Anda di halaman 1dari 8

Pengalaman pranombor Konsep nombor

MA 1.1 MA 1.4 MA 1.5 MA 2.1

Memadankan objek Mengecam dan membina pola Memahami konsep ketekalan Memahami nombor 1 hingga 10

NAMA MURID MA 1.1.4 MA 1.4.3 MA 1.4.4 MA 1.5.1 MA 2.1.8 MA 2.1.9 MA 2.1.10


BIL
Memadankan objek Melengkapkan Menghasilkan Menjelaskan ketekalan Membilang Menyusun kumpulan Menulis
berdasarkan pola yang pola mengikut secara tertib objek mengikut nombor
diberi kraetiviti sendiri menaik dan tertib menaik dan mengikut cara
warna bentuk saiz panjang jisim isipadu
menurun menurun yang betul

ASHWITHA A/P
1.
KARTHIK

HARRISH A/L
2.
RENGANATHAN

MUHAMMAD
3. OMAR FAROK BIN
ABDULLAH

4. NIVASHAN

PAARTIK
5. MUTALIYAR A/L
SHANMUGAM
BIL NAMA MURID Konsep Nombor Operasi nombor

SARINI A/P
6.
MURALITARAN

SHASHVINTH A/L
7.
SURES

PETUNJUK :

 ×
☺ Menguasai sepenuhya Sedang menguasai Belum menguasai
MA 2.4 MA 3.1

Memahami siri 10 hingga 100 Menyelesaikan masalah operasi tambah dalam lingkungan 18

MA 2.4.1 MA 3.1.3 MA 3.1.4 MA 3.1.5 MA 3.1.6

Membilang nombor sepuluh Menyatakan hasil tambah Menuls dan menyatakan ayat Menambah dalam Menyelsaikan
- sepuluh secara tertib dengan membilang terus matematik dengan menggunakan simbol lingkungan fakta masalah operasi
menaik dan menurun. dari suatu nombor tambah (+) dan sama dengan ( = ) asas tambah

ASHWITHA A/P
1.
KARTHIK

HARRISH A/L
2.
RENGANATHAN

MUHAMMAD
3. OMAR FAROK
BIN ABDULLAH

NIVASHAN
4.

PAARTIK
5. MUTALIYAR A/L
SHANMUGAM

6. SARINI A/P
B NAMA MURID Operasi nombor Nilai wang
I
L

MURALITARAN

SHASHVINTH
7.
A/L SURES

PETUNJUK :

 ×
☺ Menguasai sepenuhya Sedang menguasai Belum menguasai
MA 3.2 MA 4.1

Menyelesaikan masalah operasi tolak dalam lingkungan 18 Mengecam dan menggunakan wang yang berlainan nilai

MA 3.2.3 MA 3.2.4 MA 3.2.5 MA 4.1.2 MA 4.1.3

Menuls dan menyatakan ayat Menolak dalam Menyelesaikan Menyusun nilai wang Menggunakan wang dalam
matematik dengan menggunakan lingkungan fakta asas masalah operasi tolak mengikut urutan pelbagai aktiviti
simbol tolak (-) dan sama dengan ( = )

1 ASHWITHA A/P
. KARTHIK

2 HARRISH A/L
. RENGANATHAN

MUHAMMAD
3 OMAR FAROK
.
BIN ABDULLAH

NIVASHAN
4
.

PAARTIK
5 MUTALIYAR A/L
.
SHANMUGAM

6
SARINI A/P
.
B NAMA MURID Konsep masa dan waktu Bentuk dan ruang
I
L

MURALITARAN

7 SHASHVINTH
. A/L SURES

PETUNJUK :

 ×
☺ Menguasai sepenuhya Sedang menguasai Belum menguasai
MA 6.2 MA 6.3
MA 5.1
Menghasilkan binaan berdasarkan bentuk yang Membuat pelbagai binaan
Memahami waktu dalam konteks kehidupan seharian
biasa dijumpai di persekitaran mengikut kreativiti

MA 5.1.4 MA 5.1.5 MA 5.1.6 MA 6.2.3 MA 6.2.4 MA 6.3.4


Menyebut waktu dalam Menyatakan Menghubungkan waktu Mengecam bentuk Menghasilkan bentuk Membuat binaan yang
jam dengan menggunakan bulan dalam dengan peristiwa yang kuboid, kubus,piramid baharu dari gabungan kukuh mengikut kreativiti
jam analog setahun telah, sedang dan akan dan sfera bentuk tiga dimensi
berlaku

1 ASHWITHA A/P
. KARTHIK

2 HARRISH A/L
. RENGANATHAN

MUHAMMAD
3 OMAR FAROK
.
BIN ABDULLAH

NIVASHAN
4
.

PAARTIK
5 MUTALIYAR A/L
.
SHANMUGAM

6 SARINI A/P
. MURALITARAN
7 SHASHVINTH
. A/L SURES

PETUNJUK :

 ×
☺ Menguasai sepenuhya Sedang menguasai Belum menguasai