Anda di halaman 1dari 27

2015

SOAL UN BAHASA
INDONESIA
TENTANG frasa

D
I
S
U
S
U
N
Oleh :
NAMA : ARDA RAMDANI

KELAS : XII IPA2

SMA NEGERI 2 RANTAU


SELATAN
T.A. 2015/2016
Ujian Nasional Tahun 2014/2015

1. Cermatilah paragraf rumpang berikut dengan seksama!


Jangan terkecoh membeli ikan. Kadang-kadang kita kecewa membeli ikan.
Disangka ….ternyata sudah busuk. Caranya supaya tidak terkecoh? Ikan yang
segar dagingnya…kalau dipegang. Sisiknya atau kulitnya masih mengilap.
Insangna berdarah merah segar. Matanya masih bening. Kalau sudah tidak
sesuai dengan ciri-ciri tersebut berarti ikan itu…

Frasa adjektiva yang tepat untuk melengkapi bagian rumpang paragraf tersebut
adalah…
A. Sangat baru, sudah lembek, sudah busuk.
B. Masih baru, masih keras, sangat busuk.
C. Lebih baru, masih keras, sangat busuk.
D. Masih baru, masih keras, sudah busuk.
E. Sangat baru, masih lunak, sudah busuk.

Ujian Nasional Tahun 2012/2013 (Paket E59)

2. Cermatilah paragraf berikut!


Mereka sangat terkejut melihat harimau sangat lincah melepaskan Pak Balam
dari cengkeramannya. Harimau itu menghilang ke dalam hutan yang sangat
gelap di tengah malam itu. Dengan cepat mereka berlari dan menuju ke tempat
Pak Balam terbaring. Dalam cahaya samar-samar dari potongan kayu yang
menyala, mereka melihat betapa kaki kiri Pak Balam lukanya bengkak sekali,
betisnya kena gigitan harimau, daging dan otot betis koyak hingga kelihatan
tulangnya yang putih, dan darah mengalir berwarna merah.

Frasa adjektiva yang tepat untuk memperbaiki frasa yang bercetak miring
dalam paragraf tersebut adalah…
A. Sangat besar, besar benar, teramat banyak.
B. Sangat besar, amat parah, amat banyak.
C. Cukup besar, sakit sekal, bagaikan air.
D. Agak besar, dalam sekali, tak tertahankan.
E. Tinggi besar, paling besar, seperti air.

Ujian Nasional Tahun 2012/2013

3. Cermati paragraf berikut!


Walaupun ayahnya seorang pengusaha hebatdan terkenal di bidang ekspor-
impor. Julia tetap bersikap rendah hati. Ia sangat memamerkan kekayaan yang
dimiliki orang tuanya. Ia tidak mau hanya menadahkan tangan. Kini ia akan
menyelesaikan pendidikan dari jerih payahnya sendiri dan memperoleh nilai
sangat memuaskan.

Frasa yang tepat untuk mengganti frasa yang bercetak miring tersebut adalah…
A. Pengusaha tekun, akan memamerkan, telah menyelesaikan
B. Seorang yang berkuasa telah memamerkan, akan menyelesaikan
C. Pengusaha kaya, tidak memamerkan, sudah menyelesaikan.
D. Pengusaha rajin, ingin memamerkan, sudah menyelesaikan.
E. Orang yang berkuasa, tidak memamerkan, ingin menyelesaikan
Ujian Nasional Tahun 2012/2013

4. Cermati paragraf berikut!


Drakula, makhluk penghisap darah ini memang sangat seram. Akan tetapi di
Brasov, Romania, wistawan akan diajaki bertandang ke kastil drakula yang
dikenal dengan Bran Castle. Berani?

Frase yang bercetak miring dalam paragraf tersebut kurang tepat, perbaikannya
adalah…
A. Sangat menyeramkan, akan diajak
B. Akan menyeramkan, sedang diajak.
C. Paling seram, tidak diajak
D. Sedang menyeramkan, telah mengajak
E. Menyeramkan sekali, tidak mengaja

Ujian Nasional Tahun 2014/2015

5. Cermati paragraf berikut!


Penggunaan pestisida dan pupuk kimia untuk tanaman dalam jangka waktu
lama, tidak menyuburkan tanaman dan tidak memberantas hama. Pestisida
justru dapat mencemari lingkungan dan menjadikan tanah….sehingga perlu
pengolahan dengan biaya… oleh sebab itu hindarilah penggunaan..

Frase yang sesuai untuk mengisi bagian rumpang paragraf tersebut adalah..
A. Amat keras, lebih tinggi, dengan berlebihan
B. Keras benar, sangat tinggi, secara berlebihan
C. Sungguh keras, sangat tinggi, berlebihan sekali
D. Lebih keras, sangat tinggi, secara berlebihan
E. Sangat keras, tinggi sekali, dengan berlebihan

Ujian Nasional Tahun 2012/2013

6. Cermatilah paragraf berikut!

Kita wajib menjaga lingkungan kita masing-masing. Masalah lingkungan


akhir-akhir ini…permasalahan dunia. Hampir semua negara di dunia
memasukkan masalah lingkungan ke dalam perencanaan pembangunan
termasuk negara Indonesia. Masalah lingkungan… dan tidak sekedar masalah
pencemaran. Pembahasan mengenai masalah ini tidak dapat dipisahkan dari
orang-orang yang terlibat di dalamnya, termasuk…sebagai salah satu unsurnya.

Frasa untuk melengkapi paragraf tersebut adalah…

A. Bukan menjadi, kurang sekali, banyak remaja


B. Belum menjadi, besar sekali, remaja sekalian
C. Telah menjadi, sangat luas, para remaja
D. Akan menjadi, sangat kecil, semua remaja
E. Tidak menjadi, kurang luas, sebagian remaja
Ujian Nasional Tahun 2012/2013

7. Bacalah paragraf berikut dengan seksama!


Novel karya Amijn Pane dengan tebal 150 halaman ini mengungkapkan
sejarah yang menggambarkan kehidupan segelintir manusia di zaman
penjajahan. Cerita ini pernah ditolak oleh Balai Pustaka, ramai dipuji dan
dicela, tetapi akhirnya menjadi salah satu novel klasik Indonesia yang…oleh
orang terpelajar Indonesia. Ceritanya ….sederhana dan komunikatif untuk
ukuran masa itu. Dengan bahasa yang terpeliharanya, Armijn berkisah tentang
tokoh-tokoh yang terperangkap dalam masalah kejiwaan dan rumah tangga
yang…
Frasa yang tepat untuk melengkapi paragraf tersebut adalah…
A. Boleh dibaca, cukup menarik, serba mewah.
B. Cukup rumit, agak menarik, tidak mewah
C. Sering dibaca, tidak rumit, sangat menarik
D. Harus dibaca, sangat menarik, cukup rumit
E. Tidak rumit, sering dibaca, cukup dibaca

Ujian Nasional Tahun 2012/2013

8. Cermatilah paragraf berikut!


Tanah basah bekas hujan masih basah. Cuaca masih mendung dan udara
…Tampak orang…berselimut menutupi tubuhnya dengan kain sarung.
Memang … di kampung itu setiap pagi seperti itu.

Frasa yang tepat untuk melengkapi paragraf deskriptf tersebut adalah…


A. Dingin sekali, banyak sekali, sudah kebiasaan
B. Cukup nyaman, sangat indah, senang sekali
C. Lebih menarik, sangat indah, tidak disangka
D. Cukup segar, sangat banyak, tidak mungkin
E. Sangata mempesona, sangat banyak, telah terjadi

Ujian Nasional Tahun 2011/2012

9. Cermatilah paragraf berikut!


Kamar mandi di rumah itu desainnya sangat bagus. Mereka mencontoh desain
kamar mandi hotel. Kesannya …bila berada di dalamnya, terasa…Apalagi,
dindingnya dihiasi…

Frasa berikut yang tepat untuk melengkapi paragraf tersebut adalah…


A. Sangat baik, tenteram sekali, banyak foto
B. Sangat besar, sangat harum, ukiran jati
C. Sangat mewah, nyaman sekali, lukisan pemandangan
D. Amat besar, terang sekali, lukisan pemandangan
E. Lumayan mewah, sangat tinggi, mahal sekali.
Ujian Nasional Tahun 2002/2003

10. Kemarin Pak Ali membeli mobil baru bersama temannya.


Frase yang terdapat dalam kalimat di atas adalah…
A. Kemarin Pak Ali
B. Pak Ali membeli
C. Membeli mobil
D. Mobil baru
E. Bersama temannya

Ujian Nasional Tahun 2002/2003

11. Suami istri itu sedang mendengarkan warta berita tentang kematian sanak
saudaranya yang tertimpa musibah banjir.
Frase endosentrik atributif dalam kalimat di atas adalah…
A. Suami istri
B. Sedang mendengarkan
C. Warta berita
D. Sanak saudara
E. Tertimpa banjir

Ujian Nasional Tahun 2002/2003

12. Penari-penari yang akan menari di atas pentas itu cantik molek.
Frase endosentris koordinatif yang terdapat dalam kalimat di atas adalah…..
A. Penari-penari
B. Yang akan
C. Akan menari
D. Di pentas itu
E. Cantik molek

Ujian Nasional Tahun 2002/2003

13. Percikan air membasahi wajah setengah baya yang baru pertama kali melayari
Sungai Musi itu.
Frase benda dalam kalimat di atas adalah…
A. Percikan air
B. Membasahi wajah
C. Setengah baya
D. Pertama kali
E. Melayari sungai
Ujian Nasional Tahun 2002/2003

14. Dian mengambilkan adiknya air minum di dapur.


Frase air minumdalam kalimat di atas berfungsi sebagai…
A. Subjek
B. Predikat
C. Pelengkap
D. Objek
E. Keterangan

Ujian Nasional Tahun 2012/2013

15. Cermati kalimat-kalimat berikut!

(1) Warga negara harus mengerti akan hak dan kewajibannya.


(2) Bila didengar lebih lama suaranya memang merdu sekali.
(3) Setelah bulan depan, bapak akan segera berangkat ke Jakarta.
(4) Rina selalu menyapa ketika bertemu di mana saja.
(5) Dika menerima hadiah dengan sangat sedih

Kalimat yang menggunakan frasa nominal terdapat pada nomor…

A. (1)
B. (2)
C. (3)
D. (4)
E. (5)

Ujian Nasional Tahun 2012/2013

16. Cermatilah kalimat berikut

(1) Abdullah sangat dihormati di kampungnya.


(2) Sinta menanam bunga.
(3) Siswa belajar di taman.
(4) Kaya miskin di desa kami rukun-rukun.
(5) Bus dan kereta pulang pergi

Kalimat yang menggunakan frasa bertingkat adalah nomor….

A. (1)
B. (2)
C. (3)
D. (4)
E. (5)
Ujian Nasional Tahun 2012/2013

17. Cermatilah paragraf berikut!


Transylvania di Romania sudah dikenal sebagai seorang drakula. Berita ini pun
akan tersebar ke seantero bumi. Daerah tersebut sedang menakutkan, tetapi
banyak pelancong yang datang ke daerah Transylvania untuk mencari
kebenaran tentang adanya drakula.

Perbaikan frase yang bercetak miring pada paragraf tersebut adalah…


A. Paling tersebar, paling menakutkan
B. Sudah tersebar, sangat menakutkan
C. Tersebar sekali, paling menakutkan
D. Tidak tersebar, agak menakutkan
E. Sedang tersebar, tidak menakutkan

Ujian Nasional Tahun 2002/2003

18. Bacalah paragraf berikut dengan seksama!

Bahasa puisi adalah bahasa yang plastis, ambigu, yang dikemas secara
intensdan konsesns. Intens artinya…konsens artinya memusat. Untuk dapat
memahami tema, isi, dan pesan sebuah puisi diperlukan kegiatan perenungan
(kontemplasi). Hanya melalui perenungan seseorang akan…menghayati,
menilai, sekaligus mengapresiasi (menghargai) puisi. Dari asal perenungan…
kemampuan menginterpretasikan atau menafsirkan makna arti puisi.

Frasa yang tepat untuk melengkapi paragraf rumpang tersebut adalah…

A. Tidak mendalam, kurang dipaham, tidak muncul


B. Kurang mendalam, cukup memahami, pasti muncul
C. Agak mendalam, tidak memahami, belum muncul
D. Cukup mendalam kurang memahami, dapat muncul
E. Sangat mendalam, dapat memahami, akan muncul .

Ujian Nasional Tahun 2003/2004

19. Organisasi terlarang perlu diwaspadai.


Frase yang sama dengan frase bercetak miring dalam kalimat di atas adalah…
A. Pemerintah akan terus berupaya memperbaikinya.
B. Kondisi ekonomi berdampak pada stabilitas.
C. Mereka berjanji akan mencegahnya.
D. Kedua masalah itu selalu berkaitan.
E. Janji bersama akan dipegangnya selalu.
Ujian Nasional Tahun 2003/2004

20. Rumah sang jutawan yang aneh itu akan segera dijual.
Kalimat di atas menggunakan frase ambigu jika yang aneh menerangkan kata
rumah, kalimat perbaikan yang tepat adalah…
A. Rumah aneh milik sang jutawan itu akan segera dijual.
B. Rumah sang jutawan aneh itu akan segera dijual.
C. Rumah yang aneh sang jutawan itu akan segera dijual.
D. Rumah milik jutawan aneh itu akan segera dijual.
E. Rumah milik sang jutawan yang aneh itu akan segera dijual.

Ujian Nasional Tahun 2003/2004

21. Frase ambigu terdapat dalam kalimat…


A. Ia sedang mempelajari buku sejarah baru.
B. Anna sedang pergi ke luar kota.
C. Anak Pak Andre menjadi juara kelas.
D. Dandi anak Pak Suganda tinggal di Bogor.
E. Saudara Bu Elly pandai memasak.

Ujian Nasional Tahun 2003/2004

22. Ia memakai baju berenda ke pesta.


Kalimat yang menggunakan frase atribut berimbuhan adalah…
A. Adik saya mempunyai rumah bertingkat.
B. Siswa SMA 2 Denpasar wajib bersepatu hitam.
C. Penyanyi berambut gimbal jingkrak-jingkrak di panggung.
D. Kita tidak boleh hanya berpangku tangan.
E. Gadis berpita merah itu cantik sekali.

Ujian Nasional Tahun 2003/2004

23. Ancaman baru di ibukota belum mereda. Kewaspadaan dan kepedulian


masyarakat dalam hal ini sangat di harapkan. Masyarakat tentunya tidak mau
aktivitas kesehariannya terganggu oleh terror yang ditebar oleh pihak-pihak
tidak bertanggung jawab. Oleh karena itu terorisme harus dilawan dengan
keberanian dan kebersamaan.

Frase koordinatif dalam paragraf di atas adalah…

A. Di ibukota
B. Harus dilawan.
C. Bertanggung jawab
D. Keberanian dan kebersamaan
E. Belum mereda
Ujian Nasional Tahun 2003/2004

24. 1.Aku makan soto ayamdi warung.


2.saya bertemu dokter muda itu.
3.Pameran pembangunan ditutup oleh Bupati.
4.Jangan bicara jika sedang makan
Frase yang berpola sama terdapat dalam kalimat…
A. 1,2,3,4
B. 1,2,3
C. 1,3
D. 2,4
E. 3,4

UN 2009-2010 Paket 67 A

25. Perhatikan kalimat berikut ini!


Anak-anak menerapkan…itu sebelum mereka mulai bermain.
Frase endosentris dengan pola DM yang tepat untuk melengkapi kalimat
tersebut adalah…
A. Meja kursi
B. Meja makan
C. Piring gelas
D. Bantal guling
E. Seprei selimut

Ebtanas tahun 1999 nomor 23

26. Kata yang dicetak dengan huruf miring yang bermakna ambigu terdapat dalam
kalimat…
A. Ibu sedang memasak nasi.
B. Alis matanya bagai semut beriring.
C. Dilarang mengambil foto di taman.
D. Ibu sedang membului ayam
E. Pelaku tindak kejahatan harus diadili

Ebtanas tahun 2000 nomor 22

(1) Escalator atau tangga berjalan tak asing lagi di kota-kota besar.
(2) Namun, hasil teknologi maju ini mempunyai dampak negative.
(3) Anak didik usia TK hingga SD suka sekali bermain dengan naik turun di
sini.
(4) Sebagian orang tua kadang-kadang tidak peduli akan perilaku ini.
(5) Jika terjadi korban karena terjepit, pihak toko pengusaha yang dijadikan
kambing hitamnya.
27. Frasa atributif yang berimbuhan dalam paragraf di atas terdapat pada kalimat
nomor…
A. (5)
B. (4)
C. (3)
D. (2)
E. (1)
Ebtanas tahun 2000 nomor 38

28. Kalimat berikut ambigu, kecuali….


A. Anak wanita yang nakal itu tampan sekali.
B. Kucing makan tikus mati.
C. Menurut cerita Ibu Ani itu pandai sekali.
D. Mertua insyinyur yang gagah itu sudah meninggal.
E. Sembako itu mahal sekali harganya.

Ebtanas-SMA tahun 1986 nomor 35

29. Frase di Istana Negara pada kalimat, “Presiden menjamu tamu negara Ratu
Belanda dan rombongan, di Istana Negara” berfungsi sebagai…
A. Subjek
B. Predikat
C. Keterangan waktu
D. Keterangan tempat
E. Keterangan syarat

Ebtanas tahun 2003 nomor 26


30. Kalimat berikut yang menggunakan frase atributif berimbuhan adalah…
A. Ekonomi masyarat ditopang oleh jasa simpan pinjam.
B. Perusahaan minyak itu mengalami kerugian.
C. Ruang pelatihan itu dilengkapi dengan pendingin ruangan.
D. Asap mobil dan motor menyebabkan polusi udara.
E. Setelah simpang empat mereka akan sampai di TKP

Ujian Nasional Tahun 2002/2003


31. Yang termasuk kata sifat dalam kalimat di bawah ini…
A. Baru-baru ini ia keluar negeri.
B. Baru saja kami datang
C. Baru kali ini rasanya kita bertemu
D. Ia memakai pakaiannya yang baru.
E. Baru dua kali kami berkunjung ke sana.

Ujian Nasional Tahun 2000

32. Bencana ekologi bukan hanya dialami Indonesia, tetapi juga oleh bangsa-bangsa
lain. Yang termasuk perluasan frasa pada kalimat di atas adalah ........
A . tetapi juga oleh
B . bencana Indonesia
C . ekologi bukan hanya
D . bangsa-bangsa
E . bukan hanya dialami
Ujian Nasional Tahun 2002/2003

33. Frase bermakna ganda terdapat dalam kalimat ........


A . Mobil baru paman dicongkel pencuri tadi malam di tempat parkir.
B . Sakit yang ringan pada tenggorokan sering terjadi karena polusi udara.
C .Sakit pada mulut dan tenggorokan yang ringan sering terjadi pada anak
anak.
D.Obat-obatan modern mampu menghilangkan rasa sakit dalam waktu singkat.
E . Pada tahun ajaran ini SPP siswa baru dinaikkan.

Ujian Nasional Tahun 2002/2003

34. Kalimat berpelengkap terdapat dalam ........


A .Kami menyudahi pembicaraan setelah lama berdebat.
B .Pohon duren di depan rumahku banyak buahnya.
C .Sepasang kekasih berpegangan tangan dengan mesra.
D .Silakan saudara duduk di kursi nomor dua dari depan.
E .Stasiun televisi swasta menayangkan iklan promosi dan layanan masyarakat.

Ujian Nasional Tahun 2002/2003

35. Ibunya menjahit ketika anaknya belajar di kamar. Kalimat yang berpola sama
dengan kalimat di atas adalah ........
A . Ayahnya datang ketika ibu ke pasar.
B . Dokter itu menceritakan bahwa pasiennya berobat jalan.
C . Dokter itu menceritakan bahwa pasiennya sedang sakit keras.
D . Ibu anak itu berdagang saat suaminya berlayar ke luar negeri.
E . Murid itu berkata bahwa temannya sedang makan di kantin.

Ujian Nasional Tahun 2004/2005

36. Di kota-kota besar banyak didirikan pusat pertokoan. Kalimat yang


menggunakan kelompok kata bercetak miring seperti yang terdapat dalam
kalimat di atas adalah ........
A . Sumur pompa pemberian bupati itu kurang bermanfaat.
B . Adanya pungutan liar itu sangat merugikan masyarakat.
C . Setiap peserta harus menaati jadwal kegiatan yang telah ditetapkan.
D . Kegiatan pertandingan itu akan dimulai besok.
E . Pertunjukan kesenian itu sangat memukau penonton.
Ujian Nasional Tahun 2004/2005
37. Diberitahukan kepada siswa, hari Kamis membawa aqua satu gelas satu orang.
Jika yang dimaksud membawa gelas aqua satu, perbaikan frase ambigu pada
kalimat di atas adalah ........
A . Diberitahukan kepada siswa, hari Kamis membawa satu gelas aqua
satuorang.
B . Diberitahukan kepada siswa, hari Kamis membawa gelas satu aqua satu
orang.
C . Diberitahukan kepada siswa, hari Kamis membawa satu aqua satu gelas
satu orang.
D . Diberitahukan kepada siswa, hari Kamis membawa gelas aqua satu orang
satu.
E . Diberitahukan kepada siswa, hari Kamis membawa aqua gelas satu orang
satu.
.

Ujian Nasional Tahun 2004/2005

38. Bacalah ilustrasi berikut! Rasa cemburu seseorang karena dikhianati sang
kekasih, membuatnya tidak bisa mengontrol emosinya. Kata sifat yang dapat
dijadikan larik puisi untuk mengungkapkan ilustrasi dalam prosa tersebut adalah
........
A . cemburu, emosi, dan berlebihan
B . sakit, emosi, dan dendam
C . emosi, cemburu, dan sakit
D . marah, berlebihan, dan cemburu
E . marah, benci, dan cemburu

Ujian Nasional Tahun 1999/2000

39. Sebagian besar rakyat Indonesia masih menginginkan negara kesatuan. Kalimat
berikut yang polanya sama dengan kalimat di atas adalah .......
A . Para pemimpin negara harus mengayomi masyarakat.
B . Di setiap daerah akan diberikan otonomi seluas-luasnya.
C . Perselisihan antarwarga sudah diselesaikan kemarin.
D . Bahwa kekurangan gizi anak itu, urusan pemerintah.
E . Sebagian besar anak-anak senang bermain.

Ujian Nasional Tahun 1999/2000

40. Kalimat berikut yang termasuk kalimat berpelengkap adalah .........


A . Generasi muda harus menguasai komputer dan bahasa Inggris.
B . Sumber daya manusia menjadi modal pembangunan.
C . Penghuni asrama itu mengadakan kegiatan kerja bakti kemarin.
D . Managemen pemasaran harus dikuasai oleh para pelaku bisnis.
E . Pengelola bank harus membangun kepercayaan pada nasabah.
Ujian Nasional Tahun 1999/2000

41. Perusahaan pakaian milik perancang busana wanita terkenal, tempat mamaku
bekerja, berbaik hati mau melunasi semua tunggakan sekolahku. Frase
perancang busana wanita dapat menimbulkan pengertian ganda. Bila yang
dimaksud adalah perancang yang menciptakan model busana untuk wanita
penulisan yang tepat adalah ........
A . perancang busana-wanita
B . perancang-busana wanita
C . wanita perancang busana
D . wanita perancang-busana
E . wanita-perancang busana

Ujian Nasional Tahun 2013/2014

42. Cermatilah paragraf berikut!


Suasana alam desa di pegunungan itu sangat sejuk. Di samping sejuk
udaranya… Apalagi di pari hari, terasa nyaman berjalan mengelilingi desa
sambil menghirup ….Udara di desa itu jauh dari polusi. Tidak mengherankan
jika warga di desa itu sehat hingga…
Frasa yang tepat untuk melengkapi paragraf tersebut adalah….
A. Sangat bersih, udara segar, berusia lanjut.
B. Begitu indah, nafas segar sangat tua.
C. Sangat sedap, angin segar, kurang lanjut.
D. Sangat bersih, angin segar, tua renta.
E. Sangat sedap, udara segar, lanjut sekali

Ujian Nasional Tahun 2003/2004

43. Pak Hari saudara Pak Bambang seorang pengurus koperasi. Pemenggalan frase
yang tepat untuk kalimat bermakna Pak Hari adalah saudara Pak Bambang dan
dia seorang pengurus koperasi adalah….
A. Pak Hari/saudara Pak Bambang/seorang pengurus koperasi.
B. Pak Hari/saudara/Pak Bambang/seorang/pengurus/koperasi.
C. Pak Hari/saudara/Pak Bambang/ seorang/pengurus/koperasi.
D. Pak Hari/saudara/Pak Bambang/ seorang pengurus koperasi.
E. Pak Hari saudara Pak Bambang seorang pengurus/koperasi.

Ujian Nasional Tahun 2003/2004

44. Pak Mandra membangan rumah bertingkat.Kalimat yang menggunakan frase


atribut berimbuhan seperti di atas terdapat pada kalimat…
A. Anak itu malas pergi ke sekolah.
B. Hari ini saya belajar bahasa Indonesia.
C. Indonesia memiliki banyak pahlawan.
D. Anak itu pengunjung setia taman bacaan.
E. Kemarin ia dijemput ayahnya pukul 15.30.
Ujian Nasional Tahun 2003/2004

45. Pak Robert membeli tujuh karung beras. Kalimat di atas menggunakan frase
ambigu(makna ganda). Agar makna kalimat di atas jelas, perbaikannya yang
tepat adalah…
A. Pak Robert membeli tujuh karung untuk beras.
B. Pak Robert membeli beras dalam tujuh karung.
C. Pak Robert membeli karung tempat tujuh beras.
D. Pak Robert membeli beras sebanyak tujuh karung.
E. Pak Robert membeli beras dengan tujuh karungnya.

Ujian Nasional Tahun 2004/2005

46. Saya melihat pameran lukisan Afandi.


Perbaikan frase yang ambigu pada kalimat tersebut jika yang dimaksud lukisan
itu karya Affandi adalah…
A. Saya melihat pameran yang memamerkan lukisan adalah Pak Affandi.
B. Saya melihat pameran yang ada dalam pameran itu gambar Pak Affandi.
C. Saya melihat pameran lukisan yang dilukis Afandi.
D. Saya melihat pameran menjual lukisan Pak Afandi
E. Saya melihat pameran lukisan itu milik Pak Afandi.

Ujian Nasional Tahun 2009/2010

47. Cermatilah paragraf berikut!


Mereka terkejut melihat harimau…melepaskan Pak Balam dan terus
berlari, menghilang ke dalam hutan yang…tengah malam itu. Denganc cepat
mereka berlari ke tempat Pak Balam terbaring. Dalam cahaya samar-samar
dari potongan kayu yang menyala, mereka melihat betapa kaki kiri Pak Balam
hancur, betisnya kena gigitan harimau daging dan otot betis koyak hingga
kelihatan tulangnya yang putih, dan darah mengalir…
Frasa adjektiva yang tepat untuk melengkapi paragraf di atas adalah…
A. Sangat besar, mulai gelap, teramat banyak.
B. Sangat besar, sangat gelap, amat banyak.
C. Cukup besar, begitu gelap, bagaikan air.
D. Agak besar, gelap gulita, tak tertahankan.
E. Tinggi besar, sangat besar, seperti air.
Ujian Nasional Tahun 2010/2011

48. Cermati paragraf berikut!


Udara pagi ini di persawahan…dan….Daun-daun padi ditiup angin
terlihat bergoyang pelan. Cuaca di langit….tidak tertutup awan. Kuhirup udara
dan tercium wangi dedaunan padi. Hatiku semakin terasa damai.

Frasa adjektiva yang tepat untuk melengkapi paragaraf tersebut adalah…


A. Hampir cerah, segar sekali, biru bersih
B. Sangat cerah, segar sekali, biri bersih.
C. Sangat cerah, agak dingin, sangat kelabu.
D. Hampir cerah, agak panas, biru kelabu.
E. Begitu cerah, cukup segar, sangat putih.

Ujian Nasional Tahun 2011/2012

49. Cermati paragraf berikut!


Mereka terkejut melihat harimau sangat lincah melepaskan Pak
Balam dan terus berlari, menghilang ke dalam hutan yang sangat gelap tengah
malam itu. Denganc cepat mereka berlari ke tempat Pak Balam terbaring.
Dalam cahaya samar-samar dari potongan kayu yang menyala, mereka melihat
betapa kaki kiri Pak Balam bengkak sekali, betisnya kena gigitan harimau
daging dan otot betis koyak hingga kelihatan tulangnya yang putih, dan darah
mengalir berwarna merah.

Frase adjektiva yang tepat untuk memperbaiki frasa yang becrcetak miring
dalam paragraf tersebut adalah…
A. Sangat besar, besar benar, teramat banyak
B. Sangat besar, amat parah, amat banyak
C. Cukup besar, sakit sekali bagaikan air.
D. Agak besar, dalam sekali, tak tertahankan.
E. Tinggi besar, paling lebar, seperti air.

Ujian Nasional Tahun 2011/2012

50. Cermati paragraf berikut !


Pusat perbelanjaan akan diserbu masyarakat di hari-hari menjelang
lebaran. Semua ingin tampil agak menarik dan agak cantik di hari Lebaran.
Mereka rela meluangkan waktu, tenaga dan uang untuk mendapatkan busana
dan perlengkapan lain yang lebih diinginkan.

Frasa yang tepat untuk mengganti frase bercetak miring adalah…


A. Supaya menarik, paling diinginkannya.
B. Amat menarik, akan diinginkannya.
C. Tetap menarik, diinginkan sekali.
D. Lebih menarik, sangat diinginkannya.
E. Sangat menarik, sudah diinginkannya.
Pembahasan Ujian Nasional Tahun 2014/2015

1. Frasa merupakan gabungan dua atau lebih yang mempunyai satu predikasi(satu
jabatna kalimat) dan tidak menimbulkan makna baru. Makna frase
adjektiva(kata sifat) yang tepat untuk melengkapi bagian yang rumpang
tersebut adalah masih baru, masih keras, sudah busuk Jawaban : D

Pembahasan Ujian Nasional Tahun 2012/2013 (Paket E59)

2. Frasa merupakan gabungan dua atau lebih yang mempunyai satu predikasi(satu
jabatna kalimat) dan tidak menimbulkan makna baru. Makna frase
adjektiva(kata sifat) yang tepat untuk melengkapi bagian yang rumpang
tersebut adalah sangat besar, amat parah, amat banyak. Jawaban : D

Pembahasan Ujian Nasional Tahun 2012/2013

3. Frasa merupakan gabungan dua atau lebih yang mempunyai satu predikasi(satu
jabatna kalimat) dan tidak menimbulkan makna baru. Makna frase
adjektiva(kata sifat) yang tepat untuk melengkapi bagian yang rumpang
tersebut adalah pengusaha kaya, tidak memamerkan, sudah menyelesaikan.
Jawaban : D

Pembahasan Ujian Nasional Tahun 2012/2013

4. Kata sifat(adjektiva) adalah kata yang menyatakan/menerangkan sifat khusus,


watak atau menyiratkan benda atau yang dibendakan.
Ciri-ciri kata sifat:
 Dapat didahului dengan kata sangat, agak , terlalu, paling, dan amat.
 Dapat memberikan sifat suatu benda.
 Dapat diulang dengan memberi imbuhan se-nya.
 Dapat diiuti oleh kata sekali dan benar.
Berdasarkan ciri-ciri di atas, frasa adjektiva yang tepat untuk melengkapi
paragraf tersebut adalah Sangat menyeramkan, akan diajak

. Jawaban : A

Pembahasan Ujian Nasional Tahun 2014/2015

5. Frasa merupakan gabungan dua atau lebih yang mempunyai satu predikasi(satu
jabatna kalimat) dan tidak menimbulkan makna baru. Makna frase
adjektiva(kata sifat) yang tepat untuk melengkapi bagian yang rumpang
tersebut adalah lebih keras, sangat tinggi, secara berlebihan

Jawaban : D

Pembahasan Ujian Nasional Tahun 2012/2013

6. Kata sifat(adjektiva) adalah kata yang menyatakan/menerangkan sifat khusus,


watak atau menyiratkan benda atau yang dibendakan.
Ciri-ciri kata sifat:
 Dapat didahului dengan kata sangat, agak , terlalu, paling, dan amat.
 Dapat memberikan sifat suatu benda.
 Dapat diulang dengan memberi imbuhan se-nya.
 Dapat diiuti oleh kata sekali dan benar.
Berdasarkan ciri-ciri di atas, frasa adjektiva yang tepat untuk melengkapi
paragraf tersebut adalah telah menjadi, sangat luas, para remaja .

Jawaban : A

Pembahasan Ujian Nasional Tahun 2012/2013

7. Frasa yang tepat untuk mengganti frase bercetak miring adalah Harus dibaca,
sangat menarik, cukup rumit

. Jawaban : D

Pembahasan Ujian Nasional Tahun 2012/2013

8. Frasa merupakan gabungan dua atau lebih yang mempunyai satu predikasi(satu
jabatna kalimat) dan tidak menimbulkan makna baru. Makna frase
adjektiva(kata sifat) yang tepat untuk melengkapi bagian yang rumpang
tersebut adalah pengusaha kaya, tidak memamerkan, sudah menyelesaikan
Jawaban : D
Pembahasan Ujian Nasional Tahun 2011/2012

9. Frasa yang tepat untuk mengganti frase bercetak miring adalah sangat mewah,
nyaman sekali, lukisan pemandangan.

Jawaban : C

Pembahasan Ujian Nasional Tahun 2002/2003

10. Frasa yang terdapat dalam paragraf tersebut adalah frase adjektiva yaitu mobil
baru.

Jawaban : C

Pembahasan Ujian Nasional Tahun 2002/2003

11. Frase endosentrik atributif dalam kalimat di atas adalah sanak saudara

Jawaban : D

Pembahasan Ujian Nasional Tahun 2002/2003

12. Frase endosentris koordinatif adalah frase yang memiliki dua inti, jadi frase
endosentris koordinatif yang terdapat dalam kalimat di atas adalah cantik
molek

Jawaban : C

Pembahasan Ujian Nasional Tahun 2002/2003

13. Frase benda (frase nominal) dalam kalimat di atas adalah percikan air.

Jawaban : A

Pembahasan Ujian Nasional Tahun 2002/2003

14. Frase air minum dalam kalimat di atas berfungsi sebagai objek.

Jawaban : D

Pembahasan Ujian Nasional Tahun 2012/2013

15. Frase nominal (frase benda) yaitu keterangan kata benda, terdapat pada nomor
(5)

Jawaban : E
Pembahasan Ujian Nasional Tahun 2012/2013

16. Frasa bertingkat adalah frasa yang terdiri atas inti dan atribut, jadi kalimat yang
menggunakan frasa bertingkat terdapat pada kalimat nomor (4)

Jawaban : D

Pembahasan Ujian Nasional Tahun 2012/2013

17. Kata sifat(adjektiva) adalah kata yang menyatakan/menerangkan sifat khusus,


watak atau menyiratkan benda atau yang dibendakan.
Ciri-ciri kata sifat:
 Dapat didahului dengan kata sangat, agak , terlalu, paling, dan amat.
 Dapat memberikan sifat suatu benda.
 Dapat diulang dengan memberi imbuhan se-nya.
 Dapat diiuti oleh kata sekali dan benar.
Berdasarkan ciri-ciri di atas, frasa adjektiva yang tepat untuk melengkapi
paragraf tersebut adalah Sudah tersebar, sangat menakutkan

. Jawaban : B

Pembahasan Ujian Nasional Tahun 2002/2003

18. Frasa yang tepat untuk melengkapi paragraf rumpang tersebut adalah sangat
mendalam, dapat memahami, akan muncul.

Jawaban : E

Pembahasan Ujian Nasional Tahun 2003/2004

19. Frase yang sama dengan frase bercetak miring dalam kalimat di atas adalah
Janji bersama akan dipegangnya selalu.

Pola frasa organisasi terlarang : DM

Pola frasa janji bersama : DM

Jawaban : E

Pembahasan Ujian Nasional Tahun 2003/2004

20. Perbaikan frase yang ambigu pada kalimat tersebut jika yang aneh
menerangkan kata rumah adalah “Rumah aneh milik sang jutawan itu akan
segera dijual”
Jawaban : A

Pembahasan Ujian Nasional Tahun 2003/2004

21. Frase ambigu merupakan frase yang maknanya belum jelas.

Jadi, frase ambigu terdapat dalam kalimat “Anna sedang pergi ke luar kota.”

Jawaban : B

Pembahasan Ujian Nasional Tahun 2003/2004

22. Frase atributif adalah frase yang memiliki keterangan di pola (M)
menerangkan. Jadi, kalimat yang menggunakan frase atribut berimbuhan
adalah “Adik saya mempunyai rumah bertingkat.”

Rumah bertingkat
D M Jawaban : B

Pembahasan Ujian Nasional Tahun 2002/2003

23. Frase endosentris koordinatif adalah frase yang memiliki dua inti, jadi frase
endosentris koordinatif dalam paragraf di atas adalah “Bertanggung jawab”.

Jawaban : C

Pembahasan Ujian Nasional Tahun 2002/2003

24. Frase yang berpola sama terdapat dalam kalimat 1 dan 3


Frase pada nomor (1 ) merupakan frase nominal
sotoayam
D M
Frase pada nomor (3) merupakan frase nominal
Pameranpembangunan
D M
Jawaban : C

Pembahasan Ujian Nasional Tahun 2009/2010

25. Frase endosentris adalah frase yang pembentukannya memiliki kedudukan


sintaksis sama. Untuk mengetahui pola DM(Diterangkan/Menerangkan) kelima
frasa di atas dapat dilakukan dengan menyisipkan konjungtor di antara dua kata
tersebut
Meja dan kursi Meja untuk makan
Piring dan gelas Bantal dan guling
Seprei dan selimut

Jawaban : B

Pembahasan ebtanas tahun 1999 nomor 23

26. Frase ambigu merupakan frase yang maknanya belum jelas.

Jadi, frase ambigu terdapat dalam kalimat “Dilarang mengambil foto di taman.”

Jawaban : C

Pembahasan ebtanas tahun 2000 nomor 22

27. Frase atributif adalah frase yang memiliki keterangan di pola (M)
menerangkan. Jadi, kalimat yang menggunakan frase atribut berimbuhan
adalah “Escalator atau tangga berjalan tak asing lagi di kota-kota besar.”

Tanggaberjalan

D M Jawaban : B

Pembahasan ebtanas tahun 2000 nomor 38

28. Frase ambigu merupakan frase yang maknanya belum jelas.

Kalimat yang tidak bermakna ambigu adalah opsi D,”Mertua insyinyur yang
gagah itu sudah meninggal. Jawaban : D

Pembahasan ebtanas-SMA tahun 1986 nomor 35

29. Frasa merupakan gabungan dua atau lebih yang mempunyai satu predikasi(satu
jabatna kalimat) dan tidak menimbulkan makna baru.

Pola jabatan kalimat tersebut adalah

Presidenmenjamutamu negara Ratu Belanda dan rombongan, di Istana Negara


S P O Ket.
Tempat

Jadi, Istana negara berfungsi sebagai keterangan tempat.


Jawaban : D

Pembahasan ebtanas tahun 2000 nomor 38

30. Frase atributif adalah frase yang memiliki keterangan di pola (M)
menerangkan. Jadi, kalimat yang menggunakan frase atribut berimbuhan
adalah “Ruang pelatihan itu dilengkapi dengan pendingin ruangan.”
Ruangpelatihan

D M
Jawaban : C

Pembahasan Ujian Nasional Tahun 2002/2003

31. Frase adjektiva adalah frase yang memiliki keterangan kata sifat. Jadi, kalimat
yang menggunakan frase adjektiva atau kata sifat adalah “Ia memakai
pakaiannya yang baru.”

Jawaban : D

Pembahasan Ujian Nasional Tahun 2000

32. Penyelesaian : Frasa adalah suatu konstruksi yang terdiri dari dua kata atau
lebih yang membentuk suatu kesatuan. Kesatuan tersebut dapat menimbulkan
suatu makna baru yang sebelumnya tidak ada. Macam Frasa : a. frasa nominal,
frase yang berasal dari kata benda yang diperluas dengan keterangan. b. frasa
verbal, frasa yang berasal dari kata kerja yang ditambah dengan kata
keterangan atau kata kerja. c. frasa ajektival, frasa yang berasal dari kata sifat
yang ditambah dengan kata keterangan atau kata sifat. d. frasa adverbial, frasa
keterangan yang diperluas hanya kata keterangan. e. frasa atributif, frasa yang
menyatakan keterangan.
Jawaban : E

Pembahasan Ujian Nasional Tahun 2002/2003

33. Penyelesaian : Frase adalah satuan gramatik yang terdiri atas dua kata atau
lebih yang tidak melampaui 10 Ebtanas/Bahasa Indonesia/Tahun 2003 batas
fungsi atau kelompok kata yang terdiri atas dua kata atau lebih yang
memprediktif. Frase ada yang bermakna tunggal dan ada pula yang bermakna
ganda. Contoh: Mobil paman maknanya mobil milik paman. Lukisan Adi dapat
bermakna lukisan yang dibuat oleh Adi atau lukisan milik Adi. Frase bermakna
ganda dalam soal terdapat pada kalimat Pada tahun ajaran ini SPP siswa baru
dinaikkan. Frase SPP siswa baru dapat berarti SPP yang baru atau siswa yang
baru (siswa yang masuk tahun ajaran baru)
Jawaban : E

Pembahasan Ujian Nasional Tahun 2002/2003

34. Penyelesaian : Untuk dapat menentukan kalimat itu "berpelengkap" kita


buktikan dengan ciri-ciri berikut.
a. Posisinya tidak dapat diubah-ubah letaknya misalnya tidak dapat disipasi di
awal atau di akhir kalimat.
b. Apabila kalimat itu diubah bentuknya menjadi pasif kata yang bersangkutan
tidak dapat menduduki fungsi subjek.
c. Dapat berupa nomina, verba, ajektiva.
d. Dapat diawali preposisi.

Jawaban : C

Pembahasan Ujian Nasional Tahun 2002/2003

35. Penyelesaian : Ibunya menjahit ketika anaknya belajar di kamar S P K Pola: S


P K SPK Pola kalimat: - Ayahnya datang ketika ibu ke pasar S P K Pola: S P K
SK
- Dokter itu menceritakan bahwa pasiennya berobat jalan S P 0 Pola : S P O SP
- Dokter itu menceritakan bahwa pasiennya sedang sakit keras. S P 0 Pola : S P
O 14 Ebtanas/Bahasa Indonesia/Tahun 2003 SP - Ibu anak itu berdagang saat
suaminya belajar ke luar negeri S P K Pola: S P K SPK - Murid itu berkata
bahwa temannya sedang makan di kantin. S P pel Pola : S P pel SPK

Jawaban : D

Pembahasan Ujian Nasional Tahun 2004/2005

36. Penyelesaian : Frase atau kelompok kata pusat pertokoan pada kalimat tersebut
termasuk frase atributif berimbuhan. pusat pertokoan inti atribut berimbuhan D
M Hal ini sama dengan frase jadwal kegiatan pada kalimat Setiap peserta harus
menaati jadwal kegiatan yang telah ditetapkan.

Jawaban : C

Pembahasan Ujian Nasional Tahun 2004/2005

37. Penyelesaian : Frase ambigu adalah,kelompok kata yang bermakna ganda. Jika
yang dimaksud membawa gelas aqua satu, perbaikan frase ambigu pada
kalimat tersebut adalah Diberitahukan kepada siswa, hari Kamis membawa
gelas aqua satu gelas satu.

Jawaban : D

Pembahasan Ujian Nasional Tahun 2004/2005

38. Penyelesaian : Kata sifat (Frase Nominal) adalah kata yang dipakai untuk
mengungkapkan sifat atau keadaan orang. Kata sifat yang,dapat dijadikan larik
puisi untuk mengungkapkan ilustrasi dalam prosa tersebut adalah marah, benci,
dan cemburu.
Jawaban : E

Pembahasan Ujian Nasional Tahun 1999/2000

39. Penyelesaian : Pola kalimat adalah jabatan kata yang terdapat dalam kalimat
dan menduduki suatu fungsi seperti subjek, predikat, objek, dan keterangan

Jawaban : A
Pembahasan Ujian Nasional Tahun 1999/2000

40. Penyelesaian : Kalimat berpelengkap ada kemiripan dengan objek karena


keduanya sering menggunakan kata benda, bahkan keduanya sering menduduki
posisi yang sama setelah predikat. Perbedaan objek dan pelengkap :

OBJEK PELENGKAP
Berbentuk frase nominal atau klausa Berbentuk frase nominal, verbal, adjectival
atau klausa
Secara langsung ada di belakang predikat Secara langsung berada di belakang predikat
jika tidak objek dan berada di belakang objek
jika unsur ini hadir
Dapat menjadi subjek Akibat pemasifan kalimat dapat menjadi
subjek
Dapat diganti dengan kata ganti –nya Tidak dapat diganti dengan nya- kecuali
(pronominanya) dalam kombinasi.

Jawaban : A

Pembahasan Ujian Nasional Tahun 1999/2000

41. Penyelesaian : Tanda hubung (-) menandai suatu kesatuan. Perancang busana-
wanita berarti perancang.untuk busana wanita. Perancang/busana wanita DM 6
Ebtanas/Bahasa Indonesia/Tahun 2002 Perancang-busana wanita berarti
perancang busana bukan laki-laki. Perancang busana/wanita DM.

Jawaban : A

Pembahasan Ujian Nasional Tahun 2013/2014

42. Kata sifat (adjektiva) adalah kata yang menyatakan/menerangkan sifat khusus,
watak, atau menyifatkan benda atau yang dibendakan.

Ciri-ciri sifat:

- Dapat didahului dengan kata sangat, agak , terlalu, paling, dan amat.
- Dapat memberikan sifat suatu benda.
- Dapat diulang dengan memberi imbuhan se-nya.
- Dapat diiuti oleh kata sekali dan benar.

Berdasarkan ciri-ciri di atas, frasa adjektiva yang tepat untuk melengkapi


paragraf tersebut adalah sangat bersih, udara segar, berusia lanjut.

Jawaban : A

Pembahasan Ujian Nasional Tahun 2003/2004

43. Pak Hari/ saudara Pak Bambang/seoarang pengurus koperasi.


Jawaban : A

Pembahasan Ujian Nasional Tahun 2003/2004

44. Yang menggunakan atributif berimbuhan adalah kata taman bacaan

Jawaban : D

Pembahasan Ujian Nasional Tahun 2003/2004

45. Kalimat Pak Robert membeli beras sebanyak tujuh karung, kalimat ini sudah
jelas(tidak memunculkan makna lain/logis) yang dibeli adalah beras sebanyak
tujuh karung.

Jawaban : D

Pembahasan Ujian Nasional Tahun 2004/2005

46. Perbaikan frase yang ambigu pada kalimat tersebut jika yang dimaksud
lukisan itu karya Afandiadalah kalimat “Saya melihat pameran lukisan yang
dilukis Afandi”

Jawaban : C

Pembahasan Ujian Nasional Tahun 2009/2010

47. Kata sifat(adjektiva) adalah kata yang menyatakan/menerangkan sifat khusus,


watak atau menyiratkan benda atau yang dibendakan.
Ciri-ciri kata sifat:
- Dapat didahului dengan kata sangat, agak , terlalu, paling, dan amat.
- Dapat memberikan sifat suatu benda.
- Dapat diulang dengan memberi imbuhan se-nya.
- Dapat diiuti oleh kata sekali dan benar.
Berdasarkan ciri-ciri di atas, frasa adjektiva yang tepat untuk melengkapi
paragraf tersebut adalah sangat bersih, udara segar, berusia lanjut.
Jawaban : A

Pembahasan Ujian Nasional Tahun 2010/2011

48. Kata sifat(adjektiva) adalah kata yang menyatakan/menerangkan sifat khusus,


watak atau menyiratkan benda atau yang dibendakan.
Ciri-ciri kata sifat:
 Dapat didahului dengan kata sangat, agak , terlalu, paling, dan amat.
 Dapat memberikan sifat suatu benda.
 Dapat diulang dengan memberi imbuhan se-nya.
 Dapat diiuti oleh kata sekali dan benar.
Berdasarkan ciri-ciri di atas, frasa adjektiva yang tepat untuk melengkapi
paragraf tersebut adalah sangat cerah, segar sekali, biru bersih.
Jawaban : B

Pembahasan Ujian Nasional Tahun 2011/2012

49. Kata sifat(adjektiva) adalah kata yang menyatakan/menerangkan sifat khusus,


watak atau menyiratkan benda atau yang dibendakan.
Ciri-ciri kata sifat:
 Dapat didahului dengan kata sangat, agak , terlalu, paling, dan amat.
 Dapat memberikan sifat suatu benda.
 Dapat diulang dengan memberi imbuhan se-nya.
 Dapat diiuti oleh kata sekali dan benar.
Berdasarkan ciri-ciri di atas, frasa adjektiva yang tepat untuk memperbaiki
frase dalam teks adalah:
 Sangat lincah = sangat besar  besar = kata sifat
 Bengkak sekali = amat parah parah = kata sifat
 Berwarna merah = amat banyak banyak = kata sifat
Jawaban : B

Pembahasan Ujian Nasional Tahun 2011/2012

50. Frasa yang tepat untuk mengganti frase bercetak miring adalah lebih menarik
dan sangat dinginkannya.
Jawaban : D

Daftar Pustaka

1. Tim Studi Guru.2014.Cara Cepat & Mudah Taklukkan UN SMA/MA


IPA 2015.Yogyakarta:Indonesia Tera.
2. Tim Kawan Pustaka.2008.Fokus Menyelesaikan Soal-Soal Ujian
Nasional SMA IPS. Jakarta:Kawan Pustaka.
3. https://urip.files.wordpress.com/2014/05/un-b-indonesia-ipa-3demi-
12ibu.pdf
4. (http://pak-anang.blogspot.com)
5. Tim Study Center.2014.Sukses UN SMA/MA IPA 2015. Jakarta:
Bintang Wahyu.