Anda di halaman 1dari 5

JADUAL SPESIFIKASI KANDUNGAN (JSK 1)

PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 2 2018


Rujukan : Dokumen Standard Kurikulum Dan Pentaksiran(DSKP) Pendidikan Islam Tingkatan 2

Jadual Spesifikasi Kandungan merupakan sebuah jadual yang membantu guru dalam merancang aktiviti pengajaran dan pembelajaran
di kelas.

TOPIK ARAS TAKSONOMI BLOOM


PENGETAHUN KEFAHAMN APLIKASI ANALISIS SINTESIS PENILAIN

1) SOLAT JUMAAT
WADAH KESATUAN X X X X X
2) SOLAT BERJEMAAH
PENGIKAT HATI X X X X X
3) TAYAMMUM DENGAN
DEBU SUCI X X X
4) RUKHSAH ANUGERAH
DARIPADA ALLAH X X X X X

JADUAL SPESIKASI KANDUNGAN (JSK 2)


PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 2 2018
Rujukan : Dokumen Standard Kurikulum Dan Pentaksiran(DSKP) Pendidikan Islam Tingkatan 2

MINGGU STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN KAEDAH AKTIVITI / PENTAKSIRAN BBM


MINGGU SOLAT JUMAAT
KE-18 WADAH KESATUAN

( unit 1 : Solat Jumaat ) * Menyatakan maksud, hukum dan dalil Latih Tubi - Tayangan Slide power point
 Maksud, dalil dan hukum Solat Jumaat tentang maksud, dalil, hukum, 1. Slide power point
* Menjelaskan syarat wajib Solat Jumaat syarat wajib dan syarat sah 2. LCD
 Syarat wajib * Menerangkan syarat sah Solat Jumaat Solat Jumaat 3. Laptop
- Penerangan guru 4. Kotak beracun
 Syarat sah
- Soal jawab
- Menjawab soalan melalui
kotak beracun

 Maksud mastautin, mukim * Membuat penilaian berkaitan maksud Gallery Walk - Penyelesaian soalan KBAT 1. Buku teks
dan musafir dan hukum bermastautin, mukim dan musafir secara berkumpulan 2. Lembaran soalan
menunaikan Solat Jumaat beserta hukum mereka menunaikan - Pembentangan jawapan KBAT
Solat Jumaat soalan KBAT
 Hikmah Solat Jumaaat
* Menghuraikan hikmah Solat Jumaat dan
menghubungkaitkannya dalam kehidupan

MINGGU ( unit 2 : Khutbah Jumaat )


KE-19
 Maksud dan hukum * Menyatakan maksud dan hukum Hafalan - Tayangan Slide power point 1. Slide power point
 Syarat khutbah khutbah Jumaat berkaitan khutbah jumaat 2. LCD
* Menjelaskan syarat khutbah Jumaat - Penerangan guru 3. Laptop
 Rukun khutbah * Menerangkan rukun khutbah Jumaat - Menjawab soalan melalui
Kahoot

 Sunat khutbah * Menjelaskan sunat khutbah Jumaat Inkuiri - Kuiz 1. Buku teks
* Menerangkan adab mendengar - Main peranan sebagai khatib 2. Kertas A4
 Adab mendengar khutbah
khutbah Jumaat - Mengarang khutbah ringkas 3. Lembaran contoh
 Amalan sunat hari Jumaat * Menerangkan amalan sunat Hari Jumaat - Membuat pemantauan khutbah
* Melaksanakan Solat Jumaat secara bagi kehadiran sewaktu 4. Senarai semak
 Contoh khutbah beradab dan istiqamah Solat Jumaat kehadiran
* Mencipta teks khutbah Jumaat Solat Jumaat
MINGGU SOLAT BERJEMAAH
KE-20 PENGIKAT HATI
* Menyatakan maksud, hukum dan dalil solat Masteri - Penerangan guru 1. Buku teks
 Maksud, hukum dan dalil
berjemaah - Menghafal maksud, hukum 2. Lembaran kertas
 Syarat dan ciri imam * Menjelaskan syarat menjadi imam dan dan dalil solat berjemaah soalan
ciri orang yang dipilih menjadi imam - Soal jawab secara lisan
 Kedudukan imam dan
* Menjelaskan kedudukan imam dan - Menyelesaikan latih tubi
makmum
makmum ketika solat berjemaah
* Menerangkan syarat solat berjemaah

 Makmum muafik dan masbuk * Menjelaskan perbezaan antara makmum Koperatif - Membina Peta buih berganda 1. Buku teks
muwafik dan makmum masbuk mengenai persamaan dan 2. Kertas manila
 Hikmah solat berjemaah
* Menerangkan cara solat makmum masbuk perbezaan makmum muwafik 3. Marker pen
* Menghuraikan hikmah solat berjemaah dan dan makmum masbuk 4. Borang penilaian
menghubungkaitkan dengan kehidupan secara berkumpulan
* Melaksanakan amali solat berjemaah dan - Stimulasi cara solat makmum
membudayakannya secara beradab dan masbuk
istiqamah - Penilaian dan pemerhatian
ketika Solat zuhur berjemaah
di sekolah

TAYAMMUM DENGAN
DEBU SUCI * Menyatakan maksud, dalil, hukum - Tayangan video powtoon 1. Video powtoon
MINGGU  Maksud , dalil, hokum dan dan sebab tayammum Pengajaran berkaitan pembelajaran lepas 2. Slide power point LCD
KE-21 sebab tayammum * Menerangkan syarat dan rukun tayammum Langsung - Tayangan slide power point 3. Laptop
* Menerangkan antara perkara sunat dan tentng tayammum 4. Buku teks
 Syarat dan rukun tayammum
perkara yang membatalkan tayammum - Penerangan guru 5. Debu tanah
 Sunat tayammum dan * Menerangkan tatacara melaksanakan - Soal jawab secara lisan
perkara yang membatalkan tayammum - Permodelan mengenai
tayammum * Melaksanakan amali tayammum tatacara tayammum
* Menerangkan hikmah disyariatkan
 Tatacara tayammum tayammum
 Hikmah tayammum

MINGGU RUKHSAH ANUGERAH


KE-22 DARIPADA ALLAH

( Unit 1 : Menyapu Balutan ) * Menyatakan maksud rukhsah dan Gallery Walk - Penerangan guru 1. Kertas manila
 Maksud, hukum dan dalil konsepnya menurut Islam - Mencari maklumat mengenai 2. Sticker note
* Menjelaskan maksud dan dalil menyapu sub topic yang diberikan 3. Lembaran soalan
 Anggota wudu’ berbalut balutan - Pembentangan pelajar KBAT
* Menerangkan cara mengangkat hadas - Menjawab soalan KBAT secara 4. Buku teks
 Hikmah menyapu balutan
dalam keadaan anggota wuduk berbalut berkumpulan
* Melaksanakan amali cara berwuduk bagi
anggota yang berbalut
* Menghuraikan hikmah disyariatkan
menyapu balutan bagi anggota wuduk
yang berbalut

( Unit 2 : Solat Jama’ Dan Qasar )


 Maksud, bahagian dan syarat 1. Buku teks
* Menyatakan maksud, bahagian Raund Robin - Menulis respon pada kertas
solat jama’ dan qasar 2. Kertas A4
dan syarat solat jama’ dan qasar A4
 Syarat perjalanan yang * Menjelaskan niat solat jama’ dan qasar - Mempamerkan hasil kerja
diharuskan jama’ dan qasar * Menjelaskan syarat perjalanan yang berkumpulan
diharuskan solat jama’ dan qasar
 Cara menunaikan solat * Menerangkan perbezaan antara cara
jama’ dan qasar melaksanakan solat jama’ dan qasar
MINGGU ( Unit 3 : Solat Ketika Sakit )
KE-23
 Maksud * Menyatakan maksud solat ketika sakit Koperatif - Tayangan video berkaitan 1. Video
 Cara solat ketika sakit * Menjelaskan cara solat ketika sakit tatacara solat ketika sakit 2. LCD
- Berdiri * Melaksanakan amali solat ketika sakit - Lakonan situasi solat ketika 3. Laptop
- Duduk * Menghuraikan hikmah rukhsah dalam sakit 4. Lembaran soalan
- Mengiring ibadat dan menghubungkaitkannya dalam - Menjawab soalan KBAT secara KBAT
- Mata kehidupan berkumpulan
- Hati * Menunaikan solat fardu dalam semua
keadaan secara beradab dan istiqamah