Anda di halaman 1dari 15

Sufi  Keheningan

 
 
 
Sufi  yang  belajar  dari  keheningan  dan  ketiadaan.  Cinta  dan  Fana  keduanya  sulit  dijelaskan  dengan  kata-kata  dan  akal  namun 
hati yang suci secara gamblang memaparkan makna keduanya. 
 
Hanya berharap pada Tuhan 
 
Suatu  saat  Syaikh  Khafif  (ra)  pergi  menunaikan  haji  dengan  hanya  membawa  sebuah  ember  dan  seutas  tali  untuk menimba air 
minumnya.  Di  tengah  perjalanan,  ia  melihat  beberapa  ekor  kijang  sedang  berdiri  di  tepian  seumur,  sedang  meminum  air  dari 
sumur  itu.  Ketika  Syaikh  Kjhafif  (ra)  mendekati  sumur,  kijang-kijang  itu  pun  berlari  menjauh  dan  permukaan  air  sumur 
mendadak  turun.  Dengan  sekuat  tenaga Syaikh Khafif (ra) berusaha, ia tak juga dapat menimba air sumur itu. ia berdoa kepada 
Tuhan  untuk  menaikkan  kembali  permukaan  air  sumur  itu  seperti  yang  telah  Tuhan  lakukan  untuk  para  kijang.Lalu  Suara  Yang 
Agung  menjawab,  Kami  tak  dapat  mengabulkan  doamu;  karena  kau  lebih  bergantung  kepada  ember  dan  talimu  daripada kepada 
Kami.  Ketika  itu  juga,  Syaikh  Khafif  (ra)  membuang  ember  dan  tali  yang  dibawanya dan permukaan air sumur pun langsung naik 
kembali.  Segera  Syaikh  Khafif  (ra)  menghapus  rasa  dahaganya.  Sepulang  dari  haji,  Syaikh  Khafif  (ra)  menceritakan 
pengalamannya  kepada  Syaikh  Junaidy  Al-Baghdadi  (ra).  Syaikh  Junaidy  Al-Baghdadi  (ra)  berkata,  Tuhan  telah  menguji 
ketergantunganmu kepadaNya. Jika saja kau menunggu sedikit lagi, air sumur itu akan meluap ke luar 
 
Sufi Keheningan at 3:33 
 
INGIN MENJADI PELAYAN TUHAN 
 
INGIN MENJADI PELAYAN TUHAN 
Ketika  dia  berjalan,  Musa  mendengar  seorang  gembala  sedang  memohon  kepada  Tuhan,  menawarkan  diri  untuk  melayani-Nya, 
menyisir  rambutnya,  mencuci  pakaian  dan  kaki-Nya,  membawakan-Nya  makanan,  dan  mencium  tangannya.  Musa  memarahi  si 
gembala  karena  keberaniannya.  “Tuhan  tidak  membutuhkan  pelayanan  semacam  itu  darimu!"  Si  gembala  mencabik-cabik 
pakaiannya dalam keputusasaan dan berjalan ke gurun. 
Malam  itu  Tuhan  menemui  Musa  dan  memurkainya.  “Engkau  telah  memisahkan  hamba-Ku  dari-Ku.  Aku  tidak  memerintah  kan 
ibadah  untuk  kepentingan-Ku  sendiri,  melainkan  sebagai  kebaikan  kepada  hamba-Ku.  Pujian  mereka  tidak  mengagungkan-Ku, 
tetapi  memberati  kesucian  dan  cahaya  kepada  mereka,  namun  ruh  dan  perasaan  mereka.  Aku  menatap  ke  dalam  hati  mereka 
untuk  melihat  apakah  hati  mereka  indah,  karena  hati  adalah  esensi.  Aku  ingin  membakar,  membakar!  Nyatakan  jiwamu  dengan 
api cinta, dan bakarlah semua pikiran dan perkataanmu!" 
(Maulana Jalaluddin Rumi (qs), Matsnawi II: 1720-63) 
 
AWAL AGAMA MENGENAL ALLAH 
 
Awal Agama Mengenal Allah 
 
“AWALUDDIN MA’RIFATULLAH” 
 
Artinya : Awal Agama mengenal Allah. 
Sebelum  mengenal  Allah  terlebih  dahulu  kita  diwajibkan  mengenal  diri,  setelah  mengenal  diri,  terkenallah  kepada  Allah,  bila 
mana sudah mengenal Allah, Fanalah diri kita atau tidak ada mempunyai diri lagi, pada hakikatnya hanya Allah. 
 
Selanjutnya  terlebih  dahulu  kita  mengenal  diri,  bila  mana  tidak  mengenal  asalnya  kejadian  diri,  maka  tidaklah  sempurna  Ilmu 
yang kita pelajari. Seperti kata ABDULLAH IBNU ABBAS. R. A : 
 
“Ya Rasulullah, apakah yang pertama dijadikan Allah Ta’ala?" 
 
Nabi  SAW  bersabda  :  “INNALLAHA  KHALAKA  KABLAL  ASY  YAA  INNUR  NABIYIKA  MINNUIHI”  artinya  “Sesungguhnya 
Allah Ta’ala telah menjadikan terlebih dahulu ialah Nur Nabi Muhammad SAW yang dijadikan dari pada Zat Allah”. 
 
SYECH  ABDUL  ASYSYAHRANI  RAHIMA  HULLAH  ALIHI  berkata  :  “INNALLAHA  KHALAKA  RUHUN  NABI  SAW  MIN 
ZATIHI WAKHALAKAL ‘ALAMI MINNURI MUHAMMAD SAW.” 
 
Artinya  “Sesungguhnya  Allah  telah  menjadikan  Roh  Nabi  Muhammad  dari  pada  Zat  Allah,  dan  sekalian  Alam  ini  dijadikan  dari 
pada Nur Muhammad SAW serta Nabi Adam dan diri kita atau tubuh kita”. 
 
Nabi Bersabda : “ANA ABUL ARWAH, WA ADAMU ABUL BASYARU” 
 
Artinya : “Aku Bapak segala Roh dan Nabi Adam Bapak sekalian Tubuh Manusia tetapi Nabi Adam dijadikan dari pada tanah". 
 
Allah  berfirman  :  “KHALAKAL  INSANA  MINTIY”  artinya  Aku  jadikan  insan  Adam  dari  pada  tanah,  dan  tanah  dari  pada  Air, 
Airpun  dijadikan  dari  pada  Nur  Muhammad,  maka  Roh  dan  Tubuh  tersebut  bernama  Nur  Muhammad.  Kepada  Roh  dan  Tubuh 
inilah  segala  kainah,  Insya  Allah  kita  akan  melihat  kesempurnaan  Zat  Wajibal  Wujud,  karena  tubuh  kita  yang  kasar  ini  tidak 
dapat  mengenal  Allah,  sebab  fana.  Yang  dapat  mengenal/meresapkan  Nur  Muhammad  SAW.  Siapa  yang  dapat  mengenal  atau 
meresapkan  Nur  Muhammad  SAW  berarti  ia  mengenal  atau  meresapkan  Tuhannya,  karena  itu  adalah  kenyataan  dari  Wujud 
Allah yang kita miliki, seperti penglihatan, pendengaran dan sebagainya yang berasal dari pada Nur. 
 
Firman  Allah  Ta’ala  :  “KADJA  AKUM  MINALLLAHINNURI”  artinya  Sesuatu  apa  saja  yang  menimpa  kepada  kamu  adalah  dari 
pada Allah yaitu Nur. 
 
Firman  Allah  Ta’ala  :  “KAD  JA  AKUMUL  KAKKUMIR  RABBIKUM”  artinya  Sesuatu  apa  saja  yang  masing-masing  kamu  adalah 
hak dari pada Tuhan dari Nur kepada Nur. 
 
Di  sinilah  sampai  pelajaran  segala  Ilmu  dari  Aulia  dan  Ambiya  asalnya  mengenal  Allah.  Demikian pula pendapat Arifbillah serta 
kelakuannya karena ia mengenal Diri-Nya berasal dari kejadian Nur. 
 
Firman  Allah  Ta’ala  dalam  Hadist  Qudsi  :  “KHALA  ILA  JALI  WAKHALAKHUL  ASY  YA  ILA JALIK” artinya“Aku jadikan kamu 
karena Aku, dan Aku jadikan Alam semesta karena Engkau Ya Muhammad.” 
 
Rasulullah  SAW  bersabda  :  “ANA  MINALLAHI  WALMU’MINUNKAMINNI  artinya  “Aku  daripada  Allah,  dan  segala  Mu’min 
daripada Aku.” 
 
Maka dari itu, berpeganglah kepada Nur Muhammad, baik di waktu beribadat maupun di luar dari beribadat. 
 
Syech  ABDURRAUB  berkata  :  “Yang  sebenar  diri  adalah  Nyawa,  yang  sebenarnya  Nyawa  adalah  Nur  Muhammad  atau  Sifat, 
yang sebenarnya Sifat adalah Zat Hayyun akan tetapi La Gairi (tidak lain)". 
 
Adapun  sebagian  pendapat  dari  Alim  Ulama adalah bahwa yang sebenarnya Diri adalah Roh, tatkala masuk pada Diri atau Tubuh 
bernama  Nyawa,  tatkala  keluar  masuk  bernama  Nafas,  bilamana  ingin  sesuatu  bernama  Nafsu,  dan  apabila  dapat  memiliki 
sesuatu  barang  bernama  Ikhtiar,  dapat  pula  membuat  sesuatu  barang  bernama  Akal  atau  Ilmu.  Inilah  yang  sebenarnya  Diri. 
Karena pada diri inilah zahirnya Tuhan. 
 
Nabi  Muhammad  SAW  bersabda  :  “ZAHIRU  RABBI  WAL  BATHINU  ABDUHU”  artinya  Zahir  Tuhan  itu  ada  pada  Bathin 
HambaNya,  yakni  kepada  Ilmu  Hakikat.  Kepada  Ilmu  Hakikat  inilah  yang  sebenarnya  untuk  meng-Esakan  Allah.  Dengan  adanya 
keterangan tersebut di atas, maka kenalilah Diri agar sempurna untuk mengenal Allah SWT. 
 
Nabi  Muhammad  SAW  bersabda  :  “MAN’ARA  PANAFSAHU  PAKAD  ‘ARA  PARABBAHU”  artinya“Siapa  mengenal  dirinya  maka 
mengenal  ia  akan  TuhanNya”.  Dan  “MAN  ‘ARA  PANAFSAHU  BIL  FANA  PADA’ARA  PARABBAHU  BILHAQA”  artinya  Maka 
barang siapa mengenal dirinya binasa, niscaya dikenalnya Tuhannya kekal. 
 
Mengenal diri ada terbagi 3 (tiga) bagian : 
 
Harus mengetahui asal diri (seperti tersebut diatas). 
 
Matikanlah diri/tubuh kita yang ada ini (mati Ma’nawiyah). 
 
Setelah Fana diri di dalam diri, Uludiyah Allah Ta’ala dalam Ilmu Allah Ta’ala yang Qadim adanya. 
 
Allah  SWT  berfirman  dalam  Hadist  Qudsi  :  “ MAUTU ANTAL KABLAL MAUTU” artinya Matikanlah dirimu sebelum mati kamu 
(mati sebenarnya). 
 
Mematikan diri adalah sebagai berikut : 
 
“LAA  QADIRUN,  WALA  MURIDUN,  WALA  ‘ALIMUN,  WALA  HAYYUN,  WALA  SAMI’UN,  WALA  BASIRUN,  WALA 
MUTAKALLIMUN. 
 
Artinya : 
- Tidak ada berkuasa ; 
- Tidak ada berkehendak ; 
- Tidak ada kita tahu ; 
- Tidak ada kita hidup ; 
- Tidak mendengar ; 
- Tidak melihat ; 
- Tidak berkata-kata. 
 
Kesemuanya  itu  hanya  Allah,  tetapi  setelah  Fananya  seluruh  diri/tubuh  kita  di  dalam  “UHU  DIAH  ALLAH  dengan  Ilmu  Allah 
yang Qadim. Dan ketahuilah Sir Allah dalam Diri/Tubuh kita. Jika kita tidak mengetahui, maka kita selalu bergelumang Dosa. 
 
Nabi  SAW  bersabda  :  “WUJUDUKA  ZAMBUN  LAA  YUGA  SIBAHU  ZAMBUN”  artinya  Bermula  Adam  itu  dosa  yang  amat 
besar,  maka  tiap-tiap  diri/tubuh  yang  berdosa tidaklah sempurna untuk mengenal Allah, walaupun bagaimana berbaktinya tetap 
tidak  sempurna  untuk  mengenal  Allah,  karena  berbakti  itu  adalah  umpama  diri/tubuh  dengan  Roh,  maka  dariitu  ketahuilah  Sir 
Allah yang sebenarnya di dalam Rahasia yang ada. 
 
Allah  berfirman  dalam  Hadist  Qudsi  :  “AL  INSANU  SIRRI  WA  ANA  SIRRAHU”  artinya  Insan  itu  adalah  RahasiaKu  dan 
Akupun RahasiaNya. 
 
Allah  berfirman  dalam  Hadist  Qudsi  :  “AL  INSANU  SIRRI  WASIARI  SIFATI  WASIFATI  LA  GAIRI”  artinya“Insan  itu 
adalah RahasiaKu, RahasiaKu itu adalah SifatKu, SifatKu itu tidak lain dari padaKu. 
 
GHAUSUL  ‘AZAM  berkata  “JISMUL  INSANU  WANAFSAHU  WAKABLAHU  WARUHUHU  WABASARAHU WA ASNA NURU 
WAYAZRUHU  WARIJLUHU WAKULLU ZALIKA AZHIRTULAHU BINAFSIHI LINAFSI ILA HUWA ILLA ANA GHAIRUHU” 
artinya  Diri  atau  tubuh  manusia,  hatinya dan pendengarannya, penglihatannya, serta tangan dan kakinya, kesemuanya itu adalah 
kenyataan  bagi  DiriKU,  tetapi  bukan  ‘Ainnya  dan  bukan  lainnya.  Allah  itu  tidak  lain  dari  Insan,  sebab  kita  ini  adalah  Hak  dari 
pada Allah dan tidak ia berpisah segala kelakuanNya atau Af’alNya. 
 
Allah  berfirman  :  “WAFI  AMPUSIKUM  APALA  TUBSIRUN”  artinya  Ada  Tuhan  kamu  pada  diri  kamu,  mengapa  tidakkah kamu 
lihat  akan Aku, kata Allah, padahal Aku terlebih hampir daripada matamu yangputih dengan yang hitamnya, terlebih hamper lagi 
Aku dengan kamu. 
 
Nabi  SAW  bersabda : “MAN NAJARA ILA SYAI’AN WALAM YARALLAHUFIHI FAHUWA HATIL” artinyaSiapa yang melihat 
kepada sesuatu, tidak dilihatnya Allah didalamNya, maka penglihatannya itu batal dan sia-sia belaka. 
 
ABU  BAKAR  SIDDIK  R.A  berkata  “MAA  RA  AITU  SYAI’AN  ILLA  WARA  AITULLAH  HAKABLAHU” artinya "Tidak Aku lihat 
sesuatu melainkan yang aku lihat Allah Ta’ala terlebih dahulu”. 
 
USMAN  IBNU  AFFAN  berkata  “MAA  RA  AITU  SYAI’AN  ILLA  WARA  AIRULLAHA“  atinya  “Tidak  aku  lihat  sesuatu 
melainkan yang aku lihat Allah sesertanya". 
 
UMAR  IBNU  KHATTAF  berkata  “MAA  RA  AITU  SYAI’AN  ILLA  WARA  AITULLAHA  BADAHU”  artinyaTidak  aku  lihat 
sesuatu, hanya aku lihat Allah Ta’ala kemudiannya. 
 
ALI  BIN  ABI TALIB “MAA RAITU SYAI’AN ILLA WARA AITULLAHA FIHI” artinya “Tidak aku lihat sesuatu melainkan yang 
aku lihat Allah Ta’ala di dalamnya”. 
 
Demikianlah  apa  yang  dikatakan  oleh  para  sahabat  Nabi  tersebut  di  atas,  maka  pelajarilah  ilmu  ini  kepada  guru  sebagaimana 
mestinya,  sebab  Allah  tidak  bersatu  dan  tidak  bercerai/berpisah  dengan  sesuatu  apa  juapun.  Inilah  jalannya  untuk  mengenal 
Allah yang hidup kekal dan abadi yang tidak pernah kita lupakan setiap saat dan waktu maupun di dalam tidur. 
 
Inilah  pelajaran  yang  sebenarnya  untuk  Ma’rifat  mengenal  Allah  dan menghilangkan pekerjaan dunia serta mempelajari ilmunya 
dengan  meniadakan  atau  menghilangkan  diri/tubuh  pada  tingkah  laku  kita,  maka tidak termasuk lagi pada huruf “HA“ dan tidak 
boleh  lagi  dikata  atau  disebut  Allah.  Bila  mana  dengan  jalan  pelajaran  mematikan  diri/tubuh  seperti  :  Zat,  Sifat,  Asma  dan 
Af’al  yangada  pada  kita.  Jika  sudah kita tidak ada (memanakan diri/tubuh) inilah yang dimaksud menyerahkan diri kepada Allah 
Ta’ala,  maka  bertemulah  kita  Ghaib  di  dalam  Ghaib,  Ujud  di dalam Ujud, Zat di dalam Zat, Sifat di dalam Sifat, Asma di dalam 
Asma,  Af’al di dalam Af’al, Sir di dalam Sir, Rahasia di dalam Rahasia dan Rasa di dalam Rasa yang menerima Zauk atau Widdan. 
Dalil yang menunjukkan hilangnya diri kepada Allah Ta’ala sebagai berikut : 
 
"TIZIBUL BADANI SARAL QALBI “ artinya Hancurkan Badan jadikan Hati. 
 
“TAZIBUL QALBI SARANRUH” artinya Hancurkan Hati jadikan Ruh. 
 
“TAZIBUL RUHI SARANNUR" artinya Hancurkan Ruh jadikan Nur. 
 
“TAZIBUNNURI SARAS SIRRI" artinya Hancurkan Nur jadikan Rahasia. 
 
"TAZIBUSSIRRI  ILLA  ANA  ILLA  ANA”  artinyaHancurkan  Rahasia  jadikan  Aku  ya Aku yang Mutlak,dan yang sebenarnya Aku 
itu adalah Rahasia sekalian Makam Manusia yang berada di dalam hati atau bathin. 
 
“ALQOLBU  KAMASALIL  MURA  WANAJRA  FIIHI  RABBAHU”  artinya  Hati  Manusia  itu  diumpamakan  Cermin,  apabila 
dilihatnya  Cerminnya,  maka  kelihatanlah  Tuhannya  dari  pada  Rahasia,  karena  rupa  kita  yang  berada di dalam bathin inilah yang 
diakui oleh Allah, sebab rupa dari Rahasianya. 
 
Allah  Ta’ala  berfirman  :  “AL  INSAN  SIRRI  WASIRRI  WASIFATI  LA  GHAIRI”  artinya  Insan  itu  adalah  RahasiaKu  dan 
RahasiaKu itu adalah tidak lain dari pada ZatKu yang Wajibbal Wujud. 
 
Allah  Ta’ala  berfirman  “AL  QALBI  HAYATI  SIRRI  ANA  ILLA  ANA”  artinya  Di  dalam  missal  itu  hati,  di  dalam  SirKu  adalah 
Aku Rahasia segala Insan yang ada di dalam Bathin. Demikianlah yang sebenarnya untuk mengenal Allah Ta’ala. 
 
Allah  Ta’ala  berfirman  dalam  Hadist  Qudsi  “MAN  ‘ARA  FALLAH  PAHUWALLAH”  artinya  Dengan  sesungguhnya  siapa  yang 
mengenal  Allah,  maka  ia  bernama  Allah  dan  Muhammad,  karena  hayat  itu  adalah  hidup  dengan  sendirinya  yang  berasal  dari 
Hayyun,  sedangkan  Manikam  itu artinya ketuhanan, itulah sifat Allah Ta’ala yang dizahirkan kepada Muhammad dan Adam serta 
Insan  daripada  kenyataan  kelakuan  yang  disertai  dengan  sifat,  Hayat,  Ilmu,  Kudrad,  Iradat,  Sama’,  Bashar,  Kalam.  Maka 
tajallilah Zat Muhammad dan Adam serta Insan dan Diri/tubuh yang dijadikan dari pada 4 (empat) macam yaitu : 
 
Mada 
 
Madi 
 
Mani 
 
Manikam  artinya  Ketuhanan  yang  disertai  dengan  sifat  yang  tersebut  di  atas  daripada  kenyataan  sesuatu  faedah  kelakuan 
(martabat). 
 
“MAN  ALIFU  KHALAK  NARU  WAHUWA  RUHUL  INSANU”  Artinya  :  Hilangkan  huruf Alif, jadikan Nama atau Asma Manusia, 
Fanakanan dirimu di dalam Zat Allah. 
“LAM  AWAL  KHALIFATUHIY  WAHUWA  HAPSAL  INSANU”  Artinya  :  Hilangkan  huruf  Lam  Awal,  jadikan  Nafas  Manusia, 
Fanakan Sifatmu di dalam Sifat Allah. 
“LAM  AKHIR  KHALAKA  ASMAI  WAHUWADDARUL  INSAN”  Artinya  :  Hilangkan  Huruf  Lam  Akhir,  jadikan  Daerah  Manusia, 
Fanakan Namamu di dalam Nama Allah. 
“WAA  HAA,  I,  KHALAKAL  ARDHI  WAHUWA  BADANUL  INSANU”  Artinya  :  Hilangkan  Huruf  “H”,  jadikan  Badan/Tubuh 
Manusia, Fanakan Af’almu di dalam Af’al Allah. 
Arti dari nama Allah : 
 
Alif : Jari kelingking menjadi Huruf Alif 
 
Lam Awal : Jari Manis menjadi Huruf Lam Awal 
 
Lam Akhir : Jari Tengah menjadi Huruf Lam Akhir 
 
Ha : Jari Telunjuk dan Ibu Jari menjadi Huruf Ha. 
 
Artinya Diri yang Empat Anasar pada Tubuh : 
 
Artinya Nafas : Menjadi Huruf Alif 
 
Artinya Air Liur : Menjadi Huruf Lam Awal 
 
Artinya Darah : Menjadi Huruf Lam Akhir 
 
Artinya Hawa dan Rasa : Menjadi Huruf Ha. 
 
Artinya Nafas : adalah Angin 
 
Artinya Air Liur : adalah Air 
 
Artinya Daerah : adalah Api 
 
Artinya Hawa dan Rasa : adalah Bumi/Tanah. 
 
Demikianlah  penjelasan  apa  yang  dimaksudkan  arti  Nama  Allah  yang  ada  pada Diri kita, agar dapat diketahui sebagaimana yang 
dipelajari oleh Guru. 
 
Share 

 
 
SYEKH SITI JENAR 
 
 
 
Ajaran Manunggaling Kawula Gusti (SYEKH SITI JENAR) 
 
SYEKH SITI JENAR 
 
(juga  dikenal  dalam  banyak  nama  lain,  antara  lain  Sitibrit,  Lemahbang,  dan  Lemah  Abang)  Adalah  seorang  tokoh  Sufi  dan juga 
salah  satu  penyebar  agama  Islam  di  pulau  Jawa  yang  sangat  kontroversial.  Tidak  ada  yang  mengetahui  secara  pasti 
asal-usulnya, di masyarakat, terdapat banyak versi cerita mengenai asal-usul Syekh Siti Jenar. 
 
Sebagian  umat  Islam  menganggapnya  sesat  karena  ajarannya  yang  terkenal,  yaitu  “Manunggaling  Kawula  Gusti”.  Akan  tetapi 
sebagian yang lain menganggap bahwa Syekh Siti Jenar adalah intelektual yang sudah mendapatkan esensi Islam itu sendiri. 
 
Ajaran–ajarannya tertuang dalam Pupuh, yaitu karya sastra yang dibuatnya. 
 
Ajaran yang sangat mulia dari Syekh Siti Jenar adalah budi pekerti. 
 
Syekh  Siti  Jenar  mengembangkan  ajaran  cara  hidup  sufi  yang  bertentangan  dengan  cara  hidup  Walisongo.  Pertentangan 
praktek  sufi  Syekh  Siti  Jenar  dengan  Walisongo  terletak  pada  penekanan  aspek formal ketentuan syariah yang dilakukan oleh 
Walisongo. 
 
Konsep dan ajaran 
 
Ajaran  Syekh  Siti  Jenar  yang  paling  kontroversial  terkait  dengan  konsepnya  tentang  hidup  dan  mati,  Tuhan  dan  kebebasan, 
serta  tempat  berlakunya  syariat  tersebut.  Syekh  Siti  Jenar  memandang  bahwa kehidupan manusia di dunia ini disebut sebagai 
kematian.  Sebaliknya,  yaitu  apa  yang  disebut  umum  sebagai  kematian  justru  disebut  sebagai  awal  dari  kehidupan  yang  hakiki 
dan abadi. 
 
Konsekuensinya,  ia  tidak  dapat  dikenai  hukum  yang  bersifat  keduniawian  (hukum  negara  dan  lainnnya),  tidak  termasuk 
didalamnya hukum syariat peribadatan sebagaimana ketentuan syariah. 
 
Dan  menurut  ulama  pada  masa itu yang memahami inti ajaran Siti Jenar bahwa manusia di dunia ini tidak harus memenuhi rukun 
Islam  yang  lima,  yaitu:  syahadat,  shalat,  puasa,  zakat  dan  haji.  Baginya,  syariah  itu  baru  berlaku  sesudah  manusia  menjalani 
kehidupan paska kematian. Syekh Siti Jenar juga berpendapat bahwa Allah itu ada dalam dirinya, yaitu di dalam budi. 
 
Pemahaman  inilah  yang  dipropagandakan  oleh  para  ulama  pada  masa  itu.  Mirip  dengan  konsep  Al-Hallaj  (tokoh  sufi  Islam  yang 
dihukum mati pada awal sejarah perkembangan Islam sekitar abad ke-9 Masehi) tentang Hulul yang berkaitan dengan kesamaan 
sifat manusia dan Tuhan. Dimana Pemahaman ketauhidan harus dilewati melalui 4 tahapan ; 
 
1. Syariat (dengan menjalankan hukum-hukum agama seperti sholat, zakat dll) 
 
2. Tarekat, dengan melakukan amalan-amalan seperti wirid, dzikir dalam waktu dan hitungan tertentu 
 
3. Hakekat, dimana hakekat dari manusia dan kesejatian hidup akan ditemukan 
 
4. Makrifat, kecintaan kepada Allah dengan makna seluas-luasnya. 
 
Bukan berarti bahwa setelah memasuki tahapan-tahapan tersebut maka tahapan dibawahnya ditiadakan. 
 
Pemahaman  inilah  yang  kurang  bisa  dimengerti  oleh  para  ulama  pada  masa  itu  tentang  ilmu  tasawuf  yang  disampaikan  oleh 
Syech Siti Jenar. Ilmu yang baru bisa dipahami setelah melewati ratusan tahun pasca wafatnya sang Syech. 
 
Para  ulama  mengkhawatirkan  adanya  kesalahpahaman  dalam  menerima  ajaran  yang  disampaikan  oleh  Syech  Siti  Jenar  kepada 
masyarakat  awam  dimana  pada  masa  itu  ajaran  Islam  yang  harus disampaikan adalah pada tingkatan ‘syariat’. sedangkan ajaran 
Siti Jenar sudah memasuki tahap ‘hakekat’ dan bahkan ‘makrifat’kepada Allah (kecintaan yang sangat kepada ALLAH). 
 
Oleh Karen itu, ajaran yang disampaikan oleh Syech Siti Jenar hanya dapat dibendung dengan kata ‘SESAT’. 
 
Dalam  pupuhnya,  Syekh  Siti  Jenar  merasa  malu  apabila  harus  berdebat  masalah  agama.  Alasannya  sederhana,  yaitu  dalam 
agama  apapun,  setiap  pemeluk  sebenarnya  menyembah  zat  Yang  Maha  Kuasa.  Hanya  saja  masing  –  masing  menyembah  dengan 
menyebut  nama  yang  berbeda  –  beda  dan  menjalankan  ajaran  dengan  cara  yang  belum  tentu  sama.  Oleh  karena  itu,  masing  – 
masing pemeluk tidak perlu saling berdebat untuk mendapat pengakuan bahwa agamanya yang paling benar. 
 
Syekh  Siti  Jenar  juga  mengajarkan  agar  seseorang  dapat  lebih  mengutamakan  prinsip ikhlas dalam menjalankan ibadah. Orang 
yang beribadah dengan mengharapkan surga atau pahala berarti belum bisa disebut ikhlas. 
 
Manunggaling Kawula Gusti 
 
Dalam  ajarannya  ini,  pendukungnya  berpendapat  bahwa  Syekh  Siti  Jenar  tidak  pernah  menyebut  dirinya  sebagai  Tuhan. 
‘Manunggaling  Kawula  Gusti’  dianggap  bukan  berarti  bercampurnya  Tuhan  dengan  mahluknya,  melainkan  bahwa  Sang  Pencipta 
adalah  tempat  kembali  semua  makhluk.  Dan  dengan  kembali  kepada  Tuhannya,  manusia  telah  menjadi  sangat  dekat  dengan 
Tuhannya. 
 
Dan  dalam  ajarannya,  ‘Manunggaling Kawula Gusti’ adalah bahwa di dalam diri manusia terdapat ruh yang berasal dari ruh Tuhan 
sesuai dengan ayat Al Qur’an yang menerangkan tentang penciptaan manusia 
 
Ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat : 
 
“Sesungguhnya  Aku  akan  menciptakan  manusia  dari  tanah.  maka  apabila  telah  Kusempurnakan  kejadiannya  dan  Kutiupkan 
kepadanya roh Ku, maka hendaklah kamu tunduk dengan bersujud kepadanya” (Shaad, 71-72). 
 
Dengan demikian ruh manusia akan menyatu dengan ruh Tuhan dikala penyembahan terhadap Tuhan terjadi. 
 
Perbedaan  penafsiran  ayat  Al  Qur’an  dari  para  murid  Syekh  Siti  inilah  yang  menimbulkan  polemik  bahwa  di  dalam  tubuh 
manusia bersemayam ruh Tuhan, yaitu polemik paham ‘Manunggaling Kawula Gusti’. 
 
Hamamayu Hayuning Bawana 
 
Prinsip  ini  berarti  memakmurkan  bumi.  Ini  mirip  dengan  pesan  utama  Islam,  yaitu  “Rahmatan  lil  alamin”.  Seorang  dianggap 
muslim, salah satunya apabila dia bisa memberikan manfaat bagi lingkungannya dan bukannya menciptakan kerusakan di bumi. 
 
Kontroversi 
 
Kontroversi  yang  lebih  hebat  terjadi  pada  saat  kematian  Syekh  Siti  Jenar.  Ajarannya  yang  amat  kontroversial  itu  telah 
membuat  gelisah  para  pejabat  kerajaan  Demak  Bintoro.  Di  sisi  kekuasaan,  Kerajaan  Demak  khawatir  ajaran  ini  akan  berujung 
pada  pemberontakan  mengingat  salah  satu  murid  Syekh  Siti  Jenar,  Ki  Ageng  Penigging  atau Ki Kebo kenanga adalah keturunan 
elite Majapahit (sama seperti Raden Patah) dan mengakibatkan konflik di antara keduanya. 
 
Dari  sisi  agama  Islam,  Walisongo  yang  menopang  kekuasaan  Demak  Bintoro,  khawatir  ajaran  ini  akan  terus  berkembang 
sehingga  menyebarkan  kesesatan  di  kalangan  umat.  Kegelisahan  ini  membuat  mereka  merencanakan  satu  tindakan  bagi  Syekh 
Siti Jenar yaitu harus segera menghadap Demak Bintoro. 
 
Pengiriman  utusan  Syekh  Dumbo  dan  Pangeran  Bayat  ternyata  tak  cukup  untuk  dapat  membuat  Siti Jenar memenuhi panggilan 
Sri  Narendra  Raja  Demak  Bintoro  untuk  menghadap  ke  Kerajaan  Demak.  Hingga  konon  akhirnya  para  Walisongo  sendiri  yang 
akhirnya datang ke Desa Krendhasawa di mana perguruan Siti Jenar berada. 
 
Para  Wali  dan  pihak  kerajaan  sepakat  untuk  menjatuhkan  hukuman  mati  bagi  Syekh  Siti  Jenar  dengan  tuduhan  telah 
membangkang  kepada  raja.  Maka  berangkatlah  lima  wali  yang  diusulkan  oleh  Syekh  Maulana  Maghribi  ke  Desa  Krendhasawa. 
Kelima wali itu adalah Sunan Bonang, Sunan Kalijaga, Pangeran Modang, Sunan Kudus, dan Sunan Geseng. 
 
Sesampainya  di  sana,  terjadi  perdebatan  dan  adu  ilmu  antara  kelima  wali  tersebut  dengan  Siti  Jenar.  Menurut  Siti  Jenar, 
kelima  wali  tersebut  tidak  usah  repot-repot  ingin  membunuhnya,  karena  beliau  dapat  meminum  tirtamarta  (air  kehidupan) 
sendiri. Ia dapat menjelang kehidupan yang hakiki jika memang ia dan budinya menghendaki. 
 
Tak  lama  berselang,  terbujurlah  jenazah  Siti  Jenar  di  hadapan  kelima  wali.  Ketika  hal  ini  diketahui  oleh  murid-muridnya, 
serentak  keempat  muridnya  yang  benar-benar  pandai  yaitu  Ki  Bisono,  Ki  Donoboyo,  Ki  Chantulo  dan  Ki  Pringgoboyo  pun 
mengakhiri “kematian”nya dengan cara yang misterius seperti yang dilakukan oleh gurunya di hadapan para wali. 
 
Kisah pada saat pasca kematian 
 
Terdapat  kisah  yang  menyebutkan  bahwa  ketika  jenazah  Siti  Jenar  disemayamkan  di  Masjid  Demak,  menjelang  shalat  Isya, 
semerbak beribu bunga dan cahaya kilau kemilau memancar dari jenazah Siti Jenar. 
 
Jenazah  Siti  Jenar  sendiri  dikuburkan  di  bawah  Masjid  Demak  oleh  para  wali.  Pendapat  lain  mengatakan,  ia  dimakamkan  di 
Masjid Mantingan, Jepara, dengan nama lain. 
 
Setelah  tersiar  kabar  kematian  Syekh Siti Jenar, banyak muridnya yang mengikuti jejak gurunya untuk menuju kehidupan yang 
hakiki. Di antaranya yang terceritakan adalah Kiai Lonthang dari Semarang Ki Kebokenanga dan Ki Ageng Tingkir. 
 
INTI AJARAN 
 
Sesungguhnya  ingsun  (saya)  inilah  Allah.  Nyata  ingsun  yang  sejati,  bergelar  Prabu  Satmata,  yang  tidak  ada  lain  kesejatiannya 
yang disebut sebangsa Allah. 
 
Jika  ada  seseorang  manusia  yang  percaya  kepada  kesatuan  lain  selain  Allah  SWT,  maka  ia  akan  kecewa  karena  ia  tidak  akan 
memperoleh apa yang ia inginkan. 
 
Allah  itu  adalah  keadaanku,  lalu  mengapa  kawan-kawanku  sama memakai penghalang? Dan sesungguhnya aku ini adalah haq Allah 
pun  tiada  wujud  dua;  saya  sekarang  adalah  Allah,  nanti  Allah,  dzahir  bathin  tetap  Allah,  kenapa  kawan-kawan  masih  memakai 
pelindung?. 
 
Sebenarnya keberadaan dzat yang nyata itu hanya berada pada mantapnya tekad kita, tandanya tidak ada apa-apa, tetapi harus 
menjadi segala niat kita yang sungguh-sungguh. 
 
Saya  ini  adalah  Tuhan.  Ya,  betul  betul  saya  ini adalah Tuhan yang sebenarnya, bergelar Prabu Satmata, ketahuilah bahwa tidak 
ada tuhan yang lain selain saya. 
 
Saya  ini  mengajarkan  ilmu  untuk  betul-betul  dapat  merasakan  adanya  kemanunggalan.  Sedangkan  bangkai  itu  selamanya  tidak 
ada.  Adapun  yang  dibicarakan  sekarang  adalah  ilmu  yang  sejati  yang  dapat  membuka  tabir  kehidupan.  Dan lagi semuanya sama. 
Tidak  ada  tanda  secara  samar-samar,  bahwa  benar-benar  tidak  ada  perbedaan  yang  bagaimanapun,  saya  akan  tetap 
mempertahankan tegaknya ilmu tersebut. 
 
Bahwa  sesungguhnya,  lafadz  Allah  yaitu  kesaksian  akan  Allah,  yang  tanpa  rupa  dan  tiada  tampak  akan  membingungkan  orang, 
karena  diragukan  kebenarannya.  Dia  tidak  mengetahui  akan  diri  pribadinya  yang  sejati,  sehingga  ia  menjadi  bingung. 
Sesungguhnya  nama  Allah  itu  untuk  menyebut  wakil-Nya,  diucapkan  untuk  menyatakan  yang dipuja dan menyatakan suatu janji. 
Nama itu ditumbuhkan menjadi kalimat yang diucapkan Muhammad Rasulullah. 
 
Padahal  sifat kafir berwatak jisim, yang akan membusuk, hancur lebur bercampur tanah. Lain jika kita sejiwa dengan Dzat Yang 
Maha  Luhur.  Ia  gagah  berani,  Maha  Sakti  dalam  syarak,  menjelajahi  alam  semesta.  Dia  itu  pangeran  saya,  yang menguasai dan 
memerintah  saya,  yang  bersifat  wahdahniyah,  artinya  menyatukan  diri  dengan  ciptaan-Nya.  Ia  abadi  mengembara  melebihi 
peluru  atau  anak  sumpit,  bukan  budi  bukan  nyawa,  bukan  hidup  tanpa  asal  dari manapun, bukan pula kehendak tanpa tujuan. Dia 
itu  yang  bersatu  padu  dengan wujud saya. Tiada susah payah, kudrat dan kehendak-Nya, tiada kenal rintangan, sehingga pikiran 
keras  dari  keinginan  luluh  tiada berdaya. Maka timbullah dari jiwa raga saya kearif-bijaksanaan saya menjumpai ia sudah ada di 
sana. 
 
Syeikh  Lemah  Abang namaku, Rasulullah ya aku sendiri, Muhammad ya aku sendiri,Asma Allah itu sesungguhya diri ku, ya akulah 
yang menjadi Allah ta’ala. 
 
Jika  Anda  menanyakan  di  mana  rumah  Tuhan,  maka  jawabnya  tidaklah  sukar.  Allah  berada  pada  Dzat  yang  tempatnya  tidak 
jauh, yaitu berada dalam tubuh manusia. Tapi hanya orang yang terpilih saja yang bisa melihatnya. 
 
Rahasia  kesadaran  kesejatian  kehidupan,  ya  ingsun  ini  kesejahteraan  kehidupan,  engkau  sejatinya  Allah,  ya  ingsun  sejatinya 
Allah;  yakni  wujud  yang  berbentuk  itu  sejati  itu  sejatinya  Allah,  sirr  (rahasia)  itu  Rasulullah,  lisan  (pengucap)  itu  Allah,  jasad 
Allah badan putih tanpa darah, sirr Allah, rasa Allah, rahasia rasa kesejatian Allah, ya ingsun (aku) ini sejatinya Allah. 
 
Adanya  kehidupan  itu  karena  pribadi,  demikian  pula  keinginan  hidup  itupun  ditetapkan  oleh  diri  sendiri,  tidak  mengenal  roh, 
yang  melestarikan  kehidupan,  tiada  turut  merasakan  sakit  ataupun  lelah.  Suka  dukapun  musnah  karena  tidak  diinginkan  oleh 
hidup. Dengan demikian hidupnya kehidupan itu berdiri sendiri. 
 
Dzat  wajibul  maulana  adalah  yang  menjadi  pemimpin  budi  yang  menuju  ke  semua  kebaikan.  Citra  manusia  hanya  ada  dalam 
keinginan  yang  tunggal.  Satu  keinginan  saja  belum  tentu  dapat  dilaksanankan  dengan  tepat,  apalagi  dua,  cobalah  untuk 
memisahkan Dzat wajibul maulana dengan budi, agar supaya manusia dapat menerima keinginan yang lain. 
 
Hyang  Widi,  kalau  dikatakan  dalam  bahasa  di  dunia ini adalah baka bersifat abadi, tanpa antara tiada erat dengan sakit apapun 
rasa  tidak  enak,  ia  berada  baik  disana,  maupun  di  sini,  bukan  ini  bukan  itu.  Oleh  tingkah  yang  banyak  dilakukan  dan  yang tidak 
wajar, menuruti raga, adalah sesuatu yang baru. 
 
Gagasan  adanya  badan  halus  itu  mematikan  kehendak  manusia.  Di  manakah  adanya  Hyang  Sukma,  kecuali  hanya  diri  pribadi. 
Kelilingilah  cakrawala  dunia,  membubunglah  ke langit yang tinggi, selamilah dalam bumi sampai lapisan ke tujuh, tiada ditemukan 
wujud yang mulia. 
 
Kemana  saja  sunyi  senyap  adanya;  ke  Utara,  Selatan,  Barat,  Timur dan Tengah, yang ada di sana hanya adanya di sini. Yang ada 
di  sini  bukan  wujud  saya.  Yang  ada  dalam  diriku  adalah  hampa  dan  sunyi.  Isi  dalam  daging  tubuh  adalah  isi  perut  yang  kotor. 
Maka  bukan  jantung  bukan otak yang pisah dari tubuh, laju pesat bagaikan anak panah lepas dari busur, menjelajah Mekkah dan 
Madinah. 
 
Saya  ini  bukan  budi,  bukan  angan-angan  hati,  bukan  pikiran  yang  sadar,  bukan  niat,  bukan  udara, bukan angin, bukan panas, dan 
bukan kekosongan atau kealpaan. Wujud saya ini jasad, yang akhirnya menjadi jenazah, busuk bercampur tanah dan debu. Napas 
saya mengelilingi dunia, tanah, api, air, dan udara kembali ke tempat asalnya, sebab semuanya barang baru bukan asli. 
 
Maka  saya  ini  Dzat  sejiwa  yang  menyatu,  menyukma  dalam  Hyang  Widi.  Pangeran  saya  bersifat  Jalal  dan  Jamal,  artinya  Maha 
Mulia  dan  Maha  Indah.  Ia  tidak  mau  sholat  atas  kehendak  sendiri,  tidak  pula  mau  memerintah  untuk  shalat  kepada  siapapun. 
Adapun  shalat  itu  budi  yang  menyuruh,  budi  yang  laknat  dan  mencelakakan,  tidak  dapat  dipercaya  dan  dituruti,  karena 
perintahnya  berubah-ubah.  Perkataannya  tidak  dapat  dipegang,  tidak  jujur,  jika  dituruti  tidak  jadi  dan  selalu  mengajak 
mencuri. 
 
Syukur  kalau  saya  sampai  tiba  di  dalam  kehidupan  yang  sejati.  Dalam  alam  kematian  ini  saya  kaya akan dosa. Siang malam saya 
berdekatan  dengan  api  neraka.  Sakit  dan  sehat  saya  temukan  di  dunia  ini.  Lain  halnya  apabila  saya  sudah  lepas  dari  alam 
kematian. Saya akan hidup sempurna, langgeng tiada ini dan itu. 
 
Menduakan  kerja  bukan  watak  saya.  Siapa  yang  mau  mati dalam alam kematian orang kaya akan dosa. Balik jika saya hidup yang 
tak  kekak  ajal,  akan  langeng  hidup  saya,  tidak  perlu  ini  dan  itu.  Akan  tetapi  saya  disuruh  untuk  memilih  hidup  atau  mati  saya 
tidak sudi. Sekalipun saya hidup, biar saya sendiri yang menentukan. 
 
Betapa  banyak  nikmat  hidup  manfaatnya  mati.  Kenikmatan  ini  dijumpai dalam mati, mati yang sempurna teramat indah, manusia 
sejati  adalah  yang sudah meraih ilmu. Tiada dia mati, hidup selamanya, menyebutnya mati berarti syirik, lantaran tak tersentuh 
lahat, hanya beralih tempatlah dia memboyong kratonnya. 
 
Aku  angkat  saksi  dihadapan  Dzat-KU  sendiri,  sesungguhnya  tidak  ada  Tuhan  selain  Aku.  Dan  Aku  angkat  saksi  sesungguhnya 
Muhammad  itu  utusan-KU,  sesungguhnya  yang  disebut  Allah  adalah  ingsun  (aku)  diri  sendiri.  Rasul itu rasul-KU, Muhammad itu 
cahaya-KU,  aku  Dzat  yang  hidup  yang  tak  kena  mati,  Akulah  Dzat  yang kekal yang tidak pernah berubah dalam segala keadaan. 
Akulah  Dzat  yang  bijaksana  tidak  ada  yang  samar  sesuatupun,  Akulah  Dzat  Yang  Maha  Menguasai,  Yang  Kuasa  dan  Yang 
Bijaksana,  tidak  kekurangan  dalam  pengertian,  sempurna  terang  benderang,  tidak  terasa  apa-apa,  tidak  kelihatan  apa-apa, 
hanyalah aku yang meliputi sekalian alam dengan kudrat-KU. 
 
Janganlah ragu dan janganlah menyekutukan, karena engkau adalah keberadaan Allah. Disebut Imannya Iman. 
 
Jangalah ragu dan janganlah menyekutukan, karena engkau adalah tempat manunggalnya Allah. Disebut Imannya Tauhid. 
 
Jangalah ragu dan janganlah menyekutukan, karena engkau adalah sifatnya Allah. Disebut Imannya Syahadat. 
 
Jangalah ragu dan janganlah menyekutukan, karena engkau adalah kewaspadaan Allah. Disebut Imannya Makrifat. 
 
Jangalah ragu dan janganlah menyekutukan, karena engkau adalah menghadap Allah. Disebut Imannya Shalat. 
 
Jangalah ragu dan janganlah menyekutukan, karena engkau adalah kehidupannya Allah. Disebut Imannya Kehidupan. 
 
Jangalah ragu dan janganlah menyekutukan, karena engkau adalah kepunyaan dan keagungan Allah. Disebut Imannya Takbir. 
 
Jangalah ragu dan janganlah menyekutukan, sebab engkau adalah pertemuan Allah. Disebut Imannya Sadekah. 
 
Jangalah ragu dan janganlah menyekutukan, karena engkau adalah kesucian Allah. Disebut Imannya Kematian. 
 
Jangalah ragu dan janganlah menyekutukan, sebab engkau adalah wadahnya Allah. Disebut Imannya Junub. 
 
Jangalah  ragu  dan  janganlah  menyekutukan,  karena  engkau  adalah  bertambahnya  nikmat  dan  anugrah  Allah.  Disebut  Imannya 
Jinabat. 
 
Jangalah ragu dan janganlah menyekutukan, karena engkau adalah asma Nama Allah. Disebut Imannya Wudlu. 
 
Jangalah ragu dan janganlah menyekutukan, karena engkau adalah ucapan Allah. Disebut Imannya Kalam. 
 
Jangalah ragu dan janganlah menyekutukan, karena engkau adalah juru bicara Allah. Disebut Imannya Akal. 
 
Jangalah  ragu  dan  janganlah  menyekutukan,  karena  engkau  adalah  wujud  Allah,  yaitu  tempat  berkumpulnya  seluruh jagad alam 
mayapada,  dunia  akhirat,  surga  neraka,  arsy  kursi,  loh  kalam,  bumi  langit,  manusia,  jin,  iblis  laknat,  malaikat,  nabi,  wali,  orang 
mukmin,  nyawa  semua,  itu  berkumpul  di  pucuknya  jantung,  yang  disebut  alam  khayal  (ala  al-khayal).  Disebut  Imannya  Nur 
Cahaya. 
 
Yang  disebut  kodrat  itu  yang  berkuasa,  tiada  yang  mirip  atau  yang  menyamai.  Kekuasannya  tanpa  piranti,  keadaan  wujudnya 
tidak ada baik luar maupun dalam merupakan kesatuan, yang beraneka ragam. 
 
Iradat  artinya  kehendak  yang  tiada  membicarakan,  ilmu  untuk  mengetahui  keadaan,  yang  lepas  jauh  dari  panca  indra bagaikan 
anak panah lepas dari busur . 
 
Inilah  maksudnya  syahadat:  Asyhadu  berarti  jatuhnya  rasa,  Ilaha  berarti  kesetian  rasa,  Ilallah  berarti  bertemunya  rasa, 
Muhammad berarti hasil karya yang maujud dan Pangeran berarti kesejatian hidup. 
 
Mengertilah  bahwa  sesungguhnya  ini  syahadat  sakarat, jika tidak tahu maka sakaratnya masih mendapatkan halangan, hidupnya 
dan matinya hanya seperti hewan. 
 
Syahadat  Allah,  Allah  badan  lebur  menjadi  nyawa,  nyawa  lebur  menjadi  cahaya,  cahaya  lebur  menjadi  roh,  roh  lebur  menjadi 
rasa, rasa lebur sirna kembali kepada yang sejati, tinggalah hanya Allah semata yang abadi 
 
Syahadat  Aning  Ingsun,  Asyhadu  keberadaan-KU,  La  Ilaha  bentuk  wajahku,  Ilallah  Tuhanku,  sesungguhnya  tidak  ada  Tuhan 
selain Aku, yaitu badan dan nyawa seluruhnya. 
 
Syahadat  Panetap  Panatagana  yaitu,  yang  menjadi  bertempatnya  Allah,  menghadap  kepada  Allah,  bayanganku  adalah  roh 
Muhammad, yaitu sejatinya manusia, yaitu wujudnya yang sempurna. 
 
Kenikmatan  mati  tak  dapat  dihitung,  tersasar,  tersesat,  lagi terjerumus, menjadikan kecemasan, menyusahkan dalam patihnya, 
justru bagi ilmu orang remeh….. 
 
Segala  sesuatu  yang  wujud,  yang  tersebar  di  dunia  ini,  bertentangan  dengan  sifat  seluruh  yang  diciptakan,  sebab  isi  bumi  itu 
angkasa yang hampa. 
 
Shalat  lima  kali  sehari  adalah  pujian  dan  dzikir  yang  merupakan  kebijaksanaan  dalam  hati  menurut  kehendak  pribadi.  Benar 
atau salah pribadi sendiri yang akan menerima, dengan segala keberanian yang dimiliki. 
 
Pada  permulaan  saya  shalat,  budi  saya  mencuri,  pada  waktu  saya  dzikir,  budi  saya  melepaskan  hati,  menaruh  hati  kepada 
seseorang,  kadang-kadang  menginginkan  keduniaan  yang  banyak,  lain  dengan  Dzat  Maha  yang  bersama  diriku,  jadi..,  saya inilah 
Yang Maha Suci, Dzat Maulana yang nyata, yang tidak dapat dipikirkan dan tidak dapat dibayangkan. 
 
Syahadat,  shalat,  dan  puasa  itu  adalah  amalan  yang  tidak  diinginkan,  oleh  karena  itu  tidak  perlu  dilakukan.  Adapun  zakat  dan 
naik  haji  ke  Makkah,  keduanya  adalah  omong  kosong.  Itu  semua  adalah  palsu  dan  penipuan  terhadap  sesama  manusia.  Menurut 
para  ulama  bila  manusia  melakukannya  maka  dia  akan  dapat  pahala  itu  adalah  omong  kosong,  mereka  adalah  orang  yang  tidak 
tahu. 
 
Tiada  pernah  saya  menuruti  perintah  budi,  bersujud-sujud  di  masjid  mengenakan  jubah,  pahalanya  besok  saja,  bila dahi sudah 
menjadi  hitam,  rambut  memutih. Sesungguhnya hal itu tidak masuk akal. Di dunia ini semua manusia adalah sama. Mereka semua 
mengalami  suka  duka,  menderita  sakit  dan  duka nestapa, tiada bedanya satu dengan yang lain. Oleh karena itu saya, Siti Jenar, 
hanya setia pada satu hal, saja, yaitu Gusti Dzat Maulana. 
 
Gusti  Dzat  Maulana.  Dialah  yang  luhur  dan  sangat  sakti,  yang  berkuasa  Maha  Besar,  lagi  pula  memiliki  dua  puluh  sifat,  kuasa 
atas  segala  kehendak-Nya. Dialah Maha Kuasa pangkal mula segala ilmu, Maha Mulia, Maha Indah, Maha Sempurna, Maha Kuasa, 
Rupa  warna-nya  tanpa  cacat,  seperti  hamba-Nya.  Di  dalam  raga  manusia  ia tiada tanpak. Ia sangat sakti menguasai segala yang 
terjadi, dan menjelajahi seluruh alam semesta, Ngindraloka. 
 
Hyang  Widi,  wujud  yang  tak  tampak  oleh  mata,  mirip  dengan  ia  sendiri,  sifat-sifatnya  mempunyai  wujud,  sperti  penampakan 
raga  yang  tiada  tanpak.  Warnanya  melambangkan  keselamatan,  tetapi  tanpa  cahaya  atau  teja,  halus,  lurus  terus  menerus, 
menggambarkan  kenyataan  tiada  dusta,  ibaratnya  kekal  tiada  bermula,  sifat  dahulu  yang  meniadakan  permulaan,  karena  asal 
diri pribadi. 
 
Mergertilah  bahwa  sesungguhnya  ini  syahadat  sakarat, jika tidak tahu maka sekaratnya masih mendapatkan halangan, hidupnya 
dan matinya hanya seperti hewan. 
 
Syekh  Siti  Jenar  mengetahui  benar  di  mana  kemusnahan anta ya mulya, yaitu Dzat yang melanggengkan budi, berdasarkan dalil 
rama  itu,  ialah  dalil  yang  dapat  memusnahkan  beraneka  ragam  selubung,  yaitu  dapat  lepas  bagaikan  anak  panah,  tiada  dapat 
diketahui  di  mana  busurnya.  Syari’at,  tarekat,  hakekat,  dan  ma’rifat  musnah  tiada  terpikirkan.  Maka  sampailah  Syekh  Siti 
Jenar di istana sifat yang sejati. 
 
Kematian  ada dalam hidup, hidup ada dalam mati. Kematian adalah hidup selamanya yang tidak mati, kembali ke tujuan dan hidup 
langgeng  selamanya,  dalam  hidup  ini  ada  surga  dan  neraka  yang  tidak  dapat  ditolak  oleh  manusia.  Jika  manusia  masuk  surga 
berarti  ia  senang,  bila  manusia  bingung,  kalut,  risih,  muak,  dan  menderita  berarti  ia  masuk  neraka.  Maka  kenikmatan  mati  tak 
dapat dihitung. 
 
Hidup  itu  bersifat  baru  dan  dilengkapi  dengan  panca  indera.  Panca  indera  ini  merupakan  barang  pinjaman,  yang  jika  sudah 
diminta  oleh  yang  mempunyai,  akan  menjadi  tanah  dan  membusuk,  hancur  lebur  bersifat  najis.  Oleh  karena  itu  panca  indera 
tidak  dapat  dipakai  sebagai  pedoman  hidup.  Demikian  pula  budi,  pikiran,  angan-angan dan kesadaran, berasal dari panca indera, 
tidak  dapat  dipakai  sebagai  pegangan hidup. Akal dapat menjadi gila, sedih, bingung, lupa, tidur dan sering kali tidak jujur. Akal 
itu  pula yang siang malam mengajak kita berbuat dengki, bahkan merusak kebahagiaan orang lain. Dengki juga akan menimbulkan 
kejahatan,  kesombongan  yang  pada  akhirnya  membawa  manusia  ke  dalam  kenistaan  dan  menodai  citranya.  Kalau  sudah  sampai 
sedemikian parahnya, biasanya manusia baru menyesali perbuatannya. 
 
Apakah  tidak  tahu  bahwa  penampilan  bentuk  daging,  urat,  tulang,  dan  sumsum  bisa  rusak  dan  bagaimana  cara  Anda 
memperbaikinya.  Biarpun  bersembahyang seribu kali setiap harinya akhirnya mati juga. Meskipun badan Anda, ditutupi akhirnya 
kena  debu  juga.  Tetapi  jika  penampilan  bentuknya  seperti  Tuhan, apakah para wali dapat membawa pulang dagingnya, saya rasa 
tidak  dapat.  Alam  semesta  ini  adalah  baru.  Tuhan  tidak  akan  membentuk  dunia  ini  dua  kali  dan  juga  tidak akan membuat dunia 
ini dua kali dan juga tidak akan membuat tatanan baru. 
 
Segala  sesuatu  yang  terjadi  di  alam  ini  pada  hakekatnya  adalah  perbuatan  Allah.  Berbagai  hal  yang  dinilai  baik  maupun  buruk 
pada  hakekatnya  adalah  dari  Allah  juga.  Jadi  sangat  salah  besar  bila  ada  yang  menganggap  bahwa  yang  baik  itu dari Allah dan 
yang  buruk  adalah  dari  selain  Allah.  Oleh  karena  itu  Af’al  Allah  harus  dipahami  dari  dalam  dan  dari luar diri manusia. Misalnya 
saat  manusia  menggoreskan  pensil,  di  situlah  terjadi  perpaduan  dua  kemampuan  kodrati  yang  dipancarkan  oleh  Allah  kepada 
makhluk-Nya,  yaitu  kemampuan  gerak  pensil.  Tanah  yang  terlempar  dari  tangan  seseorang  itu  adalah  berdasar  kemampuan 
kodrati  gerak  tangan  seseorang,  ”maksudnya  bukanlah  engkau  yang  melempar,  melainkan  Allah  yang  melempar  ketika  engkau 
melempar. 
 
Di  dunia  ini  kita  merupakan  mayat-mayat  yang  cepat  juga  akan  menjadi rusak dan bercampur tanah. Ketahuilah juga bahwa apa 
yang  dinamakan  kawulo-gusti  tidak  berkaitan  dengan  seorang  manusia  biasa  seperti  yang  lain-lain.  Kawulo  dan  Gusti  itu  sudah 
ada dalam diriku, siang dan malam tidak dapat memisahkan diriku dari mereka. tetapi hanya untuk saat ini nama kawula-gusti itu 
belaku,  yakni  selama  saya  mati.  Nanti  kalau  saya  sudah  hidup  lagi,  gusti  dan  kawulo  lenyap,  yang  tinggal hanya hidupku sendiri, 
ketentraman  langgeng  dalam  Anda  sendiri.  Bial  kamu  belum  menyadari  kata-kataku,  maka dengan tepat dapat dikatakan bahwa 
kamu  masih  terbenam  dalam  masa  kematian.  Di  sini  memang  terdapat  banyak  hiburan  yang  bermacam warna. Lebih banyak lagi 
hal-hal  yang  menimbulkan  hawa  nafsu.  Tetapi  kau  tidak  melihat,  bahwa  itu  hanya  akibat  panca  indera.  Itu  hanya  impian  yang 
sama  sekali  tidak  mengandung  kebenaran  dan  sebentar  lagi akan cepat lenyap. Gila saja orang yang terikat padanya. Saya tidak 
merasa tertarik, tak sudi tersesat dalam kerajaan kematian, satu-satunya yang ku usahakan ialah kembali kepada kehidupan 
 
Bukan  kehendak,  angan-angan,  bukan  ingatan,  pikir  atau  niat,  hawa  nafsupun  bukan,  bukan  juga  kekosongan  atau  kehampaan, 
penampilanku  bagai  mayat  baru,  andai  menjadi  gusti  jasadku  dapat  busuk  bercampur  debu, nafsu terhembus ke segala penjuru 
dunia, tanah, api, air kembali sebagai asalnya, yaitu kembali menjadi baru. 
 
Bumi,  langit  dan  sebagainya  adalah  kepunyaan  seluruh  manusia.  Manusialah  yang  memberi  nama.  Buktinya  sebelum  saya  lahir 
tidak ada. 
 
Pada  hakekatnya  tidak  ada  perbedaan  antara  ajaran  Islam  dengan  Syiwa  Budha.  Hanya  nama,  bahasa,  serta  tatanan  yang 
berbeda.  Misalnya  dalam  Syiwa  Budha  dikenal  Yang  Maha  Baik  dan  Pangkal Keselamatan, sementara dalam Islam kita mengenal 
Allah  Al  Jamal  dan  As  Salam.  Jika  Syiwa  dkenal  sebagai  pangkal  penciptaan  yang  dikenal  dengan  Brahmana  maka  dalam  Islam 
kita  mengenal  Al  Khaliq.  Syiwa  sebagai  penguasa  makhluk  disebut  Prajapati,  maka  dalam  Islam  kita  mengenal  Al Malikul Mulki. 
Jika Syiwa Maha Pemurah dan Pengasih disebut Sankara, maka dalam Islam kita mengena Ar-Rahman dan Ar-Rahim. 
 
Kehilangan  adalah  kepedihan.  Berbahagialah  engkau,  wahai  musafir  papa,  yang  tidak  memiliki  apa-apa  maka  tidak  akan  pernah 
kehilangan apa-apa. 
 
Jika engkau kagum kepada seseorang yang engkau anggap Wali Allah, jangan engkau terpancang pada kekaguman akan sosok dan 
perilaku  yang  diperbuatnya.  Sebab  saat seseorang berada pada tahap kewalian, maka keberadaan dirinya sebagai manusia telah 
lenyap, tenggelam ke dalam Al Wali. 
 
Kewalian  bersifat  terus  menerus,  hanya  saja  saat  tenggelam  dalam  Al  Wali.  Berlangsungnya  Cuma  beberapa  saat.  Dan  saat 
tenggelam  ke  dalam  Al  Wali  itulah  sang  wali  benar-benar  menjadi  pengejawantahan  al  Wali.  Lantaran  itu  sang  wali  memiliki 
kekeramatan  yang  tidak  bisa diukur dengan akal pikiran manusia, dimana karamah itu sendiri pada hakekatnya pengejawantahan 
Al  Wali.  Dan  lantaran  itu  juga  yang  dinamakan  karamah  adalah  sesuatu  diluar  kehendak  sang  wali  pribadi  melainkan  itu  semua 
semata-mata kehendak-Nya mutlak. 
 
Kekasih  Allah  itu  ibarat  cahaya.  Jika  ia  berada  di  kejahuan,  kelihatan  sekali  terangnya.  Namun  jika  cahaya  itu  didekatkan  ke 
mata,  mata  kita  akan  silau  dan  tidak  bisa  melihatnya  dengan  jelas.  Semakin  dekat  cahaya  itu  kemata  maka  kita  akan  semakin 
buta tidak bisa melihatnya. 
 
Engkau  bisa  melihat  cahaya  kewalian  pada  diri  seseorang  yang  jauh  darimu.  Namun  engkau  tidak  bisa  melihat  cahaya  kewalian 
yang memancar dari diri orang-orang yang terdekat denganmu. 
 
Saya  hanya  akan  memberi  sebuah  petunjuk  yang  bisa  digunakan  untuk  meniti  jembatan  “Shiratal  mustaqim”,  ‘jembatan  ajaib’. 
Mengapa  ajaib?  karena  jembatan  itu  bisa  menjauhkan  sekaligus  mendekatkan  jarak  mereka  yang  meniti  dengan  tujuan  yang 
hendak dicapai. 
 
Bagi  kalangan  awan,  istighfar  lazimnya  dipahami  sebagai  upaya  memohon  ampun  kepada  Allah  sehingga  mereka  memperoleh 
pengampunan.  Tetapi  bagi  para  salik,  istighfar  adalah  upaya  pembebasan  dari  belenggu  ke-aku-an  kepada  Allah  sehingga 
memperoleh  ampun  yang  menyingkap  tabir  ghaib  yang  menyelubungi  manusia.  Sesungguhnya  di  dalam  asma  Al  Ghaffar 
terangkum makna Maha Pengampun dan juga Maha menutupi, Maha Menyembunyikan dan Maha Menyelubungi. 
 
Semua  Tarekat  itu  benar,  hanya  nama  dan  caranya  saja  yang  berbeda.  Justru  ”cara”  itu  menjadi  salah  dan  sesat  ketika  sang 
salik melihat menilai terlalu tinggi ”cara” yang diikutinya sehinga menafikan ”cara” yang lain. 
 
Semua  rintangan  manusia  itu  berjumlah  tujuh,  karena  kita  adalah  makhluk  yang  hidup  di  atas  permukaan  bumi.  Allah 
membentangkan  tujuh  lapis  langit  yang  kokoh  di  atas  kita,  sebagaimana  bumipun  berlapis  tujuh,  dan  samuderapun  berlapis 
tujuh.  Bahkan  neraka  berlapis  tujuh.  Tidakkah  anda  ketahui  bahwa  surgapun  berjumlah  tujuh.  Tidakkah  Anda  ketahui  bahwa 
dalam  beribadah  kepada  Allah  manusia  diberi  piranti  tujuh  ayat  yang  diulang-ulang  dari  Al-Quran  untuk  menghubungkan 
dengan-Nya? Tidakkah Anda sadari bahwa saat Anda sujud tujuh anggota badan Anda yang menjadi tumpuan? 
 
Di  dunia  manusia  mati.  Siang  malam  manusia  berpikir  dalam  alam  kematian,  mengharap-harap  akan  permulaan  hidupnya.  Hal  ini 
mengherankan  sekali.  Tetapi  sesungguhnya  manusia  di  dunia  ini  dalam  alam  kematian,  sebab  di  dunia  ini  banyak  neraka  yang 
dialami. Kesengsaraan, panas, dingin, kebingungan, kekacauan, dan kehidupan manusia dalam alam yang nyata. 
 
Dalam  alam  ini  manusia  hidup  mulia,  mandiri  diri  pribadi,  tiada  diperlukan  lantaran  ayah  dan  ibu. Ia berbuat menurut keinginan 
sendiri  tiada  berasal  dari  angin,  air,  tanah,  api,  dan  semua  yang  serba  jasad.  Ia  tidak  menginginkan  atau  mengharap-harapkan 
kerusakan apapun. Maka apa yang disebut Allah ialah barang baru, direka-reka menurut pikiran dan perbuatan. 
 
Orang-orang  muda  dan  bodoh  banyak  yang  diikat  oleh  budi,  ciptaan  iblis,  setan,  dan  angan-angan  yang  muluk-muluk,  yang 
menuntun  mereka  ke  yang  bukan-bukan.  Orang  jatuh  ke  dalam  neraka  dunia  karena  ditarik  oleh  panca  indera,  menuruti  nafsu 
catur warna : hitam, merah, kuning, serta putih, dalam jumlah yang besar sekali, yang masuk ke dalam jiwa raganya. 
 
Saya  merindukan  hidup  saya  dulu,  takkala  saya  masih  suci  tiada  terbayangkan, tiada kenal arah, tiada kenal tempat, tiada tahu 
hitam, merah, putih, hijau, biru dan kuning. Kapankah saya kembali ke kehidupan saya yang dulu? 
 
Kelahiranku  di  dunia  kematian  itu  demikian  susah  payahnya  karena  saya  memiliki  hati  sebagai  orang  yang  mengandung  sifat 
baru. 
 
Keinginan  baru,  kodrat,  irodat,  sama’,  basar  dan  ’aliman.  Betul-betul  terasa  amat  berat  di  alam  kematian  ini.  Panca  pranawa 
kudus,  yaitu  lima  penerangan  suci,  semua  sifat  saya,  baik  yang  dalam  maupun  yang  luar,  tidak  ada  yang  saya  semuanya  iti 
berwujud  najis,  kotor  dan  akan  menjadi  racun.  Beraneka  ragam  terdapat  tersebut  dalam  alam  kematian ini. Di dunia kematian, 
manusia  terikat  oleh  panca  indera,  menggunakan  keinginan  hidup,  yang  dua  puluh  sifatnya,  sehingga  saya  hampir  tergila-gila 
dalam kematian ini. 
 
Mayat-mayat  berkeliaran  kemana-mana,  ke  Utara  dan  ke  Timur,  mencari  makan  dan  sandang  yang  bagus  dan  permata  serta 
perhiasan  yang  berkilauan,  tanpa  mengetahui bahwa mereka adalah mayat-mayat belaka. Yang naik kendaraan, dokar atau bendi 
itu juga mayat, seringkali ia berwatak keji terhadap sesamanya. 
 
Orang  yang  dihadapi  oleh  hamba  sahayanya, duduk di kursi, kaya raya, mempunyai tanah dan rumah yang mewah, mereka sangat 
senang  dan  bangga.  Apakah  ia  tidak  tahu,  bahwa  semua  benda  yang  terdapat  di  dunia  akan  musnah  menjadi  tanah.  Meskipun 
demikian  ia  bersifat  sombong  lagi  congkak.  Oh,  berbelas  kasihan  saya  kepadanya.  Ia  tidak  tahu  akan  sifat-sifat  dan  citra 
dirinya sebagai mayat. Ia merasa dirinya yang paling cukup pandai. 
 
Di  alam  kematian  ada  surga  dan  neraka,  dijumpai  untung  serta  sial.  Keadaan  di  dunia  seperti  ini  menurut  Syekh  Siti  Jenar, 
sesuai  dengan  dalil  Samarakandi  ”Al  mayit  pikruhi  fayajitu  kabilahu”  artinya  Sesungguhnya  orang  yang  mati,  menemukan  jiwa 
raga dan memperoleh pahala surga serta neraka. 
 
”Keadaan  itulah  yang  dialami  manusia  sekarang”  demikian  pendapat  Syekh  Siti  Jenar,  yang  pada  akhirnya  Siti  Jenar  siang 
malam berusaha untuk mensucikan budi serta menguasai ilmu luhur dengan kemuliaan jiwa. 
 
Surga  neraka  tidaklah  kekal  dan dapat lebur, ataupun letaknya hanya dalam rasa hati masing-masing pribadi, senang puas itulah 
surga,  adapun  neraka  ialah  jengkel,  kecewa  dalam  hati.  Bahwa  surga  neraka  terdapat di akhirat. Itulah hal yang semata khayal 
tidak termakan akal. 
 
Sesungguhnya,  menurut  ajaran  Islam  pun,  surga  dan  neraka  itu  tidak  kekal.  Yang  menganggap  kekal  surga  neraka  itu  adalah 
kalangan  awam.  Sesungguhnya  mereka  berdua  wajib  rusak  dan  binasa.  Hanya  Allah  Dzat  yang  wajib  abadi, kekal, langgeng, dan 
azali. 
 
Sesungguhnya,  tempat  kebahagian  dan  kemulian  yang  disebut  swarga  oleh  orang-orang  Hindu-Budha,  di  dalam  Islam  disebut 
dengan  nama  Jannah  (taman),  yang  bermakna  tempat  sangat  menyenangkan  yang  di  dalamnya  hanya  terdapat  kebahagian  dan 
kegembiraan.  Hampir  mirip  dengan  swarga  yang  dikenal  di  dalam  Syiwa-Budha,  di  dalam  Islam  dikenal  ada  tujuh  surga  besar 
yang  disebut  ’Al  Ailliyyin,  Al-Firdaus,  Al-Adn,  An-Na’im,  Al-Khuld,  Al-Mawa,  dan  Darussalam.  Di  surga-surga  itulah  amalan 
orang-orang yang baik ditempatkan sesuai amal ibadahnya selam hidup di dunia. 
 
Sementara  itu,  tidak  berbeda  dengan  ajaran  Syiwa-Budha  yang  meyakini  adanya  Alam  Bawah,  yaitu  neraka  yang 
bertingkat-tingkat  dan  jumlahnya  sebanyak  jenis  siksaan,  Islam  pun  mengajarkan  demikian.  Jika  dalam  ajaran  Syiwa-Budha 
dikenal  ada  tujuh neraka besar yaitu, Sutala, Wtala, Talata, Mahatala, Satala, Atala, dan Patala. Maka dalam Islam juga dikenal 
tingkatan neraka yaitu, Jahannam, Huthama, Hawiyah, Saqar, Jahim, dal Wail. 
 
Sebetulnya  yang  disebut  awal  dan  akhir  itu  berada  dalam  cipta  kita  pribadi,  seumpama  jasad  di  dalam  kehidupan  ini  sebelum 
dilengkapi  dengan  perabot  lengkap,  seperti  umur  60  tahun,  disitu  masih  disebut  sebagai  awal,  maka  disebut  masyriq  (timur) 
yang maknanya mengangkat atau awal penetapan manusia, serta genapnya hidup. 
 
Yang  saya  sebut  Maghrib  (Barat)  itu  penghabisan,  maksudnya  saat  penghabisan  mendekati  akhir,  maksudnya  setelah  melalui 
segala  hidup  di  dunia.  Maka,  sejatinya  awal  itu  memulai,  akhir  mengakhiri.  Jika  memang  bukan  adanya  zaman  alam  dunia  atau 
zaman akhirat, itu semua masih dalam keadaan hidup semua. 
 
Untuk  keadaan  kematian  saya  sebut  akhirat,  hanyalah  bentuk  dari  bergantinya  keadaan  saja.  Adapun  sesungguhnya  mati  itu 
juga  kiamat.  Kiamat  itu  perkumpulan,  mati  itu  roh,  jadi  semua roh itu kalau sudah menjadi satu hanya tinggal kesempurnaannya 
saja. 
 
Moksanya  roh  saya  sebut  mati,  karena  dari  roh  itu  terwujud  keberadaan  Dzat  semua,  letaknya  kesempurnaan  roh  itu  adalah 
musnahnya  Dzat.  Akan  tetapi  bagi  penerapan  makrifat  hanya  yang  waspada  dan  tepat  yang  bisa  menerapkan  aturannya. 
Disamping semua itu, sesungguhnya semuanya juga hanya akan kembali kepada asalnya masing-masing. 
 
Ketahuilah,  bahwa  surga  dan  neraka  itu  dua wujud, terjadinya dari keadaan, wujud makhluk itu dari kejadian. Surga dan neraka 
sekarang sudah tampak, terbentuk oleh kejadian yang nyata. 
 
Saya  berikan kiasan sebagai tanda bukti adanya surga, sekarang ini sama sekali berdasarkan wujud dan kejadian di dunia. Surga 
yang  luhur  itu  terletak  dalam  perasaan  hati  yang  senang.  Tidak  kurang  orang  duduk  dalam  kendaraan yang bagus merasa sedih 
bahkan  menangis  tersedu-sedu,  sedang  seorang  pedagang  keliling  berjalan  kaki  sambil  memikul  barang  dagangannya  menyanyi 
sepanjang  jalan.  Ia  menyanyikan  berbagai  macam  lagu  dengan  suara  yang  terdengar  mengalun  merdu,  sekalipun  ia  memikul, 
menggendong,  menjinjing  atau  menyunggi  barang  dagangannya  pergi  ke  Semarang.  Ia  itu  menemukan  surganya,  karena  merasa 
senang  dan  bahagia.  Ia  tidur  di  rumah  penginapan  umum,  berbantal  kayu  sebagai kalang kepala, dikerumuni serangga penghisap 
darah, tetapi ia dapat tidur nyenyak. 
 
Orang  di  surga  segala  macam  barang  serba  ada,  kalau  ingin  bepergian  serba  enak,  karena  kereta  bendi  tersedia  untuk 
mondar-mandir kemana saja. Tetapi apabila nerakanya datang, menangislah ia bersama istri atau suaminya dan anak-anaknya. 
 
Manusia  yang  sejati  itu  ialah  yang  mempunyai  hak  dan  kekuasaan  Tuhan  yang  Maha  Kuasa,  serta  mandiri  diri  pribadi.  Sebagai 
hamba  ia  menjadi  sukma,  sedang  Hyang  Sukma  menjadi  nyawa.  Hilangnya  nyawa  bersatu padu dengan hampa dan kehampaan ini 
meliputi alam semesta. 
 
Adanya Allah karena dzikir, sebab dengan berdzikir orang menjadi tidak tahu akan adanya Dzat dan sifat-sifatnya. Nama untuk 
menyebut  Hyang  Manon,  yaitu  Yang  Maha  Tahu,  menyatukan  diri  hingga  lenyap  dan  terasa  dalam  pribadi.  Ya dia ya saya. Maka 
dalam  hati  timbul  gagagasan,  bahwa  ia  yang  berdzikir  menjadi  Dzat  yang  mulia.  Dalam  alam  kelanggengan  yang  masih  di  dunia 
ini,  dimanapun  sama  saja,  hanya  manusia  yang  ada.  Allah  yang  dirasakan  adanya  waktu  orang  berdzikir,  tidak  ada, jadi gagasan 
yang palsu, sebab pada hakikatnya adanya Allah yang demikian itu hanya karena nama saja. 
 
Manusia  yang  melebihi  sesamanya,  memiliki  dua  puluh  sifat,  sehingga  dalam  hal  ini  antara  agama  Hindu-Budha  Jawa  dan  Islam 
sudah  campur.  Di  samping  itu  roh  dan  nama  sudah  bersatu.  Jadi  tiada  kesukaran  lagi  mengerti  akan  hal  ini  dan  semua  sangat 
mudah dipahami. 
 
Manusia  hidup  dalam  alam  dunia  ini  hanya  menghadapi  dua  masalah  yang  saling  berpasangan,  yaitu  baik  buruk  berpasangan 
dengan kamu, hidup berjodoh dengan mati, Tuhan berhadapan dengan hambanya. 
 
Orang  hidup  tiada  merasakan  ajal,  orang  berbuat  baik  tiada  merasakan  berbuat  buruk  dan  jiwa luhur tiada bertempat tinggal. 
Demikianlah  pengetahuan  yang  bijaksana,  yang  meliputi  cakrawala  kehidupan,  yang tiada berusaha mencari kemuliaan kematian, 
hidup terserah kehendak masing-masing. 
 
Keadaan  hidup  itu  berupa  bumi,  angkasa,  samudra  dan  gunung  seisinya,  semua  yang  tumbuh  di  dunia,  udara  dan  angin  yang 
tersebar di mana-mana, matahari dan bulan menyusup di langit dan keberadaan manusia sebagai yang terutama. 
 
Allah bukan jauhar manik, yaitu ratna mutu manikam, bukan jenazah dan rahasia yang ghaib….Syahadat itu kepalsuan. 
 
Akhirat di dunia ini tempatnya. Hidup dan matipun hanya didunia ini. 
 
Bayi  itu  berasal  dari  desakan.  Setelah  menjadi  tua  menuruti  kawan.  Karena  terbiasa  waktu  kanak-kanak  berkumpul  dengan 
anak,  setelah  tua  berkumpul  dengan  orang  tua.  Berbincang-bincanglah  mereka  tentang  nama  sunyi  hampa,  saling  bohong 
membohongi, meskipun sifat-sifat dan wujud mereka tidak diketahui. 
 
Takdir itu tiada kenal mundur, sebab semuanya itu ada dalam kekuasaan Yang Murba Wasesa yang menguasai segala kejadian. 
 
Yang  mati  tidak  akan  merasakan  sakit,  yang  merasakan  sakit  itu  hidup  yang  masih  mandiri  dalam  raga.  Apabila  jiwa saya telah 
melakukan tugasnya, maka dia akan kembali ke alam aning anung, alam yang tentram bahagia, aman damai dan abadi. Oleh karena 
itu saya tidak takut akan bahaya apapun. 
 
Menurut pendapat saya. Yang disebut ilmu itu ialah segala sesuatu yang tidak kelihatan oleh mata. 
 
Mana  ada  Hyang  Maha  Suci?  Baik  di  dunia  maupun  di  akhirat  sunyi.  Yang  ada  saya  pribadi.  Sesungguhnya  besok  saya  hidup 
seorang diri tanpa kawan yang menemani. Disitulah Dzatullah mesra bersatu menjadi saya. 
 
Karena saya di dunia ini mati, luar dalam saya sekarang ini, yang di dalam hidupku besok, yang di luar kematianku sekarang. 
 
Orang  yang  ingin  pulang  ke  alam  kehidupan  tidak  sukar,  lebih-lebih  bagi  murid  Siti  Jenar,  sebab  ia  sudah  paham  dengan 
menguasai sebelumnya. Di sini dia tahu rasanya di sana, di sana dia tahu rasanya di sini. 
 
Tiada  bimbang  akan  manunggalnya  sukma,  sukma  dalam  keheningan, tersimpan di hati sanubari, terbukalah tirai, tak lain antara 
sadar dan tidur, ibarat keluar dari mimpi, menyusupi rasa jati. 
 
Manusia tidak boleh memiliki daya atau keinginan yang buruk dan jelek. 
 
Manusia tidak boleh berbohong. 
 
Manusia tidak boleh mengeluarkan suara yang kasar, buruk, saru, tidak enak didengar, dan menyakiti orang lain. 
 
Manusia tidak boleh memakan daging (hewan darat, udara ataupun air). 
 
Manusia tidak boleh memakan nasi kecuali yang terbuat dari bahan jagung. 
 
Manusia tidak boleh mengkhianati terhadap sesama manusia. 
 
Manusia tidak boleh meminum air yang tidak mengalir. 
 
Manusia tidak boleh membuat dengki dan iri hari. 
 
Manusia tidak boleh membuat fitnah. 
 
Manusia tidak boleh membunuh isi jagad. 
 
Manusia tidak boleh memakan ikan atau daging dari hewan yang rusuh, tidak patut, tidak bersisik, atau tidak berbulu. 
 
Bila  jiwa  badan  lenyap,  orang  menemukan  kehidupan  dalam  sukma  yang  sungguh  nyata  dan  tanpa  bandingan.  Ia  dapat 
diumpamakan dengan isinya buah kamumu. Pramana menampilkannya manunggal dengan asalnya dan dilahirkan olehnya. 
 
Tetapi  yang  kau  lihat,  yang  nampaknya  sebagai  sebuah  boneka  penuh  mutiara  bercahaya  indah,  yang  memancarkan  sinar-sinar 
bernyala-nyala,  itu  dinamakan  pramana.  Pramana  itu  kehidupan  badan.  Ia  manunggal  dengan  badan,  tetapi  tidak  ambil  bagian 
dalam suka dan dukanya. Ia berada di dalam badan. 
 
Tanpa  turut  tidur  dan  makan  tanpa menderita kesakitan atau kelaparan. Bila ia terpisah dari badan, maka badan ikut tertinggal 
tanpa  daya,  lemah.  Pramana  itulah  yang  mampu  mengemban  rasa,  karena  ia  dihidupi  oleh  sukma.  Kepadanya  diberi  anugrah 
mengemban kehidupan yang dipandang sebagai rahasia rasa nya Dzat. 
 
Penggosokan  terjadi karena digerakkan oleh angin. Dari kayu yang menjadi panas muncullah asap, kemudian api. Api maupun asap 
keluar  dari  kayu.  Perhatikanlah  saat  permulaan  segala  sesuatu,  segala  yang  dapat diraba dengan panca indera, keluar dari yang 
tidak kelihatan tersembunyi….. 
 
Ada  orang  yang  menyepi dipantai. Mereka melakukan konsentrasi di tepi laut. Bukan dua hal yang mereka pikirkan. Tetapi hanya 
Pencipta  semesta alam yang menjadai pusat perhatiannya. Karena kecewa belum dapat berjumpa dengan-Nya, maka mereka lupa 
makan dan tidur. 
 
Badan  jasmani  disebut  cermin  lahir,  karena  merupakan  cermin  jauh  dari  apa  yang  dicari  dalam  mencerminkan  wajah  dia  yang 
ber-paras. Cermin batin jauh lebih dekat. 
 
Siang  malam  terus  menerus  mereka  lakukan  shalat.  Dengan  tiada  hentinya  terdengarlah  pujian  dan  dzikir  mereka.  Dan kadang 
mereka  mencari  tempat  lain dan melakukan konsentrasi di kesunyian hutan. Luar biasalah usaha mereka, hanya Penciptalah yang 
menjadi pusat pandangannya. 
 
Badan  cacat  kita  cela,  keutamaan  kerendahan  hati  kita  puji,  tetapi  keadaan  kita  ialah  digerakkan  dan  didorong  oleh  sukma. 
Tetapi sukma tidak tampak, yang nampak hanya adam. 
 
Cermin  batin  itu bukanlah cermin yang dipakai orang-orang biasa. Cermin ini sangat istemewa, karena mendekati kenyataan. Bila 
kau mengetahui badan yang sejati itulah yang dinamakan kematian terpilih. 
 
Bila engkau melihat badanmu, Aku turut dilihat, bila kau tidak memandang dirimu begitu, kau sungguh tersesat. 
 
Sukma  tidak  jauh  dari  pribadi.  Ia  tinggal di tempat itu jua. Ia jauh kalau dipandang jauh, tetapi dekat kalau dianggap dekat. Ia 
tidak kelihatan, karena antara Dia dan manusia terdapat kekuasaan-Nya yang meresapi segala-galanya. 
 
Hyang  Sukma  Purba  menyembunyikan  Diri  terhadap  peglihatan,  sehingga  ia  lenyap  sama  sekali  dan  tak  dapat  dilihat. 
Kontemplasi terhadap Dia yang benar lenyap dan berhenti. Jalan untuk menemukan-Nya dilacak kembali dari puncak gunung. 
 
Tetapi  Hyang  Sukma  sendiri  tidak  dapat  dilihat.  Cepat  orang  turun  dari  gunung  dan  dengan  seksama  orang  melihat  ke  kiri  ke 
kanan. Namun Dia tidak ditemukan, hati orang itu berlalu penuh duka cita dan kerinduan. 
 
Hendaklah  waspada  terhadap  penghayatan  roroning  atunggil  agar  tiada  ragu  terhadap  bersatunya  sukma,  penghayatan  ini 
terbuka  di  dalam  penyepian,  tersimpan  di  dalam  kalbu.  Adapun  proses  terungkapnya  tabir  penutup  alam  gaib,  laksana 
terlintasnya  dalam  kantuk  bagi  orang  yang  sedang  mengantuk.  Penghayatan  gaib  itu  datang  laksana  lintasan  mimpi. 
Sesungguhnya  orang  yang  telah  menghayati  semacam  itu  berarti  telah  menerima  anugrah  Tuhan.  Kembali  ke  alam  sunyi.  Tiada 
menghiraukan kesenangan duniawi. Yang Maha Kuasa telah mencakup pada dirinya. Dia telah kembali ke asal mulanya….. 
 
Mati  raga  orang-orang  ulama  yang  mengundurkan  diri  di  dalam  kesunyian  hutan  ialah  hanya memperhatikan yang satu itu tanpa 
membiarkan  pandangan  mereka  menyinpang.  Mereka  tidak  menghiraukan  kesukaran  tempat  tinggal  mereka  hanya  Dialah  yang 
melindungi  badan  hidup  mereka  yang  diperlihatkan.  Tak  ada  sesuatu  yang  lain  yang  mereka  pandang,  hanya  Sang  Penciptalah 
yang mereka perhatikan. 
 
Yang  menciptakan mengemudi dunia adalah tanpa rupa atau suara. Kalbu manusia yang dipandang sebagai wisma-Nya. Carilah Dia 
dengan  sungguh-sungguh,  jangan  sampai  pandanganmu  terbelah  menjadi  dua.  Peliharalah  baik-baik  iman  kepercayaanmu  dan 
tolaklah hawa nafsumu. 
 
Bila  kau  masih  menyembah  dan  memuji  Tuhan  dengan  cara  biasa, kau baru memiliki pengetahuan yang kurang sempurna. Jangan 
terseyum  seolah-olah  kau  sudah  mengerti,  bila  kau  belum  mengetahui  ilmu  sejati.  Itu  semua  hanya  berupa  tutur  kata.  Adapun 
kebenaran sejati ialah meninggalkan sembah dan pujian yang diungkapkan dengan kata-kata. 
 
Sembah  dan  puji  sempurna ialah tidak memandang lagi adanya Tuhan, serta mengenai adanya sendiri tidak lagi dipandang. Papan 
tulis  dan  tulisan  sudah  lebur,  kualitas  tak  ada  lagi.  Adamu  tak  dapat  diubah. Lalu apa yang masih mau dipandang. Tidak ada lagi 
sesuatu. 
 
Sufi Keheningan at 7:26 AM No comments: 
 
Share 
 
Pintu Guru Yang Tersembunyi 
 
Bismillaahirrahmaanirrahim 
 
Inilah  suatu  pasal  pada  menyatakan  pintu  guru  yang  tersembunyi  yang  tiada  diajarkan  kepada  orang-orang  yang  belum  belajar 
tentang  Ilmu  Tauhid atau Sifat 20 (dua puluh), sebab buku ini berisi perihal orang-orang mengenal diri atau tata cara mengenal 
Allah pencipta Alam dan segala isinya supaya sempurna segala amal ibadahnya. 
 
Adapun di dalam tulang kepala itu Otak 
Di dalam Otak itu Ma’al Hayat atau Air Hidup 
Di dalam Ma’al Hayat itu Akal 
Di dalam Akal itu Budi 
Di dalam Budi itu Roh 
Di dalam Roh itu Mani 
Di dalam Mani itu Rasa 
Di dalam Rasa itu Nikmat 
Di dalam Nikmat itu Nurullah 
Di dalam Nur Muhammad 
 
Firman Allah “AWWALU TAJLI ZATTULLAH TA’ALA BISIFATIHI 
Artinya : Mula-mula timbul Zat Allah Ta’ala kepada Sifatnya 
 
AWWALU TAJLI SIFATULLAH TA’ALA BIASMA IHI 
Artinya : Mula-mula timbul Sifat Allah Ta’ala kepada namanya 
 
AWWALU TAJLI ASMADULLAHI TA’ALA BIAP ALIHI 
Artinya : Mula-mula timbul nama Allah ta’ala kepada perbuatannya 
 
AWWALU TAJLI AF ALULLAHI TA’ALA BIINSAN KAMILUM BIASMAI. 
Artinya : Mula-mula timbul perbuatan Allah Ta’ala kepada Insan yang Kamil yakni Muhammad RasulNya 
 
QOLAH NABIYI SAW : “AWALUMAA KHALAKALLAHU TA’ALA NURI” 
Artinya : Berkata Nabi SAW, yang mula-mula dijadikan Allah Ta’ala Cahayaku, baharu Cahaya sekalian Alam 
 
QALAN NABIYI SAW : “AWWALU MAA KHALAKALLAHUTA’ALA RUHI" 
Artinya : Yang mula-mula dijadikan Allah Ta’ala Rohku, baharu roh sekalian alam 
 
QOLAN NABIYI SAW : “AWWALU MAA KHALAKALAHU TA’ALA QOBLI” 
Artinya : Yang mula-mula dijadikan Allah Ta’ala Hatiku, bahru hati sekalian alam 
 
QOLAN NABIYI SAW : “AWWALU MAA KHALAKALLAHUTA’ALA AKLI” 
Artinya : Yang mula-mula dijadikan Allah Ta’ala Akalku, baharu akal sekalian alam 
 
QOLAN NABIYI SAW : “ANA MINNURILAHI WA ANA MINNURIL ALAM” 
Artinya : Aku cahaya Allah dan Aku juga menerangi Alam 
 
HADIST : "AWALUDDIN MA’RIFATULLAH” 
Artinya : Awal-awal agama adalah mengenal Allah 
 
Sebelum  mengenal  Allah  terlebih  dahulu  kita  disuruh  mengenal  diri,  seperti  Hadist  :  "MAN’ARA  PANAP  SAHU  PADAD’ARA 
PARABBAHU” 
Artinya : Barang siapa mengenal dirinya, mengenal ia akan Tuhannya 
 
“MAN ‘ARA PANAPSAHU PAKD’RA PARABBAHU LAYA RIPU NAPSAHU" 
Artinya : Barang siapa mengenal Tuhannya, niscaya tiada dikenalnya lagi dirinya 
 
"MAN ‘ARA PANAPSAHU BILFANA PAKAD’ARA PARABBAHU BIL BAQA” 
Artinya : Maka barang siapa mengenal dirinya binasa, niscaya dikenalnya Tuhannya kekal 
 
"KHALAK TUKA YA MUHAMMAD WAKHALAK TUKA ASY YA ILA ZALIK" 
Artinya : Aku jadikan Engkau karena Aku dan Aku jadikan Alam dengan segala isinya karena Engkau Ya Muhammad 
 
Firman Allah : “AL INSAN SIRRU WA ANA SIRRUHU” 
Artinya : Insan itu RahasiakKu dan Aku Rahasia Insan 
 
“WA AMBATNAL ABRU RABBUN AU ZAHIRU RABBUN ABBUN” 
Artinya : Adapun bathin hamba itu Tuhan dan Zahir dan Tuhan itu hamba 
 
“LAHIN HUWA WALAHIN GHAIRUH” 
Artinya : Tiada ia tetap dan tiada ia lain dari ia 
 
Firman Allah Ta’ala didalam Al-quran : “FAHUWA MA’AKUM AINAMA KUNTUM” 
Artinya : Di mana saja Engkau berada (pergi) Aku serta kamu 
 
"HUWAL AWWALU WAL AKHIRU WALBATHINU WAZZAHIRU” 
Artinya  :  Ia  jua  Tuhan  yang  awal  tiada  permulaannya,  dan  Ia  jua  Tuhan  yang  akhir  tiada kesesudahannya, Ia jua bathin dan Ia 
jua Zahir 
 
Dalam  pandangan  Ma’rifat  kita  kepada  Zat  Allah  Ta’ala  itu,  “LAISA  KAMIS  LIHI  SYAIUN"  tiada  seumpamanya  bagi sesuatu, 
dan bukan bertempat. 
 
Adapun  Ma’rifat  kita  atau  pengenalan  kita  akan  diri diperikan AF 'ALULLAH, adapun Ma’rifat kita akan AF ‘ALULLAH, LAHAU 
LAWALA  KUWWATA  ILLAH  BILLAHHIL’ALI  YIL’AZIM.  Artinya  :  Datang  daripada  Allah  dan  kembalinya  kepada  Allah  jua 
segala  sesuatu,  sesuai  dengan  hadist  Nabi  yang  berbunyi  demikian  :  “MUTU  ANTAL  KABLAL  MAUTU”.  Artinya  :  Matikan  diri 
kamu sebelum mati kamu. 
 
Adapun  mati  ini  ada  dua  ma’na,  maka  apa  bila  Roh  bercerai  dengan  jasad  itu  mati  hisi  namanya,  atau  mati  yang  sebenarnya. 
Adapun mati yang dimaksud hadis Nabi yang di atas tadi, adalah mati Ma’nawi, artinya mati dalam pengenalan mata hati. 
 
Mahasuci  Allah  Subhanahu  wata’ala  Tuhan  Rabbil’izzati  dari  upayamu,  wujudmu,  supaya  Aku  terang  sempurna,  upaya  Allah  dan 
kuat Allah, dan wujudnya Allah “BILLAHI LAYARILLAH” tiada yang mempunyai dan menyembah Allah hanya Allah. 
 
Bagitu sekalian Aribbillah mengerjakan ibadat kepada Allah Ta’ala. Adapun yang bernama Rahasia itu “Sirrullah”. 
 
Adapun  kita  bertubuh  akan  Muhammad  Bathin  dan  Zahir  bertubuh  akan  Roh.  Adapun  jadi  nyawa  itu  bertubuh  kanan  Idhafi 
Kadim  (terdahulu),  maka  tiada  lagi  kita  kenang  tubuh  dan  zahir  dan  bathin  itu,  akan  bernama  Rahasia  Ia  Allah,  Sir  namanya 
kepada  kita,  karena  rahasia  itu Nur. Adapun sebenar-benarnya Sifatullahita’ala kepada kita inilah RahasiaNya yang dibicarakan 
Rahasia yang sebenarnya RahasiaNya yang kita ketahui. 
 
Adapun  jalan  hakikat  yang  sebenarnya  yang  mengata  Allahu  Akbar  waktu  kita  sembahyang  itu,  ialah  Zat,  Sifat,  Asma,  Af’al, 
Kudrat,  Iradat,  Ilmu,  Hayat,  itu  nama  Rahasia  Allah  Ta’ala  namanya  kepada  kita,  itulah  yang  mengata  Allahu  Akbar  tiada  hati 
lagi,  karena  yang  bernama  Zat,  Sifat,  Asma,  Af’al,  Kudrat  Iradat,  Ilmu,  Hayat  itu  nama  Rahasia  Allah  Ta’ala  namanya  kepada 
kita. 
 
Batin  dan  zahir  kita  akan  memerintah  diri,  adapun  diri  kita  tadi  ialah  Roh.  Roh  tadilah  yang  menerima  perintah  rahasia,  maka 
berlakulah  berbagai-bagai  bunyi  dan  kelakuan  di  dalam  sembahyang.  Semua  itu  adalah  perintah  rahasia, maka perintah rahasia 
inilah  Sirrullah.  Karena  Rahasia  inilah  kita  dapat  melihat Allah dan menyembah Allah serta hidup berbagai-bagai, itulah rahasia 
Allah kepada kita. 
 
Firman Allah “MAN ‘ARA PANAPSAHU PAKAD’ARA PARABBAHU” 
Artinya : Maka barang siapa mengenal dirinya, mengenal ia akan Tuhannya. 
 
Maka  mengetahui  ia  akan  asal  Nabi  Allah  Adam,  nasarnya  Air,  Api,  Angin,  Tanah.  4  (empat)  inilah  yang  dijadikan  Allah,  maka 
turun kepada kita seperti Firman Allah Ta’ala, kita disuruh mengetahui : 
 
Adapun tanah itu Tubuh kita 
Adapun Api itu Darah kita 
Adapun Air itu Air Liur kita 
Adapun Angin itu Nafas kita. 
 
Maka  berdiri  syari’at,  adapun  kejadian  air  itu  Tarikat,  kejadian  api  itu  Hakikat,  dan  kejadian  Angin itu Ma’rifat. Baginilah kita 
atau cara kita mengenal diri namanya. 
 
Adapun  tatkala  kita  tidur  itu,  adalah  perintah  Rahasia  Allah,  maka  dari  itu  janganlah  lagi  kita  kenang  dan  janganlah  kita 
berkehendak  atau  panjang  angan-angan  dan  jangan  lagi  diingat  diri  kita  ini,  karena  tiada  hayat  lagi  di  waktu  kita  tidur  itu,  itu 
adalah Rahasia Allah. 
 
Adapun  perintah  segala  hati  pada  tengah-tengah  hati berbagai bagai, adapun tempat rahasia itu di dalam jantung. Maka jikalau 
tiada  rahasia  Allah  itu,  tiadalah  bathin  dan  zahir  ini  berkehendak,  karena  pada  hakekatnya  rahasia  Allah  itulah  menjadi 
kehendak  segala  manusia  dan  binatang.  Akan tetapi awas, jagalah hukum syara’ (syari’at) yang difardhukan pada kita, maka dari 
tiliklah dan perhatikan bersunguh-sungguh perkara yang tersebut di atas. 
 
Maka  barang  siapa  menilik  sesuatu  tiada  melihat  ia  akan  Allah  di  dalamnya,  maka  tiliknya  itu  batil  atau  syirik,  karena  ia  tiada 
melihat akan Allah Ta’ala. 
 
Berkata Saidina Abu Bakar Siddik r.a : 
‫ﻮﻤﺎﺮاﯾﺖ ﺷﯾﺎﺀاﻶ ﻮﺮاﯾﺖاﷲ‬ 
Artinya : Tiada aku melihat akan sesuatu melainkan Allah yang aku lihat Allah Ta’ala terlebih dahulu. 
 
Kata Umar Ibnu Khattab r.a : 
“MAA RAAITU SYAIAN ILLA WARAAITULLAHU MA’AHU” 
Artinya : Tiada aku lihat sesuatu melainkan aku lihat Allah kemudiannya. 
 
Kata Usman Ibnu Affan r.a : 
‫ﻮﻤﺎﺮاﯿت ﺘﺒﯾﺎ اﻶ ﻮﺮاﯿت اﷲ ﻤﻌﻪ‬ 
Artinya : Tiada aku melihat sesuatu melainkan yang aku lihat Allah besertanya. 
 
Kata Ali Ibnu Abi Talib r.a : 
‫ﻮﻤﺎﺮاﯿت ﺷﯿﺎﺀاﻶ ﻮﺮاﯿت اﷲ ﻓﯿﻪ‬ 
Artinya : Tiada Ku lihat sesuatu kecuali Allah yang kulihat di dalamnya. 
 
Maka perkataan para sahabat itu agar berbeda, akan tetapi maknanya bersamaan. 
 
Firman Allah di dalam Al-Quraan yang berbunyi : 
“WAHUWA MAAKU AINAMA KUNTUM” 
Artinya : Ada hak Tuhan kamu 
 
Firman Allah Ta’ala : 
“WAHI AMPUSIKUM APALA TUBSIRUN” 
Artinya  :  Ada  Tuhan  kamu  di  dalam  diri  kamu,  mengapa  tidakkah  kamu  lihat  akan  Aku  kata  Allah,  padalah Aku terlebih hampir 
dari padamu matamu yang putih dengan hitamnya, terlebih hampir lagi Aku dengan kamu. 
 
Kemudian  dari  itu  hendaklah  kita  ketahui  benar-benar  akan  diri  ini  mengapa  kita  ini  menjadi  hidup,  melihat,  mendengar, 
berkata-kata, kuasa memilih baik dan jahat, cuba renungkan sejenak, siapakah yang berbuat di balik kekuasaan kita ini. 
 
Maka  di  sini  kita  kembalikan  saja  kepada  pasal  rahasia  yang  telah  lalu, sebutannya pasti kita bertemu dengan Allah atau Mi’raj 
dengan Dia. 
 
Maka  barang  siapa  tiada  mengetahui  perkara  ini,  tiada  sempurna  hidupnya  dunia  dan  akhirat  dan  jikalau  dia  beramal  apa  saja 
semua amalannya itu syirik, maka dari itu hendaklah kita ketahui benar-benar apa asalnya yang menjadi nyawa dan roh itu. 
 
Yang menjadi Nyawa dan Roh itu ialah ZADTULLAHITA’ALA daripada Ilmunya dan Roh sekalian alam. 
 
Seperti sabda nabi kita “ANA ABUL BASYARI” 
Artinya : Aku Bapak segala Roh dan Bapak segala Tubuh 
 
Bermula  sebenarnya  Roh,  tatkala  di  dalam  tubuh,  Nyawa  namanya,  tatkala  ia  berkehendak,  Hati  namanya,  tatkala  ia  kuasa 
memperbuat,  Akal  namanya,  maka  kesemuanya  itu  adalah  Rahasia  Allah  Ta’ala  kepada  kita.  Maka  barang  siapa  tiada  tahu 
perjalanan ini, maka tiada sempurna hidupnya dunia dan akhirat. 
 
Hidup  ada  nyawa  itulah  Muhammad dinamai akan dia bayang-bayang Ianya yang empunya bayang-bayang dan Idhofi, akan tetapi 
daripada  Nur  jua,  karena  tiada  diterima  oleh  akal  kalau  bayang-bayang  itu  maujud  sendirinya,  kalau  ada  yang  empunya 
bayang-bayang ialah Allah Ta’ala sendirinya. 
 
Demi  Allah  dan  Rasulullah  Islam  dan  Kafir,  jikalau  tiada  tahu  atau  tiada  percaya  akan  kejadian  Nur  itu  perjalanan  Roh,  maka 
menjadi  kafir  lagi  munafik.  Karena  apabila  tiada  tahu  mengenal  diri  dan  tiada tahu/tiada dapat membedakan antara Khalik dan 
Makhluk, maka amalan orang tersebut itu Syirik. 
 
Peganglah nasihat seorang Al Arifbillah yang berbunyi demikian : 
“LATUHADDISUN NAASIBIMA LAMTUSLIHU AKWALAHUM ATURIDDUN AYYUKAZ ZIBULLAHAWARASULIH” 
Artinya  :  Jangan  kamu  ajarkan  akan  manusia,  akan  ilmu  yang tiada sampai akal mereka itu, adalah kamu itu nanti didustakannya 
oleh mereka itu Allah dan Rasulnya, maka orang itu kafir. 
 
Jadi  garis  besarnya,  apabila  seseorang  umpamanya,  tiada  biasa  belajar  Ilmu  Usuluddin  atau  Sifat  `20  (dua  puluh)  tiada boleh 
diajarkan akan Ilmu Rahasia yang tersebut di dalam buku ini. 
 
Wallahu’alam.