Anda di halaman 1dari 1

NAMA SEKOLAH : SD INPRES LABUANG PAKANGKANG

PANGKAT JABATAN MASA KERJA DIKLAT JABATAN PENDIDIKAN


TEMPAT TGL. CATATAN MUTASI
NO. NAMA / NIP JUMLAH LULUS TING. KEPEGAWAIAN
KET.
GOL. RUANG TMT NAMA TMT TAHUN BULAN NAMA NAMA LAHIR
BLN/TH HARI TAHUN IJAZAH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
1 DAENG MALEWA PEMBINA, 01/14/2010 GURU MADYA 01/14/2010 29 02 SPG 1986 SMA SELAYAR,
19670711 198803 1 009 IV/a 11/07/1967

2 H. MUHAMMAD ALI, S.Pd. PEMBINA, 01/10/2016 GURU MADYA 01/10/2016 30 08 UNM 2010 S.1 TENRO BUKI,
19720215 199210 1 002 IV/a
12/02/1972
MUTASI KEPEG. TGL. 03/01/2018
3 MARDIYATI, S.Pd. SD. PENATA 01/04/2017 GURU PERTAMA 01/04/2017 09 08 UT 2012 S.1 POLEBUNGIN
DARI SDI POLEBUNGING KEC.
19851221 200903 2 005 MUDA TK.I, G, 21/12/1985 BONTOMANAI KE SDI LABUANG
III/b PAKANGKANG KEC.
PASIMASUNGGU

4 ASRIADI, A.Ma. PENGATUR 01/10/2017 ‒ 01/10/2017 08 11 UNM 2007 D.II KARAJAAN, MUTASI KEPEG. TGL. 02/03/2018
DARI SDI GOLLEK KEC.
19840228 201001 1 008 TK. I, II/d 28/02/1994 BONTOMANAI KE SDI LABUANG
PAKANGKANG KEC.
PASIMASUNGGU

5 ANDI RINY KURNIAWATI PENGATUR 01/03/2009 ‒ 01/03/2009 09 08 UNM 2006 D.II SELAYAR,
HUSAIN, A.Ma. MUDA TK. I, 28/03/1977
19770328 200903 2 001 II/b

LABUANG PAKANGKANG, 14 DESEMBER 2018

KEPALA SEKOLAH,
SD INPRES LABUANG PAKANGKANG

H. MUHAMMAD ALI, S.Pd.


Pangkat: Pembina
NIP. 19720215 199210 1 002