Anda di halaman 1dari 1

Pang prosesong tanong

1. Batay sa Talahanayan, Malaki ba ang kita ng iyong pamilya sa Gastusin?


- Opo, mas Malaki ang kita ng pamilya ko.
2. Kung mas malaki ang gastusin. Paano niyo ito natutugunan?
- Natutogunan naming to sa pamamagitan ng pagtitipid at paggiging mapanuring konsumo.
3. Ano ang iyong gagawin para hindi lalong tumaas ang gastos?
- Kami ay magtitipid
4. Kung mas Malaki ang kita, may napupunta bas a pamumuhunan?
- Minsan wala; Minsan meron. Dahil ang pamilya amin ay mahilig gumastos at samin umaasa
ang aming mga kamag-anak