Anda di halaman 1dari 16

Adviseren kan je leren

Module verpleegkunde niveau 4, jaar 4


De scholier

Mattie Bakx
Augustus 2018, versie 2
Inhoud
1. Doel van deze module: 3
2. Achtergrond 3
3. Omschrijving 5
4. Het resultaat 7
Vragenlijst 1 8
Vragenlijst 2: Na productadvisering 14
Vragenlijst 3: Evaluatie 15

Augustus 2018
Pagina 2
1. Doel van deze module:
Als jonge toekomstige zorgprofessional ben je in staat om ervaringen van een cliënt en zijn
mantelzorgers te verzamelen en in kaart te brengen, het probleem te constateren en hier
samen met de cliënt (en mantelzorger) een oplossing voor te vinden. Je bent in staat om
deze oplossing samen met de cliënt uit te voeren en later te evalueren.

2. Achtergrond
Deze module sluit aan op de vastgestelde beroepskwalificaties vanaf 2015, zoals staat
beschreven in de Landelijke Kwalificatie MBO:

“Je inventariseert de (zorg)behoeften, wensen en mogelijkheden van een zorgvrager. (…). Je


ondersteunt bij persoonlijke verzorging, zoals het wassen, eten en drinken. (…) Je begeleidt
een zorgvrager bijvoorbeeld bij lichamelijke, psychosociale en/of maatschappelijke
problemen. Je stimuleert een zorgvrager zo zelfredzaam mogelijk te zijn. Je geeft
voorlichting, advies en instructies. Zo geef je informatie over bijvoorbeeld gezond gedrag,
over een ziekte of handicap en de gevolgen hiervan of hoe je een hulpmiddel kan
gebruiken”.

Daarnaast is het belangrijk dat jullie als verpleegkundige verstand hebben van zorgtechnologie,
omdat:

“Kostenstijging gezondheidszorg en resultaatgericht werken.


De toenemende stijging van de kosten in de gezondheidszorg leiden tot vergaande
taakherschikking en specialisaties. De overheid stimuleert bij zorgvragers en bij
zorgorganisaties een zo verantwoord en doelmatig mogelijk handelen (beste zorg voor
minste prijs). Door de toenemende aandacht voor de productiviteit en efficiëntie wordt de
zorgverlening vaker beschouwd als een productieproces. De mbo-verpleegkundige wordt
mede door de krapte op de arbeidsmarkt sterker onder druk gezet om te presteren.
Anderzijds wordt van ze gevraagd dat ze open staan voor innovaties.

Augustus 2018
Pagina 3
Gebruik van ICT.
Het gebruik van ICT als ondersteuning van het professioneel handelen zal in de toekomst
steeds meer mogelijkheden met zich meebrengen op het gebied van monitoren,
rapporteren en communiceren. Kennis hebben van en kunnen omgaan met technologische
toepassingen wordt steeds belangrijker.”

Deze module richt zich op bovenstaande ondersteunende competenties op het gebied van
bevordering van zelfregie in de eigen woonomgeving, door advies bij de keuze en het
gebruik van technologie. De student leert hierdoor in het vertalen van behoeften naar
oplossingen, ook mogelijke technologische ondersteuning mee te nemen als
oplossingsrichting.

Augustus 2018
Pagina 4
3. Omschrijving

Tijdens het onderzoek ga je 1 cliënt en zijn mantelzorger adviseren over een


(zorg)technologie-oplossing. Dit doe je echter niet door zelf een oplossing te bedenken.
Samen met de cliënt en zijn mantelzorgers ga je inventariseren, adviseren en evalueren.
Nadat met beide cliënten en mantelzorgers is geëvalueerd volgt de afrond en nazorgfase.
Deze vier fases worden nader besproken in 3.1

3.1 Projectfases
Het onderzoek vindt plaats bij:
▪ Een cliënt met een beperking & zijn mantelzorger(s)
▪ Een kwetsbare cliënt & zijn mantelzorger(s)
▪ Een cliënt met een persoonlijkheidsstoornis & zijn mantelzorger(s)
▪ Een cliënt met een handicap & zijn mantelzorger(s)
▪ Een afdeling binnen je BPV

Inventarisatiefase
In deze fase wordt gekeken naar de situatie van de cliënt & zijn
mantelzorger(s). Wie is jullie cliënt en wie zijn de mensen om hem/haar
heen. Hoe gaan ze om met de beperking van de cliënt? Waar lopen ze
tegenaan? Wat gaat goed? Hoe denken ze over technologie? Welke
technologie gebruiken ze? Waar zouden ze graag ondersteuning bij willen
hebben? Zo zijn er natuurlijk nog veel meer vragen. In bijlage 1 is een
voorbeeldinterview weergegeven voor het inventarisatie interview, deze
mag gebruikt worden maar zal waar nodig ook aangepast moeten worden
op de zorgvraag van je cliënt.

Adviesfase
Samen met de cliënten wordt een advies gevormd over welke producten
en/of diensten bij hen zouden passen en waarom. Er wordt vervolgens
naar een advies door de zorgprofessional (jullie dus) toegewerkt. Ook
wordt praktische hulp geboden bij het gebruik van technologie (nieuwe
producten of producten die al aanwezig zijn in huis). De adviesfase wordt
afgesloten met beschrijving van wat het advies is, waarom dat advies is
gegeven en of het advies in gebruik is genomen. Wanneer het advies niet
in gebruik is genomen moet er een nieuw product of dienst worden
geadviseerd (beide adviezen worden dan verwerkt).

Evaluatiefase
In de evaluatiefase wordt waar nodig praktische hulp geboden. Wanneer
praktische hulp nodig blijkt wordt beschreven waar dit nodig is en
waarom. De evaluatiefase wordt afgesloten met een evaluatiegesprek over
het product en de advisering. In bijlage 2 is een voorbeeld interview
weergegeven voor het inventarisatie interview, deze mag gebruikt worden
maar zal waar nodig ook aangepast moeten worden op de zorgvraag van je
cliënt.

Augustus 2018
Pagina 5
Nazorg en afrondfase
In deze fase wordt het portofolio afgerond &houd je een presentatie. Wat er
precies in het portofolio moet vind je in hoofdstuk 4: Het resultaat.

Augustus 2018
Pagina 6
4. Het resultaat
Aan het einde van de periode lever je een digitaal portofolio in en geef je een presentatie
over jouw resultaten.
De presentaties worden gegeven in lesweek 8 & 9 (week van 22 en week van 29
oktober).
De deadline voor het digitaal portofolio is: 9 november 2018 om 23:59. Op uiterlijk
14 november krijg je de beoordeling terug. Wanneer deze niet voldoende is heb je tot
30 november 2018 (23:59) de tijd om je portofolio te verbeteren.
Het portofolio dien je online te maken. Dit kan via weebly maar dit is niet verplicht.
( https://www.vernieuwenderwijs.nl/10-tools-om-een-digitaal-portfolio-te-maken/ )

Tijdens de presentatie wordt er van je verwacht dat je een representatieve samenvatting


geeft over het verloop van jouw project. Hoe de gesprekken gingen en hoe het product is
ontvangen. Als je nog niet alle stappen hebt doorlopen vertel je hoe je de vervolgstappen
aan gaat pakken en wat jouw hypothese over de uitkomst is.

In het digitale portofolio zijn alle stappen terug te vinden die jij hebt doorlopen om tot je
eindresultaat te komen. Stel je voor dat iemand die niet van dit project af weet het
project opnieuw zou moeten uitvoeren aan de hand van jouw stappen. Het digitale
portofolio is een visitekaartje voor jouw project.
Zorg ervoor dat het zowel voor de afdeling (van de cliënt) leesbaar is.

De presentatie en het digitale portofolio worden beoordeeld door middel van een Rubric
(te vinden in de studiewijzer)

Augustus 2018
Pagina 7
BIJLAGEN

Vragenlijst 1
Inhoudelijke vragen

● Hoe ziet een week er zoal voor u uit? (daarna vragen naar: speciale activiteiten,
dagritme)
● Hoe is het voor u om te leven met dementie/beperking?
● Waar loopt u zoal tegenaan in het dagelijks leven als gevolg van leven met
dementie/beperking?
● Welke praktische zaken in het dagelijks leven worden voor u moeilijker dan vroeger?
(mensen even de tijd geven om te denken. Bij weinig antwoord, vraag “en wat nog?”)
● Waar zou u graag ondersteuning bij willen ontvangen? (Vraag: en wat nog?)
● Wie komen er zoal op bezoek door de week? Welke rol spelen zij voor u?
● In hoeverre krijgt u hulp van familieleden en/of vrienden en kennissen?
● Welke betekenis heeft dat voor u?
● Op welke gebieden zou u nog graag extra ondersteuning willen ontvangen als u zou
mogen kiezen? (Na noemen gebieden:) Waarbij specifiek?
● Welke woorden of beelden komen bij u op wanneer u denkt aan technologie? Aan
welke producten denkt u?
● Welke technologische producten en/of diensten heeft u op dit moment in gebruik?
(Denk ook aan: stofzuiger, magnetron, elektrische fiets e.d.)
Vraag nu of je samen met hen een rondje door het huis mag lopen zodat je kunt zien welke
producten er allemaal zijn en waar ze liggen in huis. Vul op basis daarvan bovenstaande
vraag aan. Wanneer de mensen dat liever niet willen, vervolg je meteen met de vragen en
vraag je het nog eens het volgende huisbezoek.

Vervolg:

● Hoe denkt u over gebruik van technologische producten door uzelf ter ondersteuning
van dementie? (aanvulvraag: Welk gevoel krijgt u bij het woord technologie?).
● In hoeverre zijn uw gedachten en gevoel anders bij technologie ter ondersteuning,
dan het beeld dat u heeft bij meer ‘huishoudelijke technologie’ zoals een stofzuiger?
Wat is het (eventuele) verschil?
● In hoeverre denkt u dat het gebruik van technologie u kan helpen in het dagelijks
leven? Denk daarbij niet alleen aan echte zorgtechnologie, maar ook aan plezier en
ontspanning.
● Waarvoor zou u technologie willen gebruiken?
● Wat zijn uw eventuele zorgen bij de aanschaf en het gebruik van technologie?
● Door wie of wat zouden die zorgen kunnen worden weggenomen?

Augustus 2018
Pagina 8
● Hoe denken familieleden denkt u over de aanschaf en het gebruik van technologie
voor u? Heeft u het daar weleens over? Met welke familieleden?
Hoe belangrijk is de mening van deze familieleden voor u?
● Op welke manier krijgt u verder weet van welke ondersteuningsmogelijkheden er
zijn?
In hoeverre heeft u het weleens met andere mensen over wat u zou kunnen helpen
of wat u helpt (ook niet-technologisch)? En over technologie specifiek?

Vragen voor familieleden. Probeer familieleden te spreken, zoals kinderen of


kleinkinderen. Vraag hen over hoe zij denken over thuis wonen van hun familielid en wat
ze denken van producten en/of diensten ter ondersteuning. Neem daarbij onderstaande
vragen als leidraad.

● Wat denkt u dat uw familielid in het dagelijks leven op dit moment helpt ter
ondersteuning van de omgang met dementie?
Welke ideeën heeft u over wat nog meer zou kunnen helpen op dit moment?
● Waar denkt u dat uw familielid praktisch behoefte aan zou hebben?
● Welke ideeën heeft u over wat nog meer zou kunnen helpen in de toekomst?
● Waar denkt u aan als u ‘technologische ondersteuningsmogelijkheden’ hoort?
● Hoe denkt u over de mogelijkheid tot inzet van technologie thuis als
ondersteuningsmiddel van uw familielid?
● Wat zijn uw eventuele bezwaren?
● Welke positieve aspecten ziet u aan de inzet van technologie?
● Met welke technologie bent u bekend?
● Op welke manieren komt u in aanraking met de technische mogelijkheden die er
zijn? Welke het vaakst?
● In hoeverre bespreekt u ondersteuningsmogelijkheden met uw familielid?
● Hoe vond u het gebruik van de digitale Keuzeassistent?

Vrije schrijfruimte voor aanvullende antwoorden (bij te weinig, zelf lege pagina
nemen):

Augustus 2018
Pagina 9
Algemene kenmerken deelnemers aan het interview. Vul deze tabel voor iedere
deelnemer afzonderlijk in, dus cliënt, mantelzorger/partner, familielid, familielid 2 etc.

Collega’s

Afdeling MPU (PAAZ)

Functie (nu en/of vroeger)

Woonsituatie

Welke ondersteuning in huis wordt


ontvangen

Hoe vaak ondersteuning/hulp

Diagnose(s) (indien gesteld)

Mantelzorger/partner (indien aanwezig)

Geslacht

Functie (nu en/of vroeger)

Woonsituatie

Opleiding

Afkomst

Leeftijd

Augustus 2018
Pagina 10
Welke ondersteuning in huis wordt
ontvangen

Hoe vaak ondersteuning/hulp

Diagnose(s) cliënt (indien gesteld)

Relatie met cliënt: (bij anderen dan cliënt)

Familielid 1

Geslacht

Functie

Woonplaats

Opleiding

Afkomst

Leeftijd

Relatie met cliënt: (bij anderen dan cliënt)

Augustus 2018
Pagina 11
Familielid 2

Geslacht

Functie

Woonplaats

Opleiding

Afkomst

Leeftijd

Relatie met cliënt: (bij anderen dan cliënt)

Ander

Geslacht

Functie

Woonplaats

Opleiding

Afkomst

Leeftijd

Augustus 2018
Pagina 12
Relatie met cliënt: (bij anderen dan cliënt)

Algemene kenmerken afnemers van het interview


Student 1:

Leeftijd 19

Geslacht Vrouw

Aantal maanden ervaring op de afdeling 0

In hoeverre vind je het gebruik van 1 2 3 4 5


technologie ter ondersteuning positief?
Omcirkel:

Bedankt voor het beantwoorden van deze vragen!

Augustus 2018
Pagina 13
Vragenlijst 2: Na productadvisering
Vragen door de student zelf in te vullen

● Welk product heb je geadviseerd?


● Wat waren de redenen om dit product of deze dienst te adviseren?
● Wat was de belangrijkste reden?
● Welke mensen speelden een rol voor je om tot dit advies te komen? (mantelzorger,
thuiszorg, kinderen etc.)
● Wat waren de reacties van de cliënt en mantelzorger op het advies.
● Wat vond je daarvan?
● Wat was je reactie daarop?
● Hoe vond je het gebruik van de digitale Keuze-assistent?
In hoeverre ben je het eens met de uitkomst van de digitale Keuze-assistent?
● In hoeverre zou je het gebruik van deze tool aanraden aan andere zorgprofessionals?
Vragen voor de cliënt en mantelzorger. Deze vragen stel je dus aan de cliënt en
mantelzorger (mag tegelijkertijd). Geef daarbij wel aan wie wat heeft gezegd.

● Wat vindt u van het advies dat is uitgebracht? (Sluit het bij uw wensen aan?)
● Wat vindt u van het product dat is geadviseerd?
● Wat verwacht u dat het product voor u kan betekenen?
● Op een schaal van 1 tot 5, waarbij 1 heel ontevreden is en 5 heel tevreden, hoe
tevreden denkt u over dit product te zullen zijn? (omcirkel het juiste cijfer) Waarom
heeft u dat cijfer gekozen?
1 2 3 4 5
● Op een schaal van 1 tot 5, waarbij 1 helemaal niet nuttig is en 5 heel nuttig, hoe
nuttig denkt u dat dit product voor u zal zijn? Waarom heeft u dat cijfer gekozen?
Waarom heeft u dat cijfer gekozen?
1 2 3 4 5
● Op een schaal van 1 tot 5, waarbij 1 helemaal niet plezierig is en 5 heel plezierig,
hoeveel plezier denkt u dat dit product voor u zal opleveren? Waarom heeft u dat
cijfer gekozen?
1 2 3 4 5
● Op een schaal van 1 tot 5, waarbij 1 helemaal niet passend is en 5 heel passend, in
hoeverre denkt u dat dit product past bij uw huidige interieur? Waarom heeft u dat
cijfer gekozen?
1 2 3 4 5
● In hoeverre bent u op dit moment bereid het product te kopen?
● Waarom wel/niet?
● Welke overwegingen spelen daarbij voor u een rol?
● In hoeverre was u eerder bekend met dit product?

Augustus 2018
Pagina 14
● Welke twijfels heeft u eventueel over aanschaf en gebruik van het product?
● Welke voordelen denkt u dat het product heeft?
● Welke nadelen denkt u dat het product heeft?
Vrije schrijfruimte voor aanvullende antwoorden (bij te weinig, zelf lege pagina
toevoegen)

Bedankt voor het beantwoorden en invullen van de vragen!

Vragenlijst 3: Evaluatie
Inhoudelijke vragen

● Welke woorden of beelden komen bij u op wanneer u denkt aan technologie? Aan
welke producten denkt u?
● Hoe denkt u over gebruik van technologische producten door uzelf ter ondersteuning
van dementie? (aanvulvraag: Welk gevoel krijgt u bij het woord technologie?).
● In hoeverre denkt u dat het gebruik van technologie u kan helpen in het dagelijks
leven? Denk daarbij niet alleen aan echte zorgtechnologie, maar ook aan plezier en
ontspanning en huishoudelijk.
● In hoeverre denkt u nu anders over technologie in huis dan in het begin van dit
project?
● Hoe vond u het dat u werd geadviseerd door een studenten verpleegkunde?
● Hoe denkt u over hulp en advisering door zorgprofessionals om meer te weten te
komen over technische ondersteuningsmogelijkheden? In hoeverre vindt u dat
prettig?
● Wat vindt u voordelen en nadelen eraan? (hulp en advisering door zorgprofessionals)
Op een schaal van 1 tot 5, waarbij 1 helemaal niet tevreden en 5 heel tevreden is,
hoe tevreden was u over het advies?
● Hoe heeft u de praktische begeleiding bij het gebruik van technologische producten
ervaren?
Wat vindt u voordelen en nadelen eraan? (praktische begeleiding door
zorgprofessionals)

Vragen over het product, bij uitproberen en/of aanschaf van een product.
● In hoeverre voldoet het product aan uw verwachtingen?
● Wat is anders dan u had verwacht? Wat vindt u daarvan?
● Op een schaal van 1 tot 5, waarbij 1 heel ontevreden is en 5 heel tevreden, hoe
tevreden bent u met dit product? (omcirkel het juiste cijfer) Waarom heeft u dat
cijfer gekozen?
1 2 3 4 5

Augustus 2018
Pagina 15
● Op een schaal van 1 tot 5, waarbij 1 helemaal niet nuttig is en 5 heel nuttig, hoe
nuttig is dit product voor u? Waarom heeft u dat cijfer gekozen? Waarom heeft u dat
cijfer gekozen?
1 2 3 4 5
● Op een schaal van 1 tot 5, waarbij 1 helemaal niet plezierig is en 5 heel plezierig, hoe
plezierig vindt u dit product? Waarom heeft u dat cijfer gekozen?
1 2 3 4 5
● Op een schaal van 1 tot 5, waarbij 1 helemaal niet passend is en 5 heel passend, in
hoeverre past het product bij uw huidige interieur? Waarom heeft u dat cijfer
gekozen?
1 2 3 4 5
● In hoeverre bent u op dit moment bereid het product te kopen? (indien dat nog niet
is gebeurd)
● Waarom wel/niet?
● Hoeveel bent u bereid voor het product te betalen?
● In hoeverre zou u het product aanbevelen aan anderen?
Vragen over het gebruik van de (Digitale) Keuze-assistent.

● In hoeverre voldoet de Keuze-assistent aan uw verwachtingen?


● Wat is anders dan u had verwacht? Wat vindt u daarvan?
● Wat zou u eventueel anders willen zien?
● Op een schaal van 1 tot 5, waarbij 1 helemaal niet nuttig is en 5 heel nuttig, hoe
nuttig vindt u de Keuzeassistent? Waarom heeft u dat cijfer gekozen? Waarom heeft
u dat cijfer gekozen?
1 2 3 4 5
● In hoeverre bent u op dit moment bereid de Keuze-assistent zelf te gebruiken?
● Waarom wel/niet?
● Wat vond u ervan dat de student deze Keuze-assistent samen met u doornamen?
● In hoeverre zou u het gebruik van de Keuze-assistent aanbevelen aan anderen?

Bedankt voor het beantwoorden en invullen van de vragen!

Augustus 2018
Pagina 16