Anda di halaman 1dari 13

NAMA : .......................................................... TAHUN :........................

Sulit
Kemahiran Hidup
OKT 2009 100
1 jam
SEKOLAH KEBANGSAAN PUCHONG JAYA 2
JALAN TIONG, BANDAR PUCHONG JAYA
47100 PUCHONG

________________________________________________________________________

PENILAIAN KENDALIAN SEKOLAH RENDAH (PKSR ) 2


AKHIR TAHUN
2009
________________________________________________________________________

KEMAHIRAN HIDUP

TAHUN 5
(1 JAM )
________________________________________________________________________

JANGAN BUKA SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

1. Kertas soalan ini mengandungi 4 bahagian. Bahagian A,B,C dan D.


2. Jawab semua soalan.
3. Bahagian A, soalan berbentuk objektif diikuti empat pilihan jawapan iaitu
A, B, C dan D.Pilih satu sahaja jawapan yang betul.
4. Bahagian B,C dan D jawapan hendaklah ditulis diruangan yang
disediakan.

________________________________________________________________________

Kertas ini mengandungi 13 halaman bercetak


________________________________________________________________________

BAHAGIAN A

1
Arahan : Setiap soalan diikuti oleh empat jawapan pilihan iaiu A, B, C dan D.
Pilih jawapan yang betul.

1. Pilih pernyataan yang benar mengenai alatan X dan Y .


I. Alatan X digunakan untuk mengetuk kepingan logam manakala alatan Y untuk
mengetuk kayu.
II. Alatan X digunakan untuk mengetuk kayu manakala alatan Y untuk mengetuk kepingan
logam.
III. Bahagian kepala alatan X dibuat daripada kayu manakala bahagian kepala alatan Y
dibuat daripada getah.
IV. Bahagian kepala alatan X dibuat daripada getah manakala bahagian kepala alatan Y
dibuat daripada kayu.

A I dan II
B I dan III
C II dan III
D III dan IV

2. Apakah kegunaan alatan tangan yang ditunjukkan?


A Untuk mengerat batang keluli.
B Untuk memotong kepingan kayu nipis.
C Untuk melicinkan permukaan logam.
D Untuk memotong kepingan logam nipis.

2
I. III.

II. IV.

3. Manakah antara bahan buangan yang berikut, dapat digunakan untuk membuat projek ?
A I dan II
B I dan III
C II dan III
D II dan IV

4. Pernyataan manakah yang benar berkaitan dengan simbol komponen dalam rajah di atas ?
A Nilai rintangannya menjadi tetap apabila tidak menerima cahaya.
B Nilai rintangannya bertambah apabila menerima cahaya.
C Nilai rintangannya berkurangan apabila menerima cahaya.
D Nilai rintangannya menjadi tetap apabila menerima cahaya.

5. Simbol di atas menunjukkan ______________.


A L.E.D
B anod
C L.E.D dwi-warna
D perintang boleh laras

6. Manakah antara simbol yang berikut, mewakili transistor ?


3
A C

B D

7. Yang berikut adalah pasangan komponen dan simbolnya. Pilih pasangan yang tidak betul.

8. Bahagian manakah pada engsel di atas yang perlu diminyakkan ?


A P
B Q
C R
D S

9. Manakah antara aksesori perabot yang berikut, yang tidak perlu diminyakkan ?

4
A C

B D

10. Ikan hiasan dipelihara untuk tujuan-tujuan yang berikut, kecuali _____________________ .
A menghayati keindahan alam akuatik.
B memberikan ketenangan perasaan.
C memupuk perasaan sayangkan binatang peliharaan.
D mengelakkan ikan daripada membiak.

11. Bahagian yang bertanda X dalam rajah di atas berfungsi untuk _______________________.
A mengawal arah pergerakan ikan ke atas dan ke bawah.
B mengawal arah pergerakan ikan ke hadapan.
C mengawal arah pergerakan ikan ke kiri dan ke kanan.
D mengawal arah pergerakan ikan ke belakang.

5
12. Bahagian yang manakah pada sebuah akuarium yang berfungsi membantu ikan bernafas di
dalam air ?
A P
B Q
C R
D S

13. Apakah nama kancing dalam rajah di atas ?


A Butang katup.
B Cangkuk dan mata.
C Cangkuk dan palang.
D Cangkuk dan rumah.

14. Apakah nama jahitan yang digunakan untuk membaiki pakaian dalam rajah di atas ?
A Jahitan lilit ubi.
B Jahitan sembat.
C Jahitan lilit kemas.
D Jahitan silang pangkah.

I III

6
II IV

15. Manakah antara jahitan yang berikut, sesuai untuk menjahit cangkuk dan palang ?
A I dan II
B II dan III
C II dan IV
D III dan IV

16. Apakah nama mata jahitan dalam rajah di atas ?


A Jahitan lilit kemas.
B Jahitan insang pari.
C Jahitan lubang butang.
D Jahitan lilit ubi.

17. Cara menjual sesuatu barang bergantung pada ____________.


A jenis gerai.
B jumlah pembekal.
C jenis barang jualan.
D jumlah barang jualan.

18. Manakah antara yang berikut, tidak ada kaitan langsung dengan pengubahsuaian barang yang
ditunjukkan dalam rajah di atas ?
A Kek.
7
B Sup.
C Kuih.
D Aiskrim.

19. Antara barang yang berikut, yang manakah tidak sesuai dijual secara berjaja ?
A C

B D

20. Antara barang-barang yang berikut, manakah yang tidak sepatutnya dijual di sekolah ?
A Dadih.
B Rokok.
C Gula-gula.
D Kuih-muih.

21. Promosi adalah cara untuk _______________.


I membaiki kualiti barang.
II mengurangkan harga barang.
III menarik perhatian pembeli.
IV memperkenalkan barang baru.
A I dan II.
B I dan III.
C II dan III.
8
D III dan IV.

22. Apakah jenis maklumat penting yang tidak tercatat pada poster di bawah ini ?
A Jenis barang.
B Harga barang.
C Berat barang.
D Jenama barang.

23. Manakah antara yang berikut, menunjukkan promosi cara pembungkusan ?


A C

B D

24. Pesanan untuk membeli sesuatu barang biasanya diterima oleh _______________.
A buruh.
B peniaga.
C pembeli.
D pekerja kerajaan.

9
25. Rajah di atas menunjukkan __________________.
A poster.
B katalog.
C senarai barang.
D borang pesanan.

Pizza Istimewa
Sekali mencuba pasti tak lupa.
Lazatnya tak terkata !
Hubungi kami : 012-8259443
26. Berdasarkan iklan di atas, apakah kaedah yang paling sesuai untuk memesan piza ?
A Menggunakan e-mel
B Menggunakan telefon.
C Membeli terus dari kedai.
D Menggunakan borang pesanan.

KEDAI PERABOT PROFDIN


Hubungi kami melalui :
profdin.BKD8404@gmail.com

27. Iklan di atas menunjukkan kedai perabot tersebut dapat menerima pesanan melalui
___________.
A e-mel.

10
B telefon.
C majalah.
D borang pesanan.

28. Antara yang berikut, peniaga manakahyang berurus niaga melalui internet ?
A Pustaka Hikmah
B Restoran Mydin Sdn Bhd
C Ummiku Sayang.com.my
D Syarikat Muhibbah Sdn. Bhd

Mengawal arah pergerakan ikan ke atas atau


ke bawah di dalam air.
29. Fungsi bahagian ikan di atas merujuk kepada ________________.
A mulut
B mata
C sirip atas dan bawah
D sirip pektoral

30. Sekolah anda akan mengadakan Hari Kantin. Apakah kaedah promosi yang sesuai untuk
menghebahkan hari tersebut kepada orang ramai?
A Radio
B Poster
C Papan iklan
D Surat khabar

BAHAGIAN B
Padankan alatan jahitan dengan kegunaannya.

Menanggalkan mata jahitan mesin atau


Jarum tangan
jahitan tangan seperti jelujur.

Menjahit jelujur atau kekal dengan tangan


Gunting fabrik
atau mesin

Benang jahit Menyemat fabrik buat sementara sahaja.

Penetas jahitan Mengunting fabrik.


11
Jarum peniti Menjahit dengan tangan.

( 5 markah )
BAHAGIAN C
Tuliskan nama bahagian luar ikan berdasarkan jawapan yang diberi.

Mulut Sisik Mata Sirip pektoral Dubur


Sirip atas Sirip bawah Penutup insang Sirip pelvik Ekor

( 10 markah )

BAHAGIAN D

Lengkapkan borang pesanan di bawah.

No. Kod Item Kuantiti Harga seunit Jumlah


BJ52 5 RM 2.00 RM ______
BJ53 2 RM _____ RM 1.20
BJ54 3 RM 2.50 RM ______
BJ55 5 RM _____ RM 1.50
BJ56 2 RM 4.50 RM ______
JUMLAH RM 29.20
( 5 markah )

12
Disediakan oleh. Disemak oleh.
Disahkan oleh.

…………………… ………………………
……………………
En. Saripuddin Latip. En. Sirajul Fahmi bin Azmi. Pn Laila
Abdul Hamid
Guru KH Ketua Panitia KH GPK
Kurikilum

13