Anda di halaman 1dari 1

Aprovizionarea magazinului

Aprovizionarea este o acţiune de procurare de resurse materiale în funcţie de nevoile


actuale şi viitoare ale agentului economic, în condiţiile rentabilitatii activităţii.

Recepţia magazinului
Recepţia este o operaţie de identificare şi de verificare cantitativă şi calitativă a
mărfurilor şi a ambalajelor ce se primesc în depozit. Proces secundar în sistemul tehnologic al
magazinului ce constă în primirea, verificarea şi păstrarea mărfurilor, în vederea vânzării lor.
Scopul recepţiei loturilor de mărfuri,care determină şi importanţa sa,constă în :
- verificarea în care furnizorul îşi îndeplinesţe obligaţiile asumate prin contract cu privire la
sortiment,calitate,cantitate,ambalare,marcare;
- verificarea măsurii în care organele de transport şi-au respectat obligaţiile asumate în
legatură cu menţinerea integrităţii cantitative şi calitative a mărfurilor pe toată durata
transportului.
Recepţia mărfurilor este deosebit de importanţa,din punct de vedere economic,pentru
consumator,comerţ şi producţie întrucât ea contribuie la realizarea următoarelor obiective:
- evitarea pătrunderii în reţeaua comercială a mărfurilor necorespunzătoare calităţii,ca
structură şi sortiment;
- evitarea formării stocurilor supranormative,care generează imobilizări de fonduri şi plăţi
pentru dobânzi;
- influenţarea directă a producătorilor pentru a furniza numai mărfuri corespunzătoare
standardelor,normelor tehnice şi caietelor de sarcini,prin refuzul produselor
necorespunzătoare.
Recepţia loturilor de mărfuri sub aspectul procesului tehnologic pe care îl reclamă se
compune din derularea succesivă a trei categorii de operaţiuni:
- verificarea documentelor de contractare şi a celor care însoţesc lotul de mărfuri livrate;
- identificarea lotului livrat şi verificarea lui cantitativă;
- verificarea calitativă a lotului de mărfuri.
Verificarea documentelor constituie prima operaţie tehnică a recepţiei lotului de mărfuri la
nivelul depozitului de mărfuri .
Verificarea cantitativă se realizează prin numărare , cântărire sau măsurare ,în funcţie de
felul mărfurilor , pe baza prevederilor din contract sau a altor condiţii de livrare intervenite
între furnizor şi beneficiar. După determinarea cantităţii efective a mărfurilor primare,se
compară cantitatea primită cu cea indicată de furnizor în factură, precum şi în celelalte
documente de livrare şi transport pentru a se constata concordanţa datelor.