Anda di halaman 1dari 4

Nama :

RT / RW :
Luas tegalan :
Jenis tanaman kehutanan yang ditanam :

NO JENIS ALASAN MENANAM JARAK


TANAMAN TANAM
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Jenis tanaman musiman yang ditanam :

NO JENIS ALASAN MENANAM JARAK


TANAMAN TANAM
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
DATA LAPANGAN TANAMAN KERAS
Pemilik Lahan : Koordinat awal :
Intensitas Cahaya :

KOORDINAT TAJUK
NO JENIS TANAMAN DIAMETER TINGGI TBBC KETERANGAN
X Y U T S B
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
DATA LAPANGAN TANAMAN MUSIMAN
Pemilik Lahan : Koordinat awal :
Intensitas Cahaya :

KOORDINAT TAJUK
NO JENIS TANAMAN DIAMETER TINGGI TBBC JUMLAH
X Y U T S B
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

*Koordinat boleh diganti dengan jarak tanam


*Diameter, tinggi, tbbc, tajuk diambil 1 perjenis yang mewakili
GAMBAR SKET LAPANGAN
UTARA