Anda di halaman 1dari 1

Mari berlatih mengenal huruf.

Menyusun huruf nama anggota tubuh.

Anggota tubuh yang manakah ini?


Susunlah huruf di bawah ini.
Pasangkanlah.

idhung   mata

eltinag   bahu

iipp   hidung

ubah   pipi

amat   telinga

Subtema 2: Tubuhku 63