Anda di halaman 1dari 12

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN PRASEKOLAH

MINGGU : 20 TARIKH : 22 MEI 2017 HARI : ISNIN H: TH:

MASA STANDARD OBJEKTIF/REFLEKSI AKTIVITI CATATAN


PEMBELAJARAN
Rutin
0730-0740 Rutin – Bersalaman dengan guru, berkumpul di ruangan perbualan pagi, sarapan.
(10 minit)
P. Awal - Guru memberikan ucapan salam.
0740-0800 - Guru bertanyakan hari dan tarikh.
(20 minit) - Guru membuat imbasan tentang pelajaran yang dipelajari semalam.
- Murid memberikan respons dan menyatakan apa yang telah dipelajari.
B. Malaysia BM 2.3.4 Objektif: 1. Guru memperkenalkan kepada PENDEKATAN:
0800-0830 Membaca Murid dapat membunyikan suku kata murid suku kata terbuka dan
(30 minit) perkataan terbuka dan tertutup. tertutup.
dengan suku kata 2. Murid membunyikan suku kata BBM:
terbuka dan Refleksi: terbuka dan tertutup tersebut Kad huruf
tertutup. BM(1) : ____ , SM(1) : ____ , TM(1) : ____ dengan bimbingan guru.
3. Murid bermain permainan “Suku
_____________________________________
Kata” secara kelas.
_____________________________________ 4. Murid menyiapkan lembaran kerja.
Aktiviti KM 2.3.6 Objektif: 1. Murid menyebut nama tempat PENDEKATAN:
Pembelajaran Menyatakan Murid dapat menyatakan perbuatan berdasarkan gambar yang
(Kemanusiaan) perbuatan yang yang tidak boleh dilakukan di tempat ditunjukkan oleh guru.
0830-0900 tidak boleh awam. 2. Murid menyebut aktiviti yang BBM:
(30 minit) dilakukan di dilakukan di tempat tersebut. Kad gambar
tempat awam Refleksi: 3. Murid bersoal jawab dengan guru
BM(1) : ____ , SM(1) : ____ , TM(1) : ____ perbuatan yang boleh dan
perbuatan yang tidak boleh
_____________________________________
dilakukan di tempat tersebut.
_____________________________________
Main Bebas MA 6.3.3 Obj: Murid dapat membuat binaan 1. Murid melakukan aktiviti di dalam PENDEKATAN:
(Matematik Membuat binaan menggunakan pelbagai bahan kelas mengikut pilihan masing –
Awal) menggunakan mengikut kreativiti dan masing dengan dipantau oleh guru
0950-1030 pelbagai bahan menceritakannya. dan ppm.
(40 minit) mengikut kreativiti BBM:
dan Set bongkah
menceritakannya. kayu, set lego,
set permainan
memasak.
REHAT
0920-0950 Rehat
(30 minit)
BI 2.2.6 Recognise Obj: Pupils can recognize and sound 1. Activity 9a – page 11 PENDEKATAN:
and sound initial, initial, medial and ending sounds in a Refer to Framework given
medial and word.
Bahasa ending sounds in a BBM:
Inggeris word. Refleksi: Pocket chart
0950-1030 BM(1) : ____ , SM(1) : ____ , TM(1) : ____ and letter cards
(40 minit)
_____________________________________
_____________________________________

MA 2.3 Memahami Objektif: 1. Murid membilang nombor 1 hingga PENDEKATAN:


nombor 11 hingga Murid dapat memahami nombor 11 20 secara urutan menaik.
20. hingga 20. 2. Murid menyebut nombor secara
Matematik rawak. BBM:
Awal Refleksi: 3. Murid mengisi tempat kosong Carta nombor,
1030-1050 dengan nombor yang betul secara kad nombor.
BM(1) : ____ , SM(1) : ____ , TM(1) : ____
(30 minit) kelas.
_____________________________________ 4. Murid menulis nombor 11 hingga 20
di dalam buku latihan dengan cara
_____________________________________
yang betul.
BM 1.2.2 Objektif: 1. Guru memperkenalkan kepada PENDEKATAN:
Aktiviti Mendengar dan Murid mendengar dan menyanyi murid lagu “Guruku Tersayang”. Projek
Pembelajaran menyanyi lagu. lagu. 2. Murid membaca lirik lagu “Guruku
(Bahasa Tersayang” baris demi baris dengan BBM:
Malaysia) Refleksi: bimbingan guru. Laptop,
1050-1120 BM(1) : ____ , SM(1) : ____ , TM(1) : ____ 3. Murid menyanyikan lagu “Guruku projektor, lirik
(20 minit) Tersayang” dengan iringan muzik lagu.
_____________________________________
_____________________________________ sambil membuat pergerakan
mudah.
4. Murid melakukan persembahan di
hadapan kelas.
Murid: Guru:
 Menyata apa yang telah dipelajari.  Membuat penilaian tingkah laku murid.
Refleksi  Mempamerkan hasil kerja murid.  Membuat penilaian pengetahuan murid.
1120 – 1130  Mengemaskan alatan yang digunakan dan  Mengingatkan kanak-kanak menghabiskan tugasan di
(10 minit) mengemas diri. rumah.
 Mendengar pesanan dari guru dan mengucapkan
selamat pulang / bersalaman.
RANCANGAN PELAJARAN HARIAN PRASEKOLAH

MINGGU : 20 TARIKH : 23 MEI 2017 HARI : SELASA H: TH:

MASA STANDARD OBJEKTIF/REFLEKSI AKTIVITI CATATAN


PEMBELAJARAN
Morning
Routine
Rutin – Bersalaman dengan guru, berkumpul di ruangan perbualan pagi, sarapan.
0730-0740
(10 minit)
Perbualan - Guru memberikan ucapan salam.
Awal - Guru bertanyakan hari dan tarikh.
0740-0800 - Guru membuat imbasan tentang pelajaran yang dipelajari semalam.
(20 minit) - Murid memberikan respons dan menyatakan apa yang telah dipelajari.
FK 2.1.5 Objektif: 1. Murid melakukan pemanasan badan PENDEKATAN:
Melakukan Murid dapat melakukan pergerakan secara kelas dengan diketuai oleh
Fizikal & pergerakan yang yang berbeza kelajuan. seorang murid.
Penjagaan berbeza kelajuan. 2. Murid melakukan pergerakan berlari, BBM:
Kesihatan Refleksi: berskip dan menompat secara kelas Wisel dan bola.
0800-0830 BM(1) : ____ , SM(1) : ____ , TM(1) : ____ dan berkumpulan.
(30 minit) 3. Murid bermain permainan “Laju dan
_____________________________________
Perlahan” secara berkumpulan.
_____________________________________
BM 2.3.4 Objektif: 1. Guru memperkenalkan kepada PENDEKATAN:
Membunyikan Murid dapat membunyikan suku kata murid suku kata terbuka dan tertutup.
suku kata terbuka terbuka dan tertutup sekurang- 2. Murid membunyikan suku kata
Bahasa dan tertutup. kurangnya tiga. terbuka dan tertutup tersebut BBM:
Malaysia dengan bimbingan guru. Kad huruf
0830-0900 Refleksi: 3. Murid bermain permainan “Suku
(30 minit) BM(1) : ____ , SM(1) : ____ , TM(1) : ____ Kata” secara kelas.
4. Murid menyiapkan lembaran kerja.
_____________________________________
_____________________________________
MA 3.1 Objektif: 1. Murid menyebut nama simbol yang PENDEKATAN:
Aktiviti Menyelesaikan Murid dapat menyelesaikan masalah ditunjukkan oleh guru (tambah dan
Pembelajaran masalah operasi operasi tambah dalam lingkungan 18. sama dengan).
(Matematik tambah dalam Refleksi: 2. Murid menyatakan konsep tambah BBM:
Awal) lingkungan 18 secara ringkas. Objek di dalam
1. BM(1) : ____ , SM(1) : ____ , TM(1) : ____
0900-0920 3. Murid menyelesaikan operasi tambah kelas.
(20 minit) _____________________________________ secara kelas menggunakan objek
konkrit.
_____________________________________
4. Murid menyiapkan tugasan di dalam
buku latihan.
REHAT
0920-0950 Rehat
(30 minit)
BM 2.6.3 Obj: Murid dapat membaca perkataan 1. Murid melakukan aktiviti di dalam PENDEKATAN:
Main Bebas
Membaca yang terdapat dalam buku. kelas mengikut pilihan masing –
(B. Malaysia)
perkataan yang masing dengan dipantau oleh guru BBM:
0950-1030
terdapat dalam dan ppm. Buku bacaan
(40 minit)
buku.
BI 2.2.6 Recognise Obj: Pupils can recognize and sound 2. Activity 9a – page 11 PENDEKATAN:
and sound initial, initial, medial and ending sounds in a Refer to Framework given
medial and word.
Aktiviti
ending sounds in BBM:
Pembelajaran
a word. Refleksi: Pocket chart
(B. Inggeris)
BM(1) : ____ , SM(1) : ____ , TM(1) : ____ and letter cards
1030-1120
(40 minit) _____________________________________
_____________________________________

Murid: Guru:
 Menyata apa yang telah dipelajari.  Membuat penilaian tingkah laku murid.
Refleksi  Mempamerkan hasil kerja murid.  Membuat penilaian pengetahuan murid.
1120 – 1130  Mengemaskan alatan yang digunakan dan mengemas  Mengingatkan kanak-kanak menghabiskan tugasan di
(10 minit) diri. rumah.
 Mendengar pesanan dari guru dan mengucapkan
selamat pulang / bersalaman.
RANCANGAN PELAJARAN HARIAN PRASEKOLAH

MINGGU : 20 TARIKH : 24 MEI 2017 HARI : RABU H: TH:

MASA STANDARD OBJEKTIF/REFLEKSI AKTIVITI CATATAN


PEMBELAJARAN
Rutin
0730-0740 Rutin – Bersalaman dengan guru, berkumpul di ruangan perbualan pagi, sarapan.
(10 minit)
Perbualan - Guru memberikan ucapan salam.
Awal - Guru bertanyakan hari dan tarikh.
0740-0800 - Guru membuat imbasan tentang pelajaran yang dipelajari semalam.
(20 minit) - Murid memberikan respons dan menyatakan apa yang telah dipelajari.
BM 3.2.3 Menyalin Objektif: 1. Guru memperkenalkan kepada PENDEKATAN:
perkataan. Murid dapat menyalin perkataan. murid suku kata tertutup. Tema
Aktiviti 2. Murid membunyikan suku kata
Pembelajaran Refleksi: tertutup tersebut dengan BBM:
B. Malaysia BM(1) : ____ , SM(1) : ____ , TM(1) : ____ bimbingan guru. Kad gambar
0800-0830 3. Murid bermain permainan “Suku
_____________________________________
(30 minit) Kata” secara kelas.
_____________________________________ 4. Murid menyalin semula perkataan di
dalam buku latihan.
MA 6.3.3 Obj: Murid dapat membuat binaan 1. Murid melakukan aktiviti di dalam PENDEKATAN:
Main Bebas Membuat binaan menggunakan pelbagai bahan kelas mengikut pilihan masing –
(Matematik menggunakan mengikut kreativiti dan masing dengan dipantau oleh guru BBM:
Awal) pelbagai bahan menceritakannya. dan ppm. Set bongkah
0830-0900 mengikut kreativiti kayu, set lego,
(30 minit) dan set permainan
menceritakannya. memasak.
MA 2.1.6 Objektif: 1. Murid membilang kumpulan objek PENDEKATAN:
Aktiviti Memadankan Murid dapat memadankan kumpulan yang dipamerkan oleh guru.
Pembelajaran kumpulan objek objek dengan nombor. 2. Murid memadankan kumpulan BBM:
Matematik dengan nombor. objek dengan nombor secara Objek di dalam
Awal berkumpulan. kelas.
0900-0920 Refleksi: 3. Murid menyiapkan tugasan pada
(20 minit) lembaran kerja secara individu.
BM(1) : ____ , SM(1) : ____ , TM(1) : ____
_____________________________________
_____________________________________
REHAT
0920-0950 Rehat
(30 minit)
FK 4.1.2 Objektif: 1. Guru memperkenalkan kepada PENDEKATAN:
Melakukan 1. Murid dapat melakukan pergerakan murid lagu “Terima Kasih Cikgu”.
pergerakan bukan lokomotor mengikut muzik. 2. Murid membaca lirik lagu “Terima
bukan lokomotor 2. Pupils can recognize and name Kasih Cikgu” baris demi baris BBM:
mengikut muzik. pictures in books. dengan bimbingan guru. Laptop, speaker,
3. Murid menyanyikan lagu “Terima story book.
BI 2.4.1 Recognise Refleksi: Kasih Cikgu” dengan iringan muzik.
and name 1. BM(1) : ____ , SM(1) : ____ , TM(1) : ____ 4. Murid melakukan pergerakan
pictures in books 2. BM(1) : ____ , SM(1) : ____ , TM(1) : ____ bukan lokomotor mengikut muzik.
Aktiviti
_____________________________________ 5. Murid menyanyikan lagu “Terima
Pembelajaran
Kasih Cikgu” sambil melakukan
- (Fizikal & _____________________________________
pergerakan.
Kreativiti)
6. Murid melakukan persembahan di
- (B. Inggeris)
hadapan kelas.
0950-1050
(60 minit)
1. Teacher introduces a short story
book to pupils with the title “A Fat
Cat”.
2. Teacher ask oral question based on
the short stories.
3. Pupils recognize and name pictures
in book.
4. Pupils read the book with teacher’s
guidance.
BI 2.2.6 Recognise Obj: Pupils can recognize and sound 3. Activity 9a – page 11 PENDEKATAN:
Bahasa Inggeris and sound initial, initial, medial and ending sounds in a Refer to Framework given
1050-1120 medial and word.
(30 minit) ending sounds in
a word.
Refleksi: BBM:
BM(1) : ____ , SM(1) : ____ , TM(1) : ____ Pocket chart
and letter cards
_____________________________________
_____________________________________

Murid: Guru:
 Menyata apa yang telah dipelajari.  Membuat penilaian tingkah laku murid.
Refleksi  Mempamerkan hasil kerja murid.  Membuat penilaian pengetahuan murid.
1120 – 1130  Mengemaskan alatan yang digunakan dan mengemas  Mengingatkan kanak-kanak menghabiskan tugasan di
(10 minit) diri. rumah.
 Mendengar pesanan dari guru dan mengucapkan
selamat pulang / bersalaman.
RANCANGAN PELAJARAN HARIAN PRASEKOLAH

MINGGU : 20 TARIKH : 25 MEI 2017 HARI : KHAMIS H: TH:

MASA STANDARD OBJEKTIF/REFLEKSI AKTIVITI CATATAN


PEMBELAJARAN
Morning
Routine
Rutin – Bersalaman dengan guru, berkumpul di ruangan perbualan pagi, sarapan.
0730-0740
(10 minit)
Perbualan - Guru memberikan ucapan salam.
Awal - Guru bertanyakan hari dan tarikh.
0740-0800 - Guru membuat imbasan tentang pelajaran yang dipelajari semalam.
(20 minit) - Murid memberikan respons dan menyatakan apa yang telah dipelajari.
FK 2.1.3 Objektif: 1. Murid melakukan pemanasan badan PENDEKATAN:
Melakukan Murid dapat melakukan pergerakan secara kelas dengan diketuai oleh Projek
pergerakan mengikut arah. seorang murid.
Fizikal & mengikut arah. 2. Guru memperkenalkan arah kepada BBM:
Penjagaan Refleksi: murid (kiri, kanan, atas, bawah dan Skitel, wisel.
Kesihatan BM(1) : ____ , SM(1) : ____ , TM(1) : ____ belakang).
0800-0830 3. Murid melakukan pergerakan (berlari,
_____________________________________
(30 minit) skip, melompat) mengikut arah yang
_____________________________________ diberikan oleh guru.
4. Murid bermain permainan “Gerak Ke
Sana Sini” secara kelas.
Kerohanian,
Sikap & Nilai Diambil alih oleh ustaz bagi subjek Pendidikan Islam
0840-0940
(60 minit)
REHAT
0940-1010 Rehat
(30 minit)
BI 2.4.1 Obj: Pupils can recognize and name 1. Teacher introduces a short story book PENDEKATAN:
Recognise and pictures in books. to pupils with the title “A Fat Cat”.
name pictures in Obj: Murid dapat memadankan 2. Teacher ask oral question based on
books. kumpulan objek dengan nombor. the short stories. BBM:
3. Pupils recognize and name pictures in Short story book,
Aktiviti
MA 2.1.6 Refleksi: book. objek di dalam
Pembelajaran
Memadankan 1. BM(1) : ____ , SM(1) : ____ , TM(1) : ____ 4. Pupils read the book with teacher’s kelas.
-(B. Inggeris)
kumpulan objek guidance.
-(Matematik 2. BM(1) : ____ , SM(1) : ____ , TM(1) : ____
dengan
Awal)
nombor. _____________________________________ 1. Murid membilang kumpulan objek
yang dipamerkan oleh guru.
1010-1120 _____________________________________
2. Murid memadankan kumpulan objek
(70 minit)
dengan nombor secara
berkumpulan.
3. Murid menyiapkan tugasan pada
lembaran kerja secara individu.

Murid: Guru:
 Menyata apa yang telah dipelajari.  Membuat penilaian tingkah laku murid.
Refleksi  Mempamerkan hasil kerja murid.  Membuat penilaian pengetahuan murid.
1120 – 1130  Mengemaskan alatan yang digunakan dan mengemas  Mengingatkan kanak-kanak menghabiskan tugasan di
(10 minit) diri. rumah.
 Mendengar pesanan dari guru dan mengucapkan
selamat pulang / bersalaman.
RANCANGAN PELAJARAN HARIAN PRASEKOLAH

MINGGU : 20 TARIKH : 26 MEI 2017 HARI : JUMAAT H: TH:

MASA STANDARD OBJEKTIF/REFLEKSI AKTIVITI CATATAN


PEMBELAJARAN
Rutin
0730-0740 Rutin – Bersalaman dengan guru, berkumpul di ruangan perbualan pagi, sarapan.
(10 minit)
Perbualan Awal - Guru memberikan ucapan salam.
0740-0800 - Guru bertanyakan hari dan tarikh.
(20 minit) - Guru membuat imbasan tentang pelajaran yang dipelajari semalam.
- Murid memberikan respons dan menyatakan apa yang telah dipelajari.
Kerohanian,
Sikap & Nilai Diambil alih oleh ustaz bagi subjek Pendidikan Islam
800-900
(60 minit)
BM 3.2.3 Objektif: 1. Guru memperkenalkan kepada PENDEKATAN:
Menyalin Murid dapat menyalin perkataan. murid suku kata tertutup. Tema
Aktiviti perkataan. 2. Murid membunyikan suku kata
Pembelajaran Refleksi: tertutup tersebut dengan bimbingan BBM:
(B. Malaysia) BM(1) : ____ , SM(1) : ____ , TM(1) : ____ guru. Kad perkataan
0900-0920 3. Murid bermain permainan “Suku
_____________________________________
(20 minit) Kata” secara kelas.
_____________________________________ 4. Murid menyalin semula perkataan di
dalam buku latihan.
REHAT
0920-0950 Rehat
(30 minit)
KE 3.3.2 Obj: Murid dapat menghasilkan karya 1. Guru memperkenalkan kepada PENDEKATAN:
Aktiviti
Menghasilkan kreatif melalui aktiviti menggambar. murid “Kad Hari Guru”.
Pembelajaran
karya kreatif 2. Murid bersoal jawab dengan guru
- (Matematik
melalui aktiviti Obj: Pupils can blend phonemes tentang “Kad Hari Guru”. BBM:
Awal)
menggambar. (sounds) to form single syllable words. 3. Murid membaca ucapan “Selamat Kad Hari Guru.
- (B. Inggeris)
Hari Guru” secara kelas.
0950-1120
BI 2.2.7 Blend 4. Murid menghasilkan “Kad Hari Guru”
(80 minit)
phonemes secara individu.
(sounds) to form Refleksi: 5. Murid memberikan “Kad Hari Guru”
single syllable 1. BM(1) : ____ , SM(1) : ____ , TM(1) : ____ kepada guru di sekolah.
words.
2. BM(1) : ____ , SM(1) : ____ , TM(1) : ____
1. Activity 9a – page 11
_____________________________________ Refer to Framework given
_____________________________________

Murid: Guru:
 Menyata apa yang telah dipelajari.  Membuat penilaian tingkah laku murid.
Refleksi  Mempamerkan hasil kerja murid.  Membuat penilaian pengetahuan murid.
1120 – 1130  Mengemaskan alatan yang digunakan dan mengemas  Mengingatkan kanak-kanak menghabiskan tugasan di
(10 minit) diri. rumah.
 Mendengar pesanan dari guru dan mengucapkan
selamat pulang / bersalaman.