Anda di halaman 1dari 3

FAKULTI TEKNOLOGI KREATIF DAN WARISAN

SASTERA MELAYU KONTEMPORARI


(SCH 4303)

SOALAN 4:

BINCANGKAN PERSAMAAN DAN PERBEZAAN SASTERA CHIC-LIT DAN


SASTERA WANGI DENGAN MENGEMUKAKAN CONTOH-CONTOH YANG
SESUAI

NAMA PELAJAR: MOHAMAD ASZRAFIN BIN MOHD AZMI

NO MATRIK: C15A0159

NAMA PENSYARAH: ENCIK SUDIRMAN BIN KIFFLI

TARIKH HANTAR: 13 NOVEMBER 2018


ISI KANDUNGAN

TAJUK MUKASURAT

1.0 PENGENALAN 1-2

a. CHIK LIT 2-3

b. SASTRA WANGI 3

2.0 PERSAMAAN DIANTARA NOVEL CHIK LIT DAN SASTRA WANGI 4

a. DARI SEGI TEMA PENCERITAAN 4

b.DARI SEGI PENGARANGNYA 4-5

c.DARI SEGI NILAI DAN PENGAJARAN 5-6

3.0 PERBEZAAN DIANTARA NOVEL CHIK LIT DAN SASTRA WANGI 6

a.DARI SEGI PLOT PENCERITAAN 6-7

b.DARI SEGI CIRI-CIRI PENCERITAAN 7

c.DARI SEGI BAHASA DAN BUDAYA 8

4.0 KESIMPULAN 9

5.0 LAMPIRAN 10

6.0 RUJUKAN 11