Anda di halaman 1dari 4

КОЛЕКТИВ ПРВЕ КРАГУЈЕВАЧКЕ ГИМНАЗИЈЕ

Директор
Славица Марковић

Административно особље
1. Луковић Зорица- шеф рачуноводства
2. Голијанин Тања- секретар школе
3. Антонијевић Весна- админситративно финансијско радник
4. Алексић Бојана- админситративно финансијско радник
5. Матејић Сања- админситративно финансијско радник
6. Петровић Александaр- финансијско књиговодствени радник
7. Гарић Љерка-библиотекар
8. Николић Зоран радник на одржавању машина, рачунара, инструмената и
инсталација

Стручна служба
1. Недељковић Иван психолог
2. Марковић Маја педагог

Ваннаставо особље
1. Максић Дејан
2. Милојевић Десимир
3. Чпајак Драгојло
4. Максимовић Дејан
5. Дејан Петронијевић
6. Јовановић Зоран
7. Марковић Зорица
8. Спасић Љиљана
9. Петронијевић Надица
10. Милићевић Светлана
11. Ђорић Верица
12. Јовановић Љиљана
13. Ивановић Мира
14. Миленковић Зорица
15. Драгана Ратинац
16. Бојана Јовановић-Ђорђевић
17. Николић Софија
18. Антонијевић Марија
19. Марковић Данијела

Наставници српског језика и књижевности


1. Миладиновић Загорка
2. Рајачић Перић Светлана
3. Анђелковић Јелена
4. Арнаут Мирјана
5. Јовановић Татјана
6. Ивановић Андријана
7. Бадјук Марио
8. Гребовић Његош
9. Павловић Симонида
10. Шпиљевић Илић Маријана
11. Петровић Нина

Наставници станих језика


Француски и латински
1. Шапић Лела
2. Дедовић Анка
3. Васовић Ивана
Латински језик
1. Миловановић Весна
2. Јована Томић
Немачки језик
4. Обрадовић Весна
5. Пантовић Марија
6. Нинковић Марина
7. Милићевић Нада
Енглески језик
8. Прокић Драгана
9. Милојевић Слађана
10. Јанковић Јелена
11. Вељковић Ана
12. Николић Наталија
13. Јаковљевић Јована
Италијански језик
15 Јанковић Марина

Наставници математике, рачунарства и информатике


1. Мицић Јасмина
2. Станковић Ана
3. Варагић Селена
4. Банковић Гајић Јелена
5. Петковић Данијела
6. Очишник Данијела
7. Миливојевић Јелена
8. Маринковић Снежана
9. Стојановић Љиљана
10. Јелесијевић Љиљана
11. Миладиновић Ружица
12. Костић Драгољуб
13. Гаровић Оливера
14. Вуловић Маја
15. Живковић Марија
16. Вељковић Катарина
17. Младеновић Живорад
18. Милосављевић Милош
19. Максимовић Катарина
20. Мудрић-Станишковски Љубица
21. Мијатовић Силвија
22. Војиновић Милош
23. Дунић Марија
24. Пантић Вања

Наставници физике
1. Карајовић Драган
2. Ђорђевић Катарина
3. Ковачевић Соња
4. Арнаут Сузана
5. Марковић Ана
6. Спасојевић Весна
7. Жлибар Ана
8. Тамара Грковић

Наставници историје
1. Симовић Бранко
2 Стефановић Миланко
3. Цветковић Ненад
4.Радојковић Александра

Наставници хемије
1. Ђоровић Станојевић Мица
2. Ивезић Гордана
3. Ковачевић Славица
4. Симић Сања
5. Станковић Марина

Наставници биологије
1. Цветановић Драган
2. Ковачевић Душица
3. Матовић Весна
4. Николић Љиљана

Наставници географије
1. Томић Ивана
2. Михајловић Саша
3. Славић Томислав
4. Обрадовић Јасмина
Наставници физичког васпитања
1. Биберџчић Радослав
2. Ђорђевић Ђорђе
3. Николић Тања
4. Милошевић Дејан
5. Савић Наташа
6. Мирјана Ранковић
7. Радишић Немања

Наставница ликовне културе


1. Николић Снежана
2. Бојић Зорица

Наставници музичке културе


1. Вучковић Гордана
2. Јевтовић Сузана магистар уметности

Наставници социологије, психологије, грађанског васпитања и веронауке


1. Савић Владимир наставник грађанског васпитања
2. Максимовић Сузана наставник грађанско васпитања
3. Јовичић Мирослав наставник филозофије
4. Саша Миленић наставник филозофије
5. Јовановић Цвијета наставник социологије, устава и права грађана
6. Павићевић Срећко устав, право грађана
7. Димитровски Блаженка наставница психологије
8. Ристић-Ранковић Санела наставник филозофије и помоћник директора
9. Јанковић Стефан вероучитељ
10. Рвовић Сенка наставник психологије

Наставници са високошколских установа


1.Сузана Петровић Савић
2.Недић Ђорђе
3.Церовина Алекса
4.Каљевић Томислав
5.Ковачевић Љубица
6.Капларевић-Малишић Ана
7. Николић Стефан
8. Свичевић Марина