Anda di halaman 1dari 2

MENGEPUNG KAMPUS DENGAN KEBAIKAN

MBM, 2 DESEMBER 2018

Apa itu syahadat?

Kandungan Illah? Dengan thu makna, kita tahu konsekuensi ny harus ngapain.

Makna syahadat: Ikrar, Sumpah, Janji -> Iman: Ucapan, Pembenaran, Perbuatan ->
Istiqamah : Kebarnian, ketenangan, optimisme -> kebahagiaan.

Selalu sans dalam kesibukan, Tenang dibawah tekanan, optmis menghadapi


tantangan, gembira.

Makna Ilah: Yang diharapkan, yng ditakuti, yang diikuti, yang dicintai. -> Yang
disembah:Pemilik segala loyalitas, Pemilik segala ketaatan, pemilik tunggal kekuasaan.

QS : Al Ahzab : 45-46 tugas Nabi.

Berarti kita berikrar, kit hrus siap mengikuti Rasul. :

Konsekuesni Sayhadat :Mentauhidkan Allah dan Mengikuti Rasulullah Saw (


Caranya dengan mengiktui perbuatannya di QS Al Ahzab 45-46)

Perintah berdakwah: QS Al Imran 104. Hukumnya Fardhu Kifayah, ada juga yang
bicara Fardhu Ain. Yng jelas itu tugasnya Rasul dan kita diminta untuk mneladaninya.

Keutamaan Dakwah:

 Tugas Utama Para Rasul :


 Amal Terbaik
 Memperoleh balasan : Memperoleh pahala yang sangat besar.
 Annajaatu minal ‘azaab: QS Al Araf 164. Minimal sudah melepas kewajiban
 Attoriq Ila Khorul Ummah: Jalan menuju Ummat Terbaik.
 Hidup Rabbani: Hidup kita tak boririentasi duniawi
 Alhayaatul mub

 Da;i sebelum menjadi apapun.

Ketika bertemu, salam. Ketika berpisah, Surat Al Asr

Semakin bertambah amanah , seharusnya lebih dekat pada tilawah.

Oyang yang mengajar itu orang yang memperlihatkan kebodoan kita ke orang lain >
sehingga terus belajar. Pentingnya adab dalam mendapatkan ilmu.

Dkwah itu dengan hikmah. Hingga mereka menigngkari thoghut dan beriman kepada
ajaran islam
Pilar dakwah :

Ilmu

Tarbiyah

Jihad : Perjuangan pengorbanan

Tiap orang puyna cara dakwahnya, Muhammad Salah dakwah dengancaranya sendiri

Dakwah Bil Lisan/ Bil Qaul

Dakwah bil Haal dengan perbuatan

Dakwah Bil Qalam dengan tulisan

Dakwah Bil Hall dengan Solusi: Dakwah dengan membantu orang lain, ngasih
solusi.