Anda di halaman 1dari 1

RANCANGAN PENGAJARAN PROGRAM PENDIDIKAN KHAS (PEMULIHAN)

SKBR 2017

NAMA GURU : HASMIDA BT. ISMAIL BIL MURID: 3 ORANG


KELAS : 3W TARIKH : 8 MAC 2017 (RABU)
UMUR : 9 TAHUN MASA : 12.15-1.15 TGH
MATA PELAJARAN : BAHASA MELAYU

KUMPULAN SATU
NAMA MURID SHARAN, THINISH &IRFAN
TAJUK Perkataan Konsonan bergabung dan digraf
KEMAHIRAN Perkataan yang melibatkan perkataan dan ayat yang
mengandungi perkataan konsonan berganding
BBM Slide gambar dan perkataan, kad suku kata, kad perkataan,
lembaran kerja & buku latihan
NILAI Rajin
PENGETAHUAN Menguasai kemahiran konstruk 9
SEDIA ADA
OBJEKTIF Murid dapat:
Mengeja dan menyebut perkataan konsonan bergnding
dengan betul.
Menyusun perkataan menjadi ayat yang betul.

AKTIVITI: Cerita Singa


Set induksi Bersoal jawab
(5 minit)
Langkah 1 Murid membaca ayat yang diberikan.
Murid diberikan perkataan lalu cuba menyusun perkataan
tersebut supaya menjadi ayat yang betul.

tinggal Singa liar di hutan dalam

Langkah 2
Murid cuba menyusun perkataan tersebut supaya menjadi ayat
yang betul.
Murid menampal stiker mengikut susunan ke dalam buku garis 4.
Murid yang berjaya diberikan ganjaran token.

Langkah 3 Murid menulis ayat di dalam buku garis empat.


Murid membuat pembetulan.

Penutup Membuat kesimpulan


Mengeja perkataan secara spontan bagi menguji ingatan
murid.

Refleksi