Anda di halaman 1dari 12

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN KESENIAN (SENI MUZIK) TAHUN 1

SEMESTER PERTAMA
MINGGU UNIT / TAJUK / STANDARD KANDUNGAN /
OBJEKTIF CATATAN
TARIKH BIDANG STANDARD PEMBELAJARAN

Minggu
1-3 MINGGU TRANSISI TAHUN 1

Minggu UNIT 1 SENI BERMULA 1.2 Elemen Seni Muzik Pada akhir pembelajaran, murid dapat EMK
4 DI SINI membezakan pic tinggi dan pic rendah dengan -kelestarain alam sekitar
Ca Ca Capan 1.2.1 Mengenal, memahami, tepat.
KBAT
dan membezakan pic tinggi dan -mengaplikasi
ELEMEN SENI MUZIK pic rendah.
-PIC
BBM
Audio 1, 2, 3
BT m/s 4

Minggu UNIT 1 SENI BERMULA 2.2 Kemahiran Seni Muzik Pada akhir pembelajaran, murid dapat EMK
-kreativiti dan inovasi
5 DI SINI menyanyi sambil menepuk detik lagu dengan
Ca Ca Capan 2.2.3 Bernyanyi mengikut betul. KBAT
tempo -mengaplikasi
KEMAHIRAN SENI
MUZIK BBM
-NYANYIAN Audio 4, 5, 6, 7, 8
BT m/s 5
MINGGU UNIT / TAJUK / STANDARD KANDUNGAN /
OBJEKTIF CATATAN
TARIKH BIDANG STANDARD PEMBELAJARAN

Minggu UNIT 2 JARI MENARI, 2.2 Kemahiran Seni Muzik Pada akhir pembelajaran, murid dapat EMK
WARNA BERSERI menyanyi lagu dengan pic yang betul. -nilai murni
6
Bilang Jariku 2.2.2 Bernyanyi dengan pic KBAT
yang betul. -mengaplikasi
KEMAHIRAN SENI
MUZIK BBM
-NYANYIAN Audio 9, 10,11,12
BT m/s 10

EMK
Minggu UNIT 2 JARI MENARI, 2.2 Kemahiran Seni Muzik Pada akhir pembelajaran, murid dapat -patriotisme
7 WARNA BERSERI menyanyikan lagu Negaraku dengan postur
Negaraku 2.2.1 Bernyanyi dengan dan sebutan yang betul. KBAT
sebutan yang betul. -mengaplikasi
KEMAHIRAN SENI
MUZIK BBM
-NYANYIAN Audio 13, 14
BT m/s 11

Minggu UNIT 3 LA LA LA 1.2 Elemen Seni Muzik Pada akhir pembelajaran, murid dapat EMK
8 BONEKAKU BERNYANYI membezakan dinamik kuat dan lembut dengan -kreativiti dan inovasi
Permainan Dekatiku 1.2.2 Mengenal, memahami, tepat.
dan membezakan dinamik kuat KBAT
-mengaplikasi
ELEMEN SENI MUZIK dan dinamik lembut.
-DINAMIK
BBM
Audio 15- 22
BT m/s 16-17
MINGGU UNIT / TAJUK / STANDARD KANDUNGAN /
OBJEKTIF CATATAN
TARIKH BIDANG STANDARD PEMBELAJARAN

Pada akhir pembelajaran, murid dapat EMK


Minggu UNIT 3 LA LA LA 1.2 Elemen Seni Muzik -kreativiti dan inovasi
9 BONEKAKU BERNYANYI menyanyikan lagu dengan susunan dinamik.
Aku Mimpi 1.2.2 Mengenal, memahami, KBAT
dan membezakan dinamik kuat -mengaplikasi
ELEMEN SENI MUZIK dan dinamik lembut.
-DINAMIK BBM
Audio 23-26
BT m/s 18-19

Minggu UNIT 4 CANTIK BATIK 3.2 Kreativiti dan Inovasi Pada akhir pembelajaran, murid dapat EMK
-kreativiti dan inovasi
10 Bunyi membezakan bunyi perkusi yang didengari.
3.2.1 Menghasilkan pelbagai KBAT
PELBAGAI BUNYI -mengaplikasi
bunyi.
BBM
Audio 27-28
BT m/s 24-25

1.2 Elemen Seni Muzik Pada akhir pembelajaran, murid dapat EMK
Minggu UNIT 4 CANTIK BATIK -kreativiti dan inovasi
menerangkan warna ton suara dengan betul.
11 Warna Ton Suara
1.2.3 Mengenal, memahami, KBAT
-menilai
dan membezakan warna ton
ELEMEN SENI MUZIK suara dan alat muzik BBM
Audio 29-34
-WARNA TON BT m/s 26
MINGGU UNIT / TAJUK / STANDARD KANDUNGAN /
OBJEKTIF CATATAN
TARIKH BIDANG STANDARD PEMBELAJARAN
LATIHAN KEMAHIRAN 1
MINGGU 12

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1


(KUMPULAN A: 23.03.2019 – 30.03.2019, KUMPULAN B: 24.03.2019 – 31.03.2019)

Minggu UNIT 5 TIK TOK TIK, 2.2 Kemahiran Seni Muzik Pada akhir pembelajaran, murid dapat EMK
-kreativiti dan inovasi
13 LUKIS DI UDARA melakukan gerakan asas mengikut lirik lagu.
Dandan diri 2.2.8 Membuat pergerakan KBAT
-mengaplikasi
berdasarkan lirik lagu.
KEMAHIRAN SENI
MUZIK – GERAKAN BBM
Audio 37-40, BT m/s 32-33

Minggu UNIT 5 TIK TOK TIK, 2.2 Kemahiran Seni Muzik Pada akhir pembelajaran, murid dapat EMK
-kreativiti dan inovasi
14 LUKIS DI UDARA memainkan alat perkusi dengan tempo yang
Ikut Rentak 2.2.4 Memainkan alat perkusi betul. KBAT
mengikut tempo. -mengaplikasi
KEMAHIRAN SENI 2.2.7 Memainkan alat perkusi
MUZIK – PERKUSI berdasarkan skor ikon. BBM
Audio 41-43, BT m/s 34-35

Minggu UNIT 6 SATU, DUA, 2.2 Kemahiran Seni Muzik Pada akhir pembelajaran, murid dapat EMK
-nilai murni
15 TIGA DAYUNG! melakukan pergerakan asas berdasarkan detik
Badan Sihat Otak 2.2.9 Membuat pergerakan lagu. KBAT
Cerdas berdasarkan detik lagu. -mengaplikasi

KEMAHIRAN SENI BBM


MUZIK – GERAKAN Audio 47-49, BT m/s 40-41
MINGGU UNIT / TAJUK / STANDARD KANDUNGAN /
OBJEKTIF CATATAN
TARIKH BIDANG STANDARD PEMBELAJARAN

EMK
Minggu UNIT 6 SATU, DUA, 2.2 Kemahiran Seni Muzik Pada akhir pembelajaran, murid dapat
-kreativiti dan inovasi
16 TIGA DAYUNG! memainkan alat perkusi dengan detik yang
Dayung Sampan 2.2.5 Memainkan alat perkusi betul. KBAT
mengikut detik lagu. -mengaplikasi
KEMAHIRAN SENI
MUZIK – PERKUSI BBM
Audio 50-52, BT m/s 42-43

Minggu 17 Projek Kesenian(3.3-3.3.1, 3.3.2)


• Pra Persediaan Persembahan Seni
 Membuat persembahan kumpulan. . Menggunakan kreativiti dalam merancang persembahan seni
- merancang dan membuat persediaan - latihan persembahan (Nyanyian)

Projek Kesenian(3.3-3.3.1, 3.3.2)


Minggu 18  Aplikasi Pengetahuan dan Kemahiran Muzik
 Menggunakan kreativiti dalam merancang persembahan seni - merancang dan membuat persediaan

Minggu 19 Projek Kesenian(3.3-3.3.1, 3.3.2)


 Pameran Dan Persembahan Seni
 latihan persembahan – persembahan

MINGGU 20 LATIHAN KEMAHIRAN 2

CUTI PENGGAL 1
(KUMPULAN A: 24.05.2019 – 08.06.2019, KUMPULAN B: 25.02.2019 – 09.06.2019)
SEMESTER KEDUA
MINGGU STANDARD KANDUNGAN /
UNIT / TAJUK / BIDANG OBJEKTIF CATATAN
TARIKH STANDARD PEMBELAJARAN

Minggu UNIT 7 DETEKTIF 2.2 Kemahiran Seni Muzik Pada akhir pembelajaran, murid dapat EMK
JALINAN MENYIASAT menyanyi bunyi vokal dengan betul -bahasa
21 a, e, i, o, u 2.2.1 Bernyanyi dengan
KBAT
sebutan yang betul. -mengaplikasi
KEMAHIRAN SENI
MUZIK
-NYANYIAN BBM:
Audio 54-57, BT m/s 50-51

Minggu UNIT 7 DETEKTIF 2.2 Kemahiran Seni Muzik Pada akhir pembelajaran, murid dapat EMK
JALINAN MENYIASAT menyanyikan pic mendatar, menaik dan -bahasa
22 a, e, i, o, u menurun.
2.2.2 Bernyanyi dengan pic KBAT
yang betul. -mengaplikasi
KEMAHIRAN SENI
MUZIK BBM
-NYANYIAN Audio 58-60, BT m/s 52-53

Minggu UNIT 7 DETEKTIF 2.2 Kemahiran Seni Muzik Pada akhir pembelajaran, murid dapat EMK
JALINAN MENYIASAT menyanyikan pic mendatar, menaik dan -bahasa
a, e, i, o, u 2.2.2 Bernyanyi dengan pic menurun. KBAT
23 yang betul. -mengaplikasi
KEMAHIRAN SENI
MUZIK BBM
-NYANYIAN Audio 58-60, BT m/s 52-53
MINGGU STANDARD KANDUNGAN /
UNIT / TAJUK / BIDANG OBJEKTIF CATATAN
TARIKH STANDARD PEMBELAJARAN

Minggu UNIT 8 LARI SANG 2.2 Kemahiran Seni Muzik Pada akhir pembelajaran, murid dapat EMK
-nilai murni
TIKUS, LARI! mengaplikasikan nyanyian dan gerakan
24 Tikus dan Helang 2.2.3 Bernyanyi mengikut mengikut tempo. KBAT
-mengaplikasi
tempo
KEMAHIRAN SENI
BBM
MUZIK
Audio 61-63
-NYANYIAN BT m/s 58

Minggu UNIT 8 LARI SANG 2.2 Kemahiran Seni Muzik Pada akhir pembelajaran, murid dapat EMK
-nilai murni
TIKUS, LARI! mengaplikasikan nyanyian dan gerakan
25 Tikus dan Helang mengikut tempo.
2.2.3 Bernyanyi mengikut KBAT
-mengaplikasi
tempo
KEMAHIRAN SENI
BBM
MUZIK Audio 64-65
-NYANYIAN BT m/s 59

Minggu
UNIT 8 LARI SANG 2.2 Kemahiran Seni Muzik Pada akhir pembelajaran, murid dapat EMK
26 TIKUS, LARI! mengaplikasikan nyanyian dan gerakan -nilai murni
Tikus dan Helang 2.10 Membuat pergerakan mengikut tempo.
KBAT
mengikut tempo. -mengaplikasi
KEMAHIRAN SENI
MUZIK BBM
-GERAKAN Audio 62-63
BT m/s 60
MINGGU STANDARD KANDUNGAN /
UNIT / TAJUK / BIDANG OBJEKTIF CATATAN
TARIKH STANDARD PEMBELAJARAN

Minggu UNIT 8 LARI SANG 2.2 Kemahiran Seni Muzik Pada akhir pembelajaran, murid dapat EMK
-nilai murni
TIKUS, LARI! mengaplikasikan nyanyian dan gerakan
27 Permainan Tikus dan 2.2.10 Membuat pergerakan mengikut tempo. KBAT
Helang -mengaplikasi
mengikut tempo.
KEMAHIRAN SENI BBM
MUZIK Audio 61-62
BT m/s 61
-GERAKAN

EMK
Minggu 2.2 Kemahiran Seni Muzik Pada akhir pembelajaran, murid dapat
UNIT 9 SERUPA TAPI -kreativiti dan inovasi
menyanyi lagu sambil membuat gerakan.
28 TIDAK SAMA KBAT
2.2.6 Memainkan alat perkusi -menilai
Suasana Hutan mengikut corak irama melodi.
BBM
Audio 66-68
KEMAHIRAN SENI BT m/s 66
MUZIK
-PERKUSI

Minggu LATIHAN KEMAHIRAN 3


29

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2


(KUMPULAN A: 09.08.2019 – 17.08.2019, KUMPULAN B: 10.08.2019 – 18.08.2019)
MINGGU STANDARD KANDUNGAN /
UNIT / TAJUK / BIDANG OBJEKTIF CATATAN
TARIKH STANDARD PEMBELAJARAN

Minggu UNIT 9 SERUPA TAPI 2.2 Kemahiran Seni Muzik Pada akhir pembelajaran, murid dapat EMK
-kreativiti dan inovasi
TIDAK SAMA menyanyi lagu sambil memainkan perkusi
30 Suasana Hutan 2.2.6 Memainkan alat perkusi improvisasi. KBAT
-menilai
mengikut corak irama melodi.
KEMAHIRAN SENI
MUZIK BBM
-PERKUSI Audio 66-68
BT m/s 67

Minggu UNIT 9 SERUPA TAPI 2.2 Kemahiran Seni Muzik Pada akhir pembelajaran, murid dapat EMK
TIDAK SAMA menyanyi lagu sambil memainkan perkusi -kreativiti dan inovasi
31 Suasana Hutan 2.2.6 Memainkan alat perkusi mengikut corak irama. KBAT
mengikut corak irama melodi. -menilai
KEMAHIRAN SENI
MUZIK BBM
-PERKUSI Audio 69
BT m/s 68

Minggu UNIT 9 SERUPA TAPI 2.2 Kemahiran Seni Muzik Pada akhir pembelajaran, murid dapat EMK
TIDAK SAMA memainkan perkusi mengikut corak irama -kreativiti dan inovasi
32 Suasana Hutan 2.2.6 Memainkan alat perkusi dengan tempo. KBAT
mengikut corak irama melodi. -menilai
KEMAHIRAN SENI
MUZIK BBM
-PERKUSI Audio 69
BT m/s 69
MINGGU STANDARD KANDUNGAN /
UNIT / TAJUK / BIDANG OBJEKTIF CATATAN
TARIKH STANDARD PEMBELAJARAN

UNIT 10 RENJIS, PERCIK, 3.2 Kreativiti dan Inovasi Pada akhir pembelajaran, murid dapat EMK
-kreativiti dan inovasi
IKUT RENTAK membaca suku kata dengan berirama.
33 Irama Sang Kancil 3.2.2 Mencipta corak irama KBAT
mudah mengunakan ikon -mencipta
CORAK IRAMA mewakili nilai krocet
BBM
Audio 70-73
BT m/s 74-75

UNIT 10 RENJIS, PERCIK, 2.2 Kemahiran Seni Muzik Pada akhir pembelajaran, murid dapat EMK
-nilai murni
IKUT RENTAK memainkan perkusi mengikut corak irama
34 Irama Sang Kancil 2.2.7 Memainkan alat perkusi dengan tempo. KBAT
berdasarkan skor ikon. -mengaplikasi
KEMAHIRAN SENI
MUZIK BBM
-PERKUSI Audio 74-77
BT m/s 76-77

UNIT 11 HIAS DIRI, IKUT 4.2 Menghayati Muzik Pada akhir pembelajaran, murid dapat EMK
-patriotisme
MENARI daripada pelbagai repertoir menerangkan Muzik tradisional Malaysia.
Muzik Tradisional KBAT
Malaysia 4.2.1 Mengenalpasti muzik -menganalisis
35 Tradisional Malaysia yang
MUZIK TRADISIONAL didengar. i. Jenis muzik ii. BBM
MALAYSIA Masyarakat yang mengamalkan Audio 78-79
muzik tersebut BT m/s 82-83
MINGGU STANDARD KANDUNGAN /
UNIT / TAJUK / BIDANG OBJEKTIF CATATAN
TARIKH STANDARD PEMBELAJARAN
UNIT 11 HIAS DIRI, IKUT
MENARI 2.2 Kemahiran Seni Muzik Pada akhir pembelajaran, murid dapat EMK
Muzik Tradisional melakukan tarian mengikut rentak inang. -nilai murni
Malaysia 2.2.9 Membuat pergerakan
berdasarkan detik lagu. KBAT
-mengaplikasi
36 KEMAHIRAN SENI
MUZIK
BBM
-GERAKAN
Audio 80-82
-MUZIK TRADISIONAL
BT m/s 88
MALAYSIA
Projek Kesenian
Minggu  Pra Persediaan Persembahan Seni
37  3.3.2 Membuat persembahan kumpulan. . Menggunakan kreativiti dalam merancang persembahan seni
 - merancang dan membuat persediaan - latihan persembahan (Tarian)
Projek Kesenian
Minggu  Aplikasi Pengetahuan dan Kemahiran Muzik
38  Menggunakan kreativiti dalam merancang persembahan seni - merancang dan membuat persediaan
Minggu Projek Kesenian
39  latihan persembahan - persembahan
MINGGU
40 MINGGU PEPERIKSAAN
MINGGU
41-43 PENGURUSAN AKHIR TAHUN
CUTI AKHIR TAHUN
(KUMPULAN A: 22.11.2019 – 31.12.2019, KUMPULAN B: 23.11.2019 – 31.12.2019)
*TEMA PERSEMBAHAN KESENIAN UNTUK PROJEK KESENIAN SEMESTER 1&2 MENGIKUT KREATIVITI GURU

MEMERLUKAN RPH MUZIK UNTUK SETAHUN? WHATSAPP 017-499 1336.