Anda di halaman 1dari 1

PK19 – Pengurusan Sukan Dan Permainan

PK19/5
FORMAT KERTAS CADANGAN / KONSEP PROGRAM

1. Nama Program :

2. Tarikh :

3. Hari / Masa :

4. Tempat :

5. Objektif :

6. Sasaran/Peserta :

7. Indikator Output dan Outcome (KPI) :

8. Implikasi Kewangan

9. Jawatankuasa Program

10. Strategi Pelaksanaan :

11. Kronologi :

12. Pelan Pengurusan Risiko :

13. Kaedah Pemantauan :

14. Panduan Tugas Jawatankuasa :

15. Jadual Pertandingan :

Disediakan : Disemak : Disahkan :

……………………… ……………………. …………………..

Hak Cipta Terpelihara © Sektor Jaminan Kualiti, Jabatan Pendidikan Negeri Johor
01 Januari 2018 - Keluaran 01 | Pindaan 00