Anda di halaman 1dari 1

PROJEK-ULASAN METODOLOGI

Arahan: Catat nama ahli dalam kumpulan anda dan nyatakan tajuk tesis yang akan diulas.
Uploadkan dalam ifolio untuk dapatkan kelulusan.

Untuk tugasan ini, anda diminta untuk memilih 2 tesis PhD. Tesis yang hendak dinilai tidak
boleh sama antara kumpulan ahli dan penerbitan adalah antara tahun 2013- 2018.
Penilaian hendaklah dibuat berdasarkan topik-topik yang telah dipelajari iaitu mengkhusus
kepada bahagian metod kajian. Penulisan adalah berbentuk hujahan dengan merujuk
kepada sumber asal dan bukan sekadar pelaporan. Penulisan juga tidak melebihi 10 muka
surat.

Kumpulan/Ahli Tajuk Tesis PhD

Kumpulan 1

Kumpulan 2

Kumpulan 3

Kumpulan 4

Kumpulan 5

Kumpulan 6

Kumpulan 7

Kumpulan 8

Kumpulan 9