Anda di halaman 1dari 6

2.0 3.0 4.0 5.

0
Baik hati Bertanggungjawab Berterima kasih Hemah tinggi
PM 4.1
PM 2.1 PM 3.1 PM 5.1 Mengamalkan
Menunujkkan sikap berterima
sikap sopan dalam
Mengamalkan sikap membantu Melaksanakan tanggungjawab diri kasih atas pemberian , bantuan,
pertuturan dan tingkah
orang lain dan jasa yang diterima
laku
BIL NAMA

PM 2.1.3 PM 2.1.4 PM 3.1.3 PM 3.1.4 PM 4.1.2 PM 5.1..2

Bercerita Membantu Menyatakan Melaksanakan tugas yang Menunjukkan pelbagai cara Bersopan alam
pengalaman orang lain yang tanggungjawab dipertanggungjawabkan menyatakan penghargaan atas pertuturan dan tingkah
membantu memerlukan di rumah di kelas pemberian , bantuan, dan jasa laku dengan orang lain

ahli keluarga bantuan yang diterima

ASHWITHA A/P
1.
KARTHIK

HARRISH A/L
2.
RENGANATHAN

MUHAMMAD
3. OMAR FAROK
BIN ABDULLAH

NIVASHAN
4.
6.0 9.0 10.0 11.0
BIL NAMA
Hormat Keberanian Kejujuran Kerajinan

PAARTIK
5. MUTALIYAR A/L
SHANMUGAM

SARINI A/P
6.
MURALITARAN

SHASHVINTH
7.
A/L SURES

PETUNJUK :

 ×
☺ Menguasai sepenuhya Sedang menguasai Belum menguasai
PM 9.1 PM 11.1
PM 10.1
PM 6.1 Bersikap berani dalam Bersikap rajin dalam
Menunjukkan sikap jujur dalam kehidupan
Mengamalkan sikap hormat kehidupan harian kehidupan harian

PM 6.1.2 PM 6.1.3 PM 9.1.2 PM 10.1.3 PM 10.1.4 PM 11.1.2

Menyatakan cara Menunjukkan Menunjukkan sikap Mengenal pasti Bercakap benar Mengamalkan sikap
menjunjukkan sikap sikap hormat berani mencuba sesuatu sikap jujur dalam dalam pertuturan raijn dalam
hormat dalam kepada orang lain tugasan yang baharu pelbagai situasi dengan orang lain
Melaksanakan tugasan
pelbagai situasi.

ASHWITHA A/P
1.
KARTHIK

HARRISH A/L
2.
RENGANATHAN

MUHAMMAD
3. OMAR FAROK
BIN ABDULLAH

NIVASHAN
4.

PAARTIK
5. MUTALIYAR A/L
SHANMUGAM
12.0 14.0
BIL NAMA
Kerjasama Toleransi

SARINI A/P
6.
MURALITARAN

SHASHVINTH
7.
A/L SURES

PETUNJUK :

 ×
☺ Menguasai sepenuhya Sedang menguasai Belum menguasai
PM 12.1 PM 14.1

Bekerjasama semasa melaksanakan tugasan Mengamalkan sikap bertoleransi dalam pergaulan

PM 12.1.2 PM 12.1.3
PM 14.1.1
Menyatakan faedah bekerjasama Mengamalkan kerjasama dengan rakan
Menunjukkan sikap bertoleransi dengan rakan
dalam melaksanakan sesuatu tugasan dakam melaksanakan sesuatu tugasan

ASHWITHA A/P
1.
KARTHIK

HARRISH A/L
2.
RENGANATHAN

MUHAMMAD
3. OMAR FAROK BIN
ABDULLAH

NIVASHAN
4.

PAARTIK
5. MUTALIYAR A/L
SHANMUGAM

SARINI A/P
6.
MURALITARAN

SHASHVINTH A/L
7.
SURES
PETUNJUK :

7
 ×
☺ Menguasai sepenuhya Sedang menguasai Belum menguasai