Anda di halaman 1dari 7

Bagaimanakah ekonomi aglomerasi menjejaskan pembangunan bandar?

1. PENGENALAN
Penumpuan aktiviti ekonomi dan sosial di seluruh dunia telah meningkat secara
dramatik dalam beberapa tahun kebelakangan ini. Menurut Bangsa-Bangsa
Bersatu (2007), ini adalah kali pertama dalam sejarah bahawa penduduk bandar di
dunia adalah sama dengan penduduk luar bandar dan pada tahun 2050 ia
mengharapkan penduduk bandar mewakili 70% daripada jumlah penduduk di
dunia. Penumpuan spatial juga diperhatikan di dalam negara, sebenarnya
penduduk cenderung untuk mencari di bandar-bandar terbesar dan oleh itu
penghijrahan dari kawasan luar bandar atau bandar-bandar kecil ke bandar-bandar
besar kini menjadi fenomena yang biasa. Sebagai contoh, di Amerika Syarikat 75%
penduduk tinggal di bandar-bandar, ini menumpukan 83% daripada jumlah
pekerjaan di kawasan metropolitan, yang seterusnya mewakili 24% daripada
jumlah kawasan (Biro Banci AS, 2008). Konsentrasi memberikan kelebihan
kepada firma apabila mereka cluster1 sebagai akibat dari kehadiran eksternalitas,
antara lain, dengan limpahan pengetahuan atau tenaga kerja. Keadaan luar negeri
ini merupakan sumber produktiviti yang lebih besar di firma dan oleh itu
keuntungan yang lebih besar. Luar negeri dipanggil ekonomi aglomerasi atau
diseconomies, dan mereka merujuk kepada sama ada daya tarik yang membawa
kepada pengklasifikasian agen, atau untuk memaksa yang menolak aglomerasi ini.
Menurut Rosenthal dan Strange (2006, halaman 9), ekonomi aglomerasi ini wujud
apabila "kos purata jangka panjang jatuh sebagai tindak balas terhadap
peningkatan dalam ukuran sebuah bandar atau ukuran industri di sebuah bandar."
Oleh itu, merujuk ekonomi-ekonomi ini untuk faedah atau penjimatan kos industri
yang ada ketika mereka berada berdekatan satu sama lain.1. PENGENALAN
Penumpuan aktiviti ekonomi dan sosial di seluruh dunia telah meningkat secara
dramatik dalam beberapa tahun kebelakangan ini. Menurut Bangsa-Bangsa
Bersatu (2007), ini adalah kali pertama dalam sejarah bahawa penduduk bandar di
dunia adalah sama dengan penduduk luar bandar dan pada tahun 2050 ia
mengharapkan penduduk bandar mewakili 70% daripada jumlah penduduk di
dunia. Penumpuan spatial juga diperhatikan di dalam negara, sebenarnya
penduduk cenderung untuk mencari di bandar-bandar terbesar dan oleh itu
penghijrahan dari kawasan luar bandar atau bandar-bandar kecil ke bandar-bandar
besar kini menjadi fenomena yang biasa. Sebagai contoh, di Amerika Syarikat 75%
penduduk tinggal di bandar-bandar, ini menumpukan 83% daripada jumlah
pekerjaan di kawasan metropolitan, yang seterusnya mewakili 24% daripada
jumlah kawasan (Biro Banci AS, 2008). Konsentrasi memberikan kelebihan
kepada firma apabila mereka cluster1 sebagai akibat dari kehadiran eksternalitas,
antara lain, dengan limpahan pengetahuan atau tenaga kerja. Keadaan luar negeri
ini merupakan sumber produktiviti yang lebih besar di firma dan oleh itu
keuntungan yang lebih besar. Luar negeri dipanggil ekonomi aglomerasi atau
diseconomies, dan mereka merujuk kepada sama ada daya tarik yang membawa
kepada pengklasifikasian agen, atau untuk memaksa yang menolak aglomerasi ini.
Menurut Rosenthal dan Strange (2006, halaman 9), ekonomi aglomerasi ini wujud
apabila "kos purata jangka panjang jatuh sebagai tindak balas terhadap
peningkatan dalam ukuran sebuah bandar atau ukuran industri di sebuah bandar."
Oleh itu, merujuk ekonomi-ekonomi ini untuk faedah atau penjimatan kos industri
yang ada ketika mereka berada berdekatan
Walaupun kajian ekonomi aglomerasi sebagai sebahagian daripada
ekonomi pada abad kesembilan belas, hasil empirikal tidak berjaya sepenuhnya
kerana masalah dalam penilaian kesan ekonomi aglomerasi ke atas pembangunan
bandar-bandar sebagai akibat daripada kesukaran untuk melaksanakan konsep
teoritis ini dalam model kuantitatif dan kekurangan maklumat untuk
membenarkan anggaran model tanpa pemboleh ubah tidak dibiarkan. Menghadapi
masalah yang disebutkan di atas, terdapat senarai luas yang membuktikan
hubungan antara kesan ekonomi aglomerasi ke arah pembangunan bandar.
Sesetengah peraturan yang terdapat dalam kajian ini menunjukkan hubungan
positif antara ekonomi aglomerasi dan pertumbuhan ekonomi dan bandar serta
pengkhususan ekonomi bandar-bandar. Dalam konteks ini, esei ini bertujuan
untuk menerangkan bagaimana ekonomi aglomerasi mempengaruhi pembangunan
bandar terutamanya dengan pengumpulan modal. Tambahan pula, ia
menerangkan sumber-sumber aglomerasi, pelbagai ekonomi aglomerasi dan
masalah semasa dalam kajian empirikal dalam menganggarkan kesan-kesan ini.
Oleh itu, esei ini dibahagikan kepada enam bahagian berikut: bahagian kedua
akan memberikan definisi jenis aglomerasi, ekonomi aglomerasi dan ekonomi. Di
bahagian ketiga ia akan menunjukkan empat sumber yang berbeza yang dikenal
pasti oleh kesusasteraan. Dalam seksyen keempat, ia akan memberikan gambaran
dan analisis kesan utama ekonomi aglomerasi ke atas pembangunan bandar-
bandar seperti peningkatan pertumbuhan ekonomi dan bandar dan tahap
pengkhususan ekonomi bandar. Bahagian kelima menerangkan masalah dalam
pendekatan semasa dalam kajian ekonomi aglomerasi. Akhirnya beberapa
kesimpulan dan cadangan diberikan. Walaupun kajian ekonomi aglomerasi
sebagai sebahagian daripada ekonomi pada abad kesembilan belas, hasil empirikal
belum berjaya kerana masalah dalam penilaian kesan ekonomi aglomerasi
terhadap pembangunan bandar sebagai akibatnya kesukaran untuk melaksanakan
konsep teoretis ini dalam model kuantitatif dan kekurangan maklumat untuk
membenarkan anggaran model tanpa pembolehubah yang tidak dibiarkan.
Menghadapi masalah yang disebutkan di atas, terdapat senarai luas yang
membuktikan hubungan antara kesan ekonomi aglomerasi ke arah pembangunan
bandar. Sesetengah peraturan yang terdapat dalam kajian ini menunjukkan
hubungan positif antara ekonomi aglomerasi dan pertumbuhan ekonomi dan
bandar serta pengkhususan ekonomi bandar-bandar. Dalam konteks ini, esei ini
bertujuan untuk menerangkan bagaimana ekonomi aglomerasi mempengaruhi
pembangunan bandar terutamanya dengan pengumpulan modal. Tambahan pula,
ia menerangkan sumber-sumber aglomerasi, pelbagai ekonomi aglomerasi dan
masalah semasa dalam kajian empirikal dalam menganggarkan kesan-kesan ini.
Oleh itu, esei ini dibahagikan kepada enam bahagian berikut: bahagian kedua
akan memberikan definisi jenis aglomerasi, ekonomi aglomerasi dan ekonomi. Di
bahagian ketiga ia akan menunjukkan empat sumber yang berbeza yang dikenal
pasti oleh kesusasteraan. Dalam seksyen keempat, ia akan memberikan gambaran
dan analisis kesan utama ekonomi aglomerasi ke atas pembangunan bandar-
bandar seperti peningkatan pertumbuhan ekonomi dan bandar dan tahap
pengkhususan ekonomi bandar. Bahagian kelima menerangkan masalah dalam
pendekatan semasa dalam kajian ekonomi aglomerasi. Akhirnya beberapa
kesimpulan dan cadangan disediakan.

2. EKONOMI DAN PEGANGAN EKONOMI AGGLOMERATION


2.1. Ekonomi aglomerasi
Kajian mengenai ekonomi aglomerasi kembali ke Marshall (1890), yang
memperkenalkan konsep ekonomi aglomerasi yang menyatakan kelebihan luar
syarikat yang ada ketika mereka mencari bersama, sehingga ekonomi aglomerasi
berada di luar kendali firma individu dan biasanya hasil dari kewujudan interaksi
di kalangan firma. Begitu juga Marshall mengenal pasti dua jenis ekonomi
aglomerasi; ekonomi penyetempatan dan perbandaran.

2. EKONOMI DAN PEGANGAN EKONOMI AGGLOMERATION


2.1. Ekonomi aglomerasi Kajian mengenai ekonomi aglomerasi kembali ke
Marshall (1890), yang memperkenalkan konsep ekonomi aglomerasi yang
menyatakan kelebihan luar syarikat yang ada ketika mereka mencari bersama,
sehingga ekonomi aglomerasi berada di luar kendali firma individu dan biasanya
hasil dari kewujudan interaksi di kalangan firma. Begitu juga Marshall mengenal
pasti dua jenis ekonomi aglomerasi; ekonomi penyetempatan dan perbandaran.

.2. Jenis-jenis ekonomi aglomerasi Menurut Marshall (1890) ekonomi penyetempatan


sepadan dengan penjimatan kos oleh firma, bergantung kepada saiz industri yang
mereka milik oleh itu ekonomi penyetempatan adalah luaran kepada firma dan
dalaman kepada industri. Oleh itu, ekonomi penyetempatan adalah manfaat kerana
penyetempatan hampir firma milik industri yang sama di kawasan tertentu yang
membawa kepada simpanan berdasarkan kerjasama yang lebih besar dalam
penyelidikan, kadar pengangkutan yang lebih rendah serta penggunaan input atau
perkhidmatan khas. Ekonomi perbandaran adalah berdasarkan saiz atau kehadiran
firma industri lain dan / atau saiz dan kepelbagaian bandar yang membolehkan
mereka berkongsi input khusus tetapi juga untuk berkongsi utiliti awam,
perkhidmatan pengangkutan dan infrastruktur. Malah, bandar ini boleh menawarkan
akses kepada pasaran besar kedua-dua produk dan buruh dan menyediakan kepada
firma-firma yang terletak di bandar-bandar besar kelebihan penyediaan kemudahan
awam dan infrastruktur awam

2.2. Jenis-jenis ekonomi aglomerasi Menurut Marshall (1890) ekonomi


penyetempatan sepadan dengan penjimatan kos oleh firma, bergantung kepada
saiz industri yang mereka milik oleh itu ekonomi penyetempatan adalah luaran
kepada firma dan dalaman kepada industri. Oleh itu, ekonomi penyetempatan
adalah manfaat kerana penyetempatan hampir firma milik industri yang sama di
kawasan tertentu yang membawa kepada simpanan berdasarkan kerjasama yang
lebih besar dalam penyelidikan, kadar pengangkutan yang lebih rendah serta
penggunaan input atau perkhidmatan khas. Ekonomi perbandaran adalah
berdasarkan saiz atau kehadiran firma industri lain dan / atau saiz dan
kepelbagaian bandar yang membolehkan mereka berkongsi input khusus tetapi
juga untuk berkongsi utiliti awam, perkhidmatan pengangkutan dan infrastruktur.
Malah, bandar ini boleh menawarkan akses kepada pasaran besar kedua-dua
produk dan buruh dan menyediakan kepada firma-firma yang terletak di bandar-
bandar besar kelebihan penyediaan kemudahan awam dan infrastruktur awam
mencadangkan bahawa terdapat peningkatan pulangan untuk skala, mengikut
saiz bandar. mencadangkan bahawa terdapat peningkatan pulangan untuk skala,
mengikut saiz bandar.
Disekonomian aglomerasi
Setakat ini bab ini tertumpu pada penerangan tentang kesan positif dari agglomeration
atau clustering. Walau bagaimanapun, terdapat juga aspek-aspek negatif sejauh
ketumpatan mempengaruhi kos seperti nilai tanah, pencemaran, kesesakan dan
jenayah, fenomena yang sering berkaitan dengan kesesakan. Seperti yang diterangkan
dalam angka 1, fungsi keuntungan dalam ruang tertentu menunjukkan bentuk U
terbalik, berkenaan dengan bilangan firma yang terletak berbanding keuntungan. Oleh
itu, keuntungan syarikat meningkat sehingga utiliti maksima. Sebilangan firma
memaksimumkan kelebihan aglomerasi di mana lokasi firma tambahan menghasilkan
penurunan utiliti. Bidang keluk ini dikenali sebagai ketidakseimbangan aglomerasi
bersih dan dihasilkan kerana kesan negatif dari ekonomi aglomerasi yang lebih besar
daripada kesan positif. Analisis di atas digunakan untuk menggambarkan ekonomi
ekonomi penyetempatan juga boleh digunakan untuk menggambarkan ekonomi
ekonomik ekonomi. Sebagai faktor fakta seperti harga tanah yang tinggi akibat
daripada kekurangan, kesesakan, pencemaran dan jumlah utiliti bandar yang tidak
mencukupi memberi kesan negatif terhadap produktiviti bandar.
KESAN EKONOMI AGGLOMERATION PADA CITIES
Bandar-bandar adalah enjin ekonomi di setiap negara kerana mereka menumpukan
kegiatan sosial dan ekonomi yang membolehkan kewujudan skala ekonomi ditambah
aglomerasi ekonomi. Bandar menguntungkan produktiviti dan memudahkan
peruntukan dan pertukaran barangan, mengurangkan kos transaksi. Begitu juga
ekonomi aglomerasi mempunyai kesan ke atas pembangunan bandar; seperti yang
dinyatakan di atas ekonomi aglomerasi merupakan kelebihan kepada firma sebagai
akibat dari pengelompokan. Kelebihan utama ekonomi aglomerasi ialah peningkatan
produktiviti. Kelahiran yang kukuh membawa kepada permintaan tinggi pekerja yang
memainkan peranan penting dalam pembangunan ekonomi dan bandar bandar.
Henderson (2000) mengenal pasti dua kesan utama ekonomi aglomerasi di bandar-
bandar. Di satu pihak, ia menghasilkan pengumpulan modal, mencerminkan
pertumbuhan ekonomi dan saiz bandar; Sebaliknya mereka mempengaruhi tahap
pengkhususan ekonomi, atau profil ekonomi, di setiap bandar. 4.1. Kesan ke atas
pengumpulan modal Secara umum, pengumpulan modal adalah proses meningkatkan
pengeluaran atau penciptaan kekayaan. Dari segi bandar, kita dapat membezakan dua
kelas pengumpulan modal yang disebabkan oleh ekonomi aglomerasi: yang pertama
merujuk kepada peningkatan dalam pengeluaran barang di sebuah bandar
(pertumbuhan ekonomi) dan yang kedua adalah bertambahnya dengan peningkatan
produksi hartanah akibat daripada peningkatan penduduk, juga dikenali sebagai
pertumbuhan bandar.

4.2. Perkembangan ekonomi Henderson (2000) mengkaji dan membangunkan model


untuk menjelaskan hubungan antara ekonomi aglomerasi dengan pertumbuhan
ekonomi. Model-model ini didasarkan pada teori pertumbuhan endogen (Krugman 1991)
dan menurut mereka terdapat peningkatan pulangan ke skala yang bersambung dengan
konteks fungsi dan ruang spasial pengeluaran pengetahuan. "Kawasan-kawasan
termasuk sistem perindustrian yang dinamik dengan ekonomi skala dalam pengeluaran
pengetahuan akan berkembang lebih cepat daripada daerah-daerah yang tidak
memimpin unsur-unsur tersebut." (Díaz-Bautista, 2005, halaman 59). Kelebihan daya
saing sedemikian akan meningkatkan prestasi ekonomi tempatan dengan
memanfaatkan bekalan pekerja mahir, akses yang lebih luas ke pasaran, perkhidmatan
perniagaan dan kepakaran teknologi. Dengan cara ini peningkatan kepekatan industri di
bandar mendorong pertukaran maklumat secara bebas di kalangan firma dan pada
masa yang sama membantu meningkatkan produktiviti dan pengumpulan modal.
Anggaran kesan ekonomi aglomerasi ke atas pertumbuhan ekonomi tidak mudah kerana
ia merupakan konsep teori termasuk banyak pemboleh ubah, sukar untuk dipindahkan
ke pengalaman praktikal. Oleh itu, keputusannya bergantung kepada mengukur
pembolehubah instrumental yang digunakan untuk setiap penyelidikan serta
pembolehubah yang diambil kira. Walau bagaimanapun ada beberapa perkara umum
mengenai hubungan ini seperti tahap urbanisasi yang secara positif berkaitan dengan
KDNK. Sesungguhnya Henderson (1996) menganggarkan pekali korelasi antara KDNK
dan pembandaran untuk 80 negara iaitu kira-kira 0.85.

Tambahan pula, Henderson (2000) menjalankan kajian ekonomi dengan menggunakan


panel antara 80 hingga 100 negara dari tahun 1960 hingga 1995 dan mendapati bahawa
pertumbuhan kepekatan positif memberi kesan kepada pertumbuhan ekonomi sehingga puncak
tertentu. Dari puncak ini peningkatan lanjut pada kepekatan dapat menyebabkan kerugian.
Dalam erti kata ini, bandar-bandar yang mengalami penumpuan lebih banyak bandar boleh
terjejas dalam kadar pertumbuhan ekonomi mereka akibat daripada ketidaktentuan aglomerasi,
mengesahkan fakta bahawa terdapat saiz kota yang optimum yang memberikan manfaat yang
paling. Glaeser dan Mare (2001) menyatakan terdapat korelasi positif antara produktiviti, dan
melalui upah dengan saiz bandar yang meningkatkan potensi pasaran (domestik) yang
menunjukkan kesan terkuat pada pertumbuhan bandar. Begitu juga Rigby dan Esseltzbichler
(2002) menjalankan pemodelan ekonometrik dengan pangkalan data longitudinal untuk
kawasan metropolitan Amerika Syarikat, mencari hubungan positif antara produktiviti dan saiz
bandar. Satu lagi topik penting mengenai kajian ekonomi aglomerasi dan pertumbuhan ekonomi
adalah hubungan antara pelaburan langsung asing - FDI - dan kelebihannya terhadap
peningkatan pertumbuhan ekonomi. Sebagai contoh, Hilber dan Voicu (2007) mendapati dalam
kes Romania bahawa ekonomi aglomerasi relevan dengan keputusan lokasi FDI, yang membawa
kepada pertumbuhan ekonomi yang pesat di lokasi di mana pelaburan dibuat. Selain itu,
Henderson (1986) mendapati bahawa dalam ekonomi aglomerasi Brazil mewakili
pembolehubah yang berkaitan menerangkan FDI di setiap rantau Brazil. Akhirnya jelas bahawa
interaksi menggalakkan penciptaan idea dan inovasi baru yang membolehkan syarikat
meningkatkan produktiviti mereka dan pertumbuhan ekonomi bandaraya. Walau bagaimanapun
korelasi ini tidak membayangkan hubungan kausal antara pengeluaran dan urbanisasi. Perkara
ini sangat penting sebagai isu dasar tempatan, kerana beberapa pihak berkuasa tempatan
dengan tujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi mereka jumlah belanjawan
mereka dalam membina taman perindustrian atau perkhidmatan yang cuba menarik
syarikat baru. Hasil dari kebijakan telah beragam, di beberapa negara berjaya tetapi di sisi
lain mereka telah menjadi jumlah yang tidak dapat dibayangkan anggaran mereka dalam
membangun taman industri atau jasa yang berusaha menarik perusahaan baru. Keputusan
dasar telah beragam, di beberapa negara berjaya tetapi di sisi lain mereka gagal.

4.1.2 Perkembangan bandar Agglomerasi melalui lebih banyak produktiviti memupuk


pertumbuhan bandar atau fizikal. Malah, produktiviti syarikat yang lebih besar
memerlukan pertumbuhan bandar yang lebih cepat; Oleh itu, permintaan pekerja
meningkatkan pengeluaran yang menggalakkan penghijrahan penduduk baru serta
kelahiran yang teguh dari kelebihan ruang ini. Fenomena ini adalah disebabkan oleh
perkembangan ekonomi dan peningkatan keamatan modal. Keamatan modal yang lebih
tinggi meningkatkan kos tetap berbanding kos pembolehubah, peningkatan intensiti skala
berkembang bandar. Seperti yang dikatakan di atas, saiz bandar yang cekap bertambah
dengan pembangunan ekonomi sehingga beberapa jenis ketepuan modal ditetapkan,
kerana kesan terhad ekonomi skala. Kajian perintis sebagai Henderson (1972) dan Arnott
(1976) membahas hubungan antara pertumbuhan bandar dan ekonomi aglomerasi,
memfokuskan pada bagaimana ukuran bandar yang optimum dapat menghasilkan
ekonomi aglomerasi maksimum, namun bidang penyelidikan ini belum mempunyai hasil
yang konklusif. Pada masa ini para penyelidik terutamanya berminat untuk memahami
bagaimana perubahan kepekatan dan penyebaran aktiviti sosial dan ekonomi berkorelasi
dan menjejaskan pertumbuhan fizikal bandar. Dalam kajian ini, Mano dan Otsuka (2000),
Rigby dan Essletzbichler (2002) dan Nakamura (1985) telah berusaha untuk mencari
interaksi antara ekonomi, ekonomi dan bandar. Sebagai contoh, Nakamura (1985)
menyatakan hubungan positif dan statistik yang ketara antara saiz bandar dan produktiviti.
Dalam kajian ini, menggandakan industri membawa kepada peningkatan produktiviti sebanyak
4.5% di bandar-bandar Jepun manakala penggandaan penduduk membawa kepada peningkatan
produktiviti sebanyak 3.5% peratus. Dalam hal ini kausalitas itu berasal dari saiz industri atau
penduduk. Di sisi lain, Wheaton (2002) mendapati bahawa manfaat aglomerasi bandar
mempengaruhi pendapatan per kapita yang menanda kenaikan gaji yang jelas dengan
peningkatan saiz bandar. Hubungan positif dan statistik secara signifikan antara saiz bandar dan
produktiviti. Dalam kajian ini, menggandakan industri membawa kepada peningkatan
produktiviti sebanyak 4.5% di bandar-bandar Jepun manakala penggandaan penduduk
membawa kepada peningkatan produktiviti sebanyak 3.5% peratus. Dalam hal ini kausalitas itu
berasal dari saiz industri atau penduduk. Sebaliknya Wheaton (2002) mendapati bahawa
manfaat aglomerasi bandar mempengaruhi pendapatan per kapita yang menanda kenaikan gaji
yang jelas dengan peningkatan saiz bandar.