Anda di halaman 1dari 4

Kunci dikotomi rhoeodiscolor

1b 2b 3b 4b 6b 7b

9b 10a 92b 100b 103b 105b

106a Fam. 24. Commelinacea

A. Karakter yang dimiliki (berdasar lead kunci dikotomi)


1b. Tumbuh-tumbuhan dengan bunga sejati, sedikit-dikitnya dengan benang sari dan (atau)
putik .................................................................................................................................. 2
2b. Tiada alat pembelit. Tumbuh-tumbuhan dapat juga menanjat atau membelit (dengan
batang, poros daun, atau tangkai daun)............................................................................. 3
3b. Daun tidak berbentuk jarum ataupun tidak terdapat pada berkas tersebut di atas. ............ 4
4b. Tumbuh-tumbuhan tidak menyerupai bangsa rumput.daun dan atau bunga berlainan ..... 6
6b. Dengan daun yang jelas ..................................................................................................... 7
7b. Bukan tumbuh-tumbuhan bangsa palem atau yang menyerupainya.................................. 9
9b. Tumbuh-tumbuhan tidak memanjat dan tidak membelit. ................................................10
10a. Daun keseluruhannya merupakan rozet pada pangkal batang .......................................92
92b. Tanaman darat ............................................................................................................. 100
100b. Tanaman yang tidak berduri dan tidak berduri temple ............................................. 103
103b. Daun tidak berlekuk .................................................................................................. 105
105b. Daun dan karangan bunga berlainan ......................................................................... 106
106a. Karangan bunga dengan satu atau lebih daun pelindung yang terlipat rangkap dan
bunga tersembunyi di bawahnya.Bagian bawah daun merah. ......... 24. Commelinacea
Kunci dikotomi sereh

1b 2b 3b 4a 5a

Fam 19. Gramineae 1b 2c 18b 20b

23a Genus 17. Andropogon 17a. Andropogon sorghum

A. Karakter yang dimiliki (berdasar lead kunci dikotomi)


1b. Tumbuh-tumbuhan dengan bunga sejati, sedikit-dikitnya dengan benang sari dan (atau)
putik .................................................................................................................................. 2
2b. Tiada alat pembelit. Tumbuh-tumbuhan dapat juga menanjat atau membelit (dengan
batang, poros daun, atau tangkai daun)............................................................................. 3
3b. Daun tidak berbentuk jarum ataupun tidak terdapat pada berkas tersebut di atas. ............ 4
4a. Bangsa rumput atau yang menyerupainya. Daun mempunyai tulang daun sejajar atau
melengkung, tak bereduri, dengan pangkal berpelepah. Bunga-bunga merupakan bulir,
terdapat di ketiak sekam (sisik tipis)................................................................................. 5
5a. Batang bulat atau kadang-kadang sedikit pipih. Ibu tangkai karangan bunga kebanyakan
berbuku. Lidah atau karangan rambut pada batas antara pelepah dengan helaian daun
kerap kali kelihatan jelas. Ujung sekam kadang-kadang berjarum. Sekam tidak
pernahtersusun spiral ................................................................................... 19. Gramineae

Fam 19. Gramineae


1b. Karangn bunga lain ............................................................................................................ 2
2c. Anak bulir bertangkai panjang, atau pendek, tetapi kalau demikian, terdapat di atas suatu
ibu tangkai yang panjang dan bercabang, bersama-sama sedikit atau banyak merupakan
malai yang terbentang (rumput malai) ............................................................................18
18b. Anak bulir berjarum atau tidak, rambut kurang panjang, malai tidak nampak dari luar
serupa wol .....................................................................................................................20
20b. Anak bulir tidak terdesak kuat ke samping ....................................................................23
23a. Lebar daun 2-9 cm. Malai lebar. Panjang anak bulir 3-8 mm, berjarum atau tidak,
sebagian duduk ....................................................................................... 17. Andropogon
Genus 17. Andropogon
a. batang tegak, kadang-kadang dengan akar tunjang pada ruas terbawah. Cabang utama
karangan bunga dengan banyak cabang ke samping........................Andropogon sorghum
Kunci dikotomi Anggrek

1b 2b 3b 4b 6b 7b

9b 10b 11a 67b 69a 70b

71b 72a Fam. Orchidaceae

A. Karakter yang dimiliki (berdasar lead kunci dikotomi)

1b. Tumbuh-tumbuhan dengan bunga sejati, sedikit-dikitnya dengan benang sari dan (atau)
putik.Tumbuhan-tumbuhan berbunga ............................................................................... 2

2b. Tiada alat pembelit. Tumbuh-tumbuhan dapat juga menanjat atau membelit (dengan
batang, poros daun, atau tangkai daun)............................................................................. 3

3b. Daun tidak berbentuk jarum ataupun tidak terdapat pada berkas tersebut di atas ............. 4

4b. Tumbuh-tumbuhan tidak menyerupai bangsa rumput.daun dan atau bunga berlainan ..... 6

6b. Dengan daun yang jelas ..................................................................................................... 7

7b. Bukan tumbuh-tumbuhan bangsa palem atau yang menyerupainya.................................. 9

9b. Dumbuh-tumbuhan tidak memanjat dan tidak membelit.................................................10

10b. Daun tidak tersusun demikian rapat sehingga menjadi rozet.........................................11

11a. Tulang daun dan urat daun sejajar satu dengan lainnya menurut pajang daun, tebal tulang
daun, urat tulang daun kerap kali hanya berbeda sedikit.Daun kebanyakan berbentuk
garis sampai lanset, kerap kali tersusun dalam dua baris.Pangkal daun kerap kali jelas
dengan pelepah yang memeluk batang.Bunga kerap kali berbilangan tiga.Kebanyakan
berupa herba dengan akar rimpang, umbi atau umbi lapis .............................................67

67b. Tepi daun rata atau berduri tempel sangat kecil. ........................................................... 69

69a. Daun berkarang (tumbuhan air yang tenggelam .............................