Anda di halaman 1dari 101

KETERANGAN PINDAH SEKOLAH

Diisi oleh Sekolah yang Ditinggalkan / Sekolah Lama

Tanda Tangan dan Stempel


Kelas yang
TANGGAL Alasan Keluar (Tertulis) dari : Kepala Sekolah, Tanda Tangan
Ditinggalkan
Orang Tula/Wali

Surakarta, __________20__
Kepala Sekolah

Drs.Tatuk Heryanto, M.M


NIP. 19650407 198903 1 019

Orang Tua / Wali

_______________________

__________________20___
Kepala Sekolah

_______________________
NIP.

Orang Tua / Wali

_______________________

Diisi oleh Sekolah yang Menerima / Sekolah Baru

Tanda Tangan dan Stempel


No Data Peserta Diklat
Kepala Sekolah

1 Nama : __________________20___
2 Nomor Induk : Kepala Sekolah
3 Sekolah Asal :
4 Masuk di Sekolah ini :
a. Tanggal :
b. Tahun Pelajaran :
_______________________
NIP.
1 Nama : __________________20___
2 Nomor Induk : Kepala Sekolah
3 Sekolah Asal :
4 Masuk di Sekolah ini :
a. Tanggal :
b. Tahun Pelajaran :
_______________________
NIP.
Cara Menggunakan Program

1. Copy File 20102011.xls dari Flashdisk/Cd ke komputer


2. Jalankan File 20102011.xls
3. Lakukan pengisian identitas sekolah (hanya dilakukan setiap awal tahun pelajaran
4. Lakukan pengisian identitas siswa (dilakukan sekali untuk 3 tahun)
5. Lakukan pengisian Nilai melalui menu leger smt 1 - smt6, sesuai dengan smt yang ditempuh
6. lakukan pencetakan dengan cara memilih jenis format yang akan dicetak dan selanjutnya
melih presensi siswa yang akan dicetak

: Menu merah digunakan untuk hasil yang akan dicetak

: Menu hijau digunakan untuk menginputkan data


Cetak Raport UTS
Pengolahan Identitas Sekolah UTS GANJIL GANJIL Cetak
Cetak
Nilai Raport Sederhana
Buku Induk I
Buku Induk
Identitas Siswa UAS GANJIL Cetak Raport UAS
Petunjuk Singkat GANJIL
Cetak Sampul Raport

Cetak Identitas Siswa

Cetak
CetakPetunjuk
PetunjukRaport
Raport Cetak Raport UTS
UTS GENAP GENAP
Cetak
Cetak
Ket.
Ket.Pindah
PindahSekolah
Sekolah UAS GENAP Cetak Raport UAS Buku Induk II
Buku Induk
GENAP
IDENTITAS

NAMA SEKOLAH : SMK DARUL LUGHAH WAL KAROMAH KRAKSAAN


KEPALA SEKOLAH : M.Zaini Bin Ali Wafa, SH
NIP :
BIDANG STUDY KEAHLIAN : Teknologi Informasi & Komunikasi
PROGRAM STUDY KEAHLIAN : Teknik Komputer & Informatika
KOMPETENSI KEAHLIAN RPL
TAHUN PELAJARAN : 2017-2018
Alamat : Jl. Mayjend Panjaitan No.12 Telp (0335) 843959 Sidomukti
Kecamatan : Kraksaan
Kota : Probolinggo
Provinsi : Jawa Timur

TINGKAT : X X
SEMESTER : 1 1
WALI KELAS : MUH. BAITUS SHOLIHIN MUH. BAITUS SHOLIHIN
NIP :
JUMLAH SISWA : 36 36
Tgl. Pnyrhn. Rprt Smt 3,5 : 4-Oct-17 28-Oct-15
Tgl. Pnyrhn. Rprt Smt 3,5 : 7-Jan-17 4 Juni 2011
JENIS
No NIS Nama Siswa TEMPAT TGL LAHIR AGAMA
KELAMIN
1 2 3 4 5
1 177/177.070 Ahmad Efendi
2 178/178.070 Alamsyah Indra Zain
3 179/179.070 Arif Hakimuddin
4 180/180/070 Danil Akrom
5 181/181.070 Faqihur Rohman
6 182/182.070 Fathul Arifin
7 183/183.070 Fiki Indra Rahim
8 184/184.070 Habibur Rahman
9 186/186.070 Hasbullah
10 187/187.070 Indra Kusuma
11 188/188.070 Kurniawan Syarifuddin
12 189/189.070 M. Deni Haqiqi
13 190/190.070 M. Imam Hamdanillah
14 191/191.070 M. Nur Ismail
15 192/192.070 Malik Fahat
16 193/193.070 Misbahul Munir
17 194/194.070 Moch. Ferdi
18 195/195.070 Moh. Alex Rahmatullah
19 196/196.070 Moh. Arif Syahroni
20 197/197.070 Moh. Nuril Faqih
21 198/198.070 Moh. Riski Maulana Ishak
22 199/199.070 Moh. Rizaldi
23 200/200.070 Mohammad Barokatu Rizky
24 201/201.070 Mohammad Saifuddin
25 202/202.070 Muhammad Yasin
26 203/203.070 Mutawaqqil Alallah
27 204/204.070 Novan Suhairi
28 205/205.070 Rizal Ariyanto
29 206/206.070 Rizky Firzan Aldiansyah
30 207/207.070 Rizky Irfandy
31 208/208.070 Roy Hanafi
32 209/209.070 Salman Alfarisi
33 210/210.070 Sugeng Purnomo
34 211/211.070 Zainal Abidin
35 212/212.070 Zainul Hasan
36 213/213/070 Zainullah
37
38

1 2 3 4 5 6
Nama Asal Alamat Ijazah
ALAMAT
SEKOLAH / SMP Tahun
6 7 8
7 8 9 10
Ijazah Diterima Nama
Nomor Kelas TGL/BLN/THN Ayah Ibu
8 9 10
11 12 13 14 15
Alamat Wali
Pekerjaan Orang Tua
Orang Tua Telp. Nama
11 12 13
16 17 18 19
Wali
Pekerjaan Wali
Alamat Telp.
14 15
20 21 22
LEGER SEMESTER / TH. PELAJARAN : 1 (Gasal) / 2017-2018
BIDANG STUDY KEAHLIAN : Teknologi Informasi & Komunikasi
PROGRAM STUDY KEAHLIAN : Teknik Komputer & Informatika
KOMPETENSI KEAHLIAN : RPL
TINGKAT :X
WALI KELAS : MUH. BAITUS SHOLIHIN

SIMULASI & KOMUNIKASI DIGITAL


MUAT
MUATAN AN

P. AGAMA DAN BUDI PEKERTI


BACK NASIONAL KEWI

PEMROGRAMAN DASAR
LAYA DASAR

DASAR DESAIN GRAFIS


H BIDANG DASAR PROGRAM MULOK Presensi Kepribad

KOMPUTER&JARDAS
SISTEM KOMPUTER
BHS. INDONESIA
NAMA SISWA
IS
O

SEJARAH INDO
N

DASAR WEB
BHS. INGGRIS

SENI BUDAYA
MATEMATIKA

KELAKUAN
FISIKA
KIMIA
PJOK
PKN

KKM S I A
75 75 75 75 75 75 75 75###75 75 75 75 75 75 - - - - 75
1 177/177.070 Ahmad Efendi 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 90 90 90 2 5 7 B
2 178/178.070 Alamsyah Indra Zain ### B
3 179/179.070 Arif Hakimuddin ### B
4 180/180/070 Danil Akrom ### C
5 181/181.070 Faqihur Rohman ### B
6 182/182.070 Fathul Arifin ### A
7 183/183.070 Fiki Indra Rahim ### C
8 184/184.070 Habibur Rahman ### B
9 186/186.070 Hasbullah ### B
10187/187.070 Indra Kusuma ### C
11188/188.070 Kurniawan Syarifuddin### B
12189/189.070 M. Deni Haqiqi ### B
13190/190.070 M. Imam Hamdanillah ### B
14191/191.070 M. Nur Ismail ### B
15192/192.070 Malik Fahat ### B
16193/193.070 Misbahul Munir ### B
17194/194.070 Moch. Ferdi ### B
18195/195.070 Moh. Alex Rahmatullah### B
19196/196.070 Moh. Arif Syahroni ### B
20197/197.070 Moh. Nuril Faqih ### C
SIMULASI & KOMUNIKASI DIGITAL
MUAT
MUATAN AN

P. AGAMA DAN BUDI PEKERTI


BACK NASIONAL KEWI

PEMROGRAMAN DASAR
LAYA DASAR

DASAR DESAIN GRAFIS


H BIDANG DASAR PROGRAM MULOK Presensi Kepribad

KOMPUTER&JARDAS
SISTEM KOMPUTER
BHS. INDONESIA
NAMA SISWA

IS
O

SEJARAH INDO
N

DASAR WEB
BHS. INGGRIS

SENI BUDAYA
MATEMATIKA

KELAKUAN
FISIKA
KIMIA
PJOK
PKN
KKM S I A
21198/198.070 Moh. Riski Maulana Ishak
### B
22199/199.070 Moh. Rizaldi ###
23200/200.070 Mohammad Barokatu### Riz
24201/201.070 Mohammad Saifuddin###
25202/202.070 Muhammad Yasin ###
26203/203.070 Mutawaqqil Alallah ###
27204/204.070 Novan Suhairi ###
28205/205.070 Rizal Ariyanto ###
29206/206.070 Rizky Firzan Aldiansyah
###
30207/207.070 Rizky Irfandy ###
31208/208.070 Roy Hanafi ###
32209/209.070 Salman Alfarisi ###
33210/210.070 Sugeng Purnomo ###
34211/211.070 Zainal Abidin ###
35212/212.070 Zainul Hasan ###
36213/213/070 Zainullah ###
37 0 0 ###
38 0 0 ###
Nilai Terendah 80 80 80 80 80
### 80 80
### 80 80 80
### 80 90 90 0 0 0 0 0 0 90 0
Nilai Tertinggi 80 80 80 80 80
### 80 80
### 80 80 80
### 80 90 90 0 0 0 0 0 0 90 0
Jumlah Siswa dibawah KKM 0 0 0 0 ###
0 0 ###
0 0 0 ###
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Surakarta, ###
Wali Kelas

MUH. BAITUS SHOLIHIN


N
O

BACK
N
IS

NAMA SISWA
P. AGAMA DAN BUDI PEKERTI
PKN
BHS. INDONESIA
MATEMATIKA
MUATAN
NASIONAL

SEJARAH INDO
BHS. INGGRIS

SENI BUDAYA
H
AN

LAYA

PJOK
KEWI
MUAT

SIMULASI & KOMUNIKASI DIGITAL


FISIKA
DASAR
BIDANG

KIMIA
KKM

SISTEM KOMPUTER
KOMPUTER&JARDAS
PEMROGRAMAN DASAR
DASAR DESAIN GRAFIS
DASAR PROGRAM

DASAR WEB
NIP.
MULOK

S
I
Presensi

KELAKUAN
Kepribad
Kepribadian

KETERANGAN
KERAPIHAN

PERINGKAT
KERAJINAN

RATA-RATA
JUMLAH
B B 1230 82 1
B B 0 ### 2
C C 0 ### 2
C C 0 ### 2
B B 0 ### 2
B B 0 ### 2
C C 0 ### 2
C C 0 ### 2
B B 0 ### 2
C C 0 ### 2
C C 0 ### 2
B B 0 ### 2
B B 0 ### 2
C C 0 ### 2
B B 0 ### 2
B B 0 ### 2
B B 0 ### 2
C C 0 ### 2
B B 0 ### 2
C C 0 ### 2
Kepribadian

KETERANGAN
KERAPIHAN

PERINGKAT
KERAJINAN

RATA-RATA
JUMLAH
C C 0 ### 2
0 ### 2
0 ### 2
0 ### 2
0 ### 2
0 ### 2
0 ### 2
0 ### 2
0 ### 2
0 ### 2
0 ### 2
0 ### 2
0 ### 2
0 ### 2
0 ### 2
0 ### 2
0 ### 2
0 ### 2
LAPORAN HASIL BELAJAR
SMK DARUL LUGHAH WAL KAROMAH KRAKSAAN CATATAN AKHIR SEMESTER

Nama Peserta Didik : Moh. Alex Rahmatullah Nomor Induk : 195/195.070


Bidang Keahlian : Teknologi Informasi & Komunikasi Program Keahlian : RPL Kelas : XRPL
Tahun Pelajaran : 2017-2018 Kelas : X Smt : 1 (Gasal)
Semester : 1 (Gasal)
1. Kegiatan Belajar di Dunia Usaha/Industri dan Instansi Relevan:
Nama DU/DI atau Instansi
No Alamat
Relevan

Nilai Hasil Belajar 1


No Mata Pelajaran

KKM
Angka Huruf Predikat Deskripsi Kemajuan Belajar 2

I Normatif
1 P. AGAMA DAN BUDI PEKERTI 75 Nol D 2. Pengembangan Diri, dan Kepribadian:
2 PKN 75 Nol D Komponen
3 BHS. INDONESIA 75 Nol D 1.
4 MATEMATIKA 75 Nol D Kegiatan Pengembangan Diri 2.
5 SEJARAH INDO 75 Nol D 3.
6 - - 1.
Kepribadian 2.
II Adaptif 3.
1 SENI BUDAYA 75 Nol D
2 PJOK 75 Nol D 3. Ketidakhadiran:
3 0 75 Nol D 1. Sakit
SIMULASI & KOMUNIKASI
4 75 Nol D Ketidakhadiran 2. Ijin
DIGITAL
5 FISIKA 75 Nol D 3. Tanpa Keterangan
6 #REF! 75 Nol D
7 KIMIA 0 Nol D 4. Catatan untuk perhatian orang tua/wali:
8 0 0 Nol D
III Produktif (Dasar Kompetensi Kejuruan dan Kompetensi Kejuruan)
1 #REF! 75 Nol BK
2 SISTEM KOMPUTER 75 Nol BK 5. Pernyataan
3 KOMPUTER&JARDAS 75 Nol BK
4 PEMROGRAMAN DASAR - Nol BK
5 DASAR DESAIN GRAFIS - Nol BK
6 - - Nol BK
7 - - Nol BK
8 - 0 Nol BK
9 - 0 Nol BK
IV Muatan Lokal
1 DASAR WEB 75 Nol D
2 - 0 Nol D
Rata- rata 0 Mengetahui
Jumlah 0 Orang Tua/Wali,
Peringkat Kelas Ke : ### Dari 36 Siswa
* Coret yang tidak perlu
CATATAN AKHIR SEMESTER

1. Kegiatan Belajar di Dunia Usaha/Industri dan Instansi Relevan:


Lama dan Waktu
Nilai Predikat
Pelaksanaan

Komponen Predikat
1. Baik/Cukup/Kurang*
2. Baik/Cukup/Kurang*
3. Baik/Cukup/Kurang*
1. Baik/Cukup/Kurang*
2. Baik/Cukup/Kurang*
3. Baik/Cukup/Kurang*

Hari
Hari
Hari

Surakarta , 19 Desember 2018


Wali Kelas,

MUH. BAITUS SHOLIHIN


NIP.
LAPORAN HASIL BELAJAR
SMK NEGERI 9 SURAKARTA

Nama Peserta Didik : Kurniawan Syarifuddin Nomor Induk :


Bidang Keahlian : Teknologi Informasi & Komunikasi Program Keahlian :
Tahun Pelajaran : 2017-2018 Kelas :
Semester :

Nilai Hasil Belajar


No Mata Pelajaran
KKM Angka Huruf Predikat Deskripsi Kemajuan Belajar

I Normatif
1 P. AGAMA DAN BUDI PEKERTI 75 D
2 PKN 75 D
3 BHS. INDONESIA 75 D
4 MATEMATIKA 75 D
5 SEJARAH INDO 75 D
6 - 0

II Adaptif
1 SENI BUDAYA 75 D
2 PJOK 75 D
3 0 75 D
SIMULASI & KOMUNIKASI
4 75 D
DIGITAL
5 FISIKA 75 D
6 #REF! 75 D
7 KIMIA 0 D
8 0 0 D
III Produktif (Dasar Kompetensi Kejuruan dan Kompetensi Kejuruan)
1 #REF! 75 D
2 SISTEM KOMPUTER 75 D
3 KOMPUTER&JARDAS 75 D
4 PEMROGRAMAN DASAR - D
5 DASAR DESAIN GRAFIS - D
6 - - D
7 - - D
8 - 0 D
9 - 0 D
IV Muatan Lokal
1 DASAR WEB 75 D
2 - 0 D
Rata- rata 0
Jumlah 0
Peringkat Kelas Ke : ### Dari 36 Siswa
Surakarta 19 Desember 2018
Mengetahui
Orang Tua/Wali, Wali Kelas,

MUH. BAITUS SHOLIHIN


###
CATATAN AKHIR SEMESTER

188/188.070
RPL Kelas : XRPL
X Smt :1
1
1. Kegiatan Belajar di Dunia Usaha/Industri dan Instansi Relevan:
Nama DU/DI atau Instansi Lama dan Waktu
No Alamat
Relevan Pelaksanaan

eskripsi Kemajuan Belajar 2

2. Pengembangan Diri, dan Kepribadian:


Komponen
1.
Kegiatan Pengembangan Diri 2.
3.
1.
Kepribadian 2.
3.

3. Ketidakhadiran:
1. Sakit
Ketidakhadiran 2. Ijin
3. Tanpa Keterangan

4. Catatan untuk perhatian orang tua/wali:

5. Pernyataan

Mengetahui Surakarta
Orang Tua/Wali, Wali Kelas,

19 Desember 2018
MUH. BAITUS SHO
0

AITUS SHOLIHIN * Coret yang tidak perlu


Nilai Predikat

Predikat
Baik/Cukup/Kurang*
Baik/Cukup/Kurang*
Baik/Cukup/Kurang*
Baik/Cukup/Kurang*
Baik/Cukup/Kurang*
Baik/Cukup/Kurang*

Hari
Hari
Hari

19 Desember 2018
Wali Kelas,

UH. BAITUS SHOLIHI


LAPORAN HASIL BELAJAR UTS GANJIL
SMK DARUL LUGHAH WAL KAROMAH KRAKSAAN

Nama Peserta Didik : Alamsyah Indra Zain Nomor Induk : 178/178.070


Bidang Studi Keahlian : Teknologi Informasi & Komunikasi Kompetensi Keahlian : RPL
Program Studi Keahlian : Teknik Komputer & Informatika Kelas : X
Tahun Pelajaran : 2017-2018 Semester : 1 (Ganjil)

Nilai Hasil Belajar


No Mata Pelajaran

KKM
Angka Huruf Predikat Deskripsi Kemajuan Belajar
I A. MUATAN NASIONAL
1 P. AGAMA DAN BUDI PEKERTI 75 Nol D
2 PKN 75 Nol D
3 BHS. INDONESIA 75 Nol D
4 MATEMATIKA 75 Nol D
6 - -
II B. MUATAN KEWILAYAHAN
1 SENI BUDAYA 75 Nol D
2 PJOK 75 Nol D
III C. MUATAN PEMINATAN KEJURUAN
C1. Dasar Bidang Keahlian
1 SIMULASI & KOMUNIKASI DIGITAL 75 Nol D
2 FISIKA 75 Nol D
3 KIMIA 75 Nol D
C2. Dasar Program Keahlian
1 SISTEM KOMPUTER 75 Nol D
2 KOMPUTER&JARDAS 75 Nol D
3 PEMROGRAMAN DASAR 75 Nol D
4 -

IV MUATAN LOKAL
1 DASAR WEB 75 Nol D
2
Rata- rata 0
Jumlah 0
Peringkat Kelas Ke : 2 Dari 36 Siswa

CATATAN TENGAH SEMESTER GANJIL

1. Kegiatan Belajar di Dunia Usaha/Industri dan Instansi Relevan:


Nama DU/DI atau Instansi
No Alamat Lama dan Waktu Pelaksanaan Nilai Predikat
Relevan

2. Pengembangan Diri, dan Kepribadian:


Komponen Predikat
1. -
Kegiatan Pengembangan Diri 2. -
3. -
1. Kelakuan B Baik
Kepribadian 2. Kerajinan B Baik
3. Kerapihan B Baik

3. Ketidakhadiran:
1. Sakit Hari
Ketidakhadiran 2. Ijin Hari
3. Tanpa Keterangan Hari

4. Catatan untuk perhatian orang tua/wali:

5. Pernyataan

Mengetahui Kraksaan , 04 Oktober 2017


Orang Tua/Wali, Wali Kelas, Wali Kelas,

MUH. BAITUS SHOLIHIN


NIP.
LEGER SEMESTER / TAHUN PEL. : 2 (Genap) / 2017-2018
BIDANG STUDY KEAHLIAN : Teknologi Informasi & Komunikasi
PROG. STUDY KEAHLIAN : Teknik Komputer & Informatika
KOMPETENSI KEAHLIAN : RPL
TINGKAT : X
WALI KELAS : MUH. BAITUS SHOLIHIN

NORMATIF ADAPTIF PRODUKTIF MULOK Presensi Kepribadian

MABDMS (070.KK.17)
MPAWBO (070.KK.16)
MPBO (070.KK.15)

APLIKASI MOBILE
BHS. INDONESIA

BHS. INGGRIS
SENI BUDAYA

MATEMATIKA
NAMA SISWA

IS
O

PENJASKES

KETERANGAN
N

P. AGAMA

KERAPIHAN

PERINGKAT
RATA-RATA
KERAJINAN
KELAKUAN
FISIKA

JUMLAH
KIMIA

KWU
KKPI

ALPHA
PKN

SAKIT
IPS
IPA

IJIN
KKM
75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 80 80 80 75
1 177/177.070 Ahmad Efendi 85 80 82 89 88 75 75 75 75 75 88 80 87 80 80 9 7 B B B 1214 81 9
2 178/178.070 Alamsyah Indra Zain 95 90 79 88 85 83 75 75 75 75 80 80 88 90 85 - - 1 B B B 1243 83 7
3 179/179.070 Arif Hakimuddin 80 80 75 88 75 75 75 75 75 75 80 80 82 80 75 - 2 1 B B B 1170 78 16
4 180/180/070 Danil Akrom 80 80 75 89 75 75 75 75 75 75 80 80 80 80 75 - - 7 B B B 1169 78 17
5 181/181.070 Faqihur Rohman 95 90 80 88 88 82 85 75 80 88 90 98 90 95 92 - 1 2 B B B 1316 88 1
6 182/182.070 Fathul Arifin 85 85 75 89 80 75 75 75 75 82 88 85 85 88 85 1 - 27 B B B 1227 82 8
7 183/183.070 Fiki Indra Rahim 75 75 75 85 75 75 75 75 75 75 82 80 80 75 75 - - - B B B 1152 77 20
8 184/184.070 Habibur Rahman 80 80 79 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 78 - - - B B B 1252 83 5
9 186/186.070 Hasbullah 85 85 82 85 80 75 75 75 75 75 80 80 87 80 81 1 - 3 B B B 1200 80 11
10187/187.070 Indra Kusuma 78 80 75 83 75 70 75 80 75 75 80 80 82 75 75 - 1 - C C B 1158 77 19
11188/188.070 Kurniawan Syarifuddin 75 75 75 88 75 75 75 80 75 0 75 75 82 75 75 - - 1 B C C 1075 72 21
12189/189.070 M. Deni Haqiqi 95 90 78 89 88 75 80 80 80 82 82 85 87 95 90 - - 5 B B B 1276 85 2
13190/190.070 M. Imam Hamdanillah 80 80 75 85 80 75 75 80 75 86 86 80 82 80 80 - - 17 B B B 1199 80 12
14191/191.070 M. Nur Ismail 80 85 80 86 80 80 80 80 80 86 86 86 90 90 78 - - 3 B B B 1247 83 6
15192/192.070 Malik Fahat 85 85 75 83 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 78 - 3 3 B B B 1256 84 4
16193/193.070 Misbahul Munir 85 85 75 85 85 75 75 80 75 75 80 80 84 80 82 - 2 16 B B B 1201 80 10
17194/194.070 Moch. Ferdi 85 85 82 85 85 85 85 85 85 80 88 88 87 85 85 1 - 6 B B B 1275 85 3
18195/195.070 Moh. Alex Rahmatullah 80 80 75 85 80 75 75 80 75 79 80 80 84 80 78 - - - B B B 1186 79 14
19196/196.070 Moh. Arif Syahroni 80 80 75 86 78 81 75 80 75 75 80 80 87 80 80 - - - B B B 1192 79 13
20197/197.070 Moh. Nuril Faqih 78 78 75 85 75 75 75 80 75 75 80 80 82 75 75 - - 2 C C C 1163 78 18
21198/198.070 Moh. Riski Maulana Ishak 80 80 75 88 78 75 75 80 75 75 80 80 83 80 78 4 6 5 B B B 1182 79 15
22199/199.070 Moh. Rizaldi - - 1 - - - 0 ### 22
23200/200.070 Mohammad Barokatu Rizky - - 8 - - - 0 ### 22
24201/201.070 Mohammad Saifuddin - 1 3 - - - 0 ### 22
25202/202.070 Muhammad Yasin 4 - 13 - - - 0 ### 22
26203/203.070 Mutawaqqil Alallah 2 - 2 - - - 0 ### 22
27204/204.070 Novan Suhairi 2 - 4 - - - 0 ### 22
28205/205.070 Rizal Ariyanto - - - - - - 0 ### 22
29206/206.070 Rizky Firzan Aldiansyah 2 - 5 - - - 0 ### 22
30207/207.070 Rizky Irfandy 1 - 10 - - - 0 ### 22
31208/208.070 Roy Hanafi 1 - - - - - 0 ### 22
32209/209.070 Salman Alfarisi - - - - - - 0 ### 22
33210/210.070 Sugeng Purnomo 1 3 9 - - - 0 ### 22
34211/211.070 Zainal Abidin - - - - - - 0 ### 22
38
37
0
0
36213/213/070
35212/212.070
N

0
0
O

Zainullah
IS

Zainul Hasan
NAMA SISWA

P. AGAMA
PKN
BHS. INDONESIA
PENJASKES
NORMATIF

SENI BUDAYA

BHS. INGGRIS
MATEMATIKA
IPA
FISIKA
KIMIA
ADAPTIF

IPS
KKM

KKPI
KWU
MPBO (070.KK.15)
MPAWBO (070.KK.16)

MABDMS (070.KK.17)
PRODUKTIF

APLIKASI MOBILE
NIP.
MULOK

-
-
-

Wali Kelas

SAKIT
Surakar###
1

-
-
-

IJIN
Presensi

ALPHA
-
-
-
-

-
-
-
-

KELAKUAN
MUH. BAITUS SHOLIHIN
-
-
-
-

KERAJINAN
-
-
-
-

KERAPIHAN
Kepribadian

0
0
0
0

JUMLAH

RATA-RATA
###
###
###
###

22
22
22
22

PERINGKAT

KETERANGAN
LAPORAN HASIL BELAJAR
SMK NEGERI 9 SURAKARTA

Nama Peserta Didik : Ahmad Efendi Nomor Induk :


Bidang Keahlian : Teknologi Informasi & Komunikasi Program Keahlian :
Tahun Pelajaran : 2017-2018 Kelas :
Semester :

Nilai Hasil Belajar


No Mata Pelajaran
KKM Angka Huruf Predikat Deskripsi Kemajuan Belajar

I Normatif
1 P. AGAMA DAN BUDI PEKERTI 75 80 Delapanpuluh B
2 PKN 75 80 Delapanpuluh B
3 BHS. INDONESIA 75 80 Delapanpuluh B
4 MATEMATIKA 75 80 Delapanpuluh B
5 SEJARAH INDO 75 80 Delapanpuluh B
6 - 0 80

II Adaptif
1 SENI BUDAYA 75 80 Delapanpuluh B
2 PJOK 75 D
3 0 75 80 Delapanpuluh B
SIMULASI & KOMUNIKASI
4 75 80 Delapanpuluh B
DIGITAL
5 FISIKA 75 D
6 #REF! 75 80 Delapanpuluh B
7 KIMIA 0 80 Delapanpuluh B
8 0 0 80 Delapanpuluh B
III Produktif (Dasar Kompetensi Kejuruan dan Kompetensi Kejuruan)
1 #REF! 75 D
2 SISTEM KOMPUTER 75 D
3 KOMPUTER&JARDAS 75 80 Delapanpuluh B
4 PEMROGRAMAN DASAR - 90 Sembilanpuluh A
5 DASAR DESAIN GRAFIS - 90 Sembilanpuluh A
6 - - D
7 - - D
8 - 0 D
9 - 0 D
IV Muatan Lokal
1 DASAR WEB 75 D
2 - 0 D
Jumlah 1140
Peringkat Kelas Ke : 82 Dari 36 Siswa
Surakarta 19 Desember 2018
Mengetahui
Orang Tua/Wali, Wali Kelas,

MUH. BAITUS SHOLIHIN


0 ###
CATATAN AKHIR SEMESTER

177/177.070
RPL Kelas : XRPL
X Smt :1
1
1. Kegiatan Belajar di Dunia Usaha/Industri dan Instansi Relevan:
Nama DU/DI atau Instansi Lama dan Waktu
No Alamat
Relevan Pelaksanaan

eskripsi Kemajuan Belajar 2

2. Pengembangan Diri, dan Kepribadian:


Komponen
1.
Kegiatan Pengembangan Diri 2.
3.
1.
Kepribadian 2.
3.

3. Ketidakhadiran:
1. Sakit
Ketidakhadiran 2. Ijin
3. Tanpa Keterangan

4. Catatan untuk perhatian orang tua/wali:

5. Pernyataan

Mengetahui Surakarta
Orang Tua/Wali, Wali Kelas,
19 Desember 2018
0 MUH. BAITUS SHO
0

AITUS SHOLIHIN * Coret yang tidak perlu


Nilai Predikat

Predikat
Baik/Cukup/Kurang*
Baik/Cukup/Kurang*
Baik/Cukup/Kurang*
Baik/Cukup/Kurang*
Baik/Cukup/Kurang*
Baik/Cukup/Kurang*

Hari
Hari
Hari

19 Desember 2018
Wali Kelas,
UH. BAITUS SHOLIHI
LAPORAN HASIL BELAJAR
SMK DARUL LUGHAH WAL KAROMAH KRAKSAAN CATATAN AKHIR SEMESTER

Nama Peserta Didik : Ahmad Efendi Nomor Induk : 177/177.070


Bidang Keahlian : Teknologi Informasi & Komunikasi Program Keahlian : RPL Kelas : X RPL
Tahun Pelajaran : 2017-2018 Kelas : X Smt : 2 (Genap)
Semester : 2 (Genap)
1. Kegiatan Belajar di Dunia Usaha/Industri dan Instansi Relevan:
Nama DU/DI atau Instansi
No Alamat
Relevan

Nilai Hasil Belajar 1


No Mata Pelajaran

KKM
Angka Huruf Predikat Deskripsi Kemajuan Belajar 2

I Normatif
1 P. AGAMA 75 85 Delapan puluh lima B 2. Pengembangan Diri, dan Kepribadian:
2 PKN 75 80 Delapan puluh B Komponen
3 BHS. INDONESIA 75 82 Delapan puluh dua B 1. OSIS
4 PENJASKES 75 89 Delapan puluh sembilan B Kegiatan Pengembangan Diri 2. B
5 SENI BUDAYA 75 Nol D 3.
6 - 75 1. -
Kepribadian 2.
II Adaptif 3. -
1 BHS. INGGRIS 75 88 Delapan puluh delapan B
2 MATEMATIKA 75 75 Tujuh puluh lima B 3. Ketidakhadiran:
3 IPA 75 75 Tujuh puluh lima B 1. Sakit
4 FISIKA 75 75 Tujuh puluh lima B Ketidakhadiran 2. Ijin
5 KIMIA 75 75 Tujuh puluh lima B 3. Tanpa Keterangan
6 IPS 75 Nol D
7 KKPI 75 75 Tujuh puluh lima B 4. Catatan untuk perhatian orang tua/wali:
8 KWU 75 88 Delapan puluh delapan B
III Produktif (Dasar Kompetensi Kejuruan dan Kompetensi Kejuruan)
1 MPBO (070.KK.15) 80 80 Delapan puluh K
2 MPAWBO (070.KK.16) 80 87 Delapan puluh tujuh K 5. Pernyataan
3 MABDMS (070.KK.17) 80 80 Delapan puluh K
4 - 0 Nol BK
5 - 0 Nol BK
6 - 0 Nol BK
7 - 0 Nol BK
8 - 0 Nol BK Diberikan di : Probolinggo
9 - 0 Nol BK Pada Tanggal : 19 Desember 2018
IV Muatan Lokal
1 APLIKASI MOBILE 75 80 Delapan puluh B Wali Kelas,
2 - 0 Nol D
Rata- rata 51
Jumlah 1214
Peringkat Kelas Ke : 9 Dari 36 Siswa MUH. BAITUS SHOLIHIN
NIP.

Mengetahui
Orang Tua/Wali,
* Coret yang tidak perlu
CATATAN AKHIR SEMESTER

1. Kegiatan Belajar di Dunia Usaha/Industri dan Instansi Relevan:


Lama dan Waktu
Nilai Predikat
Pelaksanaan

Komponen Predikat
1. OSIS Baik/Cukup/Kurang*
2. B Baik/Cukup/Kurang*
3. Baik/Cukup/Kurang*
1. - Baik/Cukup/Kurang*
2. Baik/Cukup/Kurang*
3. - Baik/Cukup/Kurang*

Hari
9 Hari
7 Hari

Keputusan :
Dengan Memperhatikan hasil yang
Dicapai pada semester 1 (Gasal) dan 2 (Genap)
Maka ditetapkan Dapat Melanjutkan *)
Tidak dapat melanjutkan *)
Ke Tingkat : XI
Program keahlian : RPL

Kepala
SMK DARUL LUGHAH WAL KAROMAH KRAKSAAN

M.Zaini Bin Ali Wafa, SH


NIP.
LAPORAN HASIL BELAJAR UAS GANJIL
SMK DARUL LUGHAH WAL KAROMAH KRAKSAAN
Nama Peserta Didik : M. Nur Ismail Nomor Induk : 191/191.070
Bidang Studi Keahlian : Teknologi Informasi & Komunikasi Kompetensi Keahlian : RPL
Program Studi Keahlian : Teknik Komputer & Informatika Kelas : X
Tahun Pelajaran : 2017-2018 Semester : 1 (Ganjil)

Nilai Hasil Belajar


No Mata Pelajaran

KKM
Angka Huruf Predikat Deskripsi Kemajuan Belajar
I Normatif
1 P. AGAMA 75 80 Delapan puluh B
2 PKN 75 85 Delapan puluh lima B
3 BHS. INDONESIA 75 80 Delapan puluh B
4 PENJASKES 75 86 Delapan puluh enam B
6 - 75
II Adaptif
1 BHS. INGGRIS 75 80 Delapan puluh B
2 MATEMATIKA 75 80 Delapan puluh B
3 IPA 75 80 Delapan puluh B
4 FISIKA 75 80 Delapan puluh B
5 KIMIA 75 80 Delapan puluh B
5 KKPI 75 86 Delapan puluh enam B
5 KWU 75 86 Delapan puluh enam B
III Produktif (Dasar Kompetensi Kejuruan dan Kompetensi Kejuruan)
1 MPBO (070.KK.15) 80 86 Delapan puluh enam B
2 MPAWBO (070.KK.16) 80 90 Sembilan puluh A
3 MABDMS (070.KK.17) 80 90 Sembilan puluh A
4
5
6 - 0 Nol BK
7 - 0 Nol BK
8 - 0 Nol BK
9 - 0 Nol BK
IV Muatan Lokal
1 APLIKASI MOBILE 75 78 Tujuh puluh delapan B
2
Rata- rata 83
Jumlah 1247
Peringkat Kelas Ke : 6 Dari 36 Siswa

CATATAN AKHIR SEMESTER GANJIL

1. Kegiatan Belajar di Dunia Usaha/Industri dan Instansi Relevan:


Nama DU/DI atau Instansi
No Alamat Lama dan Waktu Pelaksanaan Nilai Predikat
Relevan
1

2. Pengembangan Diri, dan Kepribadian:


Komponen Predikat
1. OSIS B Baik
Kegiatan Pengembangan Diri 2. - -
3. - -
1. Kelakuan B Baik
Kepribadian 2. Kerajinan B Baik
3. Kerapihan B Baik

3. Ketidakhadiran:
1. Sakit 7 Hari
Ketidakhadiran 2. Ijin 11 Hari
3. Tanpa Keterangan 14 Hari

4. Catatan untuk perhatian orang tua/wali:

5. Pernyataan

Diberikan di : Probolinggo
Pada Tanggal : 07 Januari 2017

Mengetahui Wali Kelas,


Orang Tua/Wali,

MUH. BAITUS SHOLIHIN


NIP.

* Coret yang tidak perlu


LAPORAN PENILAIAN HASIL BELAJAR SISWA SMK

Nama Siswa : Ahmad Efendi Kompetensi Keahlian : RPL


Nomor Induk : 177/177.070 Tingkat : X
Bidang Studi Keahlian : Teknologi Informasi & Komunikasi Tahun Pelajaran : 2017-2018
Prog. Studi Keahlian : Teknik Komputer & Informatika

No Tahun Pelajaran 2017-2018


Tingkat X
Semester 1 (Ganjil) 1(Ganjil)
Nilai Nilai UTS Nilai UAS
KKM K/BK KKM K/BK
Mata Pelajaran Angka Huruf Angka Huruf
1 Normatif
1.1 P. AGAMA DAN BUDI PEKERTI 75 80 Delapan puluh B 75 85 Delapan puluh lim B
1.2 PKN 75 80 Delapan puluh B 75 80 Delapan puluh B
1.3 BHS. INDONESIA 75 80 Delapan puluh B 75 82 Delapan puluh du B
1.4 MATEMATIKA 75 80 Delapan puluh B 75 89 Delapan puluh se B
1.5 SEJARAH INDO 75 80 Delapan puluh B 75 Nol D
2 Adaptif
2.1 SENI BUDAYA 75 Nol D 75 88 Tujuh puluh tujuh B
2.2 PJOK 75 80 Delapan puluh B 75 75 Tujuh puluh enam B
2.3 0 75 80 Delapan puluh B 75 75 Tujuh puluh lima B
2.4 SIMULASI & KOMUNIKASI DIGITAL 75 Nol D 75 75 Tujuh puluh empat B
2.5 #REF! 75 80 Delapan puluh B 75 Tujuh puluh tiga D
2.6 KIMIA 75 80 Delapan puluh B 75 75 Tujuh puluh dua B
2.7 0 0 80 Delapan puluh B 75 88 Tujuh puluh satu B
2.8 0 0 Nol D 75 88 Tujuh puluh B
3 Produktif (Dasar Kompetensi Kejuruan dan Kompetensi Kejuruan)
3.1 SISTEM KOMPUTER 75 Nol BK
3.2 KOMPUTER&JARDAS 75 80 Delapan puluh K
3.3 PEMROGRAMAN DASAR 75 90 Sembilan puluh K
3.4 - 90 Sembilan puluh K
3.5 DASAR DESAIN GRAFIS - Nol BK
3.6 - - Nol BK
3.7 - - Nol BK
3.8 - 0 Nol BK
3.9 - 0 Nol BK
3.10 MPBO (070.KK.15) 80 80 Delapan puluh B
3.11 MPAWBO (070.KK.16) 80 87 Delapan puluh tuj B
3.12 MABDMS (070.KK.17) 80 80 Delapan puluh B
3.13 - 0 Nol BK
3.14 - 0 Nol BK
3.15 - 0 Nol BK
3.16 - 0 Nol BK
3.17 - 0 Nol BK
3.18 - 0 Nol BK
4 Muatan Lokal
4.1 DASAR WEB 75 Nol 75 80 Delapan puluh
4.2 - 0 90 Nol 0 Nol
Jumlah Nilai 1150 1227
Rata - rata 1230 81
Peringkat kelas 82 dari 36 siswa 9 dari 36 siswa

2 Ketidakhadiran

1 Sakit Hari - Hari

2 Ijin 2 Hari - Hari

3 Tanpa keterangan 5 Hari - Hari

3 Kepribadian

1 Kelakuan 7 - B Baik

2 Kerajinan B Baik B Baik

3 Kerapihan B Baik B Baik

4 Pengembangan Diri

1 | Osis - B Baik

2 | - - -

3 | - - -

5 Status Akhir Tahun

1 Naik ke : WaliKelas :SITI ROMLAH, S. KOM TTD :


2 Tinggal di : WaliKelas :SITI ROMLAH, S. KOM TTD :
LAPORAN PENILAIAN HASIL BELAJAR SISWA SMK

Nama Siswa : Ahmad Efendi Program Studi Keahlian : RPL

Nomor Induk : 177/177.070 Tingkat : X

Bidang Studi Keahlian : Teknologi Informasi & Komunikasi Tahun Pelajaran : 2017-2018

Program Studi Keahlian : Teknik Komputer & Informatika

No Tahun Pelajaran 2017-2018


Tingkat X
Semester 1 (Gasal) 2 (Genap)

Nilai Nilai Nilai


KKM *) PRED. KKM *) PRED.
Mata Pelajaran Angka Huruf Angka Huruf
1 Normatif
1.1 P. AGAMA 65 79 Tujuh puluh sembil B 65 65 Enam puluh lima C
1.2 PKN 70 70 Tujuh puluh C 70 70 Tujuh puluh C
1.3 BHS. INDONESIA 75 70 Tujuh puluh C 75 99 Sembilan puluh s A
1.4 PENJASKES 80 70 Tujuh puluh C 80 98 Sembilan puluh d A
1.5 SENI BUDAYA 85 70 Tujuh puluh C 85 97 Sembilan puluh tu A
2 Adaptif
2.1 BHS. INGGRIS 90 70 Tujuh puluh C 90 77 Tujuh puluh tujuh B
2.2 MATEMATIKA 95 70 Tujuh puluh C 95 76 Tujuh puluh enam B
2.3 IPA 65 70 Tujuh puluh C 65 75 Tujuh puluh lima B
2.4 FISIKA 66 70 Tujuh puluh C 66 74 Tujuh puluh empat C
2.5 KIMIA 67 70 Tujuh puluh C 67 73 Tujuh puluh tiga C
2.6 IPS 68 69 Enam puluh sembi C 68 72 Tujuh puluh dua C
2.7 KKPI 69 70 Tujuh puluh C 69 71 Tujuh puluh satu C
2.8 KWU 70 88 Delapan puluh del B 70 70 Tujuh puluh C
3 Produktif (Dasar Kompetensi Kejuruan dan Kompetensi Kejuruan)
3.1 DKK Multi 71 88 Delapan puluh del K
3.2 Animasi 72 90 Sembilan puluh K
3.3 c 73 90 Sembilan puluh K
3.4 d 74 89 Delapan puluh sem K
3.5 e 75 89 Delapan puluh sem K
3.6 f 76 70 Tujuh puluh BK
3.7 g 77 70 Tujuh puluh BK
3.8 h 77 70 Tujuh puluh BK
3.9 i 78 99 Sembilan puluh se K
3.10 z 71 69 Enam puluh sembi BK
3.11 x 72 68 Enam puluh delap BK
3.12 y 73 67 Enam puluh tujuh BK
3.13 q 74 66 Enam puluh enam BK
3.14 p 75 65 Enam puluh lima BK
3.15 r 76 64 Enam puluh empa BK
3.16 s 77 63 Enam puluh tiga BK
3.17 t 77 62 Enam puluh dua BK
3.18 u 78 61 Enam puluh satu BK
4 Muatan Lokal
4.1 - 75 #N/A 75 Nol
4.2 - 0 #N/A 0 Nol
Jumlah Nilai 1691 1602
Rata - rata 77 73
Peringkat kelas 1 dari 36 siswa 1 dari 36 siswa
KKM *) : Kriteria Ketuntasan Minimal
LAPORAN PENILAIAN HASIL BELAJAR SISWA SMK

Nama Siswa : Ahmad Efendi Kompetensi Keahlian : RPL

Nomor Induk : 177/177.070 Tingkat :

Bidang Studi Keahlian : Teknologi Informasi & Komunikasi Tahun Pelajaran : 2017-2018

Program Studi Keahlian : Teknik Komputer & Informatika

No Tahun Pelajaran 2017-2018


Tingkat 0
Semester (Gasal) 1 (Genap)

Nilai Nilai Nilai


KKM *) K/BK KKM *) K/BK
Mata Pelajaran Angka Huruf Angka Huruf
1 Normatif
1.1 P. AGAMA 65 79 Tujuh puluh sembil B 65 65 Enam puluh lima C
1.2 PKN 70 70 Tujuh puluh C 70 70 Tujuh puluh C
1.3 BHS. INDONESIA 75 70 Tujuh puluh C 75 99 Sembilan puluh s A
1.4 PENJASKES 80 70 Tujuh puluh C 80 98 Sembilan puluh d A
1.5 SENI BUDAYA 85 70 Tujuh puluh C 85 97 Sembilan puluh tu A
2 Adaptif
2.1 BHS. INGGRIS 90 70 Tujuh puluh C 90 77 Tujuh puluh tujuh B
2.2 MATEMATIKA 95 70 Tujuh puluh C 95 76 Tujuh puluh enam B
2.3 IPA 65 70 Tujuh puluh C 65 75 Tujuh puluh lima B
2.4 FISIKA 66 70 Tujuh puluh C 66 74 Tujuh puluh empat C
2.5 KIMIA 67 70 Tujuh puluh C 67 73 Tujuh puluh tiga C
2.6 IPS 68 69 Enam puluh sembi C 68 72 Tujuh puluh dua C
2.7 KKPI 69 70 Tujuh puluh C 69 71 Tujuh puluh satu C
2.8 KWU 70 88 Delapan puluh del B 70 70 Tujuh puluh C
3 Produktif (Dasar Kompetensi Kejuruan dan Kompetensi Kejuruan)
3.1 DKK Multi 71 88 Delapan puluh del K
3.2 Animasi 72 90 Sembilan puluh K
3.3 c 73 90 Sembilan puluh K
3.4 d 74 89 Delapan puluh sem K
3.5 e 75 89 Delapan puluh sem K
3.6 f 76 70 Tujuh puluh BK
3.7 g 77 70 Tujuh puluh BK
3.8 h 77 70 Tujuh puluh BK
3.9 i 78 99 Sembilan puluh se K
3.10 z 71 69 Enam puluh sembi BK
3.11 x 72 68 Enam puluh delap BK
3.12 y 73 67 Enam puluh tujuh BK
3.13 q 74 66 Enam puluh enam BK
3.14 p 75 65 Enam puluh lima BK
3.15 r 76 64 Enam puluh empa BK
3.16 s 77 63 Enam puluh tiga BK
3.17 t 77 62 Enam puluh dua BK
3.18 u 78 61 Enam puluh satu BK
4 Muatan Lokal
4.1 - 0 #N/A 75 Nol
4.2 - 0 #N/A 0 Nol
Jumlah Nilai 1691 1602
Rata - rata 77 73
Peringkat kelas 1 dari 0 siswa 1 dari - siswa
KKM *) : Kriteria Ketuntasan Minimal
LAPORAN HASIL BELAJAR
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
(SMK)

BIDANG STUDI KEAHLIAN : Teknologi Informasi & Komunikasi


PROG. STUDI KEAHLIAN : Teknik Komputer & Informatika
KOMPETENSI KEAHLIAN : RPL
NAMA SEKOLAH : SMK DARUL LUGHAH WAL KAROMAH KRAKSAAN
: Jl. Mayjend Panjaitan No.12 Telp (0335) 843959
ALAMAT SEKOLAH
Sidomukti
KECAMATAN : Kraksaan
KABUPATEN/KOTA : Probolinggo
PROVINSI : Jawa Timur

NAMA PESERTA DIDIK

AHMAD EFENDI

NOMOR INDUK : 177/177.070


DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
IDENTITAS PESERTA DIDIK

1 Nama Peserta Didik : AHMAD EFENDI


2 Nomor Induk : 177/177.070
3 Jenis Kelamin : Perempuan
4 Tempat, Tanggal Lahir :
5 Agama :
6 Alamat Peserta didik :

7 Sekolah Asal :
a. Nama Sekolah :
b. Alamat :
8 Ijazah :
a. Tahun :
b. Nomor :
9 Diterima di sekolah ini :
a. Di Kelas :
b. Pada Tanggal : 30 -12 -1899
10 Nama Orang Tua : :
a. Ayah :
b. Ibu :
11 Alamat Orang Tua :
: Telp.
12 Pekerjaan Orang Tua :
13 Nama Wali :
14 Alamat Wali :
: Telp.
15 Pekerjaan Wali :

Surakarta , 30 -12 -1899

Kepala SMK Darul Lughah Wal Karomah


Pas Foto
3x4
Pas Foto
3x4

M.Zaini Bin Ali Wafa, SH


NIP.
Petunjuk Penggunaan
Pengolahan Nilai Raport Sederhana

1 Identitas Sekolah
Digunakan untuk mengatur / setting Identitas Sekolah, Kelas, meliputi :
NAMA SEKOLAH : (Ketik)
KEPALA SEKOLAH : (Ketik)
NIP : (masukkan nip)
BIDANG KEAHLIAN : (Pilih : Seni Budaya / Teknologi Informasi*)
PROGRAM KEAHLIAN : (Pilih)
SEMESTER : (Sudah ada, tidak perlu diisi)
TINGKAT : (Sudah ada, tidak perlu diisi)
WALI KELAS : (Ketikkan nama)
NIP : (masukkan nip)
TAHUN PELAJARAN : (Silahkan pilih)
JUMLAH SISWA : (Masukkan angka)
Kota : (Jelas)
dstnya cukup jelas cara pengisiannya (diketik)
2 Identitas Siswa
Digunakan untuk memasukkan data siswa meliputi NIS, Nama, Jenis Kelamin, Alamat Dstnya
NIS : (Copy dari Data dari sekolah) / Ketik Manual
NAMA SISWA : (Copy dari Data dari sekolah) / Ketik Manual
Jenis Kelamin : (Cukup ketik : L atau P)
Alamat : (Jelas)
dstnya cukup jelas cara pengisiannya (diketik)
Tempat/Tanggal Lahir : (Mohon tulis lengkap, contoh : Wonogiri, 23 Juli 2010
Tanggal Terima : (Ketik Format Indonesia contoh : 14 Juni 2010)
Nama / Alamat / Peker : ( Akan secara otomatis terisi sesuai nama orangtua,
Wali Murid jika berbeda maka diketik manual

4 Leger
Digunakan Untuk memasukkan data Mapel, KKM,Presensi , Nilai (Adp/Norm./Produktif,Ekstra,Kepribadian, Prakerin )
Catatan untuk Orang tua, Pernyataan
Digunakan Untuk menCetak Leger
Cara Cetak (File Print OK / Klick ICON Print
Jenis Kertasnya ( F4 / 8.5*13" / 21 * 33) Folio

5 Raport
Digunakan untuk mencetak raport per siswa sesuai semester
Cara Cetak :
1. Pilih No atau Masukan No Presensi Siswa yang akan dicetak, pada tempat yang telah disediakan
2. Klik icon print / Klik File, Print, Ok

3. Jenis Kertasnya ( F4 / 8.5*13" / 21 * 33) Folio


4. Ulangi Perintah no 1 untuk melakukan cetak, siswa yang lain
Ctt : Bisa juga dicetak massal (mail merge)
6 Cetak Sampul dan Identitas Siswa
Digunakan untuk mencetak identitas / profile siswa yang akan digunakan pada halaman awal raport & buku NIS
Cara cetak :
1. Pilih No.Presensi Siswa yang akan dicetak, pada tempat yang telah disediakan
2. Klik icon print / Klik File, Print, Ok

3. Jenis Kertasnya F4 / 8.5*13


4. Ulangi Perintah no 1 untuk melakukan siswa yang lain
Ctt : Bisa juga dicetak massal (mail merge)
7 Cetak Buku Induk
Digunakan Untuk mencetak nilai selama 1 tahun (smt gasal dan genap)
Cara mencetak :
1. Pilih No. Presensi Siswa yang akan dicetak, pada tempat yang telah disediakan
2. Klik icon print / Klik File, Print, Ok

3. Jenis Kertasnya F4 atau 8.5 x 13 atau 21.5 x 33


4. Ulangi Perintah no 1 untuk melakukan cetak siswa yang lain
Ctt : Bisa juga dicetak massal (mail merge)

Ctt : Password untuk memasukkan data ketikkan angka : 1


LEGER SEMESTER / TH. PELAJARAN : 1 (Gasal) / 2017-2018
BIDANG STUDY KEAHLIAN : Teknologi Informasi & Komunikasi
PROGRAM STUDY KEAHLIAN : Teknik Komputer & Informatika
KOMPETENSI KEAHLIAN : RPL
TINGKAT : X
WALI KELAS : MUH. BAITUS SHOLIHIN

NORMATIF ADAPTIF PRODUKTIF MULOK Presensi Kepribadian

BHS. INDONESIA

BHS. INGGRIS
NAMA SISWA

SENI BUDAYA
IS

MATEMATIKA
O

PENJASKES
N

P. AGAMA

DKK Multi

KERAJINAN
KELAKUAN
Animasi
FISIKA
KIMIA

KWU
KKPI

ALPHA
PKN

SAKIT
IPS
IPA

IJIN
d
e

g
h
c

i
KKM
65 70 75 80 85 90 95 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 77 78
1 177/177.070 Ahmad Efendi 79 70 70 70 70 70 70 70 70 70 69 70 88 88 90 90 89 89 70 70 70 99 2 3 6 - -
2 178/178.070 Alamsyah Indra Zain ### 2 3 - - - -
3 179/179.070 Arif Hakimuddin ### - - - - -
4 180/180/070 Danil Akrom ### - - - - -
5 181/181.070 Faqihur Rohman ### - - - - -
6 182/182.070 Fathul Arifin ### - - - - -
7 183/183.070 Fiki Indra Rahim ### - - - - -
8 184/184.070 Habibur Rahman ### - - - - -
9 186/186.070 Hasbullah ### - - - - -
10187/187.070 Indra Kusuma ### - - - - -
11188/188.070 Kurniawan Syarifuddin### - - - - -
12189/189.070 M. Deni Haqiqi ### - - - - -
13190/190.070 M. Imam Hamdanillah ### - - - - -
14191/191.070 M. Nur Ismail ### - - - - -
15192/192.070 Malik Fahat ### - - - - -
16193/193.070 Misbahul Munir ### - - - - -
17194/194.070 Moch. Ferdi ### - - - - -
18195/195.070 Moh. Alex Rahmatullah### - - - - -
19196/196.070 Moh. Arif Syahroni ### 0 - - - - -
20197/197.070 Moh. Nuril Faqih ### 0 - - - - -
21198/198.070 Moh. Riski Maulana Isha
### 0 - - - - -
22199/199.070 Moh. Rizaldi ### 0 - - - - -
23200/200.070 Mohammad Barokatu ### Ri 0 - - - - -
24201/201.070 Mohammad Saifuddin ### 0 - - - - -
NORMATIF ADAPTIF PRODUKTIF MULOK Presensi Kepribadian

BHS. INDONESIA

BHS. INGGRIS
NAMA SISWA

SENI BUDAYA
IS

MATEMATIKA
O

PENJASKES
N

P. AGAMA

DKK Multi

KERAJINAN
KELAKUAN
Animasi
FISIKA
KIMIA

KWU
KKPI

ALPHA
PKN

SAKIT
IPS
IPA

IJIN
d
e

g
h
c

i
KKM
25202/202.070 Muhammad Yasin ### 0 - - - - -
26203/203.070 Mutawaqqil Alallah ### 0 - - - - -
27204/204.070 Novan Suhairi ### 0 - - - - -
28205/205.070 Rizal Ariyanto ### 0 - - - - -
29206/206.070 Rizky Firzan Aldiansyah
### 0 - - - - -
30207/207.070 Rizky Irfandy ### 0 - - - - -
31208/208.070 Roy Hanafi ### 0 - - - - -
32209/209.070 Salman Alfarisi ### 0 - - - - -
33210/210.070 Sugeng Purnomo ### 0 - - - - -
34211/211.070 Zainal Abidin ### 0 - - - - -
35212/212.070 Zainul Hasan ### 0 - - - - -
36213/213/070 Zainullah ### 0 - - - - -
37 0 0 ### 0 - - - - -
38 0 0 ### 0 - - - - -

Surakarta, ###
Wali Kelas

MUH. BAITUS SHOLIHIN


NIP.
Kepribadian

KETERANGAN
KERAPIHAN

PERINGKAT
RATA-RATA
JUMLAH
- 1691 77 1
- 2 2 2
- 0 ### 3
- 0 ### 3
- 0 ### 3
- 0 ### 3
- 0 ### 3
- 0 ### 3
- 0 ### 3
- 0 ### 3
- 0 ### 3
- 0 ### 3
- 0 ### 3
- 0 ### 3
- 0 ### 3
- 0 ### 3
- 0 ### 3
- 0 ### 3
- 0 - 3
- 0 - 3
- 0 - 3
- 0 - 3
- 0 - 3
- 0 - 3
Kepribadian

KETERANGAN
KERAPIHAN

PERINGKAT
RATA-RATA
JUMLAH
- 0 - 3
- 0 - 3
- 0 - 3
- 0 - 3
- 0 - 3
- 0 - 3
- 0 - 3
- 0 - 3
- 0 - 3
- 0 - 3
- 0 - 3
- 0 - 3
- 0 - 3
- 0 - 3
LAPORAN HASIL BELAJAR
SMK DARUL LUGHAH WAL KAROMAH KRAKSAAN CATATAN AKHIR SEMESTER

Nama Peserta Didik : Misbahul Munir Nomor Induk : 193/193.070


Bidang Keahlian : Teknologi Informasi & Komunikasi Program Keahlian : RPL Kelas : X-RPL
Tahun Pelajaran : 2017-2018 Kelas : X Smt : 1 (Gasal)
Semester : 1 (Gasal)
1. Kegiatan Belajar di Dunia Usaha/Industri dan Instansi Relevan:
Nama DU/DI atau Instansi
No Alamat
Relevan

Nilai Hasil Belajar 1


No Mata Pelajaran

KKM
Angka Huruf Predikat Deskripsi Kemajuan Belajar 2

I Normatif
1 P. AGAMA 65 Nol D 2. Pengembangan Diri, dan Kepribadian:
2 PKN 70 Nol D Komponen
3 BHS. INDONESIA 75 Nol D 1.
4 PENJASKES 80 Nol D Kegiatan Pengembangan Diri 2. -
5 SENI BUDAYA 85 Nol D 3.
6 - - 1. -
Kepribadian 2.
II Adaptif 3. -
1 BHS. INGGRIS 90 Nol D
2 MATEMATIKA 95 Nol D 3. Ketidakhadiran:
3 IPA 65 Nol D 1. Sakit
4 FISIKA 66 Nol D Ketidakhadiran 2. Ijin
5 KIMIA 67 Nol D 3. Tanpa Keterangan
6 IPS 68 Nol D
7 KKPI 69 Nol D 4. Catatan untuk perhatian orang tua/wali:
8 KWU 70 Nol D
III Produktif (Dasar Kompetensi Kejuruan dan Kompetensi Kejuruan)
1 DKK Multi 71 Nol BK
2 Animasi 72 Nol BK 5. Pernyataan
3 c 73 Nol BK
4 d 74 Nol BK
5 e 75 Nol BK
6 f 76 Nol BK
7 g 77 Nol BK
8 h 77 Nol BK
9 i 78 Nol BK
IV Muatan Lokal
1 - 0 Nol D
2 - 0 Nol D
Rata- rata 0 Mengetahui
Jumlah 0 Orang Tua/Wali,
Peringkat Kelas Ke : 3 Dari 36 Siswa
* Coret yang tidak perlu
CATATAN AKHIR SEMESTER

1. Kegiatan Belajar di Dunia Usaha/Industri dan Instansi Relevan:


Lama dan Waktu
Nilai Predikat
Pelaksanaan

Komponen Predikat
1. Baik/Cukup/Kurang*
2. - Baik/Cukup/Kurang*
3. Baik/Cukup/Kurang*
1. - Baik/Cukup/Kurang*
2. Baik/Cukup/Kurang*
3. - Baik/Cukup/Kurang*

Hari
Hari
Hari

Surakarta , 19 Desember 2018


Wali Kelas,

MUH. BAITUS SHOLIHIN


NIP.
LAPORAN HASIL BELAJAR UTS GENAP
SMK DARUL LUGHAH WAL KAROMAH KRAKSAAN

Nama Peserta Didik : Ahmad Efendi Nomor Induk : 177/177.070


Bidang Studi Keahlian : Teknologi Informasi & Komunikasi Kompetensi Keahlian : RPL
Program Studi Keahlian : Teknik Komputer & Informatika Kelas : X
Tahun Pelajaran : 2017-2018 Semester : 1 (Genap)

Nilai Hasil Belajar


No Mata Pelajaran

KKM
Angka Huruf Predikat Deskripsi Kemajuan Belajar
I Normatif
1 P. AGAMA 65 79 Tujuh puluh sembilan B
2 PKN 70 70 Tujuh puluh C
3 BHS. INDONESIA 75 70 Tujuh puluh C
4 PENJASKES 80 70 Tujuh puluh C
5 SENI BUDAYA 85 70 Tujuh puluh C
6 - -
II Adaptif
1 BHS. INGGRIS 90 70 Tujuh puluh C
2 MATEMATIKA 95 70 Tujuh puluh C
3 IPA 65 70 Tujuh puluh C
4 FISIKA 66 70 Tujuh puluh C
5 KIMIA 67 70 Tujuh puluh C
6 IPS 68 69 Enam puluh sembilan C
7 KKPI 69 70 Tujuh puluh C
8 KWU 70 Nol D
III Produktif (Dasar Kompetensi Kejuruan dan Kompetensi Kejuruan)
1 DKK Multi 71 88 Delapan puluh delapan K
2 Animasi 72 90 Sembilan puluh K
3 c 73 90 Sembilan puluh K
4 d 74 89 Delapan puluh sembilan K
5 e 75 89 Delapan puluh sembilan K
6 f 76 70 Tujuh puluh BK
7 g 77 70 Tujuh puluh BK
8 h 77 70 Tujuh puluh BK
9 i 78 99 Sembilan puluh sembilan K
IV Muatan Lokal
1 - 0 Nol D
2 - 0 Nol D
Rata- rata 77
Jumlah 1603
Peringkat Kelas Ke : 1 Dari 36 Siswa

CATATAN AKHIR SEMESTER

1. Kegiatan Belajar di Dunia Usaha/Industri dan Instansi Relevan:


Nama DU/DI atau Instansi
No Alamat Lama dan Waktu Pelaksanaan Nilai Predikat
Relevan

1 Baca Al-Quran Iqro Solopo Surakarta


s
23 Juni 2008 - 23 Juli 2009 (1 Joglo
2 90 Baik Surakarta
Bulan) Semar

2. Pengembangan Diri, dan Kepribadian:


Komponen Predikat
1. Pramuka - -
Kegiatan Pengembangan Diri 2. Musik - -
3. - -
1. Kelakuan - -
Kepribadian 2. Kerajinan - -
3. Kerapihan - -

3. Ketidakhadiran:
1. Sakit 2 Hari
Ketidakhadiran 2. Ijin 4 Hari
3. Tanpa Keterangan 6 Hari

* Coret yang tidak perlu


4. Catatan untuk perhatian orang tua/wali:

Mohon ditingkatkan Belajarnya

5. Pernyataan

Peserta didik harus melakukan remedi untuk standar kompetensi (SK) membaca dan mencatat skala instrumen ukur, seta mencatat dan
melaporkan kesalahan (eror) skala ukur

Mengetahui Surakarta , 28 Oktober 2015


Orang Tua/Wali, Wali Kelas, Wali Kelas

MUH. BAITUS SHOLIHIN


NIP.

* Coret yang tidak perlu


LEGER SEMESTER / TAHUN PEL. : 2 (Genap) / 2017-2018
BIDANG STUDY KEAHLIAN : Teknologi Informasi & Komunikasi
PROGRAM STUDY KEAHLIAN : Teknik Komputer & Informatika
KOMPETENSI KEAHLIAN : RPL
TINGKAT : X
WALI KELAS : MUH. BAITUS SHOLIHIN

NORMATIF ADAPTIF PRODUKTIF MULOK Presensi Kepribadian

BHS. INDONESIA

BHS. INGGRIS
NAMA SISWA

SENI BUDAYA
IS
O

MATEMATIKA
N

PENJASKES
N

P. AGAMA

KERAJINAN
KELAKUAN
FISIKA
KIMIA

KWU
KKPI

ALPHA
PKN

SAKIT
IPS
IPA

IJIN
q
p

u
z
x
y

s
r

t
KKM
65 70 75 80 85 90 95 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 77 78
1 177/177.070 Ahmad Efendi 65 70 99 98 97 77 76 75 74 73 72 71 70 69 68 67 66 65 64 63 62 61 3 4 6 - -
2 178/178.070 Alamsyah Indra Zain - 3 - - -
3 179/179.070 Arif Hakimuddin - - - - -
4 180/180/070 Danil Akrom - - - - -
5 181/181.070 Faqihur Rohman 4 8 - - -
6 182/182.070 Fathul Arifin - - - - -
7 183/183.070 Fiki Indra Rahim - - - - -
8 184/184.070 Habibur Rahman - - - - -
9 186/186.070 Hasbullah - - - - -
10187/187.070 Indra Kusuma - - - - -
11188/188.070 Kurniawan Syarifuddin - - - - -
12189/189.070 M. Deni Haqiqi - - - - -
13190/190.070 M. Imam Hamdanillah - - - - -
14191/191.070 M. Nur Ismail - - - - -
15192/192.070 Malik Fahat - - - - -
16193/193.070 Misbahul Munir - - - - -
17194/194.070 Moch. Ferdi - - - - -
18195/195.070 Moh. Alex Rahmatullah - - - - -
19196/196.070 Moh. Arif Syahroni - - - - -
20197/197.070 Moh. Nuril Faqih - - - - -
21198/198.070 Moh. Riski Maulana Ishak - - - - -
22199/199.070 Moh. Rizaldi - - - - -
23200/200.070 Mohammad Barokatu Rizky - - - - -
24201/201.070 Mohammad Saifuddin 0 - - - - -
NORMATIF ADAPTIF PRODUKTIF MULOK Presensi Kepribadian

BHS. INDONESIA

BHS. INGGRIS
NAMA SISWA

SENI BUDAYA
IS
O

MATEMATIKA
N

PENJASKES
N

P. AGAMA

KERAJINAN
KELAKUAN
FISIKA
KIMIA

KWU
KKPI

ALPHA
PKN

SAKIT
IPS
IPA

IJIN
q
p

u
z
x
y

s
r

t
KKM
25202/202.070 Muhammad Yasin 0 - - - - -
26203/203.070 Mutawaqqil Alallah 0 - - - - -
27204/204.070 Novan Suhairi 0 - - - - -
28205/205.070 Rizal Ariyanto 0 - - - - -
29206/206.070 Rizky Firzan Aldiansyah 0 - - - - -
30207/207.070 Rizky Irfandy 0 - - - - -
31208/208.070 Roy Hanafi 0 - - - - -
32209/209.070 Salman Alfarisi 0 - - - - -
33210/210.070 Sugeng Purnomo 0 - - - - -
34211/211.070 Zainal Abidin 0 - - - - -
35212/212.070 Zainul Hasan 0 - - - - -
36213/213/070 Zainullah 0 - - - - -
37 0 0 0 - - - - -
38 0 0 0 - - - - -

Surakarta, 4 Juni 2011


Wali Kelas

MUH. BAITUS SHOLIHIN


NIP.
Kepribadian

KETERANGAN
KERAPIHAN

PERINGKAT
RATA-RATA
JUMLAH
- 1602 73 1
- 0 ### 2
- 0 ### 2
- 0 ### 2
- 0 ### 2
- 0 ### 2
- 0 ### 2
- 0 ### 2
- 0 ### 2
- 0 ### 2
- 0 ### 2
- 0 ### 2
- 0 ### 2
- 0 ### 2
- 0 ### 2
- 0 ### 2
- 0 ### 2
- 0 ### 2
- 0 ### 2
- 0 ### 2
- 0 ### 2
- 0 ### 2
- 0 ### 2
- 0 - 2
Kepribadian

KETERANGAN
KERAPIHAN

PERINGKAT
RATA-RATA
JUMLAH
- 0 - 2
- 0 - 2
- 0 - 2
- 0 - 2
- 0 - 2
- 0 - 2
- 0 - 2
- 0 - 2
- 0 - 2
- 0 - 2
- 0 - 2
- 0 - 2
- 0 - 2
- 0 - 2
LAPORAN HASIL BELAJAR
SMK DARUL LUGHAH WAL KAROMAH KRAKSAAN CATATAN AKHIR SEMESTER

Nama Peserta Didik : Ahmad Efendi Nomor Induk : 177/177.070


Bidang Keahlian : Teknologi Informasi & Komunikasi Program Keahlian : RPL Kelas
: X RPL
Tahun Pelajaran : 2017-2018 Kelas : X Smt
: 2 (Genap)
Semester : 2 (Genap)
1. Kegiatan Belajar di Dunia Usaha/Industri dan Instansi Relevan:
Nama DU/DI atau Instansi
No Alamat
Relevan

Nilai Hasil Belajar 1 Baca Al-Quran Iqro


No Mata Pelajaran

KKM
Angka Huruf Predikat Deskripsi Kemajuan Belajar 2

I Normatif
1 P. AGAMA 65 65 Enam puluh lima C 2. Pengembangan Diri, dan Kepribadian:
2 PKN 70 70 Tujuh puluh C Komponen
3 BHS. INDONESIA 75 99 Sembilan puluh sembilan A 1. Pramuka
4 PENJASKES 80 98 Sembilan puluh delapan A Kegiatan Pengembangan Diri 2. C
5 SENI BUDAYA 85 97 Sembilan puluh tujuh A 3. Musik
6 - - 1. B
Kepribadian 2.
II Adaptif 3. K
1 BHS. INGGRIS 90 77 Tujuh puluh tujuh B
2 MATEMATIKA 95 76 Tujuh puluh enam B 3. Ketidakhadiran:
3 IPA 65 75 Tujuh puluh lima B 1. Sakit
4 FISIKA 66 74 Tujuh puluh empat C Ketidakhadiran 2. Ijin
5 KIMIA 67 73 Tujuh puluh tiga C 3. Tanpa Keterangan
6 IPS 68 72 Tujuh puluh dua C
7 KKPI 69 71 Tujuh puluh satu C 4. Catatan untuk perhatian orang tua/wali:
8 KWU 70 70 Tujuh puluh C
III Produktif (Dasar Kompetensi Kejuruan dan Kompetensi Kejuruan)
1 z 71 69 Enam puluh sembilan BK
2 x 72 68 Enam puluh delapan BK 5. Pernyataan
3 y 73 67 Enam puluh tujuh BK
4 q 74 66 Enam puluh enam BK
5 p 75 65 Enam puluh lima BK
6 r 76 64 Enam puluh empat BK
7 s 77 63 Enam puluh tiga BK
8 t 77 62 Enam puluh dua BK Diberikan di : Probolinggo
9 u 78 61 Enam puluh satu BK Pada Tanggal : 19 Desember 2018
IV Muatan Lokal
1 - 75 Nol D Wali Kelas,
2 - 0 Nol D
Rata- rata 67
Jumlah 1602
Peringkat Kelas Ke : 1 Dari 36 Siswa MUH. BAITUS SHOLIHIN
NIP.

Mengetahui
Orang Tua/Wali,
* Coret yang tidak perlu
CATATAN AKHIR SEMESTER

1. Kegiatan Belajar di Dunia Usaha/Industri dan Instansi Relevan:


Lama dan Waktu
Nilai Predikat
Pelaksanaan

Komponen Predikat
1. Pramuka Baik/Cukup/Kurang*
2. C Baik/Cukup/Kurang*
3. Musik Baik/Cukup/Kurang*
1. B Baik/Cukup/Kurang*
2. Baik/Cukup/Kurang*
3. K Baik/Cukup/Kurang*

2 Hari
4 Hari
6 Hari

Keputusan :
Dengan Memperhatikan hasil yang
Dicapai pada semester 1 (Gasal) dan 2 (Genap)
Maka ditetapkan Dapat Melanjutkan *)
Tidak dapat melanjutkan *)
Ke Tingkat -
Program keahlian : RPL

Kepala
SMK DARUL LUGHAH WAL KAROMAH KRAKSAAN

M.Zaini Bin Ali Wafa, SH


NIP.
LAPORAN HASIL BELAJAR UAS GENAP
SMK DARUL LUGHAH WAL KAROMAH KRAKSAAN
Nama Peserta Didik : Alamsyah Indra Zain Nomor Induk : 178/178.070
Bidang Study Keahlian : Teknologi Informasi & Komunikasi Kompetensi Keahlian : RPL
Program Study Keahlian : Teknik Komputer & Informatika Kelas : X
Tahun Pelajaran : 2017-2018 Semester : 1 (Genap)

Nilai Hasil Belajar


No Mata Pelajaran

KKM
Angka Huruf Predikat Deskripsi Kemajuan Belajar
I Normatif
1 P. AGAMA 65 Nol D
2 PKN 70 Nol D
3 BHS. INDONESIA 75 Nol D
4 PENJASKES 80 Nol D
5 SENI BUDAYA 85 Nol D
6 - -
II Adaptif
1 BHS. INGGRIS 90 Nol D
2 MATEMATIKA 95 Nol D
3 IPA 65 Nol D
4 FISIKA 66 Nol D
5 KIMIA 67 Nol D
6 IPS 68 Nol D
7 KKPI 69 Nol D
8 KWU 70 Nol D
III Produktif (Dasar Kompetensi Kejuruan dan Kompetensi Kejuruan)
1 z 71 Nol BK
2 x 72 Nol BK
3 y 73 Nol BK
4 q 74 Nol BK
5 p 75 Nol BK
6 r 76 Nol BK
7 s 77 Nol BK
8 t 77 Nol BK
9 u 78 Nol BK
IV Muatan Lokal
1 - 75 Nol D
2 - 0 Nol D
Rata- rata ###
Jumlah 0
Peringkat Kelas Ke : 2 Dari 36 Siswa

CATATAN AKHIR SEMESTER

1. Kegiatan Belajar di Dunia Usaha/Industri dan Instansi Relevan:


Nama DU/DI atau Instansi
No Alamat Lama dan Waktu Pelaksanaan Nilai Predikat
Relevan

2. Pengembangan Diri, dan Kepribadian:


Komponen Predikat
1. - -
Kegiatan Pengembangan Diri 2. - -
3. - -
1. Kelakuan - -
Kepribadian 2. Kerajinan - -
3. Kerapihan - -

3. Ketidakhadiran:
1. Sakit Hari
Ketidakhadiran 2. Ijin 3 Hari
3. Tanpa Keterangan Hari

4. Catatan untuk perhatian orang tua/wali:

5. Pernyataan
* Coret yang tidak perlu
Diberikan di : Probolinggo Keputusan :
Pada Tanggal : 4 Juni 2011 Dengan Memperhatikan hasil yang
Dicapai pada semester 1 (Gasal) dan 2 (Genap)
Wali Kelas, Maka ditetapkan Dapat Melanjutkan *)
Tidak dapat melanjutkan *)
Ke Tingkat : XI
MUH. BAITUS SHOLIHIN Program keahlian : RPL
NIP.
Kepala,
Mengetahui SMK DARUL LUGHAH WAL KAROMAH KRAKSAAN
Orang Tua/Wali,

M.Zaini Bin Ali Wafa, SH


NIP.

* Coret yang tidak perlu


LEGER SEMESTER / TH. PELAJARAN : (Gasal) / 2017-2018
BIDANG STUDY KEAHLIAN : Teknologi Informasi & Komunikasi
PROGRAM STUDY KEAHLIAN : Teknik Komputer & Informatika
KOMPETENSI KEAHLIAN : RPL
TINGKAT : 0
WALI KELAS : -

NORMATIF ADAPTIF PRODUKTIF MULOK Presensi Kepribadian

BHS. INDONESIA

BHS. INGGRIS
NAMA SISWA
IS

SENI BUDAYA
O

MATEMATIKA
N

PENJASKES
P. AGAMA

DKK Multi

KERAJINAN
KELAKUAN
Animasi
FISIKA
KIMIA

KWU
KKPI

ALPHA
PKN

SAKIT
IPS
IPA

IJIN
d
e

g
h
c

i
KKM
65 70 75 80 85 90 95 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 77 78
1 177/177.070 Ahmad Efendi 79 70 70 70 70 70 70 70 70 70 69 70 88 88 90 90 89 89 70 70 70 99 4 4 6 - -
2 178/178.070 Alamsyah Indra Zain ### - - - - -
3 179/179.070 Arif Hakimuddin ### 1 - - - - -
4 180/180/070 Danil Akrom ### - - - - -
5 181/181.070 Faqihur Rohman ### - - - - -
6 182/182.070 Fathul Arifin ### - - - - -
7 183/183.070 Fiki Indra Rahim ### - - - - -
8 184/184.070 Habibur Rahman ### - - - - -
9 186/186.070 Hasbullah ### - - - - -
10187/187.070 Indra Kusuma ### - - - - -
11188/188.070 Kurniawan Syarifuddin### - - - - -
12189/189.070 M. Deni Haqiqi ### - - - - -
13190/190.070 M. Imam Hamdanillah ### - - - - -
14191/191.070 M. Nur Ismail ### - - - - -
15192/192.070 Malik Fahat ### - - - - -
16193/193.070 Misbahul Munir ### 57 4 - - - -
17194/194.070 Moch. Ferdi ### - - - - -
18195/195.070 Moh. Alex Rahmatullah### - - - - -
19196/196.070 Moh. Arif Syahroni ### 0 - - - - -
20197/197.070 Moh. Nuril Faqih ### 0 - - - - -
21198/198.070 Moh. Riski Maulana Isha
### 0 - - - - -
22199/199.070 Moh. Rizaldi ### 0 - - - - -
23200/200.070 Mohammad Barokatu ### Ri 0 - - - - -
24201/201.070 Mohammad Saifuddin ### 0 - - - - -
NORMATIF ADAPTIF PRODUKTIF MULOK Presensi Kepribadian

BHS. INDONESIA

BHS. INGGRIS
NAMA SISWA
IS

SENI BUDAYA
O

MATEMATIKA
N

PENJASKES
P. AGAMA

DKK Multi

KERAJINAN
KELAKUAN
Animasi
FISIKA
KIMIA

KWU
KKPI

ALPHA
PKN

SAKIT
IPS
IPA

IJIN
d
e

g
h
c

i
KKM
25202/202.070 Muhammad Yasin ### 0 - - - - -
26203/203.070 Mutawaqqil Alallah ### 0 - - - - -
27204/204.070 Novan Suhairi ### 0 - - - - -
28205/205.070 Rizal Ariyanto ### 0 - - - - -
29206/206.070 Rizky Firzan Aldiansyah
### 0 - - - - -
30207/207.070 Rizky Irfandy ### 0 - - - - -
31208/208.070 Roy Hanafi ### 0 - - - - -
32209/209.070 Salman Alfarisi ### 0 - - - - -
33210/210.070 Sugeng Purnomo ### 0 - - - - -
34211/211.070 Zainal Abidin ### 0 - - - - -
35212/212.070 Zainul Hasan ### 0 - - - - -
36213/213/070 Zainullah ### 0 - - - - -
37 0 0 ### 0 - - - - -
38 0 0 ### 0 - - - - -

Surakarta, 0
Wali Kelas

0
NIP.
Kepribadian

KETERANGAN
KERAPIHAN

PERINGKAT
RATA-RATA
JUMLAH
- 1691 77 1
- 0 ### 4
- 1 1 3
- 0 ### 4
- 0 ### 4
- 0 ### 4
- 0 ### 4
- 0 ### 4
- 0 ### 4
- 0 ### 4
- 0 ### 4
- 0 ### 4
- 0 ### 4
- 0 ### 4
- 0 ### 4
- 57 57 2
- 0 ### 4
- 0 ### 4
- 0 - 4
- 0 - 4
- 0 - 4
- 0 - 4
- 0 - 4
- 0 - 4
Kepribadian

KETERANGAN
KERAPIHAN

PERINGKAT
RATA-RATA
JUMLAH
- 0 - 4
- 0 - 4
- 0 - 4
- 0 - 4
- 0 - 4
- 0 - 4
- 0 - 4
- 0 - 4
- 0 - 4
- 0 - 4
- 0 - 4
- 0 - 4
- 0 - 4
- 0 - 4
LAPORAN HASIL BELAJAR
SMK DARUL LUGHAH WAL KAROMAH KRAKSAAN CATATAN AKHIR SEMESTER

Nama Peserta Didik : Misbahul Munir Nomor Induk : 193/193.070


Bidang Keahlian : Teknologi Informasi & Komunikasi Program Keahlian : RPL Kelas : -RPL
Tahun Pelajaran : 2017-2018 Kelas : 0 Smt : (Gasal)
Semester : (Gasal)
1. Kegiatan Belajar di Dunia Usaha/Industri dan Instansi Relevan:
Nama DU/DI atau Instansi
No Alamat
Relevan

Nilai Hasil Belajar 1


No Mata Pelajaran

KKM
Angka Huruf Predikat Deskripsi Kemajuan Belajar 2

I Normatif
1 P. AGAMA 65 Nol D 2. Pengembangan Diri, dan Kepribadian:
2 PKN 70 Nol D Komponen
3 BHS. INDONESIA 75 Nol D 1.
4 PENJASKES 80 Nol D Kegiatan Pengembangan Diri 2. -
5 SENI BUDAYA 85 Nol D 3.
6 - - 1. -
Kepribadian 2.
II Adaptif 3. -
1 BHS. INGGRIS 90 Nol D
2 MATEMATIKA 95 Nol D 3. Ketidakhadiran:
3 IPA 65 Nol D 1. Sakit
4 FISIKA 66 Nol D Ketidakhadiran 2. Ijin
5 KIMIA 67 Nol D 3. Tanpa Keterangan
6 IPS 68 Nol D
7 KKPI 69 Nol D 4. Catatan untuk perhatian orang tua/wali:
8 KWU 70 Nol D
III Produktif (Dasar Kompetensi Kejuruan dan Kompetensi Kejuruan)
1 DKK Multi 71 Nol BK
2 Animasi 72 Nol BK 5. Pernyataan
3 c 73 Nol BK
4 d 74 Nol BK
5 e 75 Nol BK
6 f 76 Nol BK
7 g 77 Nol BK
8 h 77 57 Lima puluh tujuh BK
9 i 78 Nol BK
IV Muatan Lokal
1 - 0 Nol D
2 - 0 Nol D
Rata- rata 2 Mengetahui
Jumlah 57 Orang Tua/Wali,
Peringkat Kelas Ke : 2 Dari - Siswa
* Coret yang tidak perlu
CATATAN AKHIR SEMESTER

1. Kegiatan Belajar di Dunia Usaha/Industri dan Instansi Relevan:


Lama dan Waktu
Nilai Predikat
Pelaksanaan

Komponen Predikat
1. Baik/Cukup/Kurang*
2. - Baik/Cukup/Kurang*
3. Baik/Cukup/Kurang*
1. - Baik/Cukup/Kurang*
2. Baik/Cukup/Kurang*
3. - Baik/Cukup/Kurang*

Hari
Hari
Hari

Surakarta , 19 Desember 2018


Wali Kelas,

-
NIP.
LAPORAN HASIL BELAJAR
SMK DARUL LUGHAH WAL KAROMAH KRAKSAAN

Nama Peserta Didik : Ahmad Efendi Nomor Induk : 177/177.070


Bidang Studi Keahlian : Teknologi Informasi & Komunikasi Kompetensi Keahlian : RPL
Bidang Studi Keahlian : Teknik Komputer & Informatika Kelas : 0
Tahun Pelajaran : 2017-2018 Semester : (Gasal)

Nilai Hasil Belajar


No Mata Pelajaran

KKM
Angka Huruf Predikat Deskripsi Kemajuan Belajar
I Normatif
1 P. AGAMA 65 79 Tujuh puluh sembilan B
2 PKN 70 70 Tujuh puluh C
3 BHS. INDONESIA 75 70 Tujuh puluh C
4 PENJASKES 80 70 Tujuh puluh C
5 SENI BUDAYA 85 70 Tujuh puluh C
6 - -
II Adaptif
1 BHS. INGGRIS 90 70 Tujuh puluh C
2 MATEMATIKA 95 70 Tujuh puluh C
3 IPA 65 70 Tujuh puluh C
4 FISIKA 66 70 Tujuh puluh C
5 KIMIA 67 70 Tujuh puluh C
6 IPS 68 69 Enam puluh sembilan C
7 KKPI 69 70 Tujuh puluh C
8 KWU 70 Nol D
III Produktif (Dasar Kompetensi Kejuruan dan Kompetensi Kejuruan)
1 DKK Multi 71 88 Delapan puluh delapan K
2 Animasi 72 90 Sembilan puluh K
3 c 73 90 Sembilan puluh K
4 d 74 89 Delapan puluh sembilan K
5 e 75 89 Delapan puluh sembilan K
6 f 76 70 Tujuh puluh BK
7 g 77 70 Tujuh puluh BK
8 h 77 70 Tujuh puluh BK
9 i 78 99 Sembilan puluh sembilan K
IV Muatan Lokal
1 - 0 Nol D
2 - 0 Nol D
Rata- rata 77
Jumlah 1603
Peringkat Kelas Ke : 1 Dari - Siswa

CATATAN AKHIR SEMESTER

1. Kegiatan Belajar di Dunia Usaha/Industri dan Instansi Relevan:


Nama DU/DI atau Instansi
No Alamat Lama dan Waktu Pelaksanaan Nilai Predikat
Relevan

1 Baca Al-Quran Iqro Solopo Surakarta


s
23 Juni 2008 - 23 Juli 2009 (1 Joglo
2 90 Baik Surakarta
Bulan) Semar

2. Pengembangan Diri, dan Kepribadian:


Komponen Predikat
1. Pramuka - -
Kegiatan Pengembangan Diri 2. Musik - -
3. - -
1. Kelakuan - -
Kepribadian 2. Kerajinan - -
3. Kerapihan - -

3. Ketidakhadiran:
1. Sakit 2 Hari
Ketidakhadiran 2. Ijin 4 Hari
3. Tanpa Keterangan 6 Hari
4. Catatan untuk perhatian orang tua/wali:

Mohon

5. Pernyataan

Peserta didik harus melakukan remedi untuk standar kompetensi (SK) membaca dan mencatat skala instrumen ukur, seta mencatat dan
melaporkan kesalahan (eror) skala ukur

Mengetahui Surakarta , 30 Desember 1899


Orang Tua/Wali, Wali Kelas, Wali Kelas

0
NIP.
* Coret yang tidak perlu
LEGER SEMESTER / TAHUN PEL. : 1 (Genap) / 2017-2018
BIDANG STUDY KEAHLIAN : Teknologi Informasi & Komunikasi
PROGRAM STUDY KEAHLIAN : Teknik Komputer & Informatika
KOMPETENSI KEAHLIAN : RPL
TINGKAT : 0
WALI KELAS : -

NORMATIF ADAPTIF PRODUKTIF MULOK Presensi Kepribadian

BHS. INDONESIA

BHS. INGGRIS
SENI BUDAYA
NAMA SISWA

MATEMATIKA
IS
O

PENJASKES
N

P. AGAMA

KERAJINAN
KELAKUAN
FISIKA
KIMIA

KWU
KKPI

ALPHA
PKN

SAKIT
IPS
IPA

IJIN
q
p

u
z
x
y

s
r

t
KKM
65 70 75 80 85 90 95 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 77 78
1 177/177.070 Ahmad Efendi 65 70 99 98 97 77 76 75 74 73 72 71 70 69 68 67 66 65 64 63 62 61 3 4 6 - -
2 178/178.070 Alamsyah Indra Zain - - -
3 179/179.070 Arif Hakimuddin - - -
4 180/180/070 Danil Akrom - - -
5 181/181.070 Faqihur Rohman - - -
6 182/182.070 Fathul Arifin - - -
7 183/183.070 Fiki Indra Rahim - - -
8 184/184.070 Habibur Rahman - - -
9 186/186.070 Hasbullah - - -
10187/187.070 Indra Kusuma - - -
11188/188.070 Kurniawan Syarifuddin - - -
12189/189.070 M. Deni Haqiqi - - -
13190/190.070 M. Imam Hamdanillah - - -
14191/191.070 M. Nur Ismail - - -
15192/192.070 Malik Fahat - - -
16193/193.070 Misbahul Munir - - -
17194/194.070 Moch. Ferdi - - -
18195/195.070 Moh. Alex Rahmatullah - - -
19196/196.070 Moh. Arif Syahroni 0 - - -
20197/197.070 Moh. Nuril Faqih 0 - - -
21198/198.070 Moh. Riski Maulana Ishak 0 - - -
22199/199.070 Moh. Rizaldi 0 - - -
23200/200.070 Mohammad Barokatu Rizky 0 - - -
24201/201.070 Mohammad Saifuddin 0 - - -
NORMATIF ADAPTIF PRODUKTIF MULOK Presensi Kepribadian

BHS. INDONESIA

BHS. INGGRIS
SENI BUDAYA
NAMA SISWA

MATEMATIKA
IS
O

PENJASKES
N

P. AGAMA

KERAJINAN
KELAKUAN
FISIKA
KIMIA

KWU
KKPI

ALPHA
PKN

SAKIT
IPS
IPA

IJIN
q
p

u
z
x
y

s
r

t
KKM
25202/202.070 Muhammad Yasin 0 - - -
26203/203.070 Mutawaqqil Alallah 0 - - -
27204/204.070 Novan Suhairi 0 - - -
28205/205.070 Rizal Ariyanto 0 - - -
29206/206.070 Rizky Firzan Aldiansyah 0 - - -
30207/207.070 Rizky Irfandy 0 - - -
31208/208.070 Roy Hanafi 0 - - -
32209/209.070 Salman Alfarisi 0 - - -
33210/210.070 Sugeng Purnomo 0 - - -
34211/211.070 Zainal Abidin 0 - - -
35212/212.070 Zainul Hasan 0 - - -
36213/213/070 Zainullah 0 - - -
37 0 0 0 - - -
38 0 0 0 - - -

Surakart 0
Wali Kelas

0
NIP.
Kepribadian
KETERANGAN
KERAPIHAN

PERINGKAT
RATA-RATA
JUMLAH

- 1602 73 1
0 ### 2
0 ### 2
0 ### 2
0 ### 2
0 ### 2
0 ### 2
0 ### 2
0 ### 2
0 ### 2
0 ### 2
0 ### 2
0 ### 2
0 ### 2
0 ### 2
0 ### 2
0 ### 2
0 ### 2
0 - 2
0 - 2
0 - 2
0 - 2
0 - 2
0 - 2
Kepribadian

KETERANGAN
KERAPIHAN

PERINGKAT
RATA-RATA
JUMLAH

0 - 2
0 - 2
0 - 2
0 - 2
0 -
0 -
0 - 2
0 - 2
0 - 2
0 - 2
0 - 2
0 - 2
0 - 2
0 - 2
LAPORAN HASIL BELAJAR
SMK DARUL LUGHAH WAL KAROMAH KRAKSAAN CATATAN AKHIR SEMESTER

Nama Peserta Didik : Ahmad Efendi Nomor Induk : 177/177.070


Bidang Keahlian : Teknologi Informasi & Komunikasi Program Keahlian : RPL Kelas
: RPL
Tahun Pelajaran : 2017-2018 Kelas : 0 Smt
: 1 (Genap)
Semester : 1 (Genap)
1. Kegiatan Belajar di Dunia Usaha/Industri dan Instansi Relevan:
Nama DU/DI atau Instansi
No Alamat
Relevan

Nilai Hasil Belajar 1 Baca Al-Quran Iqro


No Mata Pelajaran

KKM
Angka Huruf Predikat Deskripsi Kemajuan Belajar 2 90

I Normatif
1 P. AGAMA 65 65 Enam puluh lima C 2. Pengembangan Diri, dan Kepribadian:
2 PKN 70 70 Tujuh puluh C Komponen
3 BHS. INDONESIA 75 99 Sembilan puluh sembilan A 1. Pramuka
4 PENJASKES 80 98 Sembilan puluh delapan A Kegiatan Pengembangan Diri 2. -
5 SENI BUDAYA 85 97 Sembilan puluh tujuh A 3. Musik
6 - - 1. -
Kepribadian 2.
II Adaptif 3. -
1 BHS. INGGRIS 90 77 Tujuh puluh tujuh B
2 MATEMATIKA 95 76 Tujuh puluh enam B 3. Ketidakhadiran:
3 IPA 65 75 Tujuh puluh lima B 1. Sakit
4 FISIKA 66 74 Tujuh puluh empat C Ketidakhadiran 2. Ijin
5 KIMIA 67 73 Tujuh puluh tiga C 3. Tanpa Keterangan
6 IPS 68 72 Tujuh puluh dua C
7 KKPI 69 71 Tujuh puluh satu C 4. Catatan untuk perhatian orang tua/wali:
8 KWU 70 70 Tujuh puluh C
III Produktif (Dasar Kompetensi Kejuruan dan Kompetensi Kejuruan) 23 Juni 2008 - 23 Juli 2009 (1 Bulan)
1 z 71 69 Enam puluh sembilan BK
2 x 72 68 Enam puluh delapan BK 5. Pernyataan
3 y 73 67 Enam puluh tujuh BK
4 q 74 66 Enam puluh enam BK
5 p 75 65 Enam puluh lima BK
6 r 76 64 Enam puluh empat BK
7 s 77 63 Enam puluh tiga BK
8 t 77 62 Enam puluh dua BK Diberikan di : Probolinggo
9 u 78 61 Enam puluh satu BK Pada Tanggal : 19 Desember 2018
IV Muatan Lokal
1 - 75 Nol D Wali Kelas,
2 - 0 Nol D
Rata- rata 67
Jumlah 1602
Peringkat Kelas Ke : 1 Dari - Siswa -
NIP.

Mengetahui
Orang Tua/Wali,
* Coret yang tidak perlu
CATATAN AKHIR SEMESTER

1. Kegiatan Belajar di Dunia Usaha/Industri dan Instansi Relevan:


Lama dan Waktu
Nilai Predikat
Pelaksanaan
Surakart
Solopos a

Baik

Komponen Predikat
1. Pramuka Baik/Cukup/Kurang*
2. - Baik/Cukup/Kurang*
3. Musik Baik/Cukup/Kurang*
1. - Baik/Cukup/Kurang*
2. Baik/Cukup/Kurang*
3. - Baik/Cukup/Kurang*

2 Hari
4 Hari
6 Hari

23 Juni 2008 - 23 Juli 2009 (1 Bulan)

90

Keputusan :
Dengan Memperhatikan hasil yang
Dicapai pada semester (Gasal) dan 1 (Genap)
Maka ditetapkan Dapat Melanjutkan *)
Tidak dapat melanjutkan *)
Ke Tingkat yang lebih -
Program keahlian : -

Kepala
SMK DARUL LUGHAH WAL KAROMAH KRAKSAAN

M.Zaini Bin Ali Wafa, SH


NIP.
LAPORAN HASIL BELAJAR
SMK DARUL LUGHAH WAL KAROMAH KRAKSAAN
Nama Peserta Didik : Ahmad Efendi Nomor Induk : 177/177.070
Bidang Studi Keahlian : Teknologi Informasi & Komunikasi Kompetensi Keahlian : RPL
Program Studi Keahlian : Teknik Komputer & Informatika Kelas : 0
Tahun Pelajaran : 2017-2018 Semester : 1 (Genap)

Nilai Hasil Belajar


No Mata Pelajaran

KKM
Angka Huruf Predikat Deskripsi Kemajuan Belajar
I Normatif
1 P. AGAMA 65 65 Enam puluh lima C
2 PKN 70 70 Tujuh puluh C
3 BHS. INDONESIA 75 99 Sembilan puluh sembilan A
4 PENJASKES 80 98 Sembilan puluh delapan A
5 SENI BUDAYA 85 97 Sembilan puluh tujuh A
6 - -
II Adaptif
1 BHS. INGGRIS 90 77 Tujuh puluh tujuh B
2 MATEMATIKA 95 76 Tujuh puluh enam B
3 IPA 65 75 Tujuh puluh lima B
4 FISIKA 66 74 Tujuh puluh empat C
5 KIMIA 67 73 Tujuh puluh tiga C
6 IPS 68 72 Tujuh puluh dua C
7 KKPI 69 71 Tujuh puluh satu C
8 KWU 70 70 Tujuh puluh C
III Produktif (Dasar Kompetensi Kejuruan dan Kompetensi Kejuruan)
1 z 71 69 Enam puluh sembilan BK
2 x 72 68 Enam puluh delapan BK
3 y 73 67 Enam puluh tujuh BK
4 q 74 66 Enam puluh enam BK
5 p 75 65 Enam puluh lima BK
6 r 76 64 Enam puluh empat BK
7 s 77 63 Enam puluh tiga BK
8 t 77 62 Enam puluh dua BK
9 u 78 61 Enam puluh satu BK
IV Muatan Lokal
1 - 75 Nol D
2 - 0 Nol D
Rata- rata 73
Jumlah 1602
Peringkat Kelas Ke : 1 Dari - Siswa

CATATAN AKHIR SEMESTER

1. Kegiatan Belajar di Dunia Usaha/Industri dan Instansi Relevan:


Nama DU/DI atau Instansi
No Alamat Lama dan Waktu Pelaksanaan Nilai Predikat
Relevan
1 Baca Al-Quran Baca Al-Quran Solopos Surakarta
23 Juni 2008 - 23 Juli 2009 (1
2 90 Baik Joglo Semar Surakarta
Bulan)
2. Pengembangan Diri, dan Kepribadian:
Komponen Predikat
1. Pramuka - -
Kegiatan Pengembangan Diri 2. Musik - -
3. - -
1. Kelakuan - -
Kepribadian 2. kerajinan - -
3. Kerapihan - -

3. Ketidakhadiran:
1. Sakit 2 Hari
Ketidakhadiran 2. Ijin 4 Hari
3. Tanpa Keterangan 6 Hari

4. Catatan untuk perhatian orang tua/wali:

Mohon ditingkatkan Belajarnya

5. Pernyataan

Peserta didik harus melakukan remedi untuk standar kompetensi (SK) membaca dan mencatat skala instrumen ukur, seta mencatat dan
* Coret yang tidak perlu melaporkan kesalahan (eror) skala ukur
Peserta didik harus melakukan remedi untuk standar kompetensi (SK) membaca dan mencatat skala instrumen ukur, seta mencatat dan
melaporkan kesalahan (eror) skala ukur

Diberikan di : Probolinggo Keputusan :


Pada Tanggal : 30 Desember 1899 Dengan Memperhatikan hasil yang
Dicapai pada semester (Gasal) dan 1 (Genap)
Wali Kelas, Maka ditetapkan Dapat Melanjutkan *)
Tidak dapat melanjutkan *)
Ke Tingkat -
0 Program keahlian -
NIP.
Kepala,
Mengetahui SMK DARUL LUGHAH WAL KAROMAH KRAKSAAN
Orang Tua/Wali,

M.Zaini Bin Ali Wafa, SH


NIP.

* Coret yang tidak perlu


Nilai Angka
0 Nol Nol
1 satu satu
2 dua dua
3 tiga tiga
4 empat empat
5 lima lima
6 enam enam
7 tujuh tujuh
8 delapan delapan
9 sembilan sembilan
10 puluh Se Sepuluh
11 belas Se Sebelas
12 belas Dua Duabelas
13 belas Tiga Tigabelas
14 belas Empat Empatbelas
15 belas Lima Limabelas
16 belas Enam Enambelas
17 belas Tujuh Tujuhbelas
18 belas Delapan Delapanbelas
19 belas Sembilan Sembilanbelas
20 puluh Dua Dua puluh
21 satu puluh Dua Dua puluh satu
22 dua puluh Dua Dua puluh dua
23 tiga puluh Dua Dua puluh tiga
24 empat puluh Dua Dua puluh empat
25 lima puluh Dua Dua puluh lima
26 enam puluh Dua Dua puluh enam
27 tujuh puluh Dua Dua puluh tujuh
28 delapan puluh Dua Dua puluh delapan
29 sembilan puluh Dua Dua puluh sembilan
30 puluh Tiga Tiga puluh
31 satu puluh Tiga Tiga puluh satu
32 dua puluh Tiga Tiga puluh dua
33 tiga puluh Tiga Tiga puluh tiga
34 empat puluh Tiga Tiga puluh empat
35 lima puluh Tiga Tiga puluh lima
36 enam puluh Tiga Tiga puluh enam
37 tujuh puluh Tiga Tiga puluh tujuh
38 delapan puluh Tiga Tiga puluh delapan
39 sembilan puluh Tiga Tiga puluh sembilan
40 puluh Empat Empat puluh
41 satu puluh Empat Empat puluh satu
42 dua puluh Empat Empat puluh dua
43 tiga puluh Empat Empat puluh tiga
44 empat puluh Empat Empat puluh empat
45 lima puluh Empat Empat puluh lima
46 enam puluh Empat Empat puluh enam
47 tujuh puluh Empat Empat puluh tujuh
48 delapan puluh Empat Empat puluh delapan
49 sembilan puluh Empat Empat puluh sembilan
50 puluh Lima Lima puluh
51 satu puluh Lima Lima puluh satu
52 dua puluh Lima Lima puluh dua
53 tiga puluh Lima Lima puluh tiga
54 empat puluh Lima Lima puluh empat
55 lima puluh Lima Lima puluh lima
56 enam puluh Lima Lima puluh enam
57 tujuh puluh Lima Lima puluh tujuh
58 delapan puluh Lima Lima puluh delapan
59 sembilan puluh Lima Lima puluh sembilan
60 puluh Enam Enam puluh
61 satu puluh Enam Enam puluh satu
62 dua puluh Enam Enam puluh dua
63 tiga puluh Enam Enam puluh tiga
64 empat puluh Enam Enam puluh empat
65 lima puluh Enam Enam puluh lima
66 enam puluh Enam Enam puluh enam
67 tujuh puluh Enam Enam puluh tujuh
68 delapan puluh Enam Enam puluh delapan
69 sembilan puluh Enam Enam puluh sembilan
70 puluh Tujuh Tujuh puluh
71 satu puluh Tujuh Tujuh puluh satu
72 dua puluh Tujuh Tujuh puluh dua
73 tiga puluh Tujuh Tujuh puluh tiga
74 empat puluh Tujuh Tujuh puluh empat
75 lima puluh Tujuh Tujuh puluh lima
76 enam puluh Tujuh Tujuh puluh enam
77 tujuh puluh Tujuh Tujuh puluh tujuh
78 delapan puluh Tujuh Tujuh puluh delapan
79 sembilan puluh Tujuh Tujuh puluh sembilan
80 puluh Delapan Delapan puluh
81 satu puluh Delapan Delapan puluh satu
82 dua puluh Delapan Delapan puluh dua
83 tiga puluh Delapan Delapan puluh tiga
84 empat puluh Delapan Delapan puluh empat
85 lima puluh Delapan Delapan puluh lima
86 enam puluh Delapan Delapan puluh enam
87 tujuh puluh Delapan Delapan puluh tujuh
88 delapan puluh Delapan Delapan puluh delapan
89 sembilan puluh Delapan Delapan puluh sembilan
90 puluh Sembilan Sembilan puluh
91 satu puluh Sembilan Sembilan puluh satu
92 dua puluh Sembilan Sembilan puluh dua
93 tiga puluh Sembilan Sembilan puluh tiga
94 empat puluh Sembilan Sembilan puluh empat
95 lima puluh Sembilan Sembilan puluh lima
96 enam puluh Sembilan Sembilan puluh enam
97 tujuh puluh Sembilan Sembilan puluh tujuh
98 delapan puluh Sembilan Sembilan puluh delapan
99 sembilan puluh Sembilan Sembilan puluh sembilan
100 ratus Se Seratus

A Baik
B Cukup
D Kurang
back