GURU PILIHAN
F109 INGKAR ARAHAN PENGAWAS PILIHAN
F110 MELUDAH DI TEMPAT TIDAK SEPATUTNYA PILIHAN
G101 MEROSAKKAN HARTA BENDA SEKOLAH PILIHAN
G102 MEROSAKKAN HARTA BENDA ASRAMA PILIHAN
G103 MEROSAKKAN HARTA BENDA KANTIN PILIHAN
G104 MEROSAKKAN PERALATAN BILIK-BILIK KHAS PILIHAN
G105 MEROSAKKAN TANAMAN TUMBUHAN / TANAMAN HIASAN PILIHAN
G106 MENCONTENG DINDING BANGUNAN SEKOLAH PILIHAN
G107 MENCONTENG DINDING BANGUNAN ASRAMA PILIHAN
G108 MEROSAK / MENGOYAK BUKU SPBT PILIHAN
G109 MEROSAKKAN PERALATAN SUKAN PILIHAN
G110 MEROSAKKAN KENDERAAN GURU BESAR / PENGETUA / PILIHAN
GURU / KAKITANGAN
G111 MEROSAKKAN HARTA / KENDERAAN MURID PILIHAN
H101 PECAH AMANAH PILIHAN
H102 BERBOHONG PILIHAN
H103 TIDAK BERTANGGUNGJAWAB PILIHAN
H104 TIDAK JUJUR PILIHAN
J101 MENUNGGANG MOTOSIKAL DALAM KAWASAN SEKOLAH PILIHAN
J102 MASUK TANDAS BERLAINAN JANTINA PILIHAN
J103 SENGAJA MEMBUNYIKAN LOCENG KECEMASAN PILIHAN
J104 MENGGANGGU SEMASA PENGAJARAN DAN PILIHAN
PEMBELAJARAN
J105 TIDAK IKUT GILIRAN / BEREBUT-REBUT / BERTOLAK-TOLAK PILIHAN
J106 MEMBAWA / BERMAIN MERCUN PILIHAN
J107 MENGUBAHSUAI PENDAWAIAN ELEKTRIK PILIHAN
J108 KELUAR KAWASAN SEKOLAH / ASRAMA TANPA KEBENARAN PILIHAN
J109 BERMAIN DALAM DORM PILIHAN

Copyrightina4848 50
[MANUAL PENGURUSAN HEM] 2019

J110 MELANGGAR PERATURAN ASRAMA PILIHAN


K101 LEWAT KE SEKOLAH PILIHAN
K102 LEWAT KE PERHIMPUNAN PILIHAN
K103 LEWAT MASUK KELAS PILIHAN
K104 LEWAT DATANG AKTIVITI LUAR KELAS / KOKURIKULUM PILIHAN
K105 LEWAT MASUK / BALIK KE ASRAMA PILIHAN
L101 BERKUKU PANJANG PILIHAN
L102 MEWARNA KUKU / BERINAI PILIHAN
L103 BERAMBUT PANJANG PILIHAN
L104 RAMBUT BERFESYEN PILIHAN
L105 BERMISAI / BERJANGGUT PILIHAN
L106 MEMAKAI PAKAIAN TIDAK MENGIKUT PERATURAN PILIHAN
L107 PAKAI BARANG KEMAS PILIHAN
L108 MENCUKUR BULU KENING PILIHAN
L109 MEMAKAI ALAT SOLEK PILIHAN
M101 PENGLIBATAN DALAM POLITIK PPDM
M102 PENGLIBATAN DALAM PERHIMPUNAN / PERARAKAN POLITIK PPDM
M103 MERAYU UNDI DALAM PILIHANRAYA PPDM
M104 MENYEBAR PENULISAN / DOKUMEN / PROPAGANDA POLITIK PPDM
N101 MEMBAWA HANDPHONE SPI
N104 MENUNJUK PERASAAN / BERPIKET PILIHAN
N109 MENIRU DALAM PEPERIKSAAN PILIHAN
P103 MEMBEKAL / MENAWARKAN BAHAN BERKAITAN DADAH / KES
INHALAN KHAS
P104 MENJUAL / MENGEDAR BAHAN BERKAITAN DADAH / KES
INHALAN KHAS
MENGHISAP / MENYUNTIK / MENYEDUT / MEMINUM /
MENGHIDU BAHAN
P105 BERKAITAN DADAH / INHALAN KES
KHAS
P106 MENGHIDU BAHAN-BAHAN INHALAN KES
KHAS
P107 BERTATOO KES
KHAS
P108 MENCEDERAKAN DIRI SENDIRI KES
KHAS
P109 CUBAAN MEMBUNUH DIRI KES
KHAS
P110 TERJUN BANGUNAN KES
KHAS
P111 PENYALAHGUNAAN RACUN KES
KHAS
P112 HAMIL KES
KHAS
P113 LUMBA HARAM KES
KHAS
P114 KEMALANGAN DALAM SEKOLAH KES
KHAS
P115 LARI DARI RUMAH KES
KHAS

Copyrightina4848 51
[MANUAL PENGURUSAN HEM] 2019

P116 AJARAN SESAT / MILITAN KES


KHAS

*PILIHAN bermaksud sekolah boleh mempertimbang sesuatu kes sama ada ‘ringan’
atau ‘berat’

Kod Kategori Kes

Kod Kategori
A Tingkah laku jenayah
B Buli
C Rokok
D Ponteng
E Tingkah laku lucah
F Tingkah laku kurang sopan / biadap
G Kesalahan vandalisme
H Tingkah laku tidak amanah
J Kenakalan
K Tingkah laku tidak pentingkan masa
L Kekemasan diri
M Penglibatan politik
N Lain-lain
P Kes Khas

4.5 SENARAI HUKUMAN

Status Kategori
Keterangan Kes Mata Kaunseling
Kes Kes
SPI ROTAN 1 X BERAT 9 Yes
SPI ROTAN 2 X BERAT 9 Yes
SPI ROTAN 3 X BERAT 9 Yes
SPI GANTUNG PERSEKOLAHAN BERAT 9 Yes
SPI BUANG SEKOLAH BERAT 9 Yes
SPI DIBERI AMARAN KERAS (Bersurat) BERAT 9 Yes
LARANGAN MENGGUNAKAN KEMUDAHAN
BERAT 9 Yes
SPI SEKOLAH
SPI ROTAN MAKSIMUM 3 X BERAT 9 Yes
SPI GANTUNG PERSEKOLAHAN BERAT 9 Yes
SPI BUANG SEKOLAH BERAT 9 Yes
SPI DIBERI AMARAN (Bersurat) BERAT 1
LARANGAN MENGGUNAKAN KEMUDAHAN
BERAT 9
SPI SEKOLAH
PPDM GANTUNG PERSEKOLAHAN BERAT 9
PPDM BUANG SEKOLAH BERAT 9
PILIHAN AMARAN LISAN 1 RINGAN 1
PILIHAN AMARAN LISAN 2 RINGAN 1
PILIHAN AMARAN LISAN 3 RINGAN 1
PILIHAN DENDA RINGAN 1
PILIHAN KELAS TAHANAN RINGAN 1

Copyrightina4848 52
[MANUAL PENGURUSAN HEM] 2019

PILIHAN AMARAN BERSURAT 1 RINGAN 1


PILIHAN AMARAN BERSURAT 2 RINGAN 1
PILIHAN AMARAN BERSURAT 3 RINGAN 1
PILIHAN ROTAN 1 X RINGAN 1
PILIHAN ROTAN 2 X RINGAN 1
PILIHAN AMARAN BERSURAT 1 BERAT 9
PILIHAN AMARAN BERSURAT 2 BERAT 9
PILIHAN AMARAN BERSURAT 3 BERAT 9
PILIHAN DENDA BERAT 9
PILIHAN KELAS TAHANAN BERAT 9
PILIHAN ROTAN 1 X BERAT 9
PILIHAN ROTAN 2 X BERAT 9
PILIHAN ROTAN 3 X BERAT 9
PILIHAN GANTUNG SEKOLAH BERAT 9
PILIHAN BUANG SEKOLAH BERAT 9

4.6 SENARAI AMALAN BAIK

Kod Amalan
Keterangan Amalan Baik Mata
Baik
01 SUKARELA MEMBANTU GURU 1
02 SUKARELA MELAPOR KES SALAH LAKU 1
MEMBANTU MELAKSANAKAN KERJA-KERJA LANDSKAP /
03 1
TAMAN
04 MEMBANTU MENGEMAS / MENYUSUN ATUR BILIK-BILIK KHAS 1
05 MEMBERSIH KAWASAN / BILIK KHAS 1
06 KERJA-KERJA MENGECAT 1
MENYERTAI AKTIVITI LUAR DI BAWAH BIMBINGAN DAN
07 1
KAUNSELING
08 AKTIVITI LAIN YANG MENZAHIRKAN NILAI-NILAI MURNI 1
5 STRUKTUR SISTEM

Struktur sistem, format surat-surat, borang-borang dan format laporan


dilampirkan.

6 PENUTUP

Diharapkan sistem SSDM v2.0 ini dapat difahami dan dihayati oleh semua pihak,
terutama guru-guru di sekolah agar permasalahan pengurusan disiplin dapat
ditangani sebaik mungkin, seterusnya dapat menyediakan data-data nasional
yang lebih tepat.

Copyrightina4848 53

Anda mungkin juga menyukai