Anda di halaman 1dari 30

Mata Pelajaran

Tahun
Masa
Unit / Tema
Tajuk
Objektif

Hasil
Pembelajaran

Pengisian
kurikulum

Sistem
Bahasa
Aktiviti

Refleksi
Mata Pelajaran
Tahun
Masa
Unit / Tema
Tajuk
Objektif

Hasil
Pembelajaran

Pengisian
kurikulum

Sistem
Bahasa
Aktiviti

Refleksi
hari selasa
Bahasa Melayu
4 Amanah
0810-0910
1 / Keluargaku Sayang
Keluarga Bahagia
Di akhir pengajaran, murid dapat :
1. Membaca lancar teks dengan sebutan dan intonasi yang betul
2. Menyuarakan pendapat dengan idea sendiri
3. Menjawab soalan pemahaman yang terdapat dalam buku teks
FU : 5.2 Aras 1
FS : 6.6 Aras 1 (i)
1.2 Aras 3 (i)
Ilmu : Pendidikan Moral
Nilai : Kasih Sayang
KBT : Kemahiran Berfikir ( menjana idea )
Kosa Kata : diasuh,bahagia, anggota
Tatabahasa : kata nama am, kata nama khas,
Set Induksi : 1. Guru memperdengarkan lagu "Keluarga Bahagia" yang terdapat
dalam MyCD.
2. Murid manyanyikan lagu "Keluarga Bahagia".
3. Murid memejamkan mata serta membayangkan kehidupan anggota keluarga seperti
dalam lagu.
4. Secara individu, murid dan guru berbincang tentang peranan anggota keluarga
untuk mewujudkan satu keluarga bahagia.
5. Murid berdiri dan mehyatakan ciri keluarga yang diidamkan oleh mereka.
6. Guru merumuskan isi pelajaran dan nilai murni.
hari selasa
Bahasa Melayu ( Penulisan )
4 Amanah
1130-1230
1 / Keluargaku Sayang
Utamakan Keselamatan
Di akhir pengajaran, murid dapat :
1. Memahami petikan pemahaman yang dibaca
2. Menjawab soalan-soalan pemahaman
3. Membina ayat mudah berdasarkan soalan
FU : 5.2 Aras 1
FS : 6.3 Aras 3 (i)
8.2 Aras 1 (i)
Ilmu : Pendidikan Moral
Nilai : Kasih Sayang
KBT : Kemahiran Berfikir ( menjana idea )
Kosa Kata : gotong-royong, pelamin
Tatabahasa : kata nama am, kata nama khas
Set Induksi : 1. Guru bersoal jawab dengan murid mengenai isi pelajaran
yang telah diajar sebentar tadi.
2. Guru bersoal jawab dengan murid mengenai ahli keluarga yang mereka sangat
kagumi.
3. Guru menerangkan kepada murid tentang cara membuat karangan.
4. Berdasarkan buku aktiviti guru memimbing murid membuat karangan.
5. Guru meminta murid membuat karangan mengenai ahli keluarga mereka
6. Aktiviti pengukuhan - membina karangan.
7. Guru merumuskan pelajaran dan nilai murni.
Mata Pelajaran
Tahun
Masa
Unit / Tema
Tajuk
Objektif

Hasil
Pembelajaran

Pengisian
kurikulum

Sistem
Bahasa
Aktiviti

Refleksi
Mata Pelajaran
Tahun
Masa
Unit / Tema
Tajuk
Objektif

Hasil
Pembelajaran

Pengisian
kurikulum

Sistem
Bahasa
Aktiviti

Refleksi
Mata Pelajaran
Tahun
Masa
Unit / Tema
Tajuk
Objektif

Hasil
Pembelajaran

Pengisian
kurikulum

Sistem
Bahasa
Aktiviti

Refleksi
hari isnin
Bahasa Melayu (penulisan)
5 Amanah
0710-0810
2 / Institusi Pelajaran
Melengkapkan Dialog
Di akhir pengajaran, murid dapat :
1. Membaca teks dengan lancar mengikut intonasi yang sesuai
2. Membina dan menulis ayat
3. Menjawab soalan pemahaman
FU : 5.2 Aras 3 (i)
FS : 1.1 Aras 3 (i)
8.1 Aras 3 (i)
Ilmu : Pendidikan Islam
Nilai : Rajin
KBT : Kemahiran Berfikir ( menjana idea )
Kosa Kata :
Tatabahasa : Ayat tunggal, kata nama am, kata nama khas, kata hubung
Set Induksi : 1. Guru bersoal jawab dengan murid mengenai sekolah yang
selamat.
2. Berdasarkan gambar guru bersoal jawab dengan murid bagi menjana idea
murid.
3. Guru berbincang dengan murid untuk melengkapkan dialog yang diberikan.
4. Guru membimbing murid melengkapkan dialog.
5. Murid melengkapkan dialog.
6. Aktiviti pengukuhan - menjawab soalan pemahaman.
7. Murid merumuskan isi pelajaran dan nilai murni.
hari selasa
Bahasa Melayu (penulisan)
5 Amanah

2 / Institusi Pelajaran
Sekolah Harapan Negara Impian Bersama
Di akhir pengajaran, murid dapat :
1. Membaca teks dengan lancar mengikut intonasi yang sesuai
2. Membina dan menulis perkataan, ayat tunggal dan ayat majmuk
3. Menulis perkataan dan pelbagai jenis ayat
FU : 5.2 Aras 3 (i)
FS : 1.1 Aras 3 (i)
8.1 Aras 3 (i)
Ilmu : Pendidikan Islam
Nilai : Rendah diri
KBT : Kemahiran Berfikir ( menjana idea )
Kosa Kata : mendung, melayari, internet
Tatabahasa : Ayat tunggal, kata nama am, kata nama khas, kata hubung
Set Induksi : 1. Guru bersoal jawab dengan murid mengenai petikan yang
terdapat dalam buku teks.
2. Murid membaca keseluruhan teks yang terdapat dalam buku teks.
3. Murid diminta mengenal pasti perenggan berdasarkan topik yang terdapat
dalam teks.
4. Guru dan murid berbincang tentang teks yang diberikan.
5. Murid menandakan tempat-tempat yang perlu mempunyai tanda baca.
6. Aktiviti pengukuhan - membuat latihan dalam buku tulis.
7. Murid merumuskan isi pelajaran dan nilai murni.
hari selasa lagi
Bahasa Melayu ( Pemahaman )
5 Amanah
0910-1010
2 / Institusi Pelajaran
Mengarang
Di akhir pengajaran, murid dapat :
1. Membaca cerita dengan lancar
2. Menyenaraikan nilai murni yang diperolehi melalui petikan
3. Menulis karangan
FU : 5.1 Aras 3 (i)(ii)
FS : 5.2 Aras (i)
8.2 Aras 3 (i)
1.1 Aras 2 (i)
Ilmu : Pendidikan Islam
Nilai : Bersyukur
KBT : Kemahiran Berfikir ( mengenal pasti sebab )
Kosa Kata : menuntun, berkecai, menyidai, tercapai
Tatabahasa : Kata ganda, kata nama khas
Set Induksi : 1. Guru bersoal jawab dengan murid mengenai nilai-nilai murni
yang diketahui oleh mereka.
2. Guru mengedarkan lembaran kerja kepada murid.
3. Murid membaca petikan, kemudian guru menjana idea murid melalui aktiviti
bersoal jawab.
5. Murid menyenaraikan nilai murni yang diperoleh.
6. Aktiviti pengukuhan - menulis karangan bertajuk 'melawat ke Zoo Negara'.
7. Guru merumus isi pelajaran dan nilai murni.
Mata Pelajaran
Tahun
Masa
Unit / Tema
Tajuk
Objektif

Hasil
Pembelajaran

Pengisian
kurikulum

Sistem
Bahasa
Aktiviti

Refleksi
Mata Pelajaran
Tahun
Masa
Unit / Tema
Tajuk
Objektif

Hasil
Pembelajaran

Pengisian
kurikulum

Sistem
Bahasa
Aktiviti

Refleksi
Mata Pelajaran
Tahun
Masa
Unit / Tema
Tajuk
Objektif

Hasil
Pembelajaran

Pengisian
kurikulum

Sistem
Bahasa
Aktiviti

Refleksi
Mata Pelajaran
Tahun
Masa
Unit / Tema
Tajuk
Objektif

Hasil
Pembelajaran

Pengisian
kurikulum

Sistem
Bahasa
Aktiviti

Refleksi
hari rabu
Bahasa Melayu ( Penulisan )
4 Amanah
1030-1130
2 / Keluargaku Berwawasan
Pendidikan Untuk Masa Depan
Di akhir pengajaran, murid dapat :
1. Memahami latihan tatabahasa yang diberi
2. Menjawab soalan-soalan pemahaman
3. Menambah imbuhan awalan ber- atau ter-
FU : 5.2 Aras 1 (i)
FS : 10.2 Aras 2 (i)
10.2 Aras 1 (i)
Ilmu : Pendidikan Moral
Nilai : Kasih Sayang
KBT : Kemahiran Berfikir ( menjana idea )
Kosa Kata :
Tatabahasa : kata nama am, kata nama khas, imbuhan awalan
Set Induksi : 1. Guru bersoal jawab dengan murid mengenai ahli keluarga
mereka.
2. Guru mengedarkan lembaran kerja kepada murid.
3. Guru dan murid bersoal jawab mengenai lembaran kerja yang telah
diberikan.
4. Guru meminta murid membaca ayat yang terdapat dalam lembaran kerja
dan bersoal jawab dengan murid struktur ayat tersebut betul atau salah.
5. Guru membimbing murid membuat aktiviti tersebut.
6. Aktiviti pengukuhan - membuat latihan pemahaman.
7. Guru merumuskan pelajaran dan nilai murni.
hari khamis
Bahasa Melayu ( Penulisan )
4 Amanah
0710-0910
2 / Keluargaku Berwawasan
Cerita Datuk
Di akhir pengajaran, murid dapat :
1. Membaca dengan sebutan dan intonasi yang betul
2. Membina ayat
3. Menulis karangan berdasarkan tajuk yang telah diberi
FU : 5.2 Aras 1 (i)
FS : 11.1 Aras 2 (i)
8.2 Aras 1 (i)
Ilmu : Pendidikan Moral
Nilai : Kasih Sayang
KBT : Kemahiran Berfikir ( menjana idea )
Kosa Kata :
Tatabahasa : kata nama am, kata nama khas
Set Induksi : 1. Guru bersoal jawab dengan murid mengenai ahli
keluarga mereka.
2. Guru meminta murid membaca isi karangan yang telah diedar kepada
murid.
3. Berdasarkan lembaran kerja yang telah diberikan kepada murid
murid menulis karangan mereka.
4. Guru memantau dan membimbing murid semasa mereka melakukan
aktiviti tersebut.
5. Guru mengedarkan lembaran kerja kepada murid.
6. Berdasarkan lembaran kerja, guru bersoal jawab dengan murid
bagi menjana idea mereka.
7. Aktiviti pengukuhan - murid menulis ayat.
8. Guru merumuskan pelajaran dan nilai murni.
hari jumaat
Bahasa Melayu ( Penulisan )
4 Amanah
0740-0840
2 / Keluargaku Berwawasan
Keluarga Bahagia
Di akhir pengajaran, murid dapat :
1. Memahami ayat yang dibaca
2. Menulis karangan berdasarkan isi yang telah diberi
3. Membina ayat
FU : 5.2 Aras 1 (i)
FS : 4.1 Aras 1 (i)
9.3 Aras 1 (i)
Ilmu : Pendidikan Moral
Nilai : Kasih Sayang
KBT : Kemahiran Berfikir ( menjana idea )
Kosa Kata :
Tatabahasa : kata nama am, kata nama khas
Set Induksi : 1. Guru bersoal jawab dengan murid mengenai pengalaman
mereka pergi bercuti.
2. Guru mengedarkan lembaran kerja kepada murid.
3. Berdasarkan lembaran kerja, guru meminta murid membacakan isi
karangan yang telah disenaraikan.
4. Guru menyuruh murid menulis karangan berdasarkan lembaran
kerja yang telah diedar.
5. Guru memantau dan membimbing murid.
6. Aktiviti pengukuhan - membina ayat.
7. Guru merumuskan pelajaran dan nilai murni.
GANTI
Bahasa Melayu ( Penulisan )
4 Amanah
0740-0840
2 / Keluargaku Berwawasan
Keluarga Bahagia
Di akhir pengajaran, murid dapat :
1. Memahami ayat yang dibaca
2. Menulis karangan berdasarkan isi yang telah diberi
3. Membina ayat
FU : 5.2 Aras 1 (i)
FS : 4.1 Aras 1 (i)
9.3 Aras 1 (i)
Ilmu : Pendidikan Moral
Nilai : Kasih Sayang
KBT : Kemahiran Berfikir ( menjana idea )
Kosa Kata :
Tatabahasa : kata nama am, kata nama khas
Set Induksi : 1. Guru bersoal jawab dengan murid mengenai pelajaran
lepas.
2. Guru mengedarkan lembaran kerja kepada murid.
3. Berdasarkan lembaran kerja, guru meminta murid meneliti gambar
yang terdapat dalam lembaran kerja.
4. Guru menjana idea murid melalui aktiviti bersoal jawab.
5. Guru memantau dan membimbing murid.
6. Aktiviti pengukuhan - membina ayat.
7. Guru merumuskan pelajaran dan nilai murni.
Mata Pelajaran
Tahun
Masa
Unit / Tema
Tajuk
Objektif

Hasil
Pembelajaran

Pengisian
kurikulum

Sistem
Bahasa
Aktiviti

Refleksi
Mata Pelajaran
Tahun
Masa
Unit / Tema
Tajuk
Objektif

Hasil
Pembelajaran

Pengisian
kurikulum

Sistem
Bahasa
Aktiviti

Refleksi
hari khamis
Bahasa Melayu
5 Amanah
0840-0940
2 / Institusi Pelajaran
Sekolah Selamat
Di akhir pengajaran, murid dapat :
1. Membaca cerita dengan lancar
2. Menyenaraikan nilai murni
3. Membina ayat
FU : 5.1 Aras 2 (i)
FS : 5.1 Aras 2 (ii)
8.1 Aras 2 (i)
1.1 Aras 1 (i)
Ilmu : Pendidikan Islam
Nilai : Hormat Menghormati
KBT : Kemahiran Berfikir ( mengenal pasti sebab )
Kosa Kata :
Tatabahasa : kata nama khas, kata nama am,
Set Induksi : 1. Murid membaca petikan dalam buku aktiviti.
2. Berdasarkan petikan yang telah dibaca murid menyenaraikan nilai-nilai
murni yang terdapat dalam petikan.
3. Murid menyenaraikan nilai-nilai murni.
5. Guru memantau dan membimbing murid semasa mereka melakukan aktiviti
tersebut.
6. Guru merumus isi pelajaran dan nilai murni.
hari khamis
Bahasa Melayu ( Penulisan )
5 Amanah
1030-1130
2 / Institusi Pelajaran
Sekolah Selamat
Di akhir pengajaran, murid dapat :
1. Menyenaraikan maksud syair
2. Menyatakan nilai murni berdasarkan syair
3. Membina ayat majmuk
FU : 5.2 Aras 1 (i)
FS : 4.4 Aras 1 (i)
8.1 Aras 1 (iii)
Ilmu : Pendidikan Islam
Nilai : Kasih Sayang
KBT : Kemahiran Berfikir ( menjana idea )
Kosa Kata : anggun, berkarah, menuntut, ceria, gundah, membara
Tatabahasa : kata adjektif, kata hubung, ayat tunggal, ayat majmuk
Set Induksi : 1. Guru mengedarkan lembaran kerja kepada murid.
2. Berdasarkan gambar guru bersoal jawab dengan murid bagi mencari
kata kerja yang terdapat dalam gambar.
3. Murid menulis ayat berdasarkan gambar.
4. Guru dan murid berbincang mengenai ayat yang telah ditulis oleh murid.
5. Guru mengedarkan buku aktiviti pemahaman kepada murid.
6. Aktiviti pengukuhan - murid menjawab soalan pemahaman.
7. Guru merumuskan pelajaran dan nilai murni.
Mata Pelajaran
Tahun
Masa
Unit / Tema
Tajuk
Objektif

Hasil
Pembelajaran

Pengisian
kurikulum

Sistem
Bahasa
Aktiviti

Refleksi
Mata Pelajaran
Tahun
Masa
Unit / Tema
Tajuk
Objektif

Hasil
Pembelajaran

Pengisian
kurikulum

Sistem
Bahasa
Aktiviti

Refleksi
hari isnin
Bahasa Melayu ( Penulisan )
Usop ( Masalah Pembelajaran )
1040-1150
2 / Institusi Pelajaran
Sekolah Harapan Negara
Di akhir pengajaran, murid dapat :
1. Membaca teks dengan sebutan dan intonasi yang betul
2. Menulis ayat yang lengkap
3. Menyenaraikan kata kerja, kata nama am, kata nama khas
FU : 5.2 Aras 1 (i)
FS : 1.2 Aras 2 (i)
8.1 Aras 1 (iii)
Ilmu : Pendidikan Islam
Nilai : Kasih Sayang
KBT : Kemahiran Berfikir ( menjana idea )
Kosa Kata : pengumuman, jubli, cemerlang, akademik
Tatabahasa : kata nama khas, kata nama am, kata kerja
Set Induksi : 1. Guru bersoal jawab dengan murid mengenai pengalaman
mereka menulis ayat.
2. Guru meminta murid untuk membina satu ayat menggunkan idea sendiri.
3. Guru menerangkan kepada murid cara membina ayat.
4. Guru meminta murid menyenaraikan kata kerja dan objek berdasarkan
contoh yang telah diberi oleh guru.
5. Aktiviti pengukuhan - murid membina ayat.
6. Guru merumuskan pelajaran dan nilai murni.
hari rabu
Bahasa Melayu ( Penulisan )
Usop ( Masalah Pembelajaran )
0800-0900
2 / Institusi Pelajaran
Sekolah Harapan Negara Impian Bersama
Di akhir pengajaran, murid dapat :
1. Membaca ayat yang diberikan dengan lancar
2. Menyuaikan kata kerja dengan objek
3. Menulis ayat tunggal menjadi ayat majmuk
FU : 5.1 Aras 2 (i)
FS : 5.1 Aras 2 (ii)
8.1 Aras 2 (i)
1.1 Aras 1 (i)
Ilmu : Pendidikan Islam
Nilai : Hormat Menghormati
KBT : Kemahiran Berfikir ( mengenal pasti sebab )
Kosa Kata :
Tatabahasa : kata kerja, ayat tunggal, ayat majmuk
Set Induksi : 1. Guru bersoal jawab dengan murid mengenai pelajaran
lepas.
2. Guru mengedarkan lembaran kerja kepada murid.
3. Guru bersoal jawab dengan murid mengenai lembaran kerja yang diberi.
4. Murid membuat latihan dalam lembaran kerja yang telah diberi.
5. Guru menerangkan kepada murid cara menulis ayat tunggal menjadi ayat
majmuk.
6. Aktiviti pengukuhan - menulis ayat.
7. Guru merumus isi pelajaran dan nilai murni.
RATY RECTO SK. RANCHA-RANCHA

3A 3A
5A(BM II) 5A(BM II) 5A(BM II) 5A(BM II) 5A(BM I)

5A (BM I) 5A(BM I) 5A(BM I) 5A(BM I) 4A(BM II)

5A (BM I) 4A(BM I) 4A(BM I) 4A(BM I) 4A(BM II)

4A (BM I) 4A(BM I) 4A(BM I) 4A(BM II) 4A(BM II)

3A 3A 3A 3A 3A
3A 3A 3A 3A 3A
LD
(BM II) LD
(BM II) LD
(BM II) LD
(BM II) LD
(BM II)

LD
(BM I) LD
(BM I) LD
(BM I) LD
(BM I) LD
(BM II)

LD
(BM I) LD
(BM I) LD
(BMII) LD
(BMII) LD
(BMII)

LD
(BMII) LD
(BMII) LD
(BMII) LD
(BMII) LD
(BMII)

LD
(BM I) LD
(BM I) LD
(BM I) LD
(BM I) LD
(BM I)
2010

3A
3A
3A
3A
3A
3A