Anda di halaman 1dari 2

Tajuk-tajuk Tesis

Hi rakan-rakan PSM..

Ada yang masih buntu mencari tajuk-tajuk tesis yang bersesuaian dengan pemahaman dan kehendak
anda atau yang sesuai dengan kehendak penyelia? Di sini saya ada senaraikan beberapa contoh tajuk
tesis yang mungkin boleh dijadikan panduan untuk memberi idea kepada anda.. Good Luck!

 Penyelesaian Masalah Pengeluaran Melalui Kaedah Six Sigma Di ABC Bhd.


 Penerimaan Dan Penggunaan Perancangan Kewangan Di Kalangan Agen Insuran Di Malaysian
Assurance Alliance (MAA) Cawangan Johor Bahru.
 Hubungan Antara tingkah Laku Asertif Dan Komitmen terhadap Organisasi : Satu Kajian Kes Di
Kalangan Pembantu Perawatan Kesihatan Di Hospital Sultanah Aminah Johor Bahru
 Keberkesanan Program Latihan Menunggang Motor Berkuasa Tinggi Bagi Anggota Pasukan
Polis Ibu Pejabat Polis Daerah Johor Bahru Selatan, Johor.
 Kajian Tentang Kecenderungan Kakitangan Sektor Awam Bekerja Sambilan Satu Kajian Di
Jabatan Akauntan Negara, Negeri Johor
 Kajian Perbandingan Faktor-Faktor Stres Dalam Kalangan Pekerja gred17 Dengan Gred 41 Di
Pusat Islam Iskandar Johor
 Mengkaji Tahap Kesedaran Terhadap Pengurusan Pengetahuan Dikalangan Lembaga
Pertubuhan Peladang
 Penilaian Kebolehan Inovatif dan Hubungannya Terhadap Pembentukan Strategi Firma.
 Pengaruh Job Engagement Terhadap Prestasi Kerja Individu
 Hubungan Antara Tekanan Kerja dengan Prestasi Kerja Dalam kalangan Operator Pengeluaran
di B El Precision Sdn. Bhd. Di Permas jaya, Johor.
 Hubungan Penghargaan Kendiri dengan Tekanan Kerja dalam Kalangan Guru-Guru Pendidikan
Islam Daerah Pasir Gudang, Johor.
 Kajian Perbandingan Faktor Tekanan Kerja Berdasarkan Demografi Di Kalangan Kakitangan
Pusat Pemulihan Penagihan Narkotik (PUSPEN) Tampoi Dan Muar.
 Tahap Kepuasan Kerja Pekerja di BM Nagano (M) Sdn. Bhd.
 Kajian Terhadap Kegiatan Usahawan Di Kalangan Ibu Tunggal Di Negeri Selangor.
 Tahap Penerimaan Teknologi Perbankan Internet Dalam Urusaniaga Di Kalangan Anggota
Tentera Malaysia Kajian Di Kalangan Pegawai dan Lain-lain Pangkat Di Ibu Pejabat Pasukan Udara
Tentera Darat Kuala Lumpur.
 Tahap Keberkesanan Kerja Berpasukan dan Kepuasan Kerja Di Kalangan Pekerja Maroz
Tailoring Sdn.Bhd.
 Tahap Kepuasan Pelajar Di Pusat Tuisyen Tanjong Malim, Perak
 Stress Di Dalam Penilaian Prestasi Di Kalangan Pekerja HSBC
 Hubungan Diantara Penggunaan EMEL (Mel Elektronik) Dengan Tekanan Kerja Di Kalangan
Pekerja Di Measat Broadcast Network System Sdn.BHd (ASTRO)
 Komitmen Pekerja Terhadap Organisasai Dan Hubungannya Dengan Kepuasan Kerja Di
Kalangan Pekerja Berjawatan Eksekutif Di Bahagian Pengurusan Risiko, Ibupejabat Maybank.
 Hubungan Antara Tekanan Kerja & Kualiti Pengajaran Di Intitusi Pengajian Tinggi Swasta Di
Malaysia Satu Kajian Di Sebuah IPTS Di Bandar Sri Damansara, Kuala Lumpur.
 Hubungan di Antara Kualiti Perkhidmatan Kaunter dengan Kepuasan Pelanggan Satu Kajian Kes
Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia Cawangan Jalan Duta
 Tahap Penerimaan Teknologi ATC (Anytime Communication) Didalam Hubungan Komunikasi
Dikalangan Pekerja HOTO.
 Acceptance Of GWIS Among Employees Of HSBC Cyberjaya
 Tahap Penerimaan Teknologi Sisitem Sikap Di Kalangan Anggota PERKESO Zon Utara
 Komitmen Kerja Berpasukan dan Hubungannya Dengan Kepuasan Kerja Di Kalangan Juru Audit,
Bahagian Assurance, Di ERNST & Young, Kuala Lumpur.
 Hubungan Antara Pemindahan Latihan Dengan Prestasi Kerja dari Persepsi Pekerja Di Kalangan
Kakitangan Sokongan Gred N17 Di BPK, Ibu Pejabat KKM.
 Hubungan Antara Pembelajaran Formal Dengan Kepuasan Kerja Di Kalangan Kakitangan
Sokongan Kajian Kes Di Universiti Kuala Lumpur Kampus Kota
 Keberkesanan Latihan Asas Penguatkuasaan Ke Atas Pengetahuan dan Kemahiran Di Kalangan
Pembantu Antidadah Gred S17 Agensi Antidadah Kebangsaan Negeri Pahang
 Hubungan Antara Faktor Inidvidu dan Faktor Persekitaran Dengan Pemindahan Latihan Di
Kalangan Pekerja Di KPPK, Malaysia
 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Persepsi Wanita Memilih Kerjaya Di Sektor Awam
 Stress Kerja Di Kalangan Guru Sekolah Menengah Daerah Kota Tinggi Johor
 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepuasan Kerja Di Kalangan Pembantu Tadbir (P/O) di JPJ
Wilayah Persekutuan, Kuala Lumpur.
 Tekanan Kerja di Kalangan Anggota Trafik Unit Peronda Di Ibu Pejabat Polis Bukit Aman Kuala
Lumpur
 Amalan Gaya Kepimpinan Transformasi Di Kalangan Ketua- Ketua Unit Bank Simpanan
Nasional, Negeri Johor
 Gaya Komunikasi Pegawai Atasan dan Hubungan Dengan Kepuasan Komunikasi Kakitangan
Bawahan dalam Organisasi
 Hubungkait Di Antara Pengurusan tekanan Dengan Prestasi Kerja Di Kalangan Pegawai Dan
Kakitangan Kementarian Perusahaan Perladangan Dan Komoditi
 Perubahan Budaya Kerja Dalam Membangunkan Sumber Manusia Di Kalangan Kakitangan
Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia
 Benefits of ISO 14001:2004 And Their Relationship With Environmental Performance In EGA
recycling Sdn. Bhd.
Posted by menusharing at 14:18