Anda di halaman 1dari 6

DAFTAR NAMA PASIEN BULAN : JANUARI

TANGGAL KET UGI IMUNG AWI ELVI ANDRI


1/1/2018
1/2/2018
1/3/2018
1/4/2018
1/5/2018
1/6/2018
1/7/2018
1/8/2018
1/9/2018
1/10/2018
1/11/2018
1/12/2018
1/13/2018
1/14/2018
1/15/2018
1/16/2018
1/17/2018
1/18/2018
1/19/2018
1/20/2018
1/21/2018
1/22/2018
1/23/2018
1/24/2018
1/25/2018
1/26/2018
1/27/2018
1/28/2018
1/29/2018
1/30/2018
1/31/2018

tn.hendri 114566 tn.theng sun 103260 tn.taca 43316


tn.edi 49009 ny.mamah 164047 tn.novi 190103
ny.s dewi 194308 tn.nahar 15858 ny.sumarsih 181391
ny.waliyah 3233 tn.amancik 7461 ny.desvira 131990
ny.muriat 106788 ny.ninik 94921 an.adrian 193163
ny.niki 192218 ny.khosiah 192172 ny.mahyuni 195955
ny.masri 60719 tn.abdul 130041 ny.nurazimah 196076
ny.maryat 132422 tn.agus 103827 ny.nike 184274
tn.hendrik 194241 tn.sukirno 133957 ny.desnova 197616
tn.tmat 179495 tn.asman 99603
DAFTAR NAMA PASIEN BULAN : FEBRUARI

TANGGAL KET UGI IMUNG AWI ELVI ANDRI


2/1/2018
2/2/2018
2/3/2018
2/4/2018
2/5/2018
2/6/2018
2/7/2018
2/8/2018
2/9/2018
2/10/2018
2/11/2018
2/12/2018
2/13/2018
2/14/2018
2/15/2018
2/16/2018
2/17/2018
2/18/2018
2/19/2018
2/20/2018
2/21/2018
2/22/2018
2/23/2018
2/24/2018
2/25/2018
2/26/2018
2/27/2018
2/28/2018

tn.hendri 114566 tn.theng sun 103260 tn.taca 43316


tn.edi 49009 ny.mamah 164047 tn.novi 190103
ny.s dewi 194308 tn.nahar 15858 ny.sumarsih 181391
ny.waliyah 3233 tn.amancik 7461 ny.desvira 131990
ny.muriat 106788 ny.ninik 94921 an.adrian 193163
ny.niki 192218 ny.khosiah 192172 ny.mahyuni 195955
ny.masri 60719 tn.abdul 130041 ny.nurazimah 196076
ny.maryat 132422 tn.agus 103827 ny.nike 184274
tn.hendrik 194241 tn.sukirno 133957 ny.desnova 197616
tn.tmat 179495 tn.asman 99603
DAFTAR NAMA PASIEN BULAN : MARET

TANGGAL KET UGI IMUNG AWI ELVI ANDRI


3/1/2018
3/2/2018
3/3/2018
3/4/2018
3/5/2018
3/6/2018
3/7/2018
3/8/2018
3/9/2018
3/10/2018
3/11/2018
3/12/2018
3/13/2018
3/14/2018
3/15/2018
3/16/2018
3/17/2018
3/18/2018
3/19/2018
3/20/2018
3/21/2018
3/22/2018
3/23/2018
3/24/2018
3/25/2018
3/26/2018
3/27/2018
3/28/2018
3/29/2018
3/30/2018
3/31/2018

tn.hendri 114566 tn.theng sun 103260 tn.taca 43316


tn.edi 49009 ny.mamah 164047 tn.novi 190103
ny.s dewi 194308 tn.nahar 15858 ny.sumarsih 181391
ny.waliyah 3233 tn.amancik 7461 ny.desvira 131990
ny.muriat 106788 ny.ninik 94921 an.adrian 193163
ny.niki 192218 ny.khosiah 192172 ny.mahyuni 195955
ny.masri 60719 tn.abdul 130041 ny.nurazimah 196076
ny.maryat 132422 tn.agus 103827 ny.nike 184274
tn.hendrik 194241 tn.sukirno 133957 ny.desnova 197616
tn.tmat 179495 tn.asman 99603
DAFTAR NAMA PASIEN BULAN : APRIL

TANGGAL KET UGI IMUNG AWI ELVI ANDRI


4/1/2018
4/2/2018
4/3/2018
4/4/2018
4/5/2018
4/6/2018
4/7/2018
4/8/2018
4/9/2018
4/10/2018
4/11/2018
4/12/2018
4/13/2018
4/14/2018
4/15/2018
4/16/2018
4/17/2018
4/18/2018
4/19/2018
4/20/2018
4/21/2018
4/22/2018
4/23/2018
4/24/2018
4/25/2018
4/26/2018
4/27/2018
4/28/2018
4/29/2018
4/30/2018

tn.hendri 114566 tn.theng sun 103260 tn.taca 43316


tn.edi 49009 ny.mamah 164047 tn.novi 190103
ny.s dewi 194308 tn.nahar 15858 ny.sumarsih 181391
ny.waliyah 3233 tn.amancik 7461 ny.desvira 131990
ny.muriat 106788 ny.ninik 94921 an.adrian 193163
ny.niki 192218 ny.khosiah 192172 ny.mahyuni 195955
ny.masri 60719 tn.abdul 130041 ny.nurazimah 196076
ny.maryat 132422 tn.agus 103827 ny.nike 184274
tn.hendrik 194241 tn.sukirno 133957 ny.desnova 197616
tn.tmat 179495 tn.asman 99603
DAFTAR NAMA PASIEN BULAN : MEI

TANGGAL KET UGI IMUNG AWI ELVI ANDRI


5/1/2018
5/2/2018
5/3/2018
5/4/2018
5/5/2018
5/6/2018
5/7/2018
5/8/2018
5/9/2018
5/10/2018
5/11/2018
5/12/2018
5/13/2018
5/14/2018
5/15/2018
5/16/2018
5/17/2018
5/18/2018
5/19/2018
5/20/2018
5/21/2018
5/22/2018
5/23/2018
5/24/2018
5/25/2018
5/26/2018
5/27/2018
5/28/2018
5/29/2018
5/30/2018
5/31/2018

tn.hendri 114566 tn.theng sun 103260 tn.taca 43316


tn.edi 49009 ny.mamah 164047 tn.novi 190103
ny.s dewi 194308 tn.nahar 15858 ny.sumarsih 181391
ny.waliyah 3233 tn.amancik 7461 ny.desvira 131990
ny.muriat 106788 ny.ninik 94921 an.adrian 193163
ny.niki 192218 ny.khosiah 192172 ny.mahyuni 195955
ny.masri 60719 tn.abdul 130041 ny.nurazimah 196076
ny.maryat 132422 tn.agus 103827 ny.nike 184274
tn.hendrik 194241 tn.sukirno 133957 ny.desnova 197616
tn.tmat 179495 tn.asman 99603
DAFTAR NAMA PASIEN BULAN : JUNI

TANGGAL KET UGI IMUNG AWI ELVI ANDRI


6/1/2018
6/2/2018
6/3/2018
6/4/2018
6/5/2018
6/6/2018
6/7/2018
6/8/2018
6/9/2018
6/10/2018
6/11/2018
6/12/2018
6/13/2018
6/14/2018
6/15/2018
6/16/2018
6/17/2018
6/18/2018
6/19/2018
6/20/2018
6/21/2018
6/22/2018
6/23/2018
6/24/2018
6/25/2018
6/26/2018
6/27/2018
6/28/2018
6/29/2018
6/30/2018

tn.hendri 114566 tn.theng sun 103260 tn.taca 43316


tn.edi 49009 ny.mamah 164047 tn.novi 190103
ny.s dewi 194308 tn.nahar 15858 ny.sumarsih 181391
ny.waliyah 3233 tn.amancik 7461 ny.desvira 131990
ny.muriat 106788 ny.ninik 94921 an.adrian 193163
ny.niki 192218 ny.khosiah 192172 ny.mahyuni 195955
ny.masri 60719 tn.abdul 130041 ny.nurazimah 196076
ny.maryat 132422 tn.agus 103827 ny.nike 184274
tn.hendrik 194241 tn.sukirno 133957 ny.desnova 197616
tn.tmat 179495 tn.asman 99603