Anda di halaman 1dari 4

PANDUAN PERSEDIAAN SEBELUM CUTI AKHIR TAHUN 2018

NAMA GURU : ………………………………………………

BIL.
PERKARA TINDAKAN SERAH KEPADA TANDATANGAN

1 Buku Resit PIBG Guru Bendahari PIBG


Tingkatan
2 Semua baki wang sumbangan
PIBG Guru Bendahari PIBG
Tingkatan
3 Baki wang Persatuan / Kelab / Guru PK Koku
Unit Beruniform Penasihat
4 Senarai pelajar yang masih Guru PK (HEM)
berhutang Buku Teks/Buku Pusat
Sumber Tingkatan
sekolah.

(Buat tuntutan ketika keputusan


PMR/SPM)
5 Jadual Kedatangan Pelajar Guru PK (HEM)
- Lengkap semua butiran Tingkatan
- Data Yuran dikemaskini
- Ditutup
- Jumlah hari persekolahan
iaitu ________hari.
- T.Tangan pada tempat yang
sepatutnya.
- Hari akhir persekolahan
Pada 23.11.2018
6 Buku Persediaan Mengajar Semua Guru Pentadbir yang berkenaan
dikemaskini dan diserahkan.
7 Sukatan Pelajaran & Huraian Semua Ketua Panitia
Sukatan Pelajaran Guru
- Sila keluarkan drpd.BRM dan
tulis nama
Senarai nama pelajar yang sesi
8 Semua
baru buku latihan /kerja Penyelaras PK (HEM)
diserahkan balik kpd.pelajar
sila sediakan
selepas senaraibalik
disemakkan Ting.1 - 5 Tingkatan
9 kpd.pelajar
Pastikan semuaselepas
bukudisemak
SPBT Semua guru Pelajar
10 dipungut drpd semua pelajar Guru Tingkatan Guru SPBT
Buku-buku / peralatan dll
yang dipinjam

BIL.
PERKARA TINDAKAN SERAH KEPADA TANDATANGAN
11 - Buku Naskah guru (desk copy) Semua Guru SPBT
12 - Buku Perpustakaan Guru GPM
13 - Buku SPBT Guru SPBT
14 - Alat Bantuan Mengajar K.Panitia
15 - Alatan Sukan SU Sukan
16 - Alatan Pejabat Pembantu Operasi
17 - Alatan Makmal Sains P.Makmal
18 - Alatan ERT KP (KH)
19 - Alatan Kemahiran Hidup KP (KH)
20 - Alatan Pendidikan Seni KP (P.Seni)
21 Sediakan
yang tidaksenarai nama pelajar
menyerahkan buku Guru PK (HEM)
SPBT
serta judul buku (Salinan Tingkatan
Pejabat)
22 Semua fail seperti kurikulum dll Semua Guru Kanan
serah kepada Guru Kanan Guru
23 Kemaskini buku stok dan serah K.Panitia Pembantu Tadbir
ke pejabat K.Unit
24 Pelaporan Kemajuan Guru SU Pep
Akademi pelajar telah diserahkan Tingkatan
kpd.pelajar
dikumpul sertadi t.t. Oleh waris
disusun dalamdan
fail Per - T4
pelajar.
Kunci-kunci bilik khas,koperasi dll
25 diserah ke pejabat. Semua guru Pembantu Operasi
26 Tutup
Senaraistok koperasi
tugas (laporan)
guru bertugas SU Kop PK Kokurikulum
27 semasa SU Pep Guru
peperiksaan SPM disediakan
dan dimaklumkan kepada guru
28 Borang sijil berhenti sekolah Guru PK HEM
telah
Kerusidiserahkan kepada PK HEM Ting.5
dan meja disusun
29 rapi,kelas Semua guru
dibersihkan, tingkap dan pintu di
tutup
Laporansebelum
tahunan bercuti
kegiatan
30 Persatuan
Kelab/Unit Beruniform Guru PK (Koku)
Buku Laporan Kegiatan disediakan
dan difailkan pelajar dikemaskini, Penasihat
Kokurikulum
31 disusun dan diikat. Guru Tingkatan PK (Koku)

BIL.
PERKARA TINDAKAN SERAH KEPADA TANDATANGAN

32 Bil-bil belian yang belum dibuat Semua Guru Pembantu Tadbir Kewangan
pembayaran, sila serah ke pejabat
33 Mesyuarat guru PK (P) Semua guru
(Sila maklum dan hadir)
34 Pendaftaran pelajarpada
Sesi ___________ baru PK Petang Guru-guru yang
___________
(Guru-guru yang terlibat,sila PK (HEM) berkenaan
hadir)
35 Alamat dan No.Telefon yang boleh Semua guru Pembantu Tadbir
dihubungi semasa cuti.
Sila catatkan dalam Buku Alamat
Semasa Cuti yang disediakan.
36 Guru-guru yang
Sila bereskan dapatperkara
semua bertukar Guru yang berkenaaPembantu Tadbir
seperti
memo,gaji,hutang,tuntutan,notis
serah tugas dll.
aktiviti masa cuti sekolah
37 Guru yangpelajar,
bersama ingin mengadakan
sila maklum Semua guru Pengetua/Semua PK
Guru-guru
kepada yang dikehendaki
Pengetua/PKP/PK
menghadiri kursusHEM/PKsemasa cuti
Koku/PK
serta guruPetang
bertugas semasa cuti - Pentadbir yang
38 Sila hadir bertugas Guru yang berkenaan
39 Sila bersihkan dan kemaskan Bilik Semua
Guru,
masih semua bahan-bahan
diperlukan diikat yang Guru
dgn.kemas
(Bahan yang tidak diikat akan di
anggap tidak diperlukan lagi)
40 Stok SPBT dikemaskini dan sedia Guru SPBT PK HEM
diagih 1 minggu sebelum sekolah Guru Ting.
dibuka
41 Stok Koperasi dikemaskini. SU Koperasi (makluman kepada
Buku-buku
dijual mulaidan peralatan sekolah
tarikh: pelajar)
______________

BIL.
PERKARA TINDAKAN SERAH KEPADA TANDATANGAN

42 Senarai buku-buku tulis pelajar SU Koperasi / Waris pelajar


dan senarai buku teks mengikut PK HEM
tingkatan dikeluarkan sebelum
sekolah cuti akhir tahun
43 Senarai bayaran pelbagai
siaran peraturan sekolah dan PK HEM / Waris pelajar
diedarkan
kepada pelajar sebelum cuti PK Petang
sekolah
44 Mesyuarat Pengurusan untuk me Pengetua / Pentadbir
nilai dan merancang sesi berikut
nya bagi :-
a) Kurikulum
b) Kokurikulum
c) Disiplin
d) Keceriaan dan Kebersihan
e) Kewangan
f) Agenda Pengisian Wawasan
45 Penyediaan Sesi Baru Pengetua / Pentadbir
a) Takwim sekolah
b) Senarai Guru
c) Jadual Waktu
d) Jadualpanduan
e) Buku Guru Bertugas
pengurusan
sekolah
f)
g) Jadual
Jadual Pencerapan
PenyemakanGuru
Buku
Latihan
Keperluan sesi persekolahan
46 baru: Pentadbir &
a) Buku Rekod Mengajar Pembantu Tadbir
b) Jadual Kedatangan Pelajar
c)
d) Buku
Buku Resit
SPBT (terutama bagi
pekej & subjek baru)

Di sahkan oleh,

………………………………………………………
(Nama Guru: )

Tarikh :

Anda mungkin juga menyukai