Anda di halaman 1dari 13

HARI KANTIN DAN

KOKURIKULUM SK
TEMAI 2018

TEMPAT : DATARAN SK TEMAI


TARIKH : 14 JULAI 2018
MASA : JAM 8.00 PAGI HINGGA
2.00 PETANG
AKTIVITI KOKURIKULUM

1. PERMAINAN PING PONG DEWASA (16 TAHUN KEATAS)

2. PERMAINAN PINGPONG KANAK-KANAK (10-16 TAHUN)

3. PERMAINAN DART DEWASA (16 TAHUN KEATAS)

4. PERMAINAN DART KANAK-KANAK (10-16 TAHUN)

5. PERMAINAN MENJARING BOLA DEWASA (16 TAHUN KEATAS)

6. PERMAINAN MENJARING BOLA KANAK-KANAK (10-16 TAHUN)

7. PERMAINAN TENDANGAN PENALTI DEWASA (16 TAHUN KEATAS)

8. PERMAINAN TENDANGAN PENALTI KANAK-KANAK (10-16 TAHUN)

9. PERMAINAN TENDANGAN TEPAT (16 TAHUN KEATAS)

10. PERMAINAN TENDANGAN TEPAT (10-16 TAHUN)


PERMAINAN PING PONG DEWASA

BIL NAMA CATATAN


PING PONG KANAK-KANANK

BIL NAMA CATATAN


DART DEWASA

BIL NAMA CATATAN


DART KANAK-KANAK

BIL NAMA CATATAN


MENJARING BOLA DEWASA

BIL NAMA CATATAN


MENJARING BOLA KANAK-KANAK

BIL NAMA CATATAN


TENDANGAN PENALTI DEWASA

BIL NAMA CATATAN


TENDANGAN PENALTI KANAK-KANAK

BIL NAMA CATATAN


TENDANGAN TEPAT

BIL NAMA CATATAN


TENDANGAN TEPAT

BIL NAMA CATATAN