Anda di halaman 1dari 1

Assalamualaikum Wr.

Wb

Salam Sejahtera untuk kita semua.

Bapak pimpinan ............................... yang kami hormati

Bapak ............................................... yang kami hormati

Bapak ............................................... yang kami hormati

Serta Para Bapak dan Ibu undangan sekalian yang berbahagia

Pada kesempatan dan suasana yang berbahagia ini, pertama-tama marilah kita bersama-sama
panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas berkat rakhmat dan nikmatNya sehingga
kita semua dapat berkumpul di sini dalam rangka memperingati hari ulang tahun Korps Pegawai
Republik Indonesia yang ke 47. Dan izinkanlah kami atas nama hadirin atau undangan serta
masyarakat menyampaikan "Selamat Ulang Tahun yang ke 47 untuk KORPRI", semoga KORPRI dapat
selalu tetap eksis dalam berkiprah dan berdampak bagi Bangsa dan Negara Kesaturan Republik
Indonesia ini.

Sebagai bentuk ucapan syukur kepada Tuhan serta kebahagiaan yang kita rasakan, maka
upacara potong tumpeng yang akan kita lakukan nanti, kiranya dapat kita maknai sebagai wujud ajaran
hidup mengenai kebersamaan dan kerukunan. Dimana keanekaragaman dalam satu kesatuan
tumpeng itu sendirilah yang membuatnya menjadi indah untuk dilihat. Disisi yang lain tumpeng
memberi makna yakni ketika terlahir kita manusia harus menjalani kehidupan ini dengan semangat,
yakin, fokus, dan tidak mudah putus asa.

Kiranya kita sebagai bagian dari KORPRI mampu terus meningkatkan mutu dan kinerja
kapanpun dan dimanapun berada, sehingga kepuasan masyarakat dapat tetap terjaga. Kita pun
bersama - sama mendoakan, mudah - mudahan semangat KORPRI dapat lestari dan terus berkembang
dengan pesat dan selalu mendapat sambutan baik dari masyarakat di Indonesia.

Demikian sambutan yang dapat kami sampaikan, kiranya dapat selalu membakar semangat
kita KORPRI dari hari ke hari. Akhir kata kami ucapkan selamat ulang tahun yang ke 47 untuk KORPRI.

Korpri Melayani, Bekerja, dan Menyatukan Bangsa!

Wassalamualaikaum Wr.Wb