Anda di halaman 1dari 5

TEMA DIRI SAYA-PERIHAL DIRI SAYA

MINGGU : 3 TARIKH:
STRATEGI : BERTEMA HARI : AHAD/ISNIN
MASA DISIPLIN STANDARD OBJEKTIF AKTIVITI ABM/
ILMU UTAMA PEMBELAJARAN PEMBELAJARAN CATATAN
RUTIN PAGI : Nyanyian Lagu Negaraku,Lagu Negeri,Lagu Tabika Kita,Doa
8.00-8.20 Menyanyi bersama-sama dengan iringin muzik
(20 MINIT) PERBUALAN AWAL :
 Bersoal jawab tentang perihal diri(nama,umur,jantina)
 Menyebut nama sendiri
BM1.3.1
TUNJANG Mendengar dan Menyebut huruf a-z secara menyanyikan lagu ABC
8.20-8.50 KOMUNIKASI menyebut abjad rawak bermain permainan kotak CD
(30 MINIT) BAHASA BM1.1.4 beracun
MELAYU Bersoal jawab Berbual dengan sebutan Kad Huruf
(ASAS) menggunakan ayat yang betul.
mudah
BM1.5.1 Kertas
8.50-9.40 AP Menyampaikan idea Memberi pendapat Sumbang saran tentang tema Mahjung
(50 MINIT) (BERTEMA) tentang sesuatu yang “Diri Saya” Marker pen
didengar,dilihat atau Menjana idea
dialami
9.40
10.10 REHAT
(30MINIT)

TUNJANG PI5.1.4 Melafazkan doa penerang *Melafazkan doa penerang hati Carta doa
KEROHANIAN Melafazkan doa dan mengamalkan dalam dengan sebutan dan lafaz penerang hati
10.10- SIKAP DAN dalam amalan kehidupan seharian yang betul dan
10.50 NILAI seharian *Mewarna lembaran kerja doa terjemahan
(40 MINIT) Menterjemahkan doa penerang hati. “Rabbishrahli”
PENDIDIKAN penerang hati Lembaran
ISLAM kerja
Menyebut nombor 1-10 Menyebut dan membilang Kad Nombor/
MATEMATIK MA2.1.1 dengan betul nombor secara urutan 1-10 Puppet
10.50 AWAL Menyebut nombor 1- Menyusun kad nombor di nombor
11.30 (ASAS) 10 mengikut urutan. Bekerjasama,bertanggungj papan putih secara urutan Kad-kad
(40MINIT) awab menjalankan aktiviti menampalkan nombor pada nombor
bersama rakan kertas dengan urutan yang Kertas Sebak
betul (secara berkumpulan) Gam
11.30
11.50 MAIN BEBAS
(20MINIT)

11.50- PENUTUP
12.00 Rumusan aktiviti sepanjang hari
(10 MINIT) Doa
Bersalaman

REFLEKSI:
TEMA DIRI SAYA-PERIHAL DIRI SAYA

MINGGU : 3 TARIKH:
STRATEGI : BERTEMA HARI : ISNIN/SELASA
MASA DISIPLIN ILMU STANDARD OBJEKTIF AKTIVITI ABM/
UTAMA PEMBELAJARAN PEMBELAJARAN CATATAN
RUTIN PAGI : Nyanyian Lagu Negaraku,Lagu Negeri,Lagu Tabika Kita,Doa dan Surah
8.00-8.20
(20 PERBUALAN AWAL :
MINIT) 
Melakukan pergerakan Kanak-kanak menjalankan
TUNJANG FK2.1.1 dalam ruang diri aktiviti di luar kelas:
8.20-8.50 PER.FIZIKAL Melakukan pergerakan Mendengar arahan dan Membuat pergerakan asas CD/Radio
(30 DAN dalam: melakukan gerakan ikut setempat mengikut gerakan
MINIT) KREATIVITI i. Ruang diri arahan dalam lagu “Tweenies”
FIZIKAL ii. Ruang am
TUNJANG Mendengar arahan dan Kanak-kanak secara aktivti
8.50-9.10 KOMUNIKASI meyebut huruf B dengan individu: Lembaran
(30 betul. Menyebut huruf B dengan betul Kerja
MINIT) BAHASA BM1.3.1 Membentuk huruf B Membentuk huruf B dari pintalan Surat Khabar
MELAYU Mendengar dan menyebut dengan cara yang betul kertas dengan melekatkannya Lama
(ASAS) abjad pada kertas yang diberikan Gam
KM1.1.1 Membuat peta minda:
9.20-9.40 AP Bercerita tentang diri sendiri Memberikan pendapat Perbincangan tentang diri saya Kertas
(20MINIT) (BERTEMA) pada papan putih/kertas mahjung
mahjung
9.40-
10.10 REHAT
(30MINIT)
TUNJANG Diakhir pembelajaran *Melafazkan doa penerang hati Carta doa
10.10- KEROHANIAN PI5.1.4 murid boleh : dengan sebutan dan lafaz penerang hati
10.50 SIKAP DAN Melafazkan doa dalam yang betul secara dan
NILAI Melafazkan doa penerang
(40 amalan seharian dan mengamalkan dalam kelas,kumpulan dan individu terjemahan
PENDIDIKAN
MINIT) kehidupan seharian “Rabbizidni”
ISLAM
Menterjemahkan doa *Mewarna lembaran kerja doa Lembaran
penerang hati penerang hati. kerja
10.50- MA1.1.4 Mencantumkan puzzle Mencantumkan puzzle diri saya
11.50 AP Memadan objek dengan betul Lembaran
(60MINIT) (BERTEMA) berdasarkan : Mengenalpasti dan Mewarna gambar berdasarkan kerja
i. Warna mewarna dengan baik jantina masing-masing
ii. Bentuk
KE3.2.2
Memilih media yang sesuai
dalam penghasilan karya
seni
PENUTUP
11.50- Rumusan aktiviti sepanjang hari
12.00 Doa
(10MINIT) Bersalaman

REFLEKSI:
TEMA DIRI SAYA-PERIHAL DIRI SAYA

MINGGU : 3 TARIKH:
STRATEGI : BERTEMA HARI : SELASA/RABU
MASA DISIPLIN STANDARD OBJEKTIF AKTIVITI ABM/
ILMU UTAMA PEMBELAJARAN PEMBELAJARAN CATATAN
RUTIN PAGI : Nyanyian Lagu Negaraku,Lagu Negeri,Lagu Tabika Kita,Doa dan Surah
8.00-8.20
(20 MINIT) PERBUALAN AWAL :

BM1.5.1 Mengenalpasti tentang diri Kertas
8.20-9.20 AP Menyampaikan idea tentang sendiri (Peta Minda) mahjung
(60 MINIT) (BERTEMA) sesuatu yang didengar,dilihat Memberi pendapat/ Tepung
atau dialami menyumbang idea Menguli doh dan membentuk Air,
FK1.1.1 diri saya Garam
Menceritakan hasil kerja Pewarna
Menjalankan pelbagai aktiviti
yang melibatkan penggunaan
motor halus
9.20-9.40
(20MINIT) MAIN BEBAS
9.40-10.10
(30MINIT) REHAT
TUNJANG Melafazkan doa *Melafazkan doa penerang hati Carta doa
10.10- KEROHANIAN PI5.1.4 penerang dan dengan sebutan dan lafaz penerang hati
10.50 SIKAP DAN Melafazkan doa dalam mengamalkan dalam yang betul secara dan
(40 MINIT) NILAI amalan seharian kehidupan seharian kelas,kumpulan dan individu terjemahan
PENDIDIKAN “Rabbizidni”
ISLAM Menterjemahkan doa *Mewarna lembaran kerja doa
penerang hati penerang hati. Lembaran
kerja
MA1.1.4
10.50- AP Memadan objek berdasarkan : Mengecam dan Mencantumkan bentuk-bentuk Bentuk-
11.50 (BERTEMA) iii. Warna mecantumkan bentuk yang diberikan dan membentuk bentuk
(60MINIT) iv. Bentuk dengan betul gambar lelaki dan perempuan Gam
v. Saiz
PENUTUP
11.50- Rumusan aktiviti sepanjang hari
12.00 Doa
(10MINIT) Bersalaman

REFLEKSI:
TEMA DIRI SAYA-PERIHAL DIRI SAYA

MINGGU : 3 TARIKH:
STRATEGI : BERTEMA HARI : RABU/KHAMIS
MASA DISIPLIN STANDARD OBJEKTIF AKTIVITI ABM/
ILMU UTAMA PEMBELAJARAN PEMBELAJARAN CATATAN
RUTIN PAGI : Nyanyian Lagu Negaraku,Lagu Negeri,Lagu Tabika Kita,Doa dan Surah
8.00-8.20
(20 MINIT) PERBUALAN AWAL :

read a phonics rhyme of letter A


TUNJANG BI2.2.5 students can: Ant on the apple a,a,a,a, (2x)
8.20-8.50 KOMUNIKASI Recognise and sound Recognise and sound out a a is the sound of A Flash cards
(30 MINIT) BAHASA out letters of the letter A *Childrean sound of the letter A Phonics chart
INGGERIS alphabet Sound out the phonics of and phonics of A Worksheet
(ASAS) letter A *Children circle the letter A on
the worksheet.
BM1.3.5
8.50-9.20 AP Menyebut dan memberi Menyebut nama sendiri Kad nama
(30 MINIT) (BERTEMA) respon terhadap dengan betul Menyebut nama penuh masing-
perkataan yang didengar masing dengan sebutan yang Lembaran
KE3.2.2 Mewarna dengan cara betul kerja
Memilih media yang yang betul Mewarna nama panggilan
sesuai dalam masing-masing. Warna
penghasilan karya seni
9.20-9.40
(20MINIT) MAIN BEBAS
9.40-10.10
(30MINIT) REHAT
KE3.2.2 Membuat buku skrap diri saya
10.10- AP Memilih media yang Menghasilkan buku skrap mengikut jantina dan umur
11.50 (BERTEMA) sesuai dalam masing-masing dengan Gambar
(100 penghasilan karya seni Kenali diri sendiri bimbingan guru Gam
MINIT) KD3.2.2 melekatkan huruf pada Kertas
Berkongsi alat dan bahan Kenali perkataan nama hadapan buku skrap
dengan orang lain panggilan sendiri membentuk nama panggilan
semasa menjalankan masing-masing cth: aiman
aktiviti

11.50- PENUTUP
12.00 Rumusan aktiviti sepanjang hari
(10 MINIT) Doa
Bersalaman

REFLEKSI:
TEMA DIRI SAYA-PERIHAL DIRI SAYA

MINGGU : 3 TARIKH:
STRATEGI : BERTEMA HARI : KHAMIS/JUMAAT
MASA DISIPLIN STANDARD OBJEKTIF AKTIVITI ABM/
ILMU UTAMA PEMBELAJARAN PEMBELAJARAN CATATAN
RUTIN PAGI : Nyanyian Lagu Negaraku,Lagu Negeri,Lagu Tabika Kita,Doa dan Surah
8.00-8.20
(20 MINIT) PERBUALAN AWAL :
 Menghayati Lagu Negaraku,Lagu Negeri dan Lagu Tabika
 Menyebut lirik demi lirik Lagu Tabika
Pada akhir pembelajaran
TUNJANG FK2.1.1 kanak-kanak akan dapat; aktiviti di luar kelas: Wisel
P. FIZIKAL Melakukan pergerakan Membuat pergerakan Berada dalam bulatan besar
DAN dalam: mengikut lagu Menyanyi lagu “ Head Kad gambar
8.20-8.50 ESTETIKA iii. Ruang diri Mengetahui sebahagian .,Shoulders,Knees and Toes”
(30 MINIT) iv. Ruang am anggota badan yang biasa Sambil membuat pergerakan.
FIZIKAL di dengar
TUNJANG At the end of lessons Children sing an alphabet song
KOMUNIKASI BI2.2.5 students be able to: with a teacher Chart Song
8.50-9.20 Recognise and sound Recognise and sound out Recognise the alphabet Bb and CD
(30 MINIT) BAHASA out letters of the letter B. sound out the letter Bb Flash cards
INGGERIS alphabet Happy to sing an alphabet Trace the alphabet Bb on the Sand
(ASAS) song sand
9.20-9.40 MA2.1.2 Mengecam nombor dan
(20 MINIT) AP Mengecam dan Mengecam dan menyebut mengambil serta menyebut Kad nombor
(BERTEMA) menyebut nombor nombor 4,5 dan 6 nombor mengikut umur masing-
secara rawak masing
9.40-10.10
(30MINIT) REHAT
KE3.2.2 Menghasilkan frame gambar
Memilih media yang Menghasilkan bingkai diri saya dengan kreatviti Kadbod/kotak
sesuai dalam gambar sendiri menggunakan gambar Bunga
10.10 AP penghasilan karya seni sebenar kanak-kanak plastik/kertas
11.50 (BERTEMA) KD3.2.2 Memilih bahan yang Menampalkan huruf Gam
(100MINIT) Berkongsi alat dan bersesuaian dengan membentuk nama kanak-kanak Gunting
bahan dengan orang lain kreatviti sendiri pada frame tersebut Majalah/surat
semasa menjalankan (digalakkan menjemput waris khabar lama
aktiviti bersama dengan anak-anak
dalam aktiviti ini)
PENUTUP
11.50- Rumusan aktiviti sepanjang hari
12.00 Doa
(10 MINIT) Bersalaman

REFLEKSI: