Anda di halaman 1dari 1

BORANG PENDAFTARAN INDIVIDU

SUKAN : ____________________ R01


MSSD :
JANTINA : KUMPULAN UMUR:

Nama Pemain :

Alamat Pemain :
(Alamat Rumah)

No. S/Beranak / Kad Pengenalan: No. Telefon: ________________________________________________

Tahun : Tarikh Daftar / Daftar semula ke Sekolah :

No. Daftar Pelajar : No. Angka Giliran UPSR : ______________________________

AKUAN KEBENARAN IBUBAPA / PENJAGA

Nama IbuBapa / penjaga : No. KP :


No. Telefon (Pejabat) : No. Telefon bimbit :

Saya bapa / penjaga kepada pelajar di atas mengesahkan segala keterangan di atas adalah benar dan betul. Saya juga membenarkan anak / jagaan
saya didaftarkan sebagai pemain untuk pasukan dan bersetuju mematuhi
Perlembagaan, undang-undang, peraturan-peraturan, Pekeliling-pekeliling dan syarat-syarat mengenai pertandingan ini. Saya juga faham bahawa pihak
tuan sentiasa memberikan segala penerangan dan akan mengambil langkah-langkah keselamatan dan pengawasan yang diperlukan sepanjang masa
kejohanan tersebut.

AKUAN GURU BESAR / GURU PENOLONG KANAN

Nama Guru Besar / Guru Penolong Kanan : No. Telefon Sekolah :

Alamat Sekolah :

Saya mengesahkan segala keterangan di atas adalah betul dan gambar di atas adalah terbaru dan benar

(Tandatangan dan Cop Rasmi) Tarikh

Nama :
No. KP :

AKUAN PENGURUS PASUKAN DAN PENYELIA SUKAN PPD / SETIAUSAHA MSSD

Diakui penama di atas adalah ahli pasukan ini yang menyertai Kejohanan/Pertandingan Majlis Sukan Sekolah Kelantan
dan sepanjang pengetahuan saya semua maklumat yang diberi adalah benar.

Pengurus Pasukan Penyelia Sukan PPD / Setiausaha MSSD


Nama :
No. KP : Nama :
Jawatan: Cop Rasmi :
Tarikh : Tarikh :