Anda di halaman 1dari 1

ALUR PELAYANAN 24 JAM UGD

PUSKESMAS MALA-MALA

V
PASIEN DATANG

PENDAFTARAN

PENDERITA MASUK
MERAH

TRIASE KUNING

(PEMILIHAN DERAJAT KEGAWATAN) HIJAU


PENDERITA
HITAM
PEMERIKSAAN

TINDAKAN dan TERAPI

RUJUK PULANG RAWAT INAP