Anda di halaman 1dari 3

pri don't speak French this is not the correct word

and a [negation + present [negation + adjective] nie je


above nad tense] nehovorím to správne slovo
francúzsky she didn't visit
under pod don't leave me
Germany
[imperative
before pred [negation + past
negation] neopúšťaj ma
tense] nenavštívila
after po
nemecko he cannot see us no problem
in front of pred [negative modal verb] nevidí [negation + noun] nie je
nás can't she play chess? problém
behind za
[interrogative negation] nevie
far from ďaleko od hrať šach? we will not come how? ako?
late
near pri what? čo?
[negation + future
in v tense] neprídeme neskoro who? kto?
kostole
inside vnútri why? prečo?
he is taller than her
outside mimo where? kde?
[adjective + preposition] je
with s vyšší než ona
now teraz
without bez he came with his small dog
yesterday včera
[preposition +
about o
pronoun] prišiel so svojím today dnes
between medzi malým psom
tonight dnes večer
but ale can you come with me?
tomorrow zajtra
for pre [preposition +
pronoun] môžete ísť so soon čoskoro
from od mnou?
quickly rýchlo
to k
understand you slowly pomaly

I eat without a knife [affirmative form] ja vám


together spoločne
[preposition + noun] jem bez rozumiem
very veľmi
noža I don't understand you
[negation + verb] ja vám almost takmer
she lives near the church
[verb + preposition] býva nerozumiem always vždy
him jeho/jemu give you money
usually zvyčajne
her ju/jej [2nd object pronoun] dám vám
us nás/nám peniaze she wrote him a letter
sometimes niekedy them ich/im [3rd object pronoun] napísala
mu list they
rarely zriedka visited her yesterday
my môj
[3rd object pronoun] oni ju
never nikdy navštívili včera can she help us?
your tvoj [1st pl. object pronoun] môže
nám pomôcť? he
do you understand me now? his jeho gave them food
[pronoun + adverb] chápete [3rd pl. object pronoun] dal im
her jej jedlo
ma už?
our náš
I need help immediately my name is Maya
[noun + adverb] potrebujem their ich [1st possessive
pomoc okamžite pronoun] volám sa maya
I am your friend
she is very intelligent your brother lives here
[1st pronoun + verb] som
[adverb + adjective] je veľmi [2nd possessive pronoun] tvoj
tvoj priateľ
inteligentná brat žije tu
you speak very fast
I will always love you her mother cooks for us
[2nd pronoun +
[verb + adverb] ja ťa budem [3rd possessive pronoun] jej
adverb] hovoríte veľmi
vždy milovať matka nám varí
rýchlo
can we learn his hobby is reading books
he has three dogs
German together? [3rd possessive pronoun] jeho
[3rd pronoun + verb] má tri
[adverb in a koníčkom je čítanie kníh
psy
question] môžeme sa učiť our dream is to visit Paris
spolu nemecky? she can speak German [1st pl. possessive
[3rd pronoun + verb] vie pronoun] naším snom je
ja hovoriť nemecky navštíviť paríž

you ty/vy we will not come late their house is not far
[1st plural [3rd pl. possessive
he on
pronoun] neprídeme neskoro pronoun] ich dom je
she ona neďaleko
they bought milk and bread
we my [3rd plural pronoun] kúpili
mlieko a chlieb this is my house to je môj
they oni
can you tell me your name? dom
me mňa/mne [1st object pronoun] môžete mi
you teba/vás/tebe/vám povedať svoje meno? I will
that restaurant is far tá
reštaurácia je ďaleko

these apples are


delicious tieto jablká sú
výborné

those stars are shiny tie


hviezdy sú žiarivé