Anda di halaman 1dari 2

Format Excel Import Nilai eRaporSMK

Aspek Penilaian : Pengetahuan


Aktifitas Penilaian : UH1
Mata Pelajaran : Komputer dan Jaringan Dasar
Rombongan Belajar : TKJ-X
SKM : 65
NILAI PER KOMPETENSI DASAR
NO. NAMA PESERTA DIDIK NISN
kd_3.1 kd_3.2 kd_3.3
1 ABDUL QODIR JAELANI 0002389059 74 74 74
2 ALI ROHMAN 0034655007 75 75 75
3 ASEP AWALUDIN HIDAYATULLAH 0021079644 75 75 75
4 CECEP ABDUL ROUP 0027299745 75 75 75
5 DANI 0028036343 75 75 75
6 DEDE M. SURYANA 0028036323 75 75 75
7 DEDEN 0026628205 75 75 75
8 DEDI 0028036313 75 75 75
9 DENI RISWATA 0037795496 75 75 75
10 DIAN ARDIANSYAH 0021749790 75 75 75
11 ENENG NURHASANAH 0028036305 75 75 75
12 EVA 0026908302 75 75 75
13 FITRIYANI 0025985709 75 75 75
14 HENDRA 0028036332 75 75 75
15 IZZAN SAEPUL FAJAR 0036801674 75 75 75
16 M. ABDUL LATIF 0023747346 75 75 75
17 M. MAULANA YUSUF 0021482189 75 75 75
18 M. MUKHLIS RAMDANI 0028036342 75 75 75
19 M. SAEPUR ROHMAN 0028003064 76 77 76
20 MOCH. REZA ROPIKY 0034372126 75 75 75
21 MUHAMAD ILHAM MAULANA 0033880746 75 75 75
22 MUHAMMAD FAJAR FADILAH 0025545076 75 75 75
23 MUHAMMAD FAUZI 0027006307 75 75 75
24 MUHAMMAD FIRDAUS SOLEH 0028036307 75 75 75
25 NIA RAHMAWATI 0023940744 75 75 75
26 NOVI NURLAELA 0010665049 75 75 75
27 PAJAR PURNAMA 0028036320 75 75 75
28 PARHAN SETIAWAN YORDA 0037994213 75 75 75
29 RIJAL RIDIANSYAH 0013798345 75 75 75
30 RISMA FAUZIAH 0027298469 75 75 75
31 SANDI 0036368477 75 75 75
32 SELVIANA 0027068213 76 77 77
33 SINDI 0029281531 75 75 75
34 SINTA DEWI 0028036326 75 75 75
35 SITI DHEA NUR SAFITRI 0038000411 75 75 75
36 SITI FATIMATUZZAHRA LAFAFI 0025543620 75 75 75
37 SITI HANIPAH 0028036329 75 75 75
38 SITI KHOLIFAH 0024644790 77 77 76
39 SITI NURAZIZAH 0033145664 75 75 75
40 SITI RAHMAWATI 0028036340 75 75 75
41 SITI SOLIHAT MARDIAH 0023966511 75 75 75
42 SITI ULFIATUL TOBIAH 0023401791 75 75 75
43 TITIN SUTINI 0028036317 75 75 75
44 UDIN SAMSUDIN 0010845094 75 75 75
45 UJANG MUHYIDIN 0013440982 75 75 75
46 WIDIA PARISTA 0028036308 75 75 75
47 WINDI SETIANINGSIH 0010845079 75 75 75