Anda di halaman 1dari 1

ARGUMENTARE BASMUL

În opinia mea, textul suport …………….. este un basm popular, creaţie


epică, în care întâmplări reale se împletesc cu cele fantastice, fiind puse pe
seama unor personaje reale sau supranaturale, ce reprezintă binele şi răul, aflate
într-un conflict finalizat întotdeauna cu victoria binelui.
În primul rând, în fragment apare ca mod de expunere predominant
narațiunea. Apar întâmplări reale, obișnuite care se împletesc cu cele fantastice:
………… ( r e z um at u l ) .
De asemenea, în basm, timpul și spațiul sunt imaginare: ……….. (indici de
spațiu și de timp, prezintă apoi și semnificațiile particulare ale acestor indici ).
În al doilea rând, în acțiune sunt antrenate personaje reprezentând binele
......... și răul ………… ( e x em p l e ) . A c e s t e a a u a t â t t r ă s ă t u r i o b i ș n u i t e c â t
și puteri s u p r a o me n e ș t i …………….( e x em p l e ) . P e r s o n a ju l central,
eroul, întruchipează binele și se află în conflict cu personajele
r e p r e z e n t â n d r ă u l … … . .( e x .) . El p o a t e a v e a a t â t t r ă s ă t u r i f a b u l o a s e (
d a c ă e c a z u l , s p r e e x e mp l u : … … . .) c â t ș i r e a l e , e v i d e n ț i a t e … ……
( d i r e c t s a u i n d i r e c t ) ( p r e c i z e a z ă c â t e v a ș i e x e mp l i f i c ă - l e ) .
S e r e ma r c ă , d e a s e me n e a , p r e z e n ța a ju t o a r e l o r : … … … . .( o b i e c t e
m ag i c e / f i i n ț e n e c u v â n t ă t o a r e ) c e i n t e r v i n î n l u p t a c u r ă u l ș i s p r i ji n ă
protagonistul în situațiile dificil e. Mai mu l t , apariția cifrelor
ma g i c e … .. (3, multipli de 3, 7 etc.) constituie și ea o caracteristică a basmului.
Nu în ultimul rând, bsmul este structurat după o schemă tradițională în care
se remarcă prezenţa formulelor ………..(iniţială/ finală …c i t a t ) , dar şi a
motivelor specifice …………….( e x em p l e ) .
In concluzie, trăsăturile prezentate mai sus justifică încadrarea acestui
text în specia basmului popular.