Anda di halaman 1dari 8

1.

0 PENGENALAN

Menurut Zainal Arifin, Indonesia adalah Negara multikultural. Pelbagai budaya yang ada
di Indonesia yang mencerminkan setiap identitinya. Hal ini masyarakat kurang melihat kepada
budaya dan kesenian seperti ini kerana terlalu memandang kepada proses modensasi lain yang
kian berkembang. Hal ini berbeza dan dititik beratkan oleh masyarakat di sebelah Sumatera
Utara kerana mereka sedar akan proses perkembangan kesenian ini boleh seiring dengan
perkembangan moden kini. Gambus salah satunya instrumen berkembang seiring dengan
perkembangan modenisasi kini oleh Indonesia. Menurut Zainal Arifin lagi, beliau menyatakan
bahawa Al-Quran adalah rujukan paling baik kepada manusia atau sumber inspirasi yang
melengkapi setiap momentum estetika dalam peradaban Islam. Hal ini kerana ia meliputi
transformasi unsur-unsur estetime Al Quran yang bersifat audio, visual, perspektif imaginatif
mahupun surealis serta spritritualisasi gagasan keindahan yang tidak terbatas pada elemen
karya seni. Contoh, kaligrafi hingga ke puisi, dari sudut Cordova sampai ke masjid Demak,
dan sebagainya. Begitu tingginya nilai budaya sebagai identiti bangsa dan negara kita. Budaya
adalah sebahagian dari kehidupan kita kerana melaluinya kita dapat menemui seberapa banyak
pengaruh dalam sebuah peradaban termasuk juga dengan Islam.

Perkembangan seni dalam Islam amat digalakkan kerana nilai estetika dan apresiasinya
terhadap kesenian tersebut dalam kalangan masyarakat seluruh dunia. Islam menyebar dakwah
pelbagai cara sama ada melalui lisan, budaya mahupun secara ukhuwah. Hal ini berkait dengan
struktur fighiyyah. Apresiasi umat hingga harini sama ada dalam konteks pengembangan
mahupun pengertian ideologi. Menurut Zainal Arifin, bahawa apresiasi dapat diertikan jenis
kegiatan yang menunjukkan pada bentuk penghargaan, pemahaman dan penilaian terhadap
makna karya seni, hakikat, tujuan, serta pada satu tahap manusia dapat menemui fitrah
kemanusiaan sebagai makhluk yang beragama, berakal dan berperasaan serta pendidikan moral
mahupun akhlak melalui media seni.

Oleh itu, izinkan saya untuk berkongsi tentang perkembangan instrumen dan gambus
di Sumatera Utara khususnya (Indonesia). Segala maklumat yang diperoleh adalah dari
pelbagai rujukan yang disertai senarai rujukan berikut untuk maklumat lanjut dan kesahihan
mengenainya.

1
2.0 SEJARAH INSTRUMEN GAMBUS HINGGA KE SUMATERA UTARA
(INDONESIA)

Gambus merupakan alat muzik popular dan banyak digunakan dalam ensembel
tertentu. Ada yang berpendapat bahawa gambus berasal dari Yaman yang dikenali sebagai
‘qanbus’ manakala sebahagian pendapat lain menyatakan bahawa gambus berasal Persia
sebagai ‘barbat’. Walau bagaimanapun, gambus merupakan instrument yang terkenal
dalam kalangan alat muzik ketika zaman peradaban Islam ketika itu. Oleh itu, gambus
banyak mengiringi tarian, majlis perkahwinan dan sebagainya. Malahan, gambus telah
tersebar di Asia Tenggara seperti Malaysia, Brunei dan Indonesia. Perkembangan gambus
dikaitkan dengan pedagang-pedagang dari Arab yang datang dalam proses perkembangan
dakwah Islam ke Melaka pada abad 15. Ada kajian membuat kesimpulan bahawa terdapat
kedatangan dari pedagang Persia dan Arab telah berdagang di Kepulauan Melayu dan
sepanjang perjalanan tersebut mereka telah memainkan alat muzik gambus dengan diringi
beberapa instrument lain ketika itu. Ketika itu, dikenali sebagai barbat atau qanbus seperti
menyerupai gambus.

Hal ini berlaku pada abad ke 9 lagi. Para pedagang ini kemudiannya memperkenalkan
gambus ketika sepanjang perdagangan mereka di ‘Malay Achipelago’. Menurut Zainal
Arifin, bahawa gambus ini tidak lari daripada ciri-cirinya atau dengan hasrat untuk
mengekalkan keasliannya. Antaranya ialah menggunakan instrumen gambus (Arab, u’d),
intruduksi (taksim) melalui permainan improvisasi, pola marwas yang menandai akhir bait-
bait pantun dikenali quatrain, syairnya terdiri empat baris dan dinyanyikan dalam bentuk
pantun, serta mengunakan melodi ornamentasi khas Melayu.

2
3.0 KLASIFIKASI ALAT-ALAT MUZIK DALAM ENSEMBEL GAMBUS
INDONESIA

Antara klasifikasi jenis muzik yang telah diperkenalkan adalah terbahagi kepada lima
klasifikasi iaitu idiofon, membranfon, kordofon, airofon dan elektrofon.

Gambarajah 1 : Gambus (Kordofon)

Intrumen iringan bersama gambus semasa dimainkan adalah seperti berikut;

Gambarajah 2 : Tamborin (Idiofon)

Gambarajah 3 : Marawis (membranfon)

3
Gambarajah 4 : Dumuk Batu atau Chalti (membranfon)

Gambarajah 5 : Dumbuk (membranfon)

Intrumen tambahan;

Gambarajah 6 : Keyboard (Elektrofon) Gambarajah 7 : Biola (Kordorfon)

4
4.0 NOTASI DAN LAGU GAMBUS INDONESIA

Antara asas dalam notasi muzik adalah seperti berikut;

Antara lagu dalam persembshan Gambus di Indonesia :

Notasi dalam Gambus:

5
Ini adalah simbol kunci bagi notasi iaitu simbol G.

6
7
5.0 RUJUKAN

1. Jurnal

Zainal Arifin, Fungsi Gambus Dalam Musik Melayu Deli Di Sumatera Utara, Jurnal
Online Grenek (Seni Muzik) Unimed.
file:///C:/Users/admin/Desktop/DR%20RAJA%20ASSGMT/gambus%20sumatera%20uta
ra.pdf

Nasri Effas, 2014. Deskripsi Teknik Permainan Gambus Melayu Oleh Nasri Effas,
Universitas Sumatera Utara, Fakultas Ilmu Budaya, Departemen Etnomusikologi Medan.
file:///C:/Users/admin/Desktop/DR%20RAJA%20ASSGMT/skripsi-rican-sianturi.pdf

Birgit Berg, 2007. Presence and Power of The Arab idiom In Indonesian Islamic
Musical Arts, Providence USA.
file:///C:/Users/admin/Desktop/DR%20RAJA%20ASSGMT/gambus%20ensembel.pdf

2. Internet

Sejarah Gambus, Jumaat 3 Julai 2015


http://gambusarab.blogspot.com/2015/07/sejarah-gambus.html