Anda di halaman 1dari 29

HGT 222/4:

Teknik-Teknik dalam
Geografi
Pengajar
Prof Dr Narimah Samat

Semester 1, Sidang 2017/2018

1
PENGENALAN KEPADA PETA KOROPLET

1.Peta Koroplet dikenali juga sebagai peta


kepadatan. Ia merupakan peta tematik yang
menggunakan teknik lorekan atau warna.

2. Berasal dari perkataan Greek iaitu


Choros ==> tempat & pleth ==> nilai.

3. Digunakan untuk mewakilkan data berbentuk


kawasan yang boleh menunjukkan perbezaan
nilai tetapi tidak memberikan nilai sebenar. 2
4.Peta kepadatan digunakan untuk
menggambarkan kepadatan ciri-ciri geografi
seperti penduduk, taburan hujan, ternakan, dan
tanaman.
5.Kepadatan ciri-ciri geografi ditonjolkan
melalui kepadatan lorekan atau kepekatan warna.
6. Lorekan yang padat atau warna yang pekat
menggambarkan kepadatan yang tinggi. Warna
yang cerah atau lorekan yang
jarang pula mencerminkan kepadatan yang
jarang/kurang.
3
7. Digunakan untuk mewakilkan data berbentuk kawasan yang boleh
menunjukkan perbezaan nilai tetapi tidak memberikan nilai sebenar.
8. Terdapat 3 cara pembaca menggunakan peta koroplet iaitu:-
a) untuk membuat perkaitan antara sesuatu kawasan dengan nilai
berdasarkan tona lorekan.
b) untuk mendapatkan corak taburan umum fenomena di sesuatu
kawasan
c) membandingkan nilai antara kawasan berdasarkan tona lorekan
9. Peta kepadatan akan menunjukkan nilai purata dan bukan nilai
sebenar (kepadatan penduduk, hasil padi per hektar).

4
Example:

5
6
7
Kepadatan Penduduk di Seberang Perai, 1970
Kepadatan Penduduk di Seberang Perai, 1970

2,326 – 7,771
1,165 – 2,326
691 – 1,164
275 – 690
42 – 274

8
Perkara-perkara yang perlu diberi perhatian
dalam penyediaan peta koroplet
 Fenomena geografi yang ingin
dipetakan
 Skala peta
 Jumlah dan jenis unit kawasan

(a) jumlah kawasan yang kecil tidak (b) Jumlah kawasan yang
menampakkan taburan yang menarik banyak dapat menunjukkan
9
tone lorekan yang baik
Cara penyediaan peta koroplet
a. Perhatikan data yang ada. Data mestilah berbentuk taburan di
dalam kawasan tertentu.
b. Bahagikan data kepada jumlah kelas tertentu. Selalunya 5 - 8
kelas digunakan.
c. Agihkan data atau kawasan kepada kelas yang telah ditentukan.
d. Tentukan skema lorekan yang akan digunakan
Contohnya - lorekan gelap ==> kelas bagi nilai tinggi
- lorekan terang ==> kelas bagi nilai rendah.
e. Lorekkan semua kawasan di dalam peta mengikut kesesuaian
kelas yang telah disediakan.

f. Lengkapkan peta dengan petunjuk yang bersesuaian, tajuk serta


lain-lain elemen pemetaan.

10
Contoh Data Jumlah Penduduk Yang Digunakan
MUKIM_NAME TOL91
Mukim 17 3848
Mukim 1 3789
Mukim 18 37164
Mukim 2 2964
Bandaraya Georgetown 207287
Mukim 16 27457
Mukim 15 27
Mukim 13 107263
Mukim A 2541
Mukim 3 1879
Mukim 14 1713
Mukim 4 2358
Mukim B 896
Mukim 5 341
Mukim C 1369
Mukim E 2175
Mukim D 2388
Mukim F 2138
11
Formula untuk dapatkan
kepadatan penduduk:

Jumlah penduduk
Luas kawasan

= Kepadatan penduduk
12
Bagaimana mengklasifikasikan data
 Jumlah kelas ditentukan mengikut kesesuaian
data.
 Tidak terlalu banyak atau tidak terlalu sedikit.
Selalunya antara 5 – 7 kelas.
 Ia memberikan impak yang besar kepada peta
yang dihasilkan.
 Perkara yang perlu dipertimbangkan
– Menjelaskan variasi ruangan yang wujud
– Mengurangkan kesilapan dalam menginterpretasi data
 Antara kaedah yang sering digunakan ialah
kaedah seragam, quartiles, pembahagian secara
natural
13
Penentuan Selang Kelas
Tujuan – membahagikan data kepada sela kelas yang mudah difahami
1. Langkah Seragam - i) cara pengiraan
a. Lihat taburan dalam data (contoh nilai tertinggi 745.8 orang
per km2 dan nilai terendah – 9.5 orang per km2).
b. Kira julat nilai atau range bagi data
Range = nilai tertinggi – nilai terendah
Range = 745.8 – 9.5 = 736.3
c. Tentukan jumlah kelas yang anda perlukan contohnya 5
d. Sediakan kelas interval untuk data anda iaitu
736.3
5  147.26
9.50 – 156.76 .
156.77 – 304.02 .
304.02 – 451.28 .
451.29 – 598.54 .
598.55 – 745.80 . 14
Tentukan Bilangan Kelas

Kaedah Struge

Bilangan kelas = 1+ 3.3 (log N)


N = Bilangan kes
Jika terdapat 18 kes dalam satu set data
Bilangan kelas = 1 + 3.3 (log 18)
= 1 + 3.3 (1.255)
= 5.14

Bilangan kelas = 5

15
Contoh Peta Koroplet

16
Kaedah Langkah Seragam (sambungan)

ii). Kelemahan
Jumlah kawasan yang terdapat di dalam setiap kelas tidak
sama dan kadang kala ada kelas yang tidak mewakili
kawasan tertentu

17
2. Kaedah Quartile - cara pengiraan

a. Susun data dari nilai terendah ke nilai tertinggi


b. Tentukan bilangan kelas yang diperlukan - e.g 4 kelas
c. Cari jumlah kawasan bagi setiap kelas

Kawasan dalam satu kelas = Jumlah kawasan yang dipetakan


Jumlah kelas

d. Gunakan nilai sebenar untuk mengagihkan setiap


kawasan kepada kelas yang bersesuaian

18
Contoh - Kaedah Quartile
Kepadatan Kepadatan
Kawasan Penduduk Kawasan Penduduk
A 78 F 10
B 70 G 15 Kelas 1
C 60 I 35
D 45 E 40
E 40 D 45 Kelas 2
F 10 H 48
G 15 C 60
H 48 L 61 Kelas 3
I 35 J 62
J 62 B 70
K 75 K 75 Kelas 4
L 61 A 78

b. Tentukan jumlah kelas - contohnya 4

c. Tentukan nilai N
N = Jumlah kawasan yang diperlukan (12) , N=3
Jumlah kelas (4) 3 kawasan
dalam 1 19kelas
- Kaedah kuantil dapat memberikan jumlah yang sama
untuk setiap kelas
- Dapat memastikan setiap kelas ada kawasan yang
diwakilkan

20
21
22
Data yang sama dengan kaedah pengkelasan berbeza

23
Kaedah Seragam Kaedah Quantile
Data yang sama dengan kaedah pengkelasan berbeza

Kaedah Jeda Seragam 24


Equal Area (keluasan yang sama)
25
Pengkelasan Peta Koroplet
Equal Interval

Tidak memberikan
maklumat yang banyak

Quantiles
Sama ada peta ini
baik atau tidak
bergantung kepada
tujuan peta

Standard Deviation
Kurang berkesan
kerana nilai negatif
tidak sesuai untuk
mewakili manusia

26
2 peta – taburan berbeza

27
Jumlah Penduduk Kepadatan Penduduk
28
29