Anda di halaman 1dari 15

Hari: …………….

Tarikh: ………………

Arahan : Warnakan.

Dino dan kawan-kawan di sekolah.

Noranin Abdullah
Hari: ……………. Tarikh: ………………

Arahan : Tulis semula peralatan yang ada di sekolah.

buku pensel pemadam


___________ ___________ ___________

kerusi meja beg


___________ ___________ ___________

pembaris papan putih kertas


___________ ___________ ___________
Noranin Abdullah
Hari: ……………. Tarikh: ………………

Arahan : Baca petikan dan warnakan gambar di bawah.

Cikgu baru.
Saya ada cikgu baru.
Nama cikgu baru saya Hawa.
Cikgu Hawa baik.
Cikgu Hawa cantik.
Noranin Abdullah
Hari: ……………. Tarikh: ………………

Arahan : Warnakan.

Jagalah kebersihan sekolah kita.

Noranin Abdullah
Hari: ……………. Tarikh: ………………

Arahan : Suaikan gambar dengan perkataan yang betul.

buku

pensel

pembaris

beg

pemadam
Noranin Abdullah
Hari: ……………. Tarikh: ………………

Arahan : Isikan tempat kosong berpandukan gambar .

Saya suka baca ______ cerita.

Mama belikan saya ______ baharu.

_______ baharu adik sudah patah.

Cikgu menulis di ________ putih.

Abang ada dua bilah ___________.

Ali pinjam __________ saya.

Noranin Abdullah
Hari: ……………. Tarikh: ………………

Arahan : Tuliskan sukukata yang tertinggal.

pem pen bu ker me ke

___sel

___ku ___tas

___baris ___rusi

___ja
Noranin Abdullah
Hari: ……………. Tarikh: ………………

Arahan : Kira dan tuliskan jumlahnya.

Noranin Abdullah
Hari: ……………. Tarikh: ………………

Arahan : Kira dan tuliskan angkanya.

1
Noranin Abdullah
Hari: ……………. Tarikh: ………………

Arahan : Kira dan tuliskan jumlahnya.

Noranin Abdullah
Hari: ……………. Tarikh: ………………

Arahan : Bulat dan warnakan yang sama.

Noranin Abdullah
Day i: ……………. Date : ………………

Sound it and colour.

book ball

ruler bag

sharpener eraser
Noranin Abdullah
Day : ……………. Date : ………………

Trace and rewrite.

What is this?

This is a book
_______________

This is a pencil
_______________

This is a ruler
_______________

Noranin Abdullah
Day : ……………. Date : ………………

Read and colour.

This is my school.
I love to go to school.
Noranin Abdullah