Anda di halaman 1dari 6

PTJL GEOGRAFI PENILAIAN

AZRUL

A-Jawab soalan-soalan di bawah menggunakan peta yang diberikan (8 Markah)

1) Sungai di dalam peta mengalir dari arah ______________ ke ______________ peta.

2) Nyatakan 2 pekerjaan yang dilakukan oleh penduduk Pekan Gertak Unggul

i)

ii)

3) Namakan 2 pandang darat fizikal dan 2 pandang darat budaya yang terdapat di dalam peta

PANDANG DARAT FIZIKAL PANDANG DARAT BUDAYA


PTJL GEOGRAFI PENILAIAN
AZRUL

4) Apakah fungsi banteng di dalam peta di atas?

________________________________________________________________________

5) Panjang sebenar Kg S. Tari ke pekan Pachok ialah _________________________

6) Nyatakan rujukan grid 4 angka dan rujukan grid 6 angka bagi tempat-tempat didalam jadual
dibawah

TEMPAT RG 4 Angka RG 6 Angka


a)Tasik Biru
b)Balai Polis

B Bulatkan jawapan yang betul bagi soalan-soalan dibawah(12 markah)

1) Antara yang berikut yang manakah C. Gerhana bulan


fenomena yang disebabkan oleh putaran
D. Gerhana matahari
bumi di atas paksinya?

I- Kejadian siang dan malam


II- Kejadian 4 musim 4) Bulatkan pernyataan yang SALAH
III- Kejadian pasang surut air laut mengenai pulau haba
IV- Pembiasan angina lazim
A. Terjadi akibat pemanasan global
A. I & IV B. I, II & III B. Banggunan-banggunan tinggi
memerangkap haba
C. I, III & IV D. I, II, III, IV
C. Suhu di bandar adalah lebih tinggi
2)Pernyataan manakah yang BENAR? berbanding suhu di luar bandar
D. Haba bergerak dari luar banda ke
A. 25 September- hemisfera selatan
bandar
mengalami musim panas
B. 12 Januari – Hemisfera utara
mengalami musim panas
5) I Membawa hujan lebat ke Kawasan
C. 30 Mac- Hemisfera selatan mengalami
barat Sarawak
musim luruh
D. 21 Jun – Hemisfera utara mengalami IIBermula dari pedalaman benua Asia
musim bunga
III Bertiup merentasi laut cina selatan

Ciri-ciri diatas menjelaskan tentang:


3)
A. Angin Monsun Barat Daya
B. Angin skual
C. Angin Sumatera
D. Angin Monsun Timur Laut

Fenomena di aas dikenali sebagai

A. Pemanasan global

B Kejadian siang dan malam


PTJL GEOGRAFI PENILAIAN
AZRUL

Soalan 6 dan 7 dijawab berdasarkan rajah B. Lebuhraya Timur-Barat


yang diberikan di bawah. C. Lebuhraya Timur -Laut
D. Lebuhraya Pantai Barat

10) Ciri-ciri di atas menjelaskan tentang


pelabuhan:
A. Pelabuhan Pulau Pinang
B. Pelabuhan tanjung Pelepas
C. Pelabuhan Teluk Sepanggar
D. Pelabuhan Tanjung Manis

11) Antara yang berikut kemudahan yang


manakah terdapat di stesen bersepadu
selatan?
6) Hujan diatas biasanya turun pada waktu I Komuter II LRT
A. Awal pagi B. Tengah malam III Feri IV Bas
C. Lewat petang D. Tengahari
A. I, II, III B. I, II, IV
7) Berikut merupakan ciri-ciri hujan di atas C. I, III, IV D. II, III, IV
kecuali?

A. Mempunyai kilat dan petir 12)


B. Bertiup dari laut
C. Terbentuk akibat kondensasi wap air
D. Hujan Lebat

8) Angin bertip dari laut ke darat kerana


tekanan udara di darah yang ebih rendah.

Pernyataan di atas menjelaskan tentang

A. Hujan Bukit B. Bayu Laut


C. Bayu darat D. Taufan

9) Berikut merupakan lebuh raya yang Rajah di atas menunjukkan sebuah


terdapat di Malaysia kecuali A. Faksimili B. Telefon
C. Telegraf D. Piano
A. Lebuhraya Utara- Selatan
PTJL GEOGRAFI PENILAIAN
AZRUL

C- Isi tempat kosong yang berikut (8)

1) Satelit pertama yang di hantar oleh Malaysia ialah _______________________________

2) ______________________ lengkap dengan perisian yang dapat menggabungkan fungsi


kalender, mesin penaip, pelayaran laman web dan penyimpanan data.

3) Kabel kuprum telah digantikan dengan _________________________________ yang


dapat menghantar maklumat dengan lebih pantas dan berkapasiti tinggi.

4) ____________________________________ terletak di Cyberjaya dan berperanan dalam


memajukan industri ICT di Malaysia

5) Penggunaan alat telekomunikasi juga boleh mengundang kesan negatif.Namakan dua


kesan negatif tersebut

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

6) Lengkapkan aliran di bawah

__________________  Telefon ______________ Faksimili _________________

D- Lengkapkan teks di bawah. (6)

Penipisan lapisan ozon adalah disebab oleh bahan yang dikenali sebagai
____________________________ yang berasal dari aerosol dan peti ais. Penipisan lapisan
ozon akan menyebabkan cahaya matahari membawa sinaran ______________________
yang dapat mengakibatkan _______________________________ dan
_______________________ kepada manusia.

Hujan asid berlaku apabila gas-gas seperti ______________________ dan


________________________ bercampur dengan air hujan dan turun ke bumi. Ini
menyebabkan berlakunya _____________________, ____________________________
dan _________________________.

Penyumbang utama pemanasan global ialah aktiviti manusia seperti


________________ yang menghasilkan gas metana dan juga berlaku semula jadi seperti
kebakaran hutan dan ___________________________. Ini akan membawa kepada
gangguan cuaca seperti fenomena el nino dan la nina, dan juga menyebabkan peningkatan
aras laut akibat ____________________________.
PTJL GEOGRAFI PENILAIAN
AZRUL

E- Lengkapkan carta di bawah (4)

• Menggunakan teknologi maglev (magnetic


levetation)
• Mengubungkan ___ pulau utama.
Shinkansen • Mengubah bandar-bandar seperti
_____________ dan Nagoya menjadi
metropolitan

• Diperbuat daripada pasir


• Berfungsi sebagai _________________ dan
_______________
• Hub terbesar di timur tengah.

F- Lengkapkan jadual di bawwah tentang aktiviti dan jenis iklim yang terdapat di Asia
(5)

AKTIVITI JENIS IKLIM


1) Penanaman tumbuhan seperti zaitun dan tin
2) Memburu pada musim panas
3)Menanam padi, gandum dan menternak ayam
serta babi
4)Penanaman padi sepanjang tahun
5)Menangkap ikan di Kawasan di mana laut sejuk
dan panas bertemu

G- Berdasarkan foto di bawah, jawab soalan-soalan berikut


PTJL GEOGRAFI PENILAIAN
AZRUL

1) Rajah di atas merupakan antara inisiatif kerajaan dalam membangunkan negara yang

memfokus kepada pemabanguanan lestari. Apakah yang dimaksudkan dengan

pembangunan lestari? (1)

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

2) Nyatakan 3 kebaikan teknologi hijau di atas kepada masyarakat setem pat (3)

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

3) Senaraikan kepentingan teknologi hijau diatas terhadap ekonomi negara (3)

a)________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

b)________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

C)_______________________________________________________________________

_________________________________________________________________________