Anda di halaman 1dari 1

KSM - A

A=0 Ha
A
KSM A-B
Kali Sumo

L=100 m
i0=0,003 NMU
L=419,8 m
i0=0,0026 1 NMU
B
D :\Si sd ra n\fo to s al ur an \K ru ka h utara(utara)4.jpg
A=4,125 Ha
Ngagel Madya Utara
KSM B-C NMU3 DIPLOMA IV TEKNIK INFRASTRUKTUR SIPIL
L=47.7 m
D :\Si sd ra n\fo to sal uran \N ga ge l Ti mur.jpg
NT KU.Utara NTU
L=100 m
i0=0,003
i0=0,0026 FAKULTAS VOKASI
A=5,933 Ha A=6,422 Ha
NTU 3
L=418.9 m
i0=0,0026 C 2 NMU3 INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER
A=2,660 Ha A=4,122 Ha
F F Ngagel Tama Utara 2018
NW
7 Ngagel A=5,688 Ha
NJT5 KSM C-D
Madya Utara 3 6
D:\ Sisdran\foto saluran\Ngagel wasana 1.jpg
A=12,943 Ha L=170 m
i0=0,003
MATA KULIAH
NTm
D :\Si sd ra n\fo to s al ur an \n ga ge l ti mur Makam 2.jpg
A=8,247 Ha
NJT5 NJT.Barat NW
L=414.4 m NJT.Timur
D :\Si sd ra n\fo to s al ur an \n ga ge l Ja ya Ten ga h 5 Hu lu.jpg
L=196.3 m L=249.2 m L=484.2 m
i0=0,0026
5 i0=0,0026
D i0=0,0026
4 i0=0,0026
F
Ngagel Jaya Tengah 5 Ngagel Jaya Ngagel Jaya Ngagel Wasena
Tengah (Barat) Tengah (Timur)
NT
D:\Si sd ra n\fo to sal uran \Nga ge l Ti rtosari 2 Hilir.jpg
L=551.7 m KU.Utara
i0=0,0026 L=860 m
Ngagel Timur Makam

i0=0,0026
Ngagel Timur

N.Tir 2 KSM D-E


Krukah Utara (Utara)
SISTEM DRAINASE
A=0,482 Ha NTm L=370 m
L=400 m i0=0,003
i0=0,0026
D: \Sis dran\f ot o s aluran\upajiwa.jpg
A=8,728 Ha
UJ F
NTir 2
L=201.8 m
F i0=0,0026 NTS1
A=3,227 Ha
9 NTS1
N.Tirtosari 2

L=205.4 m
ri l
sa ge

UJ
F
Upajiwa

NTir 3 i0=0,0026
3

L=150 m Ngagel Tama Bratang Jaya


r to g a

A=0,266 Ha
i0=0,0026
BJS.utara
Ti N

NTir 3 NJS.Barat 4-5 NJS.Barat 5-6 Ngagel Jaya Selatan Selatan 1 Selatan (Utara) L=670.2 m
L=65.26 m L=141,883 m E i0=0,0026
8
L=150 m
i0=0,0026
i0=0,0026
5 i0=0,0026
6 Selatan (Barat) 7 BJS.Utara
JUDUL GAMBAR
A=11,015 Ha
1
NJS.Barat 1-2
2 3 NJS.Barat 3-4 4 NJS.Barat 6-7
KU.Selatan
F NJS.Barat 7-F
F KSM E-F
L=8 m
L=70.7 m
L=66,27 m L=245.87 m L=425..87m L=398.627m i0=0,003
Ngagel Jaya Selatan
i0=0,0026
i0=0,0026 i0=0.0026 i0=0,0026 KU.Selatan i0=0,0026
A=3,241 Ha
Krukah Utara

Sal. Kali Sumo


NJS.Barat 2-3
L=11,12 m Selatan (Barat)
i0=0,0026 Selatan KSM F-G
L=250 m
i0=0,003
18 BB7
Bar NTir 1 A=9,521 Ha
Ngagel Dadi 3

L=659.2 m L=626.5 m ND3


i0=0,0026 i0=0,0026 L=337.4 m
i0=0,0026
BW4
L=120.2 m
SKEMA JARINGAN
17

Ngagel Mulyo 14
DRAINASE KALI SUMO
BW4 i0=0,0026
A=7,188 Ha
G
Bratang Wetan 4
Barata

KSM G-H
L=110 m
i0=0,003 BB7
F L=964.6 m
Ngagel Tirtosari 1

i0=0,0026
ND3
A=4,736 Ha H
Bratang Binangun 7
KSM H-I
L=190 m
i0=0,003

DOSEN PEMBIMBING
NM14
L=1062.6 m
i0=0,0026 BJU
L=412.4 m
i0=0,0026
19 BJU
I A=7,359 Ha
KSM I-J
L=40 m
Bratang Jaya Utara 20 BJS.Sel
i0=0,003
J A=7,813 Ha
F Bratang Jaya Selatan (Selatan)
NTir 1
Ir. Ismail Saud, MMT
BJS.Sel
F A=12,741 Ha L=663.1 m
Bar KSM J-K i0=0,0026
A=22,133 Ha L=167.336 m
BG6B i0=0,003
L=417.4 m
i0=0,0026
NM14
BG6B 21 K
A=10,450 Ha
A=24,373 Ha
F Bratang Gede 6B KSM K-L
L=99.294 m
i0=0,003 BJ12
L=445.8 m
i0=0,0026 22 BJ 12
L A=10,128 Ha

Sal. Kali Sumo


Barata Jaya 12 KODE NO. GAMBAR
KSM L-M
L=169.06 m
i0=0,003
BG1 BP.VI
BJ17
L=470.4 m L=598.9 m
L=653.8 m
24 23 25
i0=0,0026 i0=0,0026
M
i0=0,0026
BG1 BJ 17
A=13,488 Ha A=12,617 Ha
Bratang Gede 1 Bratang Perintis VI Barata Jaya 17
NAMA MAHASISWA
LUTFIYANA EKA DAMAYANTI
10111610000017
SKEMA JARINGAN KALI SUMO
SKALA 1:10.000